Sportas https://www.alytausnaujienos.lt/sportas lt Krepšinis tiesiogiai: nevalia pražiopsoti rinktinės pasirodymų https://www.alytausnaujienos.lt/krepsinis-tiesiogiai-nevalia-praziopsoti-rinktines-pasirodymu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/100-13330" rel="bookmark"> Nr. <span> 100 (13330) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/krepsinis.jpg?itok=_yVupeCE" width="344" height="287" alt="krepsinis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <h2><a name="_wfanpwlm8vwj" id="_wfanpwlm8vwj"></a>Krepšinis tiesiogiai masina internete</h2> <p>Šalies ekipa Pasaulio krepšinio čempionato metu nusiraškė antrą laimėjimą ir taip užsigarantavo bilietą į sekantį turnyro etapą. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai šią savaitę Donguano mieste 92:69 sutriuškino Kanados rinktinę. Šis rezultatas buvo kiek netikėtas visiems, bet įkvepiantis nepraleisti tolimesnių transliacijų, sekant artėjančias čempionato rungtynes. Tai jau antras pralaimėjimas paeiliui NBA čempiono N. Nurse'o treniruoti Kanados atstovai neteko bet kokių vilčių žygiuoti į priekį.</p> <p>Dėl pirmosios vietos kitoje grupėje šalies rinktinė netrukus grumsis su taipogi jau 2 pergales asmeninėje sąskaitoje surinkusia Australija. „Boomeriai“ jau yra įveikę Senegalą gana ženklia persvara. Kovą su kanadiečiais tautiečiai pradėjo gražiu startu, tad po aiškių Edgaro Ulanovo reidų vis išsiverždavo į priekį. Antro kėlinio metu Marius Grigonis bei Mantas Kalnietis pelnė taiklius tritaškius E. Ulanovas įnirtingai nerimo po krepšiu, tad Lietuvos atstovai gana greitai jau turėjo 16 taškų savo bagaže – 39:23. Varžyboms įpusėjus puikiai sekėsi sumenkinti skirtumą – 46:36, bet pasibaigus didžiajai pertraukai trenerio Adomaičio auklėtiniai, gelbstimi Jono Valančiūno, užsitikrino net 15 taškų skirtumą – 53:38. Į šį krepšininką dedamos didelės viltys ir tolesniuose šalies rinktinės pasirodymuose Pasaulio čempionato metu.</p> <p>Į šį čempionatą išvyko didžiulė palaikymo komanda. Palaikymas reikšmingas, o jo formos gali būti pačios įvairiausios: tarkim, rungtynes galima sekti stebint tiesiogines transliacijas internetinėje erdvėje. Čia galima rasti ne vieną platformą, kurioje vaizdas tikrai bus kokybiškas ir tenkins visus lūkesčius. <a href="https://lazybuguru.lt/krepsinis-tiesiogiai-internetu/">Krepšinis tiesiogiai</a> vienur gali priminti tą vaizdą televizoriaus ekrane.</p> <h2><a name="_iwqxo4cmvs2" id="_iwqxo4cmvs2"></a>Krepšinis internetu – kitokios patirtys</h2> <p>Ne šiaip sau yra sakoma, kad krepšinis yra kaip antra religija. Ji gali beveik akimirksniu suvienyti ir visiškai svetimus žmones. Tuo visiškai nesunku įsitikinti vos užsukus į barą. Tokiose vietose laisvai liejasi ne tik emocijos. Galbūt ši aplinka nėra priimtina visiems. Ta tikrai ne bėda, nes tiems, kas rūpi krepšinis tiesiogiai turi puikai alternatyvą jo transliacijas stebėti internetu. Taip tikrai nesijausime kažką svarbaus praradę. Be to, išsiilgę vienumos krepšinio rungtynes gali stebėti vienumoje ar ryžtis suburti savo kompaniją. Tam visiškai nereikia jokių resursų.</p> <p>Krepšinio žiūrėjimas namuose nė kiek nesumenkina emocijų, jei tik nesame praradę gebėjimo atsipalaiduoti ir įsitraukimo. Galimybė suburti šiai aistrai draugus gali padėti pajusti tikrą bendruomeniškumą, kurio dažnas taip gyvenime ieškome. Nors baras šiose situacijose iš pirmo žvilgsnio kiek efektyvesnė vieta tai įgyvendinti, bet iš tikrųjų nebūtinai taip yra. Verčiau leiskimės į netikėtumų kupiną krepšinio pasaulį tokiu būdu, kuris reiškia tikrą išsilaisvinimą ir atsipalaidavimą, kuomet nebereikia net jokio alkoholio. Tuo labai paprasta įsitikinti radus kokybišką krepšinio transliaciją. Šios paslaugos pasiūla yra nemenka, bet visada vertėtų išstudijuoti ją dar gerokai prieš rungtynes. Tai būtina, nenorint apvilti į namus sugužėjusių draugų.</p> <p>Tol, kol tęsis Pasaulio krepšinio čempionatas, tol visur garsiai virs aistros. Tai visiška norma ypač Lietuvoje. Minėtos aistros jaučiamos ir internete, kur bet kada panorėjus galima įsitraukti į diskusijas. Kai kuriose interneto svetainėse galima ne tik pasišnekučiuoti, bet ir akylai sekti komandų rezultatus. Taip pat šioje erdvėje galima pamėginti išreikšti ir kitus savo pomėgius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=829&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tz49Gzk7a7_XDEbk11gmxocD8P0SagVIYDHLGehfFd4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Sep 2019 06:59:58 +0000 vyrredaktorius 829 at https://www.alytausnaujienos.lt Šarū­nas Klė­ge­ris: „Vi­ce­me­ro dar­bas pri­me­na pus­ma­ra­to­nį sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę” https://www.alytausnaujienos.lt/saru-nas-kle-ge-ris-vi-ce-me-ro-dar-bas-pri-me-na-pus-ma-ra-ni-sep-ty-nias-die-nas-sa-vai-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13325" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13325) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Sarunas.JPG?itok=TzGuBYIl" width="344" height="287" alt="Šarūnas Klėgeris" title="Jau šį sekmadienį iš šios vietos Rotušės aikštėje startuos Alytaus pusmaratonio dalyviai. Vicemeras Šarūnas Klėgeris jame dalyvaus kaip organizatorius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Spor­tiš­kas mies­tas, spor­tiš­ki ir po­li­ti­ka</h3> <p>„At­vyk ir įsi­ti­kink, tai – gra­žiau­sias 21 ki­lo­met­ras Lie­tu­vo­je“ – su to­kiu šū­kiu bė­gi­mo da­ly­vius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 25 die­ną, kvie­čia at­vyk­ti „Aly­taus pus­ma­ra­to­nio“ or­ga­ni­za­to­riai. Pla­nuo­ja­ma, kad į Dzū­ki­jos sos­ti­nę sek­ma­die­nį su­gu­žės apie 700 da­ly­vių ir bū­rys sve­čių, taip pat ir iš už­sie­nio vals­ty­bių.</p> <p>„No­ri­si su­lauk­ti kuo dau­giau 21 ki­lo­met­ro, tai yra pu­sės ma­ra­to­no nuo­to­lio, da­ly­vių, jų kas­met dau­gė­ja po 10–15 pro­cen­tų, šie­met ga­lė­tų bū­ti ke­li šim­tai“, – sa­ko Š.Klė­ge­ris. Ne­ži­nia, koks čia su­ta­pi­mas, ta­čiau Aly­tus yra ti­tu­luo­tas spor­tiš­kiau­siu mies­tu, ir jau an­trą iš ei­lės mū­sų mies­to vi­ce­me­rą ga­li­ma su­tik­ti ne­leng­vo­se pus­ma­ra­to­nių ir ma­ra­to­nų tra­so­se.</p> <p>Bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, o da­bar vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius jau už­si­re­gist­ra­vo ir sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me pus­ma­ra­to­ny­je bėgs 21 ki­lo­met­rą. Pu­sė šios tra­sos nu­si­tei­kęs įveik­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, o ak­ty­viau­sia sa­vi­val­dy­bės ko­man­da pus­ma­ra­to­ny­je vėl bu­ria­ma Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riu­je. Tie­sa, ta­ry­bos na­riai kol kas ne to­kie ak­ty­vūs, bet jie ga­lės at­ei­ti pa­lai­ky­ti bė­gi­kų kaip žiū­ro­vai.</p> <h3>Bė­gi­kus pa­vai­šins ma­ka­ro­nais</h3> <p>Š.Klė­ge­ris pus­ma­ra­to­ny­je taip pat ne­bėgs – da­ly­vaus kaip vie­nas jo or­ga­ni­za­to­rių. Sa­ko, kad bū­ti dar ir da­ly­viu tie­siog per­ne­lyg su­dė­tin­ga dėl už­im­tu­mo. Vi­ce­me­ras pa­ste­bi, kad or­ga­ni­za­ci­niams rei­ka­lams ga­li skir­ti ma­žiau dė­me­sio, nei pla­na­vo, ta­čiau gelbs­ti dar­ni ko­man­da.</p> <p>Aly­taus pus­ma­ra­to­nis iš pa­kan­ka­mai už­da­ros spor­ti­nės ben­druo­me­nės iš­au­go į ren­gi­nį, ku­ris įtrau­kia dau­gy­bę aly­tiš­kių. De­šim­ties jų bran­duo­lys – tie žmo­nėms, ku­rie sa­va­no­riš­kai jau ne pir­mus me­tus pa­da­ro vis­ką, kad pus­ma­ra­to­nis bū­tų sau­gus ir pro­fe­sio­na­lus iš spor­ti­nės pu­sės. Jun­ta­ma tam tik­ra ben­druo­me­niš­ku­mo dva­sia – pa­vyz­džiui, res­to­ra­nas „Car­pe DIEM“ vi­sus bė­gi­mo da­ly­vius, tu­rin­čius star­to nu­me­rį, pa­vai­šins ma­ka­ro­nais, o jo di­rek­to­rius Min­dau­gas Man­dei­ka ne pir­mus me­tus yra ren­gi­nio sa­va­no­ris. Iš vi­so šių me­tų ren­gi­ny­je sa­va­no­rių bus net 80, jų gre­tos nuo­la­tos gau­sė­ja.</p> <p>„Karš­čiau­sio­je“ pus­ma­ra­to­nio san­kry­žo­je tarp S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no bei Vil­niaus gat­vės (ki­tur bė­gi­mas vyks­ta pės­čių­jų ta­kais) jau ant­rus me­tus bu­dės ki­tas sa­va­no­ris, Karolis Ananka, „Royal Be­auty“ grožio salono savininkas, ku­ris la­bai di­plo­ma­tiš­kai ran­da ben­drą kal­bą su ne­pa­ten­kin­tais vai­ruo­to­jais.</p> <p>Be­je, šie­met eis­mas pus­ma­ra­to­nio me­tu bus už­da­ro­mas tik lai­ki­nai, kol pir­mą ir an­trą ra­tą tam tik­ro­se vie­to­se pra­bėgs bė­gi­kai. Tarp­uo­se bus ga­li­ma va­žiuo­ti kaip įpras­ta – ren­gi­nys ta­po drau­giš­kes­nis vai­ruo­to­jams, ti­ki­ma­si, kad abi­pu­siš­kai.</p> <h3>Sve­čiai – eu­fo­ri­jo­je</h3> <p>Bė­gi­mo da­ly­viai ga­lės jė­gas iš­mė­gin­ti ne tik pu­sės ma­ra­to­no, bet ir 10,5 km, 3 km, 600 m bė­gi­muo­se. Šie­met prie Aly­taus pus­ma­ra­to­nio pri­si­jun­gė ir 10,5 km šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo rung­tis, o jo­je ža­da da­ly­vau­ti ke­li šim­tai ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­guo­to­jų.</p> <p>Bė­gi­mo tra­so­je bus nau­do­ja­ma per­nai iš­ban­dy­ta pa­žan­giau­sia lai­ko ap­skai­tos sis­te­ma, da­ly­vių sau­gu­mu rū­pi­na­si Šau­lių są­jun­ga. Pa­sak Š.Klė­ge­rio, nors dau­gu­ma or­ga­ni­za­ci­jos na­rių yra la­bai jau­ni, ta­čiau nu­ste­bi­no pa­rei­gin­gu­mu ir at­sa­kin­gu­mu.</p> <p>Dau­gė­ja ir ren­gi­nio rė­mė­jų – šie­met jų tu­ri vi­sos tra­sos, ir ne­gi at­si­ra­do kon­ku­ren­ci­ja kai ku­rio­se po­zi­ci­jo­se, kas or­ga­ni­za­to­rius ma­lo­niai nu­ste­bi­no.</p> <p>Stre­so Aly­taus pus­ma­ra­to­ny­je šie­met ge­ro­kai su­ma­žė­jo ir dėl to, kad jau nu­si­sto­vė­jo pus­ma­ra­to­nio tra­sa – ji bus to­kia pa­ti kaip per­nai, ir at­ei­ty­je jos keis­ti ne­pla­nuo­ja­ma.</p> <p>„Aly­taus pus­ma­ra­to­nis tu­ri sa­vo dva­sią, nes jam or­ga­ni­zuo­ti mes ne­sam­do­me tuo už­si­i­man­čios įmo­nės, kas ir­gi gal­būt nė­ra blo­gai, bet vis­ką da­ro vie­ti­niai žmo­nės. Ren­gi­nio sa­vi­tu­mas pra­si­de­da nuo smul­kme­nų, kaip ge­riau­siai pa­sta­ty­ti fo­to­sie­ne­lę, kad at­spin­dė­tų gra­žias mies­to erd­ves, ir bai­giant tra­sa, ku­rią su­da­ri­nė­jo­me ket­ve­rius me­tus. Čia ir glū­di vi­sa pa­slap­tis, kad to ne­ga­li pa­da­ry­ti at­vy­kė­lis. Jis tie­siog ne­jau­čia mies­to, kaip mes pa­tys. Kai pats bė­gio­ji tais ta­kais, kai ži­nai vie­tos au­rą, tik ta­da ir ga­li su­da­ry­ti tra­są, ku­ri nu­ste­bins sve­čius. Bė­gi­mas vyks­ta per gra­žiau­sius mies­to kam­pe­lius, Dai­li­dės eže­rė­lius, Lais­vės An­ge­lo aikš­tę, per­nai sve­čiai bu­vo eu­fo­ri­jo­je dėl to, ko­kius pės­čių­jų ta­kus tu­ri­me“, – džiau­gia­si Š.Klė­ge­ris.</p> <h3>Per­žen­gus ri­bą – nei spor­to, nei dar­bo</h3> <p>Pa­klaus­tas, ar te­ko gir­dė­ti Lie­tu­vo­je ki­tą mies­tą, ku­ria­me pa­na­šius ma­si­nius bė­gi­mus or­ga­ni­zuo­tų kaž­kas iš mies­to va­do­vų, pa­šne­ko­vas sa­ko, kad ne. Ta­čiau ir jo at­ve­ju pa­rei­gos sa­vi­val­dy­bė­je  at­si­ra­do kur kas vė­liau, nei Aly­taus pus­ma­ra­to­nis įga­vo pa­grei­tį.</p> <p> „Ta­čiau yra žmo­nių, ku­rie val­do di­de­lius ver­slus ir tuo už­si­i­ma, pa­vyz­džiui, vie­nas Vil­niaus ma­ra­to­no pra­di­nin­kų Ig­nas Staš­ke­vi­čius, ku­ris man la­bai im­po­nuo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja. Jis pats iki šiol bė­ga šia­me ma­ra­to­ne kaip da­ly­vis“, – pa­ste­bi Š.Klė­ge­ris.</p> <p>Ge­gu­žės mė­ne­sį ta­pęs vi­ce­me­ru, Ša­rū­nas sa­ko ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vęs sa­vo spor­ti­nę die­no­tvarkę. Tuo me­tu ji bu­vo la­bai in­ten­sy­vi, nes aly­tiš­kis da­ly­va­vo mil­ži­niš­kos iš­tver­mės rei­ka­lau­jan­čio­se triat­lo­no var­žy­bo­se (plau­ki­mas, bė­gi­mas ir va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu). Da­bar jį daž­niau ga­li­ma su­tik­ti ne mi­nan­tį dvi­ra­tį ar bė­gan­tį, o su kos­tiu­mu žings­niuo­jan­tį per Ro­tu­šės aikš­tę į dar­bą.</p> <p>„Dar­bo tem­pas yra pa­kan­ka­mai di­de­lis, psi­cho­lo­gi­nis krū­vis – taip pat, jei dar pri­si­dės spor­tas – imu­ni­te­tas ga­li tie­siog ne­at­lai­ky­ti. Ten­ka ba­lan­suo­ti spor­ti­nį tem­pą ir dar­bą. Sten­giuo­si kas an­trą die­ną plauk­ti Dail­idė­je ir pa­bė­gio­ti va­lan­dą. Anks­čiau tai da­ry­da­vau kas­dien ir kur kas di­des­niais krū­viais. Ki­tas da­ly­kas, kad spor­tuo­jant rei­kia de­rin­ti mi­ty­bą, ne­ga­li pri­bėg­da­mas val­gy­ti. Spor­tas tu­ri ri­bas, jas, aiš­ku, ga­li­ma per­ženg­ti, bet ta­da tie­siog ne­bus nei spor­to, nei dar­bo“, – to­kia pir­mų­jų dar­bo mė­ne­sių vi­ce­me­ro kė­dė­je pa­tir­tis.