Prieš dve­jus me­tus aly­tiš­kio šau­lio Ka­ro­lio Gi­ru­lio spor­ti­niai lai­mė­ji­mai bu­vo įver­tin­ti ge­riau­sio Aly­taus mies­to spor­ti­nin­ko ti­tu­lu, o ne­se­niai Kro­a­ti­jo­je vy­ku­sia­me...
Jau liepos 9-11 dienomis Alytuje įvyks Lietuvos „drifto“ čempionato „Semi-Pro“ ir „Street“ lygų varžybos. Tiek dalyviai, tiek nemokamai stebėti renginį kviečiami žiūrovai čia gali tikėtis išties...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vo An­driaus Ju­čo ini­cia­ty­va pri­im­tas spren­di­mas dėl leng­va­tų...
Sportas - sveikata, tačiau labai svarbu, jog sportavimas suteiktų malonumą, o ne kančią, tad treniruočių metu svarbu ne tik patogumas, tačiau ir stabilumas, jog darant atsilenkimus, tempimus, jūsų...
Ilgametę krepšinio rėmimo istoriją turinčios „Kalnapilio-Tauro grupės“ veikla jau daugybę metų yra neatsiejama nuo šio pagrindinio šalies sporto. Tęsdama partnerystės tradicijas, alaus darykla prieš...
Pa­čia­me Aly­taus mies­to cen­tre, A. Ma­tu­čio gat­vė­je, esan­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro spor­ti­nė ba­zė, aly­tiš­kiams ge­riau ži­no­ma kaip Spor­to mo­kyk­la, vėl ta­po svars­ty­mo...
Sa­vait­ga­lį bai­gė­si klu­bi­nio ran­ki­nio se­zo­nas Eu­ro­po­je. Čem­pio­nų ly­gą lai­mė­jo is­pa­nų „Barca“, fi­na­le įvei­ku­si da­nų „Aalborg“. Tai, kad fi­na­le žai­dė ne no­mi­na­liai...
Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – šven­tė. Baig­tas pir­ma­sis pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos eta­pas. Kaip bu­vo pa­brėž­ta jo sim­bo­li­nio ati­da­ry­mo me­tu,...
Jau visai netrukus startuos ilgai lauktas Europos futbolo čempionatas. Išties jis turėjo vykti dar praėjusią vasarą, tačiau pirmenybes teko atidėti, kadangi pasaulį sukrėtė koronavirusas. Juk stebėti...
Sekmadienį buvo duotas startas naujajam Lietuvos triatlono taurės (LTT) sezonui. Gyvų renginių išsiilgę sportininkai varžėsi Alytaus triatlone, kuriame netrūko ir atkaklios kovos, ir džiaugsmingų...
Ar mies­to ke­ti­ni­mai rem­ti klu­bą to­liau lie­ka rim­ti? 9 ti­tu­lai per 10 de­šimt me­tų – to­kiu re­zul­ta­tu pri­zi­nį ke­lią, pra­dė­tą 2011 me­tais, šie­met pra­tę­sė Aly­taus ran­ki­nio...
Ba­lan­dį fi­ni­ša­vo 2020–2021 me­tų „Hu­a­wei Mo­te­rų ly­gos“ (Mo­te­rų ly­gos A di­vi­zio­no) se­zo­nas. Jį vai­ni­ka­vo fi­na­lo se­ri­ja iki tri­jų per­ga­lių tarp Vil­niaus „Ki­birkš­ties-MRU“...
Eurolygos sezonas po truputį jau artėja prie pabaigos. Kauno „Žalgiris“ baigė savo pasirodymą, o likusios aštuonios ekipos aiškinasi santykius ketvirtfinalio serijose.
Lietuvių jau šiandien laukia vienas rimčiausių iššūkių per pastaruosius kelerius metus – Valdo Urbono auklėtiniai 2022 metų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse namuose priims C grupės...
Šį ket­vir­ta­die­nį, va­sa­rio 25-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po il­gų dis­ku­si­jų bu­vo pri­tar­ta Dau­gia­funk­cės le­do are­nos in­fra­struk­tū­ros...
Subscribe to Sportas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.