</p> <p>Ar pa­siek­ti dar­bo ir spor­ti­nio krū­vio ba­lan­są pa­si­ro­dė sun­kiau, nei Š.Klė­ge­ris ti­kė­jo­si pra­dė­da­mas dirb­ti me­ro pa­va­duo­to­ju? Pa­si­ro­do, kad taip – tik­rai sun­kiau. „Kas­dien ten­ka ben­drau­ti su dau­gy­be žmo­nių ir kiek­vie­nam jų ati­duo­di da­le­lę sa­vęs, kar­tais at­ro­do, kad ta­vęs pa­ties ne­be­lie­ka. Jei po to iš­si­spor­tuo­tum, bū­tų tik­rai blo­gai. Psi­cho­lo­gi­nis krū­vis yra net­gi di­des­nis nei fi­zi­nis, bū­na sa­vait­ga­lių, kai no­ri­si bū­ti tik su sa­vo šei­ma. Rei­kia iš­girs­ti sa­ve, nes kas­die­nis tem­pas toks, kad bėg­te ga­li pri­im­ti ne tuos spren­di­mus, jei tai da­ry­si au­to­ma­tiš­kai. Re­ka­lin­ga iš­min­tis. Tu­ri bū­ti psi­cho­lo­giš­kai tvir­tas ir sta­bi­lus, nes vi­ce­me­ro dar­bas pa­na­šus į... ne­si­bai­gian­tį pus­ma­ra­to­nį“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.</p> <p>P. S. Po­kal­bio me­tu Ša­rū­no taip ir ne­pa­klau­siau, ar jo įspū­džiai apie pusmaratonį darbe reiš­kia, kad me­ras yra ne­pa­bai­gia­me ma­ra­to­ne? Ta­čiau fak­tas, kad N.Ce­siu­lis ir vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pus­ma­ra­to­nio tra­so­je kol kas ne­pa­si­ro­dys, me­ras spor­tuo­ja sa­lė­je, jo pa­va­duo­to­ja – mie­lai lais­va­lai­kiu va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40122710_2121431518071301_330104314422886400_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40122710_2121431518071301_330104314422886400_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40143955_2121430408071412_8039253478947684352_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40143955_2121430408071412_8039253478947684352_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40192435_2122001038014349_2433504877658243072_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40192435_2122001038014349_2433504877658243072_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40192448_2122003418014111_2086441751723114496_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40192448_2122003418014111_2086441751723114496_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40198860_2122000298014423_6773826276684726272_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40198860_2122000298014423_6773826276684726272_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40209915_2122000978014355_3962415296894992384_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40209915_2122000978014355_3962415296894992384_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40215528_2122005314680588_418890385171939328_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40215528_2122005314680588_418890385171939328_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40228873_2122001761347610_933252004933795840_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40228873_2122001761347610_933252004933795840_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_6165%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_6165%201.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40242542_2122004168014036_2726229855480840192_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40242542_2122004168014036_2726229855480840192_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o_0.jpg" width="1944" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2376"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567005875"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Melagis</span> - Tre, 2019-28-08 - 18:24</p> </li> <a href="/comment/2376#comment-2376" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2376#comment-2376" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">VRM puslapyje paskelbta, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>VRM puslapyje paskelbta, kad Tamulevičiukas jau tik ministro patarėjas. Taigi, ministrei paskelbus savo viceministrus, jis bus vėl tuščia vieta. O jo tėvas savo portale meluoja visam miestui, kad "maratone bėgo viceministras"...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2376" token="aRnx-QYhyPb1p-my42iHhEg4DqRYASoCyoLHtNVXLYY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2365"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566905988"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Buduarai</span> - Ant, 2019-27-08 - 14:39</p> </li> <a href="/comment/2365#comment-2365" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2365#comment-2365" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įtarimai antradienį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įtarimai antradienį pareikšti Alytaus miesto tarybos narei, savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkei Laurai Radzevičiūtei. Į miesto tarybą ji buvo išrinkta Lietuvos centro partijos sąraše, nors su minėtos partijos pirmininku, Lietuvos Respublikos seimo nariu Nagliu Puteikiu pastaruoju metu, turi ir teisinių ginčų.<br /> Kaip mūsų portalui patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė, dėl L. Radzevičiūtės veiksmų, dėl galimo dokumentų klastojimo, pradėtas tyrimas Druskininkų policijos komisariate.</p> <p>Save visuomenininke vadinančiai politikei paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.</p> <p>Alytaus gidas. lt žiniomis, ikiteisminį tyrimą dėl L. Radzevičiūtės kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2365" token="v1shzmBUBHPqBB18p1KcaETCHWTpFA_39yPdXqGB5qI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2350"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566726464"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tamulevi2iukas</span> - Sek, 2019-25-08 - 12:47</p> </li> <a href="/comment/2350#comment-2350" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2350#comment-2350" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">dirbo ir bego pusmaratoni…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>dirbo ir bego pusmaratoni. Klegeris nesugeba kartu dirbti ir prabegti Silpnas. Tik giriasi, kad sportininkas. Pjarinis Klegeris, nuo tokiu toliau Alytus zemyn upe...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2350" token="wx9j_w23F2177C3IXXSpIV3G2UeMOxKH1IYtAA-P-Ug"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2345"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566639125"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>šiaip gėda dėl…</span> - Šeš, 2019-24-08 - 12:32</p> </li> <a href="/comment/2345#comment-2345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2345#comment-2345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip vyrukai sportuoja-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip vyrukai sportuoja- gražu. Į valdžią reikia sugebėjimų, jų pas konkrečiai šitą - nėra ir vieni kitus tokie ir labai panašūs aplinkiniai keičia. Todėl miestas ekonomiškai per paskutinį pusmetį merdi. Kaip kiti didmiesčiai per vasarą sparčiai spurtavo. Šiam į sporto renginių organizavimo skyrių dar tinka. Šiose pareigose ne savo rogėse ne tik jis, aplinkiniai tokie patys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2345" token="DDny274TXtlr827Ot1x7jHJG-pNiPohzzWUUe7XthVk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2341"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566566041"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gaila </span> - Pen, 2019-23-08 - 16:14</p> </li> <a href="/comment/2341#comment-2341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2341#comment-2341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miesto. Labai gaila Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miesto. Labai gaila Alytaus....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2341" token="p4HGI_tbMDTKx0P1pvXsqgSMfigPepZBc3eZbMNnPDU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2340"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566565199"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>šiaip</span> - Pen, 2019-23-08 - 15:59</p> </li> <a href="/comment/2340#comment-2340" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2340#comment-2340" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip vyrukai sportuoja-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip vyrukai sportuoja- gražu. Į valdžią reikia sugebėjimų.Ko nėra ir vieni kitus tokie keičia. O kaip sugebi, stresų nėra. Už tai miestas ekonomiškai per paskutinį pusmetį merdi. Kaip kiti didmiesčiai per vasarą sparčiai spurtavo. Alytuj su valdžiom labai neatsakingi. Šiam į sporto renginių organizavimo skyrių dar tinka. Šiose pareigose ne savo rogėse ne tik jis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2340" token="4vSub5_YH0DNMycsW3QeYugp_75HU_8SuUl3wyhMSO8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2339"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566563136"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Patikslinkit</span> - Pen, 2019-23-08 - 15:25</p> </li> <a href="/comment/2339#comment-2339" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2339#comment-2339" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kad žmonės šneka, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kad žmonės šneka, kad Tamulevičiukas jau bedarbis. Naujoji ministrė greitai įvertino kas yra kas :) Kur dabar tėvelis jį stums ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2339" token="Nd1zBxodhWIMOKISrDJOyTqyQMRuNPgI-Xx9VYwnTLU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=803&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EX2yIf313eFHOwDCQzoVNgKriKSkUC6vXLBTZyGwJKU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Aug 2019 11:56:35 +0000 vyrredaktorius 803 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­sau­lio kur­čių­jų krep­ši­nio čem­pio­nas, di­plo­muo­tas spor­to spe­cia­lis­tas Lu­kas Lau­ri­nai­tis: „Esu da­lis vi­suo­me­nės, ku­ri „jaut­ri” ap­lin­kai, bet la­bai drau­giš­ka ap­lin­ki­niams” https://www.alytausnaujienos.lt/pa-sau-lio-kur-ciu-ju-krep-si-nio-cem-pio-nas-di-plo-muo-tas-spor-spe-cia-lis-tas-lu-kas-lau-ri-nai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13323" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13323) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/10%20copy.jpg?itok=S_XIo6HH" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Olimpinis ir pasaulio vyrų kurčiųjų krepšinio čempionas bei diplomuotas kūno kultūros ir sporto specialistas Lukas Laurinaitis: „Sugrįžau į Alytų su tikslu, kad kuo daugiau jaunuolių, turinčių klausos negalią, įtraukčiau į sportinę veiklą, kurioje jie ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai taptų stipresni, jaustųsi visaverčiai ir lygiateisiai.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Pir­miau­sia no­rė­tu­me ta­ve pa­svei­kin­ti su Lie­tu­vai Pa­sau­lio kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­te pel­ny­tu si­dab­ro me­da­liu. Kai, re­gis, 2017 me­tais olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Tur­ki­jo­je iš­ko­vo­jo­te auk­są, fan­fa­ros gau­dė ir Aly­tu­je. Na, gal per gar­siai pa­sa­kiau, bet Se­na­mies­čio skve­re­ly­je bu­vo­te su­tik­ti ga­na pa­ki­liai. Be ar­ti­mų­jų džiaugs­mo, šį kar­tą daug svei­kin­to­jų bu­vo?</strong></p> <p>De­ja, bet si­dab­ri­niu lai­mė­ji­mu džiau­gė­si tik šei­mos na­riai, gi­mi­nės ir drau­gai, iš ku­rių dau­gu­ma ste­bė­jo pus­fi­na­lio ir fi­na­lo var­žy­bas tie­sio­giai Liub­li­ne, puoš­da­mi Lie­tu­vos tri­spal­vė­mis spor­to are­ną.</p> <p>Di­dis jaus­mas, kai tu už Lie­tu­vą žai­di, o Lie­tu­va „plaz­de­na“ gau­siai sir­ga­lių ran­ko­se, spor­to  are­no­je. Di­de­lis nu­si­len­ki­mas ir pa­dė­ka Jiems!</p> <p><strong>Kas kiek me­tų vyks­ta to­kie čem­pio­na­tai? Ten­ka da­ry­ti iš­va­dą, kad ame­ri­kie­čiai rim­čiau­si Lie­tu­vos ko­man­dos prie­ši­nin­kai, is­to­ri­ja liu­di­ja, kad ne vie­ną kar­tą tarp šių ko­man­dų vyks­ta at­sa­kin­giau­sia dvi­ko­va?</strong></p> <p>Kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio pa­sau­lio čem­pio­na­tai, kaip ir olim­pi­nės žai­dy­nės, vyks­ta kas ket­ve­ri me­tai. Re­mian­tis var­žy­bų re­zul­ta­tų sta­tis­ti­ka, lai­ko­tar­py­je nuo 1993-ių­jų iki 2019 me­tų  olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Ame­ri­kos rink­ti­nė  yra lai­mė­ju­si  5  auk­so me­da­lius, o Lie­tu­va – 2 kar­tus.</p> <p>Pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se 2007–2019 me­tais Lie­tu­va auk­so me­da­liais puo­šė­si 3 kar­tus, o Ame­ri­ka tik kar­tą (2019 me­tais).</p> <p>Va­di­na­si, ga­li­me teig­ti, kad ame­ri­kie­čiai yra pa­grin­di­niai ir stip­rūs var­žo­vai, ta­čiau nė­ra ne­nu­ga­li­mie­ji.</p> <p><strong>Jei ne­klys­tu, jau pen­ke­rius me­tus at­sto­vau­ji Lie­tu­vos rink­ti­nei. Koks tas per­ga­lės sko­nis? </strong></p> <p>Nuo 2015 me­tų esu ofi­cia­lus Lie­tu­vos kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­rys. Var­žy­bi­nės ko­vos ne­bū­na leng­vos, į aikš­te­lę ei­na­me ne pa­si­žais­ti, o lai­mė­ti, to­dėl per­ga­lės trium­fas, lai­mės eu­fo­ri­ja  – yra ne­įkai­no­ja­mi ir ne­pa­mirš­ta­mi.</p> <p><strong>Ar daž­nai esa­te kvie­čia­mi į jau­ni­mo įstai­gas mo­ty­vuo­ti jau­nuo­lių ak­ty­viai, pra­smin­gai gy­ven­ti?</strong></p> <p>Ne­su kvie­čia­mas, ta­čiau mie­lai pa­si­da­ly­čiau sa­vo gy­ve­ni­miš­ka ir spor­to pa­tir­ti­mi. Stu­di­jų prak­ti­kos me­tu te­ko dirb­ti su ne­pri­gir­din­čiais ir ne­gir­din­čias mo­ki­niais, or­ga­ni­zuo­ti ir ves­ti fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kas, su­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie spor­ti­nin­ko kar­je­rą, ak­ty­vų lais­va­lai­kio pra­lei­di­mą, spor­tuo­jant krep­ši­nį.</p> <p>Ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė mi­nė­jo, kad vai­kai bu­vo la­bai su­do­min­ti ma­no ves­to­mis pa­mo­ko­mis, pra­dė­jo stip­riai do­mė­tis už­kla­si­ne spor­ti­ne veik­la, o žais­ti krep­ši­nį no­rin­čių­jų – pa­dau­gė­jo.</p> <p>Taip pat bu­vau pa­kvies­tas da­ly­vau­ti ir pa­si­da­ly­ti sa­vo spor­ti­ne pa­tir­ti­mi „One Te­am“ pro­jek­te, „Lie­tu­vos ry­to“ are­no­je. Šis pro­jek­tas bu­vo skir­tas jau­ni­mui, jo to­bu­lė­ji­mui.</p> <p>Tik­rai ne­su aš kaž­koks did­vy­ris ar iš­skir­ti­nis pa­vyz­dys, toks kaip Nic­kas Vu­ji­ci­cius, ku­ris, ne­tu­rė­da­mas nei ran­kų, nei ko­jų, jau tris kar­tus ap­ke­lia­vo Že­mės ru­tu­lį, skai­ty­da­mas pa­skai­tas de­šim­tims tūks­tan­čių žmo­nių sta­dio­nuo­se ir are­no­se, mo­kyk­lo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se, įkvėp­da­mas žmo­nes ne­pa­si­duo­ti, mo­ky­da­mas juos įveik­ti li­ki­mo siun­čia­mus iš­ban­dy­mus ir sun­ku­mus.</p> <p>Ta­čiau, ma­nau, kad vi­sa­da ne­vė­lu to­kiam tap­ti, jei tik bus no­rin­čių­jų sek­ti ma­no pa­vyz­džiu ir bū­siu įdo­mus ki­tiems.</p> <p><strong>Tur­būt ge­rai ži­nai ir trau­mų sko­nį? </strong></p> <p>Taip, ši­to ne­iš­veng­si. Bu­vau trau­muo­tas ir aš, ta­čiau ai­ma­nuo­ti ne­mėgs­tu. To­kia jau ta spor­ti­nin­ko kas­die­ny­bė: pra­kai­tas, trau­mos ir ge­le­ži­nė va­lia, ne­tau­so­ti jė­gų, o vi­są sa­ve, ir dar dau­giau, ati­duo­ti spor­to aikš­te­lė­je.</p> <p><strong> Ka­da su­si­do­mė­ji­mas krep­ši­niu gi­mė, kas pa­ma­tą tam su­ren­tė? Ar ap­si­spren­di­mą lė­mė tai, kad esi aukš­ta­ū­gis, 192 cm?</strong></p> <p>Ūgis ne­bu­vo pa­grin­di­nis ro­dik­lis, o su­si­do­mė­ji­mas krep­ši­niu at­si­ra­do jau vai­kys­tė­je, ste­bint krep­ši­nio var­žy­bas tie­sio­giai ar per TV. Krep­ši­nin­kai im­po­na­vo man kaip stip­rūs, ryž­tin­gi ir ne­nu­ga­li­mi.</p> <p>Ir aš no­rė­jau bū­ti toks, to­dėl pra­dė­jau vis daž­niau žais­ti krep­ši­nį su drau­gais, lais­va­lai­kiu. Taip krep­ši­nis ta­po gy­ve­ni­mo bū­du ir sa­vi­re­a­li­za­ci­ja. No­rė­jo­si to­bu­lin­ti sa­vo krep­ši­nio žai­di­mą jau ne­be kie­me, o ko­man­do­je su ki­tais krep­ši­nio žai­dė­jais. Ta­čiau Aly­tu­je, pra­dė­jus lan­ky­ti krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes drau­ge su gir­din­čiais, te­ko iš­girs­ti skau­džią nau­jie­ną, kad dėl sa­vo klau­sos ne­ga­lios ne­ga­liu žais­ti kar­tu, esu ne­rei­ka­lin­gas.</p> <p>La­bai skaus­min­ga bu­vo ši ži­nia man, bet no­ras siek­ti ir tap­ti krep­ši­nin­ku bu­vo daug di­des­nis. Kai no­ri – ran­di. Taip aš at­si­ra­dau kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio klu­bo „Ges­tas“ ko­man­do­je, o tre­ni­ruo­tes Vil­niu­je pra­dė­jau lan­ky­ti dar be­si­mo­ky­da­mas mo­kyk­lo­je. Po pa­mo­kų vyk­da­vau į Vil­nių au­to­bu­su.</p> <p><strong>Lu­kai, tu gi­mei Aly­tu­je, čia bai­gei Jot­vin­gių gim­na­zi­ją. Kaip gir­džiu, rim­tų krep­ši­nio tre­ni­ruo­čių sa­vo mies­te taip ir ne­pa­ty­rei. Ko­dėl tre­ne­riai ma­no, kad ga­būs tik jo­kių svei­ka­tos pro­ble­mų ne­tu­rin­tys jau­nuo­liai?</strong></p> <p>Taip, gi­miau ir už­au­gau Aly­tu­je, čia ir Jot­vin­gių gim­na­zi­ją bai­giau, kai dau­ge­lis klau­sos ne­ga­lią tu­rin­čių­jų mo­kė­si kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų in­ter­na­tuo­se ar bu­vo „izo­liuo­ti“ na­muo­se.</p> <p>Tė­vų dė­ka bu­vau vi­siš­kai in­teg­ruo­tas į svei­kų­jų vi­suo­me­nę. Ta­čiau krep­ši­nio mo­ky­tis Aly­tu­je ne­pa­vy­ko, tie­siog ne­pri­ėmė, dėl klau­sos ne­ga­lios, ne­si­gi­lin­da­mi į ma­no no­rą žais­ti, su­ge­bė­ji­mus ir ki­ta. Ko­dėl? Ne­ži­nau, gal­būt to­dėl, kad man rei­kė­jo skir­ti dau­giau lai­ko in­di­vi­du­a­liai ir lė­tai  pa­aiš­kin­ti, pa­kar­to­ti žo­džius ke­lis kar­tus, pa­ro­dy­ti, o gal­būt tie­siog ne­no­rė­jo.</p> <p> Ką ma­no ki­ti – ne man ko­men­tuo­ti, ma­no nuo­mo­ne, žmo­gaus ga­bu­mai ga­li bū­ti ne tik įgim­ti, bet ir iš­ug­do­mi, jei vai­kas no­rės, tiks­lin­gai sieks, ti­kės sa­vi­mi, o tre­ne­ris pa­ti­kės ir pri­ims jį to­kį, koks yra. To­dėl ne­rei­kė­tų skirs­ty­ti ir ma­ny­ti, kad tik svei­kie­ji ga­li bū­ti ga­būs.</p> <p><strong>Žai­di leng­vo­jo kraš­to puo­lė­jo po­zi­ci­jo­je. Ko­dėl pa­si­rin­kai bū­tent to­kią?</strong></p> <p>To­kio­je po­zi­ci­jo­je ga­liu sa­ve re­a­li­zuo­ti ge­riau­siai, pa­da­ry­ti vis­ką, ką mo­ku ge­riau­siai, kad pa­dė­čiau sa­vo ko­man­dai lai­mė­ti. Juk ko­man­dos stip­ry­bė yra žai­dė­jai, o kiek­vie­no žai­dė­jo stip­ry­bė – ko­man­da.</p> <p><strong>Ne­su krep­ši­nio sir­ga­lė, man ar­ti­mes­nis fut­bo­las, bet slo­vė­no Mi­ha Zu­pa­no žai­di­mu vi­sa­da gė­rė­jau­si. Jau­ti, kur link su­ku? Taip, jo nuo gi­mi­mo tu­ri­ma klau­sos ne­ga­lia tau pa­žįs­ta­ma. Jis, jei ne­klys­tu, at­sto­va­vo ir na­cio­na­li­nei svei­kų­jų krep­ši­nin­kų rink­ti­nei. Ko­kias pro­ble­mas rei­kė­tų įveik­ti, kad su gir­din­čiai­siais ga­lė­tų žais­ti jū­sų rink­ti­nės krep­ši­nin­kai?</strong></p> <p>Taip, slo­vė­nų krep­ši­nin­kas, pir­ma­sis klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tis krep­ši­nin­kas, žai­dęs Eu­ro­ly­go­je. Ne­pai­sant to, jog vy­ras yra ne­gir­din­tis nuo pat gi­mi­mo, jis žai­džia kar­tu su gir­din­čiai­siais aukš­čiau­sio­je ly­go­je Eu­ro­po­je ir yra svei­kų­jų krep­ši­nin­kų rink­ti­nės na­rys.</p> <p>De­ja, Lie­tu­vo­je to­kių pa­vyz­džių ne­tu­ri­me. Ko­dėl?! Tur­būt, pir­miau­sia, ša­lies krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos val­džios  rei­kė­tų pa­klaus­ti.</p> <p> Aš ma­nau, kad vi­sų pir­ma rei­kė­tų pra­dė­ti nuo to, jog kiek­vie­na­me mies­te­ly­je bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos ir ga­li­my­bes ak­ty­viai spor­tuo­ti ne tik svei­kiems, kad at­si­ras­tų spor­to tre­ne­rių, ku­rie su­ge­bė­tų, no­rė­tų, ne­bi­jo­tų su­jung­ti į ben­dras gru­pes vi­sų, no­rin­čių spor­tuo­ti, tuo­met klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys krep­ši­nin­kai bū­tų ruo­šia­mi jau nuo ma­žens ben­dro­se tre­ni­ruo­tė­se, tuo­met at­si­ras­tų re­a­li ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ir tap­ti pro­fe­sio­na­liais rink­ti­nės žai­dė­jais.</p> <p> Gal­būt rei­kė­tų jau nuo ma­žens ug­dy­ti pa­gar­bų po­žiū­rį į „jaut­riuo­sius“. Pa­vyz­džiui, dau­gu­mo­je skan­di­na­vų ša­lių vi­si vai­kai jau nuo dar­že­lio mo­ko­mi ges­tų kal­bos, su­pa­žin­di­na­mi su ta kul­tū­ra. Mo­kyk­lo­se bū­na pa­mo­kos, uni­ver­si­te­tuo­se ga­li pa­si­rink­ti mo­ky­tis ges­tų kal­bą. Va čia yra ba­zė ir pa­gar­bus po­žiū­ris. Ta­da vi­suo­me­nė yra pa­si­ruo­šu­si.</p> <p><strong> Kas tau krep­ši­nio pa­sau­ly­je yra sie­kia­my­bė?</strong></p> <p>Jei klau­sia­te apie as­me­ny­bę krep­ši­nio pa­sau­ly­je, tai Lie­tu­vo­je – mū­sų kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės ly­de­ris Ge­di­mi­nas Žu­kas, o ap­skri­tai tai LeB­ro­nas Ja­me­sas – JAV krep­ši­nin­kas.</p> <p>Jei apie as­me­ni­nius sie­kius krep­ši­ny­je, jie bu­vo to­kie: kai pra­dė­jau žais­ti, sie­kiau bū­ti Lie­tu­vos kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je, nes tai kiek­vie­no krep­ši­nin­ko sie­kia­my­bė, at­sa­ko­my­bė ir gar­bė, tuo­met kar­tu su ko­man­da sie­kiau tap­ti pa­sau­lio čem­pio­nu, olim­pi­niu čem­pio­nu ir tai pa­vy­ko, da­bar sie­kiu  pa­tek­ti į ge­riau­sių­jų krep­ši­nin­kų TOP 5.</p> <p><strong>Ti­kiu, kad pa­vyks ir šią sva­jo­nę įgy­ven­din­ti. Tam ta­vy­je pa­ska­tos pa­kan­ka. At­si­da­vi­mas krep­ši­niui ne­su­truk­dė baig­ti ma­gist­ran­tū­ros moks­lų. Pa­pa­sa­kok apie stu­di­jas pla­čiau. Ar klau­sos pro­ble­mų tu­rin­tiems stu­den­tams dės­ty­to­jai ski­ria dau­giau dė­me­sio?</strong></p> <p>Spor­tas ir moks­las ėjo ly­gia­gre­čiai nuo 2013-ųjų, kai įsto­jau į LEU (Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas), ku­rį bai­giau 2017 me­tais, bu­vo su­teik­tas kū­no kul­tū­ros pe­da­go­gi­kos, spor­to ba­ka­lau­ro laips­nis ir  įgy­ta pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ja.</p> <p> Stu­di­jas spor­to sri­ty­je tę­siau to­liau, o šie­met bai­giau Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą, Švie­ti­mo aka­de­mi­ją, įgi­jau ug­dy­mo moks­lų ma­gist­ro laips­nį kū­no kul­tū­ros ir spor­to stu­di­jų pro­gra­mo­je. Stu­di­jų me­tu pa­si­žy­mė­jau kaip pa­žan­gus stu­den­tas. Mo­ky­tis sun­ku­mų ne­bu­vo. Dės­ty­to­jai iš­skir­ti­nių są­ly­gų ne­tai­kė, rei­ka­la­vo taip, kaip ir iš vi­sų ki­tų stu­den­tų.</p> <p> Dėl ne­pri­gir­dė­ji­mo di­des­nę da­lį in­for­ma­ci­jos rin­kau­si raš­tu, daug dir­bau sa­va­ran­kiš­kai, ko­mu­ni­kuo­da­mas su dės­ty­to­jais ir ben­dra­kur­siais elek­tro­ni­niu pa­štu. Vi­si ma­no stu­di­jų ke­ly­je su­tik­tie­ji bu­vo ge­ra­no­riš­ki ben­dra­vi­mui ir ben­dra­dar­bia­vi­mui, ži­no­ma, ini­cia­ty­va ir no­ras  mo­ky­tis bu­vo ma­no pa­ties.</p> <p> Kai ieš­kai ir no­ri, vi­sa­da ran­di, tuo­met vei­ki ir gau­ni re­zul­ta­tą, o jis ga­lu­ti­nis vi­sai ne­blo­gas – aka­de­mi­nis vi­dur­kis 9.</p> <p><strong> Kur­čių­jų kal­ba – ges­tų kal­ba, ar vi­są in­for­ma­ci­ją ga­li­ma per­duo­ti ges­tais? Pats, kiek te­ko ben­drau­ti, pa­šne­ko­vus su­pran­ti ir be ges­tų kal­bos. Ver­tė­jų į ges­tų kal­bą mū­sų ša­ly­je pa­kan­ka?</strong></p> <p>Ges­tų kal­ba at­vaiz­duo­ja­ma žo­di­nė kal­ba, žy­mi­mos są­vo­kos. Pa­ra­dok­sa­lu, ta­čiau ges­tų kal­bos iš­mo­kau tik at­ėjęs žais­ti į kur­čių­jų krep­ši­nio klu­bą „Ges­tas“, iki tol ben­dra­vau tik žo­di­ne kal­ba, skai­ty­da­mas in­for­ma­ci­ją iš lū­pų ar klau­sy­da­mas. Mo­kė­jau tik ges­tų kal­bos abė­cė­lę. Šiuo me­tu su gir­din­čiais ben­drau­ju žo­di­ne kal­ba, su ne­gir­din­čiais – ges­tais.</p> <p>Pats ver­tė­jo pa­slau­go­mis nau­do­jau­si tik JAV am­ba­sa­do­je, prieš iš­vyk­da­mas į Ame­ri­ką, stu­di­juo­jant, ki­tur – ban­dau pats su­si­kal­bė­ti.</p> <p><strong>Ar pa­kan­ka ver­tė­jų į ges­tų kal­bą? </strong></p> <p>Sta­tis­ti­kos duo­me­nis, šiuo me­tu kur­čių­jų Lie­tu­vo­je yra apie 6 tūkst., ne­pri­gir­din­čių­jų apie 40 tūkst., o pro­fe­sio­na­lių ges­tų kal­bos ver­tė­jų tik 115. Ta­čiau ver­tė­jų skai­čius pri­klau­so nuo vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo, kiek ji ga­li skir­ti lė­šų ir su­kur­ti to­kiems spe­cia­lis­tams dar­bo vie­tų. Ver­tė­jo pa­slau­gų reik­tų ir po­li­kli­ni­ko­se, ir li­go­ni­nė­se, ir teis­muo­se, ir švie­ti­mo įstai­go­se, ir vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se. Krū­vis – ne­pa­pras­tai di­de­lis, tu­rint ome­ny ges­tų kal­bos ver­tė­jų skai­čių, spe­cia­lis­tai ne­tu­ri ga­li­my­bės spe­cia­li­zuo­tis, o juk vie­nas žmo­gus iš­ma­ny­ti vi­sų sri­čių ter­mi­nų tie­siog ne­pa­jė­gus.</p> <p><strong>Ar Aly­tu­je yra daug vie­tų, kur ir apie kur­čiuo­sius, ne­pri­gir­din­čiuo­sius pa­gal­vo­ta?</strong></p> <p>De­ja, at­ski­rų vie­tų ar už­si­ė­mi­mų klau­sos ne­ga­lią tu­rin­čiam jau­ni­mui, in­di­vi­du­a­liai ar gru­pi­nei  už­im­tu­mo veik­lai nė­ra, o ben­dro­se tre­ni­ruo­tė­se/už­si­ė­mi­muo­se da­ly­vau­ti gal­būt ne kiek­vie­nas, klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tis, iš­drįs­ta: tie­siog bi­jo­si, ne­pa­si­ti­ki sa­vi­mi, ne­si­jau­čia sau­gus, to­dėl daž­nai  ten­ki­na­si kas­die­ny­be na­muo­se. Aly­tu­je yra dvi or­ga­ni­za­ci­jos: Lie­tu­vos kur­čių­jų drau­gi­jos Vil­niaus te­ri­to­ri­nės val­dy­bos Aly­taus pir­mi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ir Aly­taus ne­pri­gir­din­čių­jų or­ga­ni­za­ci­ja „Gar­siai“, ta­čiau di­des­nę da­lį jų veik­los su­da­ro ne­pri­gir­din­čių­jų ir ne­gir­din­čių­jų pro­ble­mų spren­di­mas.</p> <p><strong>Tur­būt la­biau­siai nu­skriaus­ti klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys vai­kai?</strong></p> <p>Aly­tu­je vai­kams yra pa­gal­ba sur­do­pe­da­go­go, dir­ban­čio lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­ti­nė­lis“, ku­ris  tei­kia spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą ir ko­rek­ci­ją su­tri­ku­sios klau­sos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, gy­ve­nan­tiems Aly­taus mies­te ir Aly­taus ap­skri­ty­je, ir tei­kia pa­pil­do­mą spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą ir ko­rek­ci­ją su­tri­ku­sios klau­sos mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, be­si­mo­kan­tiems Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se vi­siš­kos in­teg­ra­ci­jos for­ma.</p> <p>Ta­čiau vai­kų, tu­rin­čių klau­sos ne­ga­lią,  įtrau­ki­mo į ki­tas už­kla­si­nes ir spor­ti­nes veik­las ne­vyks­ta, nors no­rin­čių­jų, ma­nau, yra tik­rai.</p> <p>Klau­sos ne­ga­lią tu­rin­čių ir ži­no­mų at­sto­vų kul­tū­ro­je, me­ne taip pat yra: di­zai­ne­ris Gied­rius Šar­kaus­kas, ki­taip dar va­di­na­mas Li­no ka­ra­liu­mi, ku­ris iš įvai­riau­sių li­no ga­ba­lė­lių ku­ria ap­ran­gą lyg me­no kū­ri­nį, ke­ra­mi­kas Ro­ber­tas Si­mai­tis – tau­to­dai­li­nin­kas, ku­rian­tis įvai­rių for­mų va­zas, skulp­to­rius Sta­sys Ka­ra­naus­kas, me­ni­nin­kas, pa­min­klams, dro­ži­niams nau­do­jan­tis me­dį, aiš­ku, ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti ir ne­gir­din­čios šo­kė­jos Lau­ros Va­ly­tės, ku­ri da­ly­va­vo LNK šo­kių pro­jek­te „Kvie­čiu šok­ti“, šiuo me­tu gy­ve­nan­ti ir dir­ban­ti Vo­kie­ti­jo­je ir t. t.</p> <p>Kal­bant apie kul­tū­rą ir so­cia­li­nę sri­tį, ži­no­me, kad Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų ska­tin­ti ir rem­ti prie­mo­nes, ga­ran­tuo­jan­čias ne­įga­lie­siems ga­li­my­bę į spor­tą, po­il­sį, kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Te­at­rai, mu­zie­jai, ki­no sa­lės ir bib­lio­te­kos, jų pa­sta­tai bei įran­ga tu­rė­tų bū­ti pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems. Vi­suo­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos pro­gra­mos taip pat tu­rė­tų at­spin­dė­ti ne­įga­lių žmo­nių tei­ses, nuo­pel­nus bei po­rei­kius.</p> <p> Ne­įga­lių­jų as­me­nų są­ly­gų ge­ri­ni­mo stra­te­gi­ja tu­rė­tų ap­im­ti esa­mą svei­ka­tos ir švie­ti­mo sri­čių in­fra­struk­tū­rą bei eko­no­mi­nes ga­li­my­bes. Ta­čiau, vi­sa to yra mi­ni­ma­liai.</p> <p><strong> Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, klau­sos su­tri­ki­mai yra be­ne daž­niau­si. Ša­ly­je, kaip pats mi­nė­jo­te,  apie 6 tūks­tan­čiai kur­čių­jų ir apie 40 tūks­tan­čių ma­žes­nį ar di­des­nį klau­sos su­tri­ki­mą tu­rin­čių­jų. Ko­kie Aly­taus ap­skri­ties duo­me­nys – tiks­liai su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko. Bet da­lis ne­ma­ža. Ži­nau, kad tu­ri rim­tų pla­nų šį tą dėl šio jau­ni­mo nu­veik­ti. Ir pa­tir­ties to­je veik­lo­je jau tu­ri. Ko­kie ta­vo su­ma­ny­mai? Tai kaž­kas nau­ja mū­sų mies­te, ap­skri­ty­je?</strong></p> <p>Esu pro­fe­sio­na­lus spor­ti­nin­kas, bai­gęs spor­to stu­di­jas Vil­niu­je, su­grįž­tu į Aly­tų pa­si­da­ly­ti sa­vo prak­ti­nė­mis ir te­ori­nė­mis ži­nio­mis, pra­dė­siu ves­ti gru­pi­nius spor­to už­si­ė­mi­mus, ban­dy­siu kuo dau­giau jau­nuo­lių, tu­rin­čių klau­sos ne­ga­lią, įtrauk­ti į spor­ti­nę veik­lą, ku­rio­je jie ne tik fi­ziš­kai, bet ir dva­siš­kai, psi­cho­lo­giš­kai taps stip­res­ni, ug­dys sa­vo as­me­ny­bę ben­drau­da­mi ir ben­dra­dar­biau­da­mi ko­man­do­je, ku­rio­je jau­sis ly­gia­tei­siai ir vi­sa­ver­čiai jos na­riai.</p> <p>Juk spor­tas – re­li­gi­ja, ku­rio­je vi­si kal­ba ta pa­čia kal­ba. To­dėl vi­si no­rin­tys ga­lės at­ei­ti į šiuos už­si­ė­mi­mus, ga­lės ak­ty­viai pra­leis­ti lais­va­lai­kį jau­kio­je ap­lin­ko­je, ben­dra­min­čių kom­pa­ni­jo­je, spor­tuo­da­mi su ma­ni­mi. Aš, kaip ir Jie, esu da­lis vi­suo­me­nės, ku­ri „jaut­ri“ ap­lin­kai, bet la­bai drau­giš­ka ap­lin­ki­niams. Pri­si­junk ir Tu, spor­tuo­ki­me drau­ge!</p> <p><strong> No­rin­tie­ji įsi­trauk­ti ko­kiu bū­du tu­rė­tų su­si­siek­ti? </strong></p> <p>Šiuo me­tu rei­kė­tų tie­siog su­si­siek­ti as­me­niš­kai te­le­fo­nu 8 624 68 441 (sms ži­nu­te) ar elek­tro­ni­niu pa­štu lau­ri­nai­tis­lu@gmail.com.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/2%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/2%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/4%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/4%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/7%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/7%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/11%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/11%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/5%20copy_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/5%20copy_0.jpg" width="3820" height="5121" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/6%20copy_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/6%20copy_0.jpg" width="1080" height="1667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/9%20copy_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/9%20copy_0.jpg" width="864" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2289"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566375189"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Algirdas</span> - Tre, 2019-21-08 - 11:13</p> </li> <a href="/comment/2289#comment-2289" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2289#comment-2289" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, PUZINAS žaidė LKL už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, PUZINAS žaidė LKL už Panevėžio MALSENA. Kodėl pamirštas, dar dalyvavo 6 olimpiadose</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2289" token="MtFuLV7Qb0fFEvqFtJtW2FREL9Sq5JykNSu5oJwZNCQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2286"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566318273"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mantas</span> - Ant, 2019-20-08 - 19:24</p> </li> <a href="/comment/2286#comment-2286" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2286#comment-2286" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kurčias krepšininkas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kurčias krepšininkas Robertas Puzinas irgi atstovavo Panevėžio klubui ir dalyvavo LKL</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2286" token="5jwjrJt0VSJgcTZ4X2YX8-ua5kEnlPwcugdRLbz9scQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=793&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="X7FI9AHrlEmN4bODOqCyjza81Nvm1RdwYLiZu5lj0Pw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Aug 2019 06:43:17 +0000 vyrredaktorius 793 at https://www.alytausnaujienos.lt Plau­ki­mas me­di­kui – at­gai­va po sun­kaus dar­bo ir se­nų sva­jo­nių įgy­ven­di­ni­mas https://www.alytausnaujienos.lt/plau-ki-mas-me-di-kui-gai-va-po-sun-kaus-dar-bo-ir-se-nu-sva-jo-niu-igy-ven-di-ni-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/k1.png?itok=CSdSegHx" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Plaukimo stilius delfinu reikalauja geros technikos ir stiprių raumenų." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ita­li­jos mies­te Tu­ri­ne vy­ku­sio­se Eu­ro­pos ve­te­ra­nų spor­to žai­dy­nė­se in­di­vi­du­a­lio­se plau­ki­mo rung­ty­se S.Kat­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo ke­tu­ris auk­so me­da­lius, o at­sto­vau­da­mas Lie­tu­vos ko­man­dai, plauk­da­mas es­ta­fe­tė­se su ko­man­dos drau­gais, dar pel­nė auk­so ir bron­zos me­da­lius.</p> <p>Ge­riau­siais re­zul­ta­tais ir aukš­čiau­siais ap­do­va­no­ji­mais res­pub­li­ki­nė­se bei tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se plau­ki­mo meist­ras S.Kat­ke­vi­čius šios spor­to ša­kos ger­bė­jus džiu­gi­na jau ne vie­ne­rius me­tus.</p> <p>Nors me­di­kas plau­ki­mu su­si­ža­vė­jo dar vai­kys­tė­je ir da­ly­va­vo dau­ge­ly­je var­žy­bų bei čem­pio­na­tų, prie pa­mėg­tos spor­to ša­kos po il­ges­nės per­trau­kos jį grįž­ti pa­ska­ti­no ko­le­gės pa­ste­bė­ji­mas.</p> <p>„Kar­tą ko­le­gė už­si­mi­nė, kad pra­bė­gęs lai­kas ge­ro­kai pa­kei­tė ma­no iš­vaiz­dą, o svars­tyk­lių pa­da­la, ar­tė­jan­ti prie tri­žen­klio skai­čiaus, ro­dė, jog rei­kė­tų im­tis ak­ty­ves­nės fi­zi­nės veik­los. Iš pra­džių bu­vo tik spor­to klu­bas, o prieš ket­ve­rius me­tus, at­li­kus au­sų ope­ra­ci­ją, pa­ma­žu grį­žau prie plau­ki­mo. Iš pra­džių plau­kio­jau tik sa­vo ma­lo­nu­mui, o pas­kui pra­dė­jau da­ly­vau­ti ir var­žy­bo­se“, – pa­sa­ko­jo me­di­kas plau­ki­kas S.Kat­ke­vi­čius.</p> <p>Šal­tuo­ju me­tų lai­ku jis ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę tre­ni­ruo­ja­si Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ba­sei­ne, o šil­tuo­ju – Dai­li­dės eže­rė­ly­je ir Kau­no Girs­tu­čio ba­sei­ne.</p> <p> </p> <h3>Pa­dė­jo įveik­ti li­gas</h3> <p>Į Kau­no kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­to (da­bar Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas) ba­sei­ną, tuo me­tu vie­nin­te­lį plau­ki­mo ba­sei­ną Lie­tu­vo­je, aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sį plau­ki­ką at­ve­dė ma­ma – plau­ki­mo tre­ne­rė, ti­kė­da­ma­si, kad daž­nai plau­čių už­de­gi­mu sir­gu­siam sū­nui tai pa­dės su­stip­rin­ti svei­ka­tą. Ir ne­ap­si­ri­ko. Li­gos at­si­trau­kė, o plau­ki­mas ta­po ne­at­sie­ja­ma S.Kat­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­mo da­li­mi.</p> <p>„Vi­siems, ku­rie skun­džia­si kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mais, plau­čių li­go­mis, pa­ta­riu plau­kio­ti, nes plauk­da­mas iš­moks­ti tai­syk­lin­gai kvė­puo­ti, už­sig­rū­di­ni. Ma­nau, kad plau­ki­mas ge­riau nei vais­tai, ma­žiau pa­si­tai­ko ir aler­gi­jos at­ve­jų“, – pa­ta­ria me­di­kas.</p> <p>Pra­bė­gus dau­ge­liui me­tų, plau­ki­ko at­min­ty­je iš­li­ko pri­si­mi­ni­mas, kai jis, bū­da­mas ant­ro­kas be­si­mo­ky­da­mas plauk­ti su len­ta pir­mą kar­tą ap­si­su­ko plau­ki­mo ta­ke­ly­je.</p> <p>„Vie­na pu­sė ba­sei­no bu­vo ne­gi­li, ki­ta – gi­li. Plauk­da­mi ne­gi­li­ą­ja pu­se, vi­si la­bai ge­rai jau­tė­si, o kai ap­si­su­kus rei­kė­da­vo grįž­ti gi­li­ą­ja pu­se, bū­da­vo ne­jau­ku. Bi­jo­da­mas pa­leis­ti iš ran­kų len­tą, ap­si­suk­da­mas dan­ti­mis įsi­ki­bau į ta­ke­lio ati­tva­rą. Sėk­min­gai įvei­kus ap­si­su­ki­mą bai­mė iš­ny­ko ir dau­giau ne­be­rei­kė­jo grieb­tis pa­gal­bi­nės prie­mo­nės (dan­tų), kad ap­si­suk­čiau“, – su šyp­se­na pir­mą­jį ap­si­su­ki­mą pri­si­me­na S.Kat­ke­vi­čius.</p> <h3> Su plau­ki­mu ne­si­sky­rė</h3> <p>„Plau­kiau aš, ma­no bro­lis, drau­gai. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku vi­si kar­tu ei­da­vo­me į ba­sei­ną, kar­tu grįž­da­vo­me na­mo, bu­vo la­bai sma­gu. Va­sa­rą va­žiuo­da­vo­me į plau­ki­mo sto­vyk­las Za­ra­sų kraš­te. Plauk­da­vo­me bet ko­kiu oru. Kad ne­su­šal­tu­me tep­da­vo­mės ir svies­tu, ir bo­ro va­ze­li­nu, nes ne­plauk­ti bu­vo gė­da, tai reiš­kė pri­pa­žin­ti, kad esi sil­pnas. Vi­sa ko­man­da ta­vęs lauk­da­vo, pa­si­ti­kė­ji­mo iš­duo­ti ne­ga­lė­da­vai, ne­bū­da­vo to­kių, ku­rie ne­no­rė­da­vo plauk­ti ar­ba jų tė­ve­liai pa­gai­lė­da­vo“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si plau­ki­kas.</p> <p>S.Kat­ke­vi­čius ak­ty­viai plau­kio­jo mo­ky­da­ma­sis vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, ne­at­si­sa­kė šios spor­to ša­kos ir pra­dė­jęs stu­di­juo­ti me­di­ci­ną Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­te (da­bar Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos aka­de­mi­ja).</p> <p>Ak­ty­viai tre­ni­ra­vo­si, da­ly­vau­da­vo stu­den­tų var­žy­bo­se. Be­si­mo­ky­da­mas šeš­ta­me kur­se, da­ly­va­vo Ta­ry­bų Są­jun­gos me­di­ci­nos ins­ti­tu­tų plau­ki­mo čem­pio­na­to fi­na­le, ku­ria­me iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą, o Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­tas pa­te­ko į de­šim­tu­ką.</p> <p>Pro­fe­sio­na­liu plau­ki­ku S.Kat­ke­vi­čius ne­ta­po. Pas­ku­ti­nės var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo, bu­vo Ta­ry­bų Są­jun­gos tau­tų spar­ta­kia­da. Lie­tu­vos rink­ti­nės su­dė­ty­je jis iš­ko­vo­jo aukš­tą šeš­tą vie­tą.</p> <p>Bai­gęs me­di­ci­nos stu­di­jas plau­ki­kas at­si­kė­lė gy­ven­ti į Aly­tų ir pra­dė­jo dirb­ti gy­dy­to­ju. Taip su­ta­po, kad tais pa­čiais me­tais mies­te bu­vo ati­da­ry­tas ir ba­sei­nas. Jis ku­rį lai­ką dar plau­kio­jo ba­sei­ne, gy­nė Aly­taus van­den­svydininkų gar­bę, ta­čiau už­klu­pus au­sų už­de­gi­mams, ne­ga­lė­jo plau­kio­ti, be to, pa­di­dė­jo dar­bo krū­vis ir spor­tui lai­ko ne­be­li­ko.</p> <h3> Įgy­ven­di­na se­nas sva­jo­nes</h3> <p>„Tų lai­kų sva­jo­nes iš­va­žiuo­ti į tarp­tau­ti­nes var­žy­bas, olim­pia­das mes re­a­li­zuo­ja­me da­bar. Šiais lai­kais ga­li­ma nu­va­žiuo­ti vi­sur, kur vy­ko olim­pi­nės var­žy­bos, kur or­ga­ni­zuo­ja­mos plau­ki­mo ve­te­ra­nų var­žy­bos – Lon­do­ną, Atė­nus, Pe­ki­ną. Iš anks­to skel­bia­mas gra­fi­kas, tad ga­li pa­si­rink­ti var­žy­bas, ku­rio­se no­ri da­ly­vau­ti ir kryp­tin­gai joms ruoš­tis. To, ko ne­ga­lė­jau pa­da­ry­ti vai­kys­tė­je ir jau­nys­tė­je, ga­liu įgy­ven­din­ti šian­dien“, – džiau­gia­si S.Kat­ke­vi­čius.</p> <p>Anot aly­tiš­kio, į ve­te­ra­nų var­žy­bas plau­ki­kai su­si­ren­ka iš įvai­riau­sių kraš­tų, su įvai­riau­siais po­žiū­riais, bet vi­sus vie­ni­ja no­ras lai­mė­ti, nu­ga­lė­ti ar­ba tie­siog pa­ben­drau­ti, pa­si­kal­bė­ti. Ak­ty­vus ben­dra­vi­mas ir da­ly­va­vi­mas var­žy­bo­se S.Kat­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­mui su­tei­kia nau­jų spal­vų ir ko­ky­bės.</p> <p>Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko da­ly­va­vi­mas Eu­ro­pos plau­ki­mo ve­te­ra­nų čem­pio­na­te, vy­ku­sia­me Lon­do­ne olim­pi­nia­me ba­sei­ne. Sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti olim­pi­niuo­se plau­ki­mo ta­ke­liuo­se su­si­rin­ko 10 tūks­tan­čių da­ly­vių. Dvi va­lan­das te­ko lauk­ti lau­ke, kol pa­tek­si į ba­sei­ną. Ta­čiau skir­tas lai­kas ir jė­gos at­ne­šė pui­kius re­zul­ta­tus. S.Kat­ke­vi­čius pa­te­ko į an­trą de­šim­tu­ką.</p> <p>„Be­ne bran­giau­sias 2017 me­tais Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je Pa­sau­lio plau­ki­mo ve­te­ra­nų spor­to žai­dy­nė­se iš­ko­vo­tas bron­zos me­da­lis. Jis bu­vo la­bai ne­ti­kė­tas, nes plauk­ti tu­rė­jau iš kar­to be ak­li­ma­ti­za­ci­jos, po 33 va­lan­dų ke­lio­nės. Prieš star­tą la­bai jau­di­nau­si, net ko­jos ša­lo“, – pa­sa­ko­jo aukš­tą įver­ti­ni­mą iš­ko­vo­jęs plau­ki­kas.</p> <p>Ar­ti­miau­siuo­se S.Kat­ke­vi­čiaus pla­nuo­se Pie­tų Ko­rė­jo­je vyk­sian­tis Pa­sau­lio plau­ki­mo ve­te­ra­nų čem­pio­na­tas, po to Kip­ras, „SU­PER­MAS­TERS 2019“ var­žy­bos, ka­lė­di­nės var­žy­bos ir dau­gy­bė ki­tų ren­gi­nių, ku­riuo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti aly­tiš­kis.</p> <p>Per ke­le­rius me­tus, da­ly­vau­da­mas čem­pio­na­tuo­se ir var­žy­bo­se, S.Kat­ke­vi­čius ap­lan­kė apie 20 ša­lių, pra­de­dant Di­dži­ą­ja Bri­ta­ni­ja ir bai­giant Nau­ją­ja Ze­lan­di­ja.</p> <p>„Ten­ka dirb­ti ke­lio­se vie­to­se, daž­nai va­žiuo­ti to­bu­lin­tis, sme­ge­nys bū­na nuo­lat įtemp­tos, to­dėl plau­ki­mas la­bai ge­ras po­il­sis, tai tar­si ap­si­šva­ri­ni­mas po sun­kaus dar­bo ir svei­ka­tos stip­ri­ni­mas“, – sa­ko dar­bo ir var­žy­bų gra­fi­kus de­ri­nan­tis gy­dy­to­jas plau­ki­kas.</p> <p class="text-align-center"> <strong>***</strong></p> <p>Už Aly­taus at­sto­va­vi­mą tarp­tau­ti­niuo­se, pa­sau­li­niuo­se plau­ki­mo tur­ny­ruo­se, žai­dy­nė­se ir čem­pio­na­tuo­se, iš­ko­vo­tus auk­so, si­dab­ro, bron­zos me­da­lius, už daug kar­tų pa­ge­rin­tus Lie­tu­vos plau­ki­mo re­kor­dus, už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą tarp­tau­ti­niu ir pa­sau­li­niu mas­tu S.Kat­ke­vi­čiui su­teik­tas 2018-ųjų Me­tų žmo­gaus ti­tu­las ir Auk­si­nė plunks­na.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/k2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-781-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/k2.jpg" width="960" height="640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/k3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-781-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/k3.jpg" width="960" height="640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/k4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-781-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/k4.jpg" width="960" height="640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2260"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565861908"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Salvute</span> - Ket, 2019-15-08 - 12:38</p> </li> <a href="/comment/2260#comment-2260" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2260#comment-2260" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nu kaip gydytojas tai labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nu kaip gydytojas tai labai ne koks..........................gal tegu plaukia geriau....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2260" token="cD0jCrPoOu1U1OTVDrP3qh6YFTU3-6fFKNirV_x1DCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2257"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565787107"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klounas</span> - Tre, 2019-14-08 - 15:51</p> </li> <a href="/comment/2257#comment-2257" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2257#comment-2257" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne gydytojas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne gydytojas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2257" token="-ubEvibW3f8JftDn4U9sReVN87hnft7CqdL_9q9C8u4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=781&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8SJ-4j5V3Q2iOLPv-R4KDs9j6npBQQVpQlVQRduY7Ws"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 14 Aug 2019 11:44:39 +0000 vyrredaktorius 781 at https://www.alytausnaujienos.lt Sportas vasarą: kaip tai daryti teisingai? https://www.alytausnaujienos.lt/sportas-vasara-kaip-tai-daryti-teisingai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13302" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13302) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Sportas%20vasar%C4%85%20kaip%20tai%20daryti%20teisingai.jpg?itok=uO-ozbX1" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Iš anksto suplanuokite, kuriuo metu ir kur sportuosite.</strong> Pats efektyviausias būdas sveikai sportuoti vasarą – pasirinkti tinkamą laiką, kuomet saulės spinduliai nėra tokie intensyvūs ir žalingi – tam puikiai tinka ankstyvas rytas ir vėlyvas vakaras. Idealu, jei turite galimybę sportuoti ne miesto centre, bet tamsesnėse vietose, pavyzdžiui, miške. O jeigu Jūsų namuose yra pakankamai vėsu, karščiausiomis dienomis net nereikia ieškoti geresnės vietos!</p> <p><strong>Nepamirškite gerti daug vandens. </strong>Skysčių gėrimas akcentuojamas ištisus metus, tačiau vasarą, kuomet daugiau prakaituojame, treniruočių metu ypatingai svarbu pasirūpinti vandens atsargomis ir nuolat jį vartoti. Tikslūs kiekiai priklauso nuo individualaus organizmo – šiais laikais galima rasti daugybę programėlių, padedančių vandens gėrimą paversti malonia rutina. Ypač atsakingai į šią situaciją turėtų pažiūrėti tie, kurie naktimis neišvengia gausaus prakaitavimo: tam, kad išvengtumėte dehidratacijos, turėtumėte įprasti dieną pradėti stikline vandens.</p> <p><strong>Pasirūpinkite kokybiška apranga.</strong> Posakį, jog ne oras kaltas, o apranga, galima pritaikyti ir sportui karštomis dienomis. Jei dėvėsite kvėpuojančius, lengvus, šviesių spalvų sportinius rūbus, net ir didžiausius karščius atlaikysite kur kas paprasčiau. Tad prieš pradedant sportuoti, Jūsų laukia viena maloni užduotis – peržiūrėti ir, jei reikia, atnaujinti savo sportinį garderobą. Jei iki šiol aprangai neskyrėte daug dėmesio, būsite maloniai nustebinti pokyčiais!</p> <p><strong>Eksperimentuokite su sporto šakomis.</strong> Labai tikėtina, kad karštas oras šiek tiek pakoreguos Jūsų sportavimo įpročius ir anksčiau mėgti pratimai (ar netgi sporto šakos) nebebus tokie malonūs, kaip anksčiau. Tačiau tai nereiškia, kad dėl to turėtumėte prarasti motyvaciją – priešingai, verčiau paeksperimentuoti ir atrasti naujus geras emocijas keliančius užsiėmimus. Galbūt bėgimą pakeis <a href="https://pigu.lt/lt/gimnastikos_kamuoliai_jogos_kilimeliai_sokdynes_aerobika">gimnastikos prekės</a>, o vietoj jėgos sporto dažniau rinksitės tempimo pratimus – svarbiausia, kad sportuodami iš tiesų jaustumėtės gerai.</p> <p><strong>Žinokite savo galimybes.</strong> Nenustebkite, jei karštu oru šiek tiek nukris ir sporto produktyvumas – šiuo atveju svarbu nepersistengti ir klausytis savo organizmo, kadangi priešingu atveju gali tekti susidurti su sveikatos problemomis. Šiais laikais <a href="https://pigu.lt/lt/mobilus-telefonai-foto-ir-video/mobilus-telefonai-ir-ju-priedai/ismanieji-laikrodziai-smartwatch">išmanūs laikrodžiai</a> patogiai leidžia stebėti savo rezultatus, todėl nuo plano tikrai nenukrypsite, tačiau nieko nenutiks, jei treniruotės metu dažniau padarysite pertraukėles ir šiek tiek atsikvėpsite.</p> <p><strong>Atvėskite</strong>. Labai svarbu, kad po treniruotės turėtumėte 15-20 minučių laisvo laiko, kurį galėtumėte paskirti atvėsimui: tuomet rekomenduotina vaikščioti, atsigerti ar užvalgyti, tačiau jokiu būdu nesėdėti. Priešingu atveju galite susidurti su tokiais simptomais kaip svaigulys ar netgi pykinimas – po produktyvios treniruotės tokių negalavimų tikrai norėtųsi išvengti, tad verčiau nerizikuoti ir palikti sau laiko atsigauti.</p> <p>Vadovaujantis šiais patarimais, galėsite produktyviai ir, svarbiausia, maloniai sportuoti net ir pačiomis karščiausiomis dienomis. Gali prireikti šiek tiek laiko, kol atrasite Jums geriausiai tinkančius metodus, tačiau tik eksperimentuodami surasite savo kelią. O jei pritrūksite sportui skirto inventoriaus ar rūbų, jų ieškokite <a href="https://pigu.lt/lt/">Pigu.lt el. parduotuvėje</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=683&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uIdpbcDFjCzRMNpSZWIODMeytDRuid1G5K5RP0QqmKQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Jun 2019 09:54:41 +0000 vyrredaktorius 683 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus tre­ne­rių į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę pa­mė­tė­tų fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kos – gar­bės ga­le­ri­jo­je https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-tre-ne-riu-i-na-cio-na-li-ne-rink-ti-ne-pa-me-te-tu-fut-bo-li-nin-ku-nuo-trau-kos-gar-bes <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13288" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13288) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/DSC_0008.JPG?itok=xFZ4Bw7r" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ša­lia iš­si­pil­džiu­sios sva­jo­nės – fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kų ga­le­ri­jos Aly­taus mies­to sta­dio­ne – fut­bo­lo tre­ne­ris Pet­ras Si­ma­na­vi­čius, iš­ug­dęs ne vie­ną mies­to var­dą gar­si­nan­čių spor­ti­nin­kų kar­tą, daug jų pa­ren­gęs Lie­tu­vos rink­ti­nei. Po­vi­lo Ta­mu­ly­no nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>P.Si­ma­na­vi­čius at­vi­ra­vo, kad idė­ja bran­din­ta ne vie­ne­rius me­tus. Su­ras­ti po to­li­miau­sius klu­bus iš­si­bars­čiu­sius žai­dė­jus, kad gau­tum jų su­ti­ki­mą bei nuo­trau­ką, ne­bu­vo leng­va.</p> <p>„Ed­ga­ro Tu­ma­so­nio kon­tak­tų te­ko ieš­ko­ti apie me­tus. Ra­dau žmo­nių, ku­rie man ga­lė­jo pa­dė­ti. Bu­vu­sį rink­ti­nės tre­ne­rį Gin­tą Bu­zą pa­gau­ti taip pat il­go­kai už­tru­ko. Ne­leng­va bu­vo su­si­ras­ti Vy­tau­tą An­driuš­ke­vi­čių. Džiau­giuo­si, kad at­vi­rą ga­le­ri­ją pa­ma­tys vi­si ei­da­mi į var­žy­bas. Tai ir sa­vo­tiš­kas edu­ka­ci­nis sten­das“, – kal­bė­jo tre­ne­ris Pet­ras.</p> <p>Kaip edu­ka­ci­ją šią ga­le­ri­ją įvar­di­jo ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas, Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Dauk­šys pa­ste­bė­jo, kad Aly­tu­je fut­bo­li­nin­ko kar­je­rą pra­dė­ję spor­ti­nin­kai vė­liau žai­dė ge­ruo­se ki­tų ša­lių klu­buo­se, at­sto­va­vo Lie­tu­vai ne vie­na­me svar­bia­me su­si­ti­ki­me ant ža­lio­sios ve­jos. Jis pri­mi­nė is­to­ri­nį fak­tą – il­gą lai­ką na­cio­na­li­nės fut­bo­lo rink­ti­nės var­tus gy­nė vien aly­tiš­kiai.</p> <p>Iš tie­sų aly­tiš­kių bū­ta spur­džių bei re­zul­ta­ty­vių: bu­vo var­žy­bų, kai še­ši mū­sų mies­to už­au­gin­ti fut­bo­li­nin­kai žais­da­vo star­ti­nia­me, o dar vie­nas – at­sar­gi­nia­me va­rian­te.</p> <p>Pra­kal­bus apie tai, kad anks­tes­nės kar­tos be­veik vi­si gar­sūs fut­bo­li­nin­kai yra už­au­gę ant Aly­taus pu­šy­nų smė­lio, to­kios anuo­met bu­vu­sios jų tre­ni­ra­vi­mo­si są­ly­gos, G.Dauk­šys ak­cen­ta­vo, jog da­bar yra vi­sos są­ly­gos tre­ni­ruo­tis ir pa­kel­ti žai­di­mo ly­gį, kad vėl ly­dė­tų sėk­mė ir aukš­ti lai­mė­ji­mai, kad mū­sų mies­to šios ša­kos spor­ti­nin­kų in­dė­lis į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę bū­tų di­des­nis.</p> <p>Fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kų ga­le­ri­jo­je – aly­tiš­kiai, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je įvai­riu me­tu žai­dę – G.Stau­čė, Dei­vy­das Ma­tu­le­vi­čius, Si­mo­nas Sa­bo­nis, V.An­driuš­ke­vi­čius, Arū­nas Pu­ke­le­vi­čius, Dar­vy­das Šer­nas, Min­dau­gas Pan­ka, Ei­man­tas Po­de­ris, Ro­lan­das Kar­če­mars­kas, Do­na­tas Ven­ce­vi­čius, Ir­man­tas Stumb­rys, Žyd­rū­nas Gru­dzins­kas, Val­de­ma­ras Mar­tin­kė­nas, Vy­tau­tas Luk­ša, Pau­lius Sa­ka­lis, E.Tu­ma­so­nis, G.Bu­zas, Žyd­rū­nas Kar­če­mars­kas, Ta­das La­bu­kas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/DSC_0008_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-609-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/DSC_0008_0.JPG" width="2041" height="3061" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1550"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558468396"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Labukas kur?</span> - Ant, 2019-21-05 - 22:53</p> </li> <a href="/comment/1550#comment-1550" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1550#comment-1550" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">???</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1550" token="ZTQR4ag4xYjAxjQ097ziVkxNKo4J6qAWxspP8SFQ8VA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1547"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558435982"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Robis</span> - Ant, 2019-21-05 - 13:53</p> </li> <a href="/comment/1547#comment-1547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1547#comment-1547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kur Laibinis,Miknevičius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kur Laibinis,Miknevičius,Padegimas ,Štreimikis?Tai žaidejai kurių deka futbolas liko populiarus Alytuje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1547" token="bgpOgoG7hjbrG5EV7-4kdnC0rZ-vVtjiqIZHEhzB6GQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=609&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MeEHhcOOvwx3rOmzMMlp9IsfPA8i6fnmglsV-w9C_R8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 May 2019 08:55:25 +0000 vyrredaktorius 609 at https://www.alytausnaujienos.lt Rim­vy­das Ko­cha­naus­kas: nuo pa­gran­du­ko iki men­to­riaus https://www.alytausnaujienos.lt/rim-vy-das-ko-cha-naus-kas-nuo-pa-gran-du-ko-iki-men-riaus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item"> Si­gi­tas Ku­ras</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13282" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13282) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/dontas%20burbulevc%20jubljIMG_8511.JPG?itok=GNHZtfAJ" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title=" R.Kochanauskas jubiliejaus proga sveikina D.Burbulevičių." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4 class="skyrelis" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">Star­tas – prieš 60 me­tų</span></span></span></span></span></h4> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">„Nuo vie­ne­rių me­tų aš, pa­gran­du­kas, spar­džiau ir stik­lo šu­kes, ir sku­du­ri­nį ka­muo­lį, žo­džiu, vis­ką, kas po ko­jom pa­kliū­da­vo. Man tai bu­vo švie­sūs ir auk­si­niai lai­kai. Tik ne­pa­me­nu ge­rai, ar mu­šė tė­vai per už­pa­ka­liu­ką. Kad le­pi­no, vai­ši­no le­dais – pa­me­nu la­bai ge­rai. Lai­ko ne­tu­rė­da­mas, už­si­kė­lęs ma­ne ant pe­čių ir ant ran­kų, tė­tis po mies­tą ne­šio­da­vo. Vi­sa­da sta­bi­liai tre­ni­ra­vau­si, ir tai at­si­ti­ko ly­giai prieš 60 me­tų. Pri­si­me­nu „olim­pi­nį“ Ky­bar­tų sta­dio­ną. Ten at­ra­dau tik­ras fut­bo­lo žvaigž­des. Kaip žai­dė „Le­chia“ iš Len­ki­jos! Aš sė­dė­jau ant at­sar­gi­nio žai­dė­jo ke­lių. Sta­dio­nas stau­gė. Mie­lie­ji, ko­kios tai bu­vo rung­ty­nės! Nors aš bu­vau tik­ras si­ne­fi­las, mė­gau re­ži­sie­riaus Ze­no­no Štei­nio vai­kiš­kus fil­mu­kus. O čia, aikš­tė­je, ža­vė­jo fut­bo­li­nin­kų ap­ran­ga iš Aust­ra­li­jos, mar­gas­pal­vės tri­bū­nos, sir­ga­lių dau­gia­bal­sis kle­ge­sys, žo­džiu, nie­kas iš ma­no au­sų ir akių ne­pa­spru­ko. Jau­čiau­si tar­si sap­ne“, – taip apie nuo­sta­bius tė­vus, ne­pa­mirš­ta­mas aki­mir­kas links­mai, su nos­tal­gi­ja min­ti­mis da­li­jo­si žy­mus fut­bo­lo stra­te­gas.</span></span></span></p> <p class="skyrelis" style="margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">Pra­ga­ro vai­kis</span></span></span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">Ašt­rūs fut­bo­lo gri­fai traiš­kė ir dau­žė jam ke­lių są­na­rius. Bu­vo lū­žęs ir blauz­di­kau­lis. Pri­mi­nus skaus­min­gus kar­je­ros vin­gius, tre­ne­ris šyp­so­si: „Kam tų su­iru­čių, ki­taip jau ne­bus. Aš pa­pras­tai klau­sy­da­vau­si žai­dė­jų, o jie pa­tar­da­vo: „Tu tik lošk, vai­ki!“ Tie­sa, va­ry­ti ka­muo­lį kaip Sa­kart­ve­lo (Gru­zi­jos) žvaigž­dės Mes­chis ir Met­re­ve­lis, kaip le­gen­di­niai an­glai Met­jū­zas ir Čarl­to­nas, Lo ir Be­stas iš­mo­kau gat­vė­se, o ten rei­ka­la­vi­mai bu­vo vie­no­di: „Neš­din­ki­tės iš čia!“ Dai­rė­mės, kur ta fut­bo­lo vie­ta, jei ne­ga­ty­viu „jaut­ru­mu“ pa­si­žy­mė­jo sto­gai, kie­mai ir po­il­sio par­kas, nuo­sta­bi pran­cū­ziš­kos ar­chi­tek­tū­ros ge­le­žin­ke­lio sto­tis ir ne pa­slap­tis da­bar – tu­ris­tams pri­ei­na­mas po­že­mi­nis mies­tas. Tie­sa, pa­si­tai­ky­da­vo ir ku­rio­zų. Kar­tą, pa­si­tel­kę kan­try­bę, su Vy­tau­tu Tut­liu (da­bar­ti­nis Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas) ap­ti­ko­me vie­te­lę, pa­čią ra­miau­sią pla­ne­to­je, žmo­nių va­di­na­mą ka­pais. Mū­sų lai­mei, tik­ri ka­ta­li­kai mums ra­gus ap­lau­žė, nes vie­na mo­čiu­tė tė­tį pa­ži­no­jo. Tė­tis ne­skriau­dė, ta­čiau bu­vo įpy­kęs: „Pra­ga­ro vai­ki – tai šven­ta vie­ta!“ Pri­si­pa­žin­siu, ma­ne trau­kė fut­bo­las, jis bu­vo ma­no krau­jy­je.“</span></span></span></p> <p class="skyrelis" style="margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">„3 ban­gi­nių te­ori­ja“</span></span></span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">At­sto­va­vau Kau­no „At­le­tui“, su ku­riuo ta­pau Lie­tu­vos fut­bo­lo čem­pio­nu. Pas­kui – Vil­niaus „Žal­gi­rio“ meist­rų dub­le­rių ko­man­dai. „Žai­džiau už to­kias ko­man­das kaip Ky­bar­tų „Svei­ka­ta“ ir Aly­taus „Dai­na­va“. Ma­ne daž­nai ka­muo­da­vo trau­mos. Ta­čiau kaž­ku­ria pras­me man pa­si­se­kė, aš su­ti­kau pui­kų spe­cia­lis­tą, pe­da­go­gą, spor­to is­to­ri­ką, nu­si­pel­niu­sį Lie­tu­vos tre­ne­rį Al­gi­man­tą Klim­ke­vi­čių. Jis žen­kliai stum­te­lė­jo ma­ne į prie­kį“, – aiš­ki­no R.Ko­cha­naus­kas fut­bo­lo spe­cia­lis­to vi­zi­ją, dar­bo ypa­tu­mus ir pa­ga­liau gar­si­ą­ją sa­vo „3 ban­gi­nių te­ori­ją“. Pir­ma – tai be­ga­li­nis darbš­tu­mas; an­tra – dis­cip­li­na; tre­čia – nie­kad ne­iš­da­vi­nė­ti sa­vo prin­ci­pų.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">„Kal­bai pa­kry­pus apie A.Klim­ke­vi­čiaus at­ras­tą Lie­tu­vos fut­bo­lui is­to­ri­nį fak­tą – Ko­cha­naus­kų šei­mą, ke­tu­rias fut­bo­li­nin­kų kar­tas, pri­mi­niau, kad de­vin­to­kas Rim­vy­das bu­vo sta­dio­ne, už Lie­tu­vos sie­nos, ku­ria­me žai­dė vo­kie­čių ko­man­dos XIX ir XX a. san­dū­ro­je. Pri­mi­niau, kad abu Vy­tau­tai – Rim­vy­do se­ne­lis ir tė­tis, ne­pai­sy­da­mi vo­kie­čių sar­gy­bi­nių, sku­bė­da­vo į Eit­kū­nų sta­dio­ną.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">„Pa­na­šu, jie my­lė­jo fut­bo­lą, žmo­nes. Jie gal ne­bu­vo to­kie pra­mušt­gal­viai kaip aš“, – šyp­so­jo­si žy­mu­sis tre­ne­ris.</span></span></span></p> <h4 class="skyrelis" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">Cir­kas ir did­vy­riai</span></span></span></span></span></h4> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">1978 me­tais, pa­sak R.Ko­cha­naus­ko, jo tre­ni­ruo­ja­mi ber­niu­kai <i>kož­nai</i> ko­man­dai ga­lė­jo „pri­bom­bar­duot“ po tu­zi­ną įvar­čių. Ko­dėl to ne­da­rė? At­sa­ky­mas – „gry­nuo­liai“ (ber­niu­kų kla­sės pa­va­di­ni­mas, ku­rio­je mo­kė­sė fut­bo­li­nin­kai) aikš­tė­je de­monst­ruo­da­vo šou ele­men­tus, staig­me­nas, įvai­riau­sius triu­kus. Tei­sė­jų nuo­mo­ne, tai lyg cir­kas: žai­dė­jai bu­vo pa­na­šūs į klou­nus. Pa­sak R.Ko­cha­naus­ko, tiks­las bu­vo at­lik­ti spe­cia­lią tre­ni­ruo­tę var­žy­bų įkarš­ty­je.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Di­džiu­lė mei­lė Aly­taus spor­to sir­ga­liams, var­gi­nan­tis dar­bas, ne­stan­dar­ti­nis po­žiū­ris, griež­ti rei­ka­la­vi­mai fut­bo­li­nin­kus grū­di­no, ska­ti­no. Re­zul­ta­tas – 1982 me­tais Aly­taus „Po­rin­gės“ an­tra vie­ta „Odi­nio ka­muo­lio“ tur­ny­re Sverd­lov­ske, ku­ria­me žai­dė stip­riau­sios SSRS vai­kų ko­man­dos.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Žai­dė­jai, pa­mir­šę vis­ką pa­sau­ly­je, jį – R.Ko­cha­naus­ką – sa­vo tė­vu va­di­no. O jis min­ty­se len­kė pirš­tus, var­di­jo Lie­tu­vos did­vy­rius. Štai jie: Ze­me­nas Al­man­tas, Ma­tei­ka Ra­mū­nas, Bur­bu­le­vi­čius Do­na­tas, Rau­ga­la Vir­gi­ni­jus, Venc­kū­nas Min­dau­gas, Pet­raus­kas Vai­das, Ba­liu­ky­nas Re­na­tas, Pla­to­chi­nas Ser­ge­jus, Rad­lins­kas Arū­nas, Sar­taus­kas Al­vy­das, Ka­li­naus­kas Nau­ris, Dob­ra­vols­kis Aud­rius, Oles­ke­vi­čius Vy­tas, Mik­ne­vi­čius Ar­tū­ras.</span></span></span></p> <h4 class="skyrelis" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">Stau­čės fe­no­me­nas</span></span></span></span></span></h4> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">R.Ko­cha­naus­kas nuo 1982 iki 1988 me­tų ug­dė po pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­to Ru­si­jo­je (2018) pa­gar­sė­ju­sį var­ti­nin­kų ruo­ši­mo spe­cia­lis­tą, Ru­si­jos rink­ti­nės fut­bo­lo tre­ne­rį Gin­ta­rą Stau­čę.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">„Vi­sų pir­ma, tai įdo­mus, ori­gi­na­lus, aukš­to ly­gio spe­cia­lis­tas. Sa­ky­čiau, kad net pats ge­riau­sias Lie­tu­vo­je. Įsi­mi­nė tai, jog su­ge­bė­da­vo ke­liais žo­džiais per­teik­ti tai, ką rei­kė­jo. Jis ži­no­jo, kaip dirb­ti. Pir­me­ny­bę vi­sa­da tei­kė pro­tin­giems, mąs­tan­tiems, tech­niš­kiems žai­dė­jams. Ma­nau, jis kaip tre­ne­ris man daug da­vė, – apie sa­vo pir­mą­jį tre­ne­rį R.Ko­cha­naus­ką kal­bė­jo G.Stau­čė. – Tre­ne­ris daug dė­me­sio sky­rė tak­ti­kai, ypač ak­cen­tuo­da­vo žai­di­mo tech­ni­kos ele­men­tus. R.Ko­cha­naus­ko dė­ka aš pats la­bai su­stip­rė­jau kaip var­ti­nin­kas, net fi­ziš­kai. Ki­ti tre­ne­riai man Lie­tu­vo­je tiek nau­dos ne­da­vė. Ačiū tre­ne­riui už įdieg­tą rim­tą po­žiū­rį į fut­bo­lą, taip pat draus­mę ir darbš­tu­mą. Tre­ne­rio auk­lė­ti­niai, žai­dę aukš­čiau­siu ly­giu, pa­si­žy­mė­jo pro­tu ir tech­ni­ka.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.9pt"><span style="font-family:Arial">Aš pats per tre­ni­ruo­tes da­bar­ti­niams var­ti­nin­kams kai ką nau­do­ju iš R.Ko­cha­naus­ko tre­ni­ruo­čių ar­se­na­lo: ša­lia tak­ti­kos, tech­ni­kos ir fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo, daug dė­me­sio šiuo me­tu ski­riu psi­cho­lo­gi­niams da­ly­kams. No­riu, kad var­ti­nin­kai mąs­ty­tų var­žy­bų me­tu dviem pus­ru­tu­liais, taip, kaip ašt­riai mąs­to ma­no tre­ne­ris R.Ko­cha­naus­kas“.</span></span></span></p> <h4 class="skyrelis" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">Įžy­my­bės ga­lė­jo ir ne­bū­ti</span></span></span></span></span></h4> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.9pt"><span style="font-family:Arial">Pa­sau­lio fut­bo­lo spe­cia­lis­tai ver­ti­na G.Stau­čę, ste­bi­si, kad Ru­si­jos rink­ti­nė tu­ri ta­len­tin­gą an­trą tre­ne­rį... Be abe­jo, jei ne­bū­tų R.Ko­cha­naus­ko – ne­bū­tų G.Stau­čės. O ga­lė­jo bū­ti toks va­rian­tas, nes R.Ko­cha­naus­kas ku­rį lai­ką pa­dė­jo tė­vui tre­ni­ruo­ti Ky­bar­tų „Svei­ka­tą“. Ke­lin­tais me­tais, tiks­liai pa­me­nu – 1978“, – at­sa­kė tre­ne­ris, pa­ban­džius iš­si­aiš­kin­ti, ka­da at­va­žia­vo į Dzū­ki­ją. Ko­dėl Aly­tus, gal mei­lė?</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.9pt"><span style="font-family:Arial">„Ne! Bu­vau že­no­tas. Šią is­to­ri­ją ge­rai pa­me­nu. Vie­ną die­ną man pa­skam­bi­no. Aly­tus, kaip pu­šų mies­tas, at­ro­dė man pa­trauk­lus. Ne­no­rė­jau pa­lik­ti ir Ky­bar­tų: čia šei­ma, čia le­gen­di­nis klu­bas, tu­rin­tis gar­bin­gas tra­di­ci­jas, čia dir­bau fi­zi­nio la­vi­ni­mo mo­ky­to­ju. „Dai­na­vos“ sto­vyk­lo­je pa­ma­čiau ne­blo­gą vaiz­dą. Nors at­va­žia­vęs ti­kė­jau­si, kad bus dar ge­riau. Ky­bar­tuo­se, vaiz­džiai kal­bant, pa­si­ju­tau nu­si­pir­kęs ka­ka­vos pu­pe­lių – to­kios kar­čios ir ne­tin­ka­mos. To­dėl pa­ly­gi­nau: Aly­tus at­ro­dė rim­čiau. Pa­si­rin­kau ir iš­vy­kau. Džiau­giuo­si. Dzū­ki­jos sos­ti­nė – tai Gin­ta­ras­ Stau­čė, tai di­džiu­lis bū­rys ma­no iš­ug­dy­tų ta­len­tin­gų žai­dė­jų. Jie – drau­gai, jie – ko­le­gos, jie, kaip aš, be­pro­tiš­kai my­li fut­bo­lą“, – at­vi­ra­vo R.Ko­cha­naus­kas.</span></span></span></p> <h4 class="skyrelis" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">Nie­kad ne­rū­di­jan­ti drau­gys­tė</span></span></span></span></span></h4> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"> „Da­bar, jei ma­no auk­lė­ti­niai kvie­čia ves­ti tre­ni­ruo­tę Vo­kie­ti­jo­je, aš lai­kau­si iš­ban­dy­tos prak­ti­kos – imu ir skren­du“, – da­li­jo­si min­ti­mis fut­bo­lo spe­cia­lis­tas, ku­riam ko­vo 17-ąją su­ka­ko 65-eri. Pa­na­šiai ir prieš me­tus at­si­ti­ko. Rim­vy­das su Gin­ta­ru drau­gai vi­są am­ži­ny­bę. Pa­skir­tas į aukš­tas Ru­si­jos rink­ti­nės pa­rei­gas, as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo G.Stau­čė ne­tu­ri, pla­nų ne­ku­ria, na, o ben­drau­ti in­ter­ne­tu jis fi­ziš­kai kar­tais ne­ga­li. Ne­ma­ty­da­mas jo­kios al­ter­na­ty­vos, tre­ne­ris R.Ko­cha­naus­kas iš­sku­bė­jo į 2018 me­tų pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­to ko­vas Ru­si­jo­je, kad bū­tų, kaip jis sa­ko, gre­ta Gin­ta­ro.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">Štai ką te­ko iš­girs­ti iš R.Ko­cha­naus­ko lū­pų: „Ar džiau­giuo­si? Jūs juo­kau­ja­te... Juk nė­ra nie­ko bran­ges­nio tre­ne­riui, kaip jo auk­lė­ti­nio sėk­min­ga kar­je­ra. Ypač to­kia pa­sau­li­nė! Nors aš vi­są lai­ką ti­kė­jau, kad Gin­ta­ras bus įver­tin­tas. Bet to­mis nak­ti­mis, kai jo tre­ni­ruo­ja­ma rink­ti­nė žais­da­vo, be­veik ne­mie­go­da­vau. Be­je, ne­ap­si­ri­kau, pa­sau­lio čem­pio­na­tas Ru­si­jo­je pa­ro­dė, kad Gin­ta­ras ne­ei­li­nis reiš­ki­nys. Jis dir­ba juo­dai, kaip jau­tis. Gal dėl to da­bar apie jį tiek daug kal­ba­ma, jį ži­no, pra­šo jo au­to­gra­fo. Ži­no­ma, aš nuo­šir­džiai sa­kau, di­džiuo­juo­si, kad jis at­va­žiuo­ja į Lie­tu­vą ir lie­tu­viš­kai kal­ba.“</span></span></span></p> <h4 class="skyrelis" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:9.0pt">Dėl te­ni­so nu­mirt ga­lė­jo</span></span></span></span></span></h4> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">Ko­cha­naus­kų šei­mo­je da­bar du sū­nūs – Lu­kas ir An­drius bei duk­ra Lau­ra ir dvi anū­kės – Ma­ri­ja ir Luk­re­ci­ja. „Žmo­na Ra­mu­tė ma­ne su­pran­ta, pa­lai­ko. Ji tik­ra fut­bo­lo aist­ruo­lė, kop­da­vo net į tre­čią aukš­tą, pa­si­ė­mu­si abu vai­ke­lius po pa­žas­ti­mis, kad tik ne­truk­dy­tų ma­no tre­ni­ruo­tėms. Vie­nas ki­tą ger­bia­me, vai­kai už­au­go, – šyp­so­si Rim­vy­das ir tę­sia: – Džiau­gia­mės, štai anū­kė Luk­re­ci­ja žai­džia Lie­tu­vos mo­te­rų su­au­gu­sių­jų čem­pio­na­te. Nie­kas ne­ži­no, gal tai ant­ro­ji Lie­tu­vos Pa­škaus­kie­nė? Jai tik 12 me­tų. Nie­ko nuo­sta­baus, ma­mos pė­do­mis se­ka ir pa­ti jau­niau­sia 7-erių anū­kė­lė Ma­ri­ja. Ji no­ri būt pa­sau­lio čem­pio­nė, ji sten­gia­si. Vil­niu­je šiais me­tais ko­vo 16 die­ną lai­mė­jo „Pra­de­dan­čių žvaigž­džių“ sta­lo te­ni­so tur­ny­rą. Gin­tas Juk­na – ma­no žen­tas, Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so čem­pio­nas. Duk­ra  Lau­ra – bu­vu­si sta­lo te­ni­si­nin­kė, tre­ni­ruo­ja­si su my­li­ma duk­re­le“, – šil­tai apie šei­mą pa­sa­ko­ja tre­ne­ris.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:9.7pt"><span style="font-family:Arial">Kas nau­jo Jū­sų spor­ti­nė­je biog­ra­fi­jo­je, klau­siu R.Ko­cha­naus­ko? „2019 me­tais – šti­lis. Tie­sa, pa­žvel­giu į anū­kes, jau­du­lys ap­lan­ko. Tik­rai, dėl fut­bo­lo, dėl te­ni­so žaist ir nu­mirt ga­lė­jau. Taip, tai bu­vo no­ras, di­džiu­lis kaip šis pa­sau­lis“, – tei­gia R.Ko­cha­naus­kas.</span></span></span></p> <p class="Autoriusgale" style="margin-top:4.25pt; margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:right"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/futb%20klaseIMG_3295.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-578-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/futb%20klaseIMG_3295.JPG" width="2098" height="2204" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/janke%20kochaP8130846.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-578-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/janke%20kochaP8130846.JPG" width="2041" height="1761" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/klimas%20sodybaP8130845.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-578-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/klimas%20sodybaP8130845.JPG" width="2098" height="1723" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/Sverlvsk%202%20vieta3.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-578-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/Sverlvsk%202%20vieta3.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1450"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557472572"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Fortunatas</span> - Pen, 2019-10-05 - 10:16</p> </li> <a href="/comment/1450#comment-1450" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1450#comment-1450" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Maladiec treneris visada bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Maladiec treneris visada bus respect</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1450" token="vQKsxsJabnAZbznAFL5lGFtBJ8oPlowAE_ogh7G8e3s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1448"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557436726"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ruskis</span> - Pen, 2019-10-05 - 00:18</p> </li> <a href="/comment/1448#comment-1448" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1448#comment-1448" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano pirmam treneriui 👍💪</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano pirmam treneriui 👍💪</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1448" token="tewIhYRG81jsNAsG5vBkqCFhrJBKsZ2iHCP9nn3HpoE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=578&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JFKltLvbjBlLFsaqQirigeDq23RMREg1hx4cP17dDas"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 08 May 2019 07:12:47 +0000 vyrredaktorius 578 at https://www.alytausnaujienos.lt In­te­li­gen­tiš­ko­jo spor­to tre­ne­rė Lai­ma Bub­ne­ly­tė: „Tre­ne­ris tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs tam, kad vai­kai ka­da nors juos iš­duos” https://www.alytausnaujienos.lt/te-li-gen-tis-ko-jo-spor-tre-ne-re-lai-ma-bub-ne-ly-te-tre-ne-ris-tu-ri-bu-ti-pa-si-ruo-ses-tam-kad <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13259" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13259) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Trenere.jpg?itok=jJuSGKUI" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Stalo teniso trenerė Laima Bubnelytė: „Kaip vai­kus su­do­min­ti? Jiems rei­kia pa­ban­dy­ti. Ku­rie pa­jau­čia ka­muo­liu­ką, tie pa­si­lie­ka.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Sta­lo te­ni­sas kaip spor­tas skai­čiuo­ja an­trą šimt­me­tį. Ko­kią is­to­ri­ją šis spor­tas tu­ri Aly­tu­je?</strong></p> <p>Man at­vy­kus gy­ven­ti į Aly­tų, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­ban­dy­ti dirb­ti tre­ne­re. Pa­siū­ly­mą pri­ėmiau, nes mė­gau spor­tą, o ir pa­ti žais­ti no­rė­jau. 1986 me­tais įsto­jau į tuo­me­tį Kau­no kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­tą, ne­aki­vaiz­di­nį sky­rių, tuo­met ir pra­dė­jau dirb­ti. Prieš man at­vyks­tant tuo­me­čiuo­se spor­to rū­muo­se vei­kė sta­lo te­ni­so bū­re­lis. Pra­dė­jus dirb­ti, vai­kai per­ėjo pas ma­ne. Taip ir tre­ni­ruo­ju jau 33 me­tus. Per tą lai­ką te­ko pa­keis­ti sep­ty­nias sa­les, o da­bar spar­nus esa­me Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je.</p> <p><strong>Ko­kio am­žiaus vai­kai lan­ko Jū­sų tre­ni­ruo­tes? Tai dau­giau mer­gai­čių mėgs­ta­mas spor­tas?</strong></p> <p>Kaip ir dau­ge­lio ki­tų spor­to ša­kų, ma­ną­sias tre­ni­ruo­tes vai­kai pra­de­da lan­ky­ti nuo 1 kla­sės. Bet bū­na, kad įsi­lie­ja į tre­ni­ruo­čių rit­mą ir vė­liau. No­rint siek­ti meist­riš­ku­mo, rei­kia pra­dė­ti kuo anks­čiau. Tam rei­ka­lin­gi ge­bė­ji­mai, bū­din­gi mū­sų spor­to ša­kai. Įdė­jus ne­ma­žai dar­bo, ga­li­ma pa­siek­ti ir ne­blo­gų re­zul­ta­tų. O iš­mok­ti žais­ti sta­lo te­ni­są ga­li vi­si.</p> <p>De­ja, mer­gai­čių yra ma­žu­ma. O taip no­rė­tų­si, kad jų įsi­lie­tų dau­giau. Bū­na, ruo­ši vai­ką me­tus, ki­tus... Pas­kui jis pa­sa­ko – ne­no­riu. Tre­ne­ris tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs, kad vai­kai ka­da nors jį iš­duos. Juk da­bar vai­kai ren­ka­si.</p> <p><strong>Ko­kį įver­ti­ni­mų, ap­do­va­no­ji­mų krai­tį esa­te su­kau­pę? O ko­kie spor­ti­niai re­zul­ta­tai?</strong></p> <p>Sta­lo te­ni­sas – su­dė­tin­ga spor­to ša­ka. Tik iš ša­lies at­ro­do, kad pa­pras­ta. Re­zul­ta­tas at­ei­na tik po 4–5 tre­ni­ruo­čių me­tų. Mums rei­ka­lin­gi spa­rin­gai, mes jų ne­tu­ri­me. Žai­džia­me tar­pu­sa­vy­je. Bai­gę gim­na­zi­jas vi­si iš­va­žiuo­ja. Ne­la­bai yra ko pa­pra­šy­ti.</p> <p>Mes žai­džia­me ko­man­di­nė­se ir in­di­vi­du­a­lio­se var­žy­bo­se. No­rint pa­tek­ti į fi­na­li­nes var­žy­bas tu­rim kau­tis su Klai­pė­da ir vi­sais Lie­tu­vos ra­jo­nais. Tik pa­te­kę į še­še­tu­ką, pa­ten­ka­me į fi­na­lą. Tas pats ir as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se. At­ran­ko­je su­si­ren­ka 40–60 spor­ti­nin­kų. Į fi­na­lą pa­ten­ka 6–8 vai­kai. Ka­dan­gi dir­bu vie­na šio­je spor­to ša­ko­je, ko­man­dą rei­kia pa­ruoš­ti man vie­nai ir ber­niu­kus, ir mer­gai­tes.</p> <p>Kal­bant apie re­zul­ta­tus, tai ra­jo­nų gru­pė­je daug kar­tų esa­me pa­te­kę į tre­je­tu­ką. Su mies­tų spor­ti­nin­kais fi­na­le rung­tis su­dė­tin­giau, bū­na, kad re­zul­ta­tu 2:3 pra­lai­mi­me, bet ir tai juk ge­rai. Nu­ga­lė­ju­sią ko­man­dą juk ruo­šė du ir dau­giau tre­ne­rių. Net ir ra­jo­nuo­se tre­ne­rių dir­ba po du, tris ir net dau­giau. Sun­ku tuo­met kon­ku­ruo­ti.</p> <p>As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se per­ga­lių bu­vo. Lau­ra Ko­chans­kai­tė du kar­tus iš­ko­vo­jo jau­nių pir­me­ny­bių tre­čią vie­tą, pir­mą kar­tą jau­ni­mo pir­me­ny­bė­se pel­nė vi­sas rung­tis dve­je­te. Lau­ra Bur­bu­le­vi­čiū­tė – Lie­tu­vos mi­ni­jau­nu­čių čem­pio­nė. Jos bro­lis Vik­to­ras jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se bu­vo penk­tas. Gai­la, jie iš­vy­ko gy­ven­ti į An­gli­ją.</p> <p>Ati­da­rius sa­lę Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je at­ėjo tre­ni­ruo­tis bū­rys ga­bių vai­kų. Šiuo me­tu mes ly­gia­ver­čiai mies­to kon­ku­ren­tai.</p> <p>No­jus Au­gus­ti­na­vi­čius mi­ni­jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se bu­vo iš­ko­vo­jęs čem­pio­no ti­tu­lą, ki­tais me­tais – ant­ras Lie­tu­vo­je.</p> <p>Ka­ri­na Iva­naus­kai­tė dve­jus me­tus iš ei­lės – tre­čia, į prie­kį pra­lei­do tik dvi vil­nie­tes. Šie jau­nie­ji te­ni­si­nin­kai tre­jus me­tus at­sto­va­vo Lie­tu­vai Eu­ro­pos mi­ni­jau­nu­čių čem­pio­na­te.</p> <p>Šie­met 2004 me­tais gi­męs No­jus Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo an­trą vie­tą, o miš­rių dve­je­tų po­ro­je su dve­jais me­tais jau­nes­ne Ka­ri­na taip pat bu­vo an­tri tarp 32 po­rų. Lie­tu­vos jau­nu­čių spor­to žai­dy­nė­se No­jus as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo ket­vir­tą vie­tą, dėl nu­ga­lė­to­jo ir pri­zi­nin­kų var­dų ko­vo­jo 32 da­ly­viai. O vi­si aly­tiš­kiai mies­tui da­vė 415 taš­kų. Įver­ti­nant di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją, tai la­bai ge­ras re­zul­ta­tas.</p> <p>Glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas su tė­vais, vai­kais, spor­to cen­tru ga­li at­neš­ti ne­blo­gų re­zul­ta­tų. No­ri­si ti­kė­ti, kad bū­si­me svei­ki, dar­bin­gi, ne­su­sto­si­me ir siek­si­me ki­tų tiks­lų.</p> <p><strong>Su­pra­tau, kad sta­lo te­ni­si­nin­kams ne­leng­vai pa­sie­kia­mi aukš­tes­ni ti­tu­lai?</strong></p> <p>Pa­vy­džiu tiems spor­to ša­kų at­sto­vams, daž­niau­siai dvi­ko­vi­nin­kams, ku­rie – viens du trys ir me­da­lis ki­še­nė­je. Ir tiems, ku­riems kon­ku­ren­ci­ja ma­ža, net 6–8 da­ly­vių rung­ty­je ne­su­si­ren­ka, ta­da ypač leng­va tap­ti pri­zi­nin­ku. O žai­dė­jams la­bai su­dė­tin­ga. Kaž­kaip ne­su­re­gu­liuo­ta, ne­su­sty­guo­ti vi­si šie da­ly­kai.</p> <p><strong>Ne­su­kly­siu pa­sa­kiu­si, kad Aly­tu­je sta­lo te­ni­so cen­tras – Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je?</strong></p> <p>Tu­ri­me šio­je gim­na­zi­jo­je sta­cio­na­rią sa­lę. Esu dė­kin­ga gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jai ir mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vui už nuo­šir­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą.</p> <p><strong>Ar pa­kan­ka šiam spor­tui tik sta­lo, tin­klo, ka­muo­liu­ko ir ra­ke­tės? Ar svar­bi ir ap­ran­ga, dar kaž­ko­kie reik­me­nys?</strong></p> <p>Mė­gė­jiš­kam žai­di­mui to ir pa­kan­ka, bet jei no­ri­me siek­ti meist­riš­ku­mo, ra­ke­tę ren­ka­mės pa­gal in­di­vi­du­a­lius ge­bė­ji­mus, ba­te­liai tu­ri bū­ti ne­slys­tan­tys. Rei­ka­lin­gos ir spe­cia­lio­sios prie­mo­nės tre­ni­ruo­tėms.</p> <p><strong>Sta­lo te­ni­sas ir lau­ko te­ni­sas – bro­liai, pus­bro­liai ar dar to­li­mes­ni gi­mi­nai­čiai?</strong></p> <p>Ma­ny­čiau, pus­bro­liai. Sta­lo te­ni­se la­bai svar­bus rie­šas, re­ak­ci­ja, grei­tis. Lau­ko te­ni­sas pa­rem­tas jė­ga. Rung­tys to­kios pa­čios (as­me­ni­nės, dve­je­tai) ir tech­ni­ka, pa­va­di­ni­mai – to­kie pa­tys. Ju­de­siai skir­tin­gi.</p> <p><strong>Įvai­rio­se tau­to­se žai­džia­mas sta­lo te­ni­sas, bet ku­rio­je jis – spor­tas Nr. 1?</strong></p> <p>Pa­sau­ly­je sta­lo te­ni­sas pa­gal po­pu­lia­ru­mą yra pen­ke­tu­ke. Ki­ni­jo­je jis – spor­to ša­ka Nr. 1. Daug ša­lių tu­ri po vie­ną ki­tą žvaigž­du­tę. Lie­tu­va tu­ri Rū­tą Pa­škaus­kie­nę, ku­ri ru­de­nį mū­sų ša­liai iš­ko­vo­jo 18-ąjį Eu­ro­pos čem­pio­na­to me­da­lį.</p> <p><strong>Ar Jū­sų ug­do­mi jau­nie­ji spor­ti­nin­kai nė­ra tin­gūs? Ar kar­tais ne­at­si­tin­ka taip, kad tė­vams tai rū­pi la­biau už vai­kus?</strong></p> <p>Per dau­ge­lį me­tų pa­si­tai­kė vi­so­kių. Kaip ir vi­sur ki­tur, taip ir spor­te, be dar­bo ne­pa­siek­si re­zul­ta­tų. Bu­vo is­to­ri­ja, kai spor­ti­nin­kė pa­sa­kė: „Jei­gu ne tė­tis, aš ne­lan­ky­čiau.“ Kei­čia­si lai­kai, da­bar vai­kai ren­ka­si pa­tys.</p> <p>Jū­sų pa­si­rink­ta spor­to ša­ka, bent mū­sų mies­te, nė­ra  la­bai po­pu­lia­ri. Nors vai­kams tai daug duo­dan­ti veik­la. Kaip su­do­min­ti juos sta­lo te­ni­su?</p> <p>Ir ne­ga­li bū­ti po­pu­lia­ri, kai dir­ba tik vie­nas tre­ne­ris. Re­kla­ma, esan­čia Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tin­kla­la­py­je, tė­vai ne­pa­si­do­mi. At­ei­na per vė­lai ir tei­gia, jog ne­ži­no­jo, kad to­kia spor­to ša­ka Aly­tu­je eg­zis­tuo­ja.</p> <p>Kaip vai­kus su­do­min­ti? Jiems rei­kia pa­ban­dy­ti. Ku­rie pa­jau­čia ka­muo­liu­ką, tie pa­si­lie­ka. Svar­biau­sia, kad rei­kia pra­dė­ti nuo ma­žų vai­kų, ne vi­si tė­vai ga­li ve­žio­ti. Į ži­niask­lai­dos aki­ra­tį pa­tek­ti ne­leng­va, kai ka­ra­liau­ja krep­ši­nis, fut­bo­las, dziu­do, ran­ki­nis. Ko­man­di­nė­se spor­to ša­ko­se daug tre­ne­rių dir­ba, o mes, in­te­li­gen­tiš­ko spor­to at­sto­vai, esa­me ma­ži, sun­ku mums pra­si­brau­ti. Pa­aiš­kin­siu, ko­dėl in­te­li­gen­tiš­ki: ko­vo­je nie­kas ne­sig­nai­bo, ne­si­stum­do, pats ko­vo­ji su sa­vi­mi ir už sa­ve.</p> <p><strong>Ar tai bran­giai tė­vams kai­nuo­jan­ti vai­kų veik­la?</strong></p> <p>In­ven­to­rius vai­kams kai­nuo­ja pa­gal ge­bė­ji­mus. La­bai ga­biems ir 300 eu­rų kai­nuo­jan­čių rei­kė­tų. Čia pa­gal ki­še­nę, yra ir pi­ges­nių. Bet vi­sų, ku­rie da­ly­vau­ja var­žy­bo­se, ra­ke­tės kai­nuo­ja per 100 eu­rų. Jų gu­mas stip­res­nie­ji kei­čia du kar­tus per me­tus (nuo 60 iki 100 eu­rų). Bet vi­si no­ri ir pa­si­puoš­ti fir­mi­niais dra­bu­žiais. Šor­tu­kai, marš­ki­nė­liai, ge­ri ne­slys­tan­tys ba­te­liai – dar 100 eu­rų. Ge­rai ra­ke­tei sau­gus dėk­las – dar 30 eu­rų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=464&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="krBFrLgRPa1dVtfaNRIlTMkG3vHL9MhoJL19Tc3YeOw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Mar 2019 15:39:00 +0000 vyrredaktorius 464 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ba­sei­ne – už­si­ė­mi­mai su kū­di­kiais: ko­dėl ver­ta? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ba-sei-ne-uz-si-e-mi-mai-su-ku-di-kiais-ko-del-ver-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13259" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13259) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/20190219_102315.jpg?itok=hI0YRvW7" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Susidomėjusieji kūdikiams skirtais užsiėmimais baseine ar kitomis Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine organizuojamomis veiklomis, daugiau informacijos galite rasti socialinio tinklo Facebook paskyroje „Vandens sportas Alytuje“. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo</h4> <p>Į už­si­ė­mi­mus ma­ža­ja­me spor­to rū­mų ba­sei­ne, va­di­na­ma­ja­me var­ly­nė­ly­je, pri­ima­mi kū­di­kiai nuo 7 mė­ne­sių. „De­ja, ne­tu­ri­me są­ly­gų už­si­ė­mi­mus or­ga­ni­zuo­ti ma­žes­niems kū­di­kiams, nes yra rei­ka­la­vi­mas, kad jiems bū­tų ma­žes­nė chlo­ro kon­cen­tra­ci­ja. To įgy­ven­din­ti kol kas ne­ga­li­me dėl hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų ati­ti­ki­mo“, – sa­kė V.Skrob­lie­nė.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu ši pra­mo­ga su­lau­kė ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo ir no­rin­čių­jų tai lan­ky­ti, tad tre­ne­rei per sa­vai­tę te­ko or­ga­ni­zuo­ti dau­giau veik­lų – tris ry­ti­nes – ant­ra­die­niais, tre­čia­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais nuo 10 val., ir vie­ną va­ka­ri­nę – tre­čia­die­niais nuo 18 val. Tie­sa, šil­tuo­ju me­tų lai­ku už­si­ė­mi­mai ba­sei­ne ne­or­ga­ni­zuo­ja­mi.</p> <p>Tam, kad veik­los bū­tų kuo efek­ty­ves­nės ir ko­ky­biš­kes­nės, vie­no už­si­ė­mi­mo me­tu ba­sei­ne bū­na iki še­šių ma­mų su kū­di­kiais. Ši pra­mo­ga trun­ka vie­ną va­lan­dą, ku­ri tiek ma­žy­liams, tiek jų ma­my­tėms ku­pi­na sma­gių žai­di­mų, ge­ros nuo­tai­kos, įspū­džių ir ne­nu­gin­či­ja­mos nau­dos.</p> <p>„Už­si­ė­mi­mų me­tų maž­daug pus­va­lan­dį ski­ria­me in­ten­sy­viam spor­tui, pra­ti­mams, mankš­te­lėms, nar­dy­mams po van­de­niu, o li­kęs lai­kas ski­ria­mas at­si­pa­lai­da­vi­mui, paiš­dy­ka­vi­mams ba­sei­ne, taip pat ke­lias mi­nu­tes pra­lei­džia­me pir­ty­je“, – apie už­si­ė­mi­mus pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.</p> <h4>Ko­kia nau­da kū­di­kiams?</h4> <p>V.Skrob­lie­nės klau­sė­me, ko­kia šio už­si­ė­mi­mo nau­da ma­žy­liams. Jos ti­ki­ni­mu, mau­dy­nės van­de­ny­je kū­di­kiams pir­miau­sia ne­at­sie­ja­mos nuo svei­ka­tos būk­lės ge­ri­ni­mo, imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo: „Van­duo švel­niai ma­sa­žuo­ja ode­lę, ge­ri­na krau­jo­ta­ką, grei­ti­na me­džia­gų apy­ta­ką. Mau­dy­nės van­de­ny­je pa­de­da ge­rin­ti ves­ti­biu­lia­ri­nės sis­te­mos vys­ty­mą­si, ska­ti­na tei­gia­mas emo­ci­jas, kū­di­kiai ge­riau mie­ga. Tu­ri­me prak­ti­kos, kai ma­mos, pra­dė­ju­sios su vai­kais lan­ky­tis ba­sei­ne, pa­ste­bė­jo, jog iki tol ne­ra­mūs bu­vę kū­di­kiai ta­po ra­mes­ni. O at­ei­ty­je vai­kai leng­viau iš­moks­ta plauk­ti ir drą­siau jau­čia­si van­de­ny­je. Be to, ge­rė­ja ir ju­da­mo­jo at­ra­mos apa­ra­to veik­la – vai­kai pra­de­da grei­čiau sė­dė­ti, sto­vė­ti ir vaikš­čio­ti. Esant rai­dos su­tri­ki­mų, de­ri­nant pluk­dy­mą ir ki­tas prie­mo­nes, pa­vyz­džiui, ki­ne­zi­te­ra­pi­ją ar ma­sa­žą, ga­li­ma pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Gy­dy­to­jai re­ko­men­duo­ja lan­ky­ti ba­sei­nus esant plokš­čia­pa­dys­tei, stu­bu­ro iš­kry­pi­mams.“</p> <h4>Nau­din­ga ir ma­moms</h4> <p>Tre­ne­rė pa­sa­ko­jo ir apie nar­dy­mų van­de­ny­je nau­dą kū­di­kiams. Esą vai­kai, ku­rie kū­di­kys­tė­je nar­di­na­mi, jau­čia­si drą­ses­ni van­de­ny­je, vė­liau jiems bus leng­viau iš­mok­ti plauk­ti. Be to, nar­dy­mas iš­mo­ko vai­ką su­lai­ky­ti kvė­pa­vi­mą pa­te­kus po van­de­niu. Oro su­lai­ky­mas nar­dant su­ak­ty­vi­na šir­dies ir kvė­pa­vi­mo sis­te­mą, sme­ge­nų veik­lą.</p> <p>Pa­sak jos, šis už­si­ė­mi­mas yra nau­din­gas ne tik kū­di­kiams, bet ir ma­moms. Per tą mankš­tų pus­va­lan­dį joms ten­ka ak­ty­viai dirb­ti su sa­vo at­ža­lo­mis, tad su­tvir­tė­ja rau­me­nys, grei­čiau at­gau­na­mos prieš nėš­tu­mą bu­vu­sios kū­no for­mos.</p> <p>Į už­si­ė­mi­mus at­ėju­sios ma­mos ti­ki­no, kad re­gu­lia­riai su ma­žy­liais lan­kant už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne, per ke­le­tą mė­ne­sių kū­no ap­im­tis ga­li­ma su­ma­žin­ti ke­liais dy­džiais, jau ne­kal­bant apie tai, kaip nau­din­ga pa­keis­ti ap­lin­ką ir su­si­ras­ti ben­dra­min­čių.</p> <h4>Ka­da mo­ky­ti vai­kus plauk­ti?</h4> <p>Do­mė­jo­mės ir apie tai, nuo ka­da ge­riau­sia pra­dė­ti mo­ky­ti vai­kus plau­kio­ti. Pa­sak tre­ne­rės, iki tre­jų me­tų vai­kai dar ne­pa­jė­gūs iš­si­lai­ky­ti ir iš­kel­ti gal­vos virš van­dens, to­dėl tik žen­giant į ket­vir­tus me­tus jau ga­li­ma ban­dy­ti mo­ky­ti plau­ki­mo. Jau maž­daug pen­ke­rių me­tų vai­kas ga­li lais­vai plauk­ti.</p> <p>„De­ja, Lie­tu­va yra vie­na pir­mau­jan­čių ša­lių pa­gal sken­di­mų sta­tis­ti­ką, o la­bai di­de­lę da­lį jos su­da­ro vai­kai ir pa­aug­liai. Sa­vo duk­ras ir­gi iš­mo­kiau plauk­ti vos joms su­ėjo pen­ke­ri. Tik taip ga­li­ma su­ma­žin­ti sken­di­mo ri­zi­ką“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.</p> <h4>Ar pa­grįs­tos dve­jo­nės?</h4> <p>V.Skrob­lie­nė yra pa­ste­bė­ju­si, su ko­kio­mis dve­jo­nė­mis su­si­du­ria tė­vai, svars­ty­da­mi, ar ver­ta pra­dė­ti su kū­di­kiais lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne. Pa­sak jos, ma­mos klau­sia, ko­kia van­dens tem­pe­ra­tū­ra, ar kū­di­kiams ne­kenks­min­gas van­dens dez­in­fek­ci­jai nau­do­ja­mas chlo­ras, ar ne­pa­di­dė­ja ti­ki­my­bė daž­niau su­sirg­ti, ar kū­di­kiui pa­vyks pri­pras­ti ir ar jam pa­tiks už­si­ė­mi­mas.</p> <p>Vi­sus šiuos ar­gu­men­tus tre­ne­rė pa­nei­gė: „Van­duo iš­ties bū­na šil­tas, o oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kia apie tris­de­šimt laips­nių, chlo­ro kie­kis van­de­ny­je ati­tin­ka vi­sas nor­mas, kū­di­kiams jis yra su­ma­žin­tas. O dėl su­sir­gi­mų, tai prak­ti­ka kal­ba prie­šin­gai – jei­gu už­si­ė­mi­mus ma­mos su kū­di­kiais lan­ko re­gu­lia­riai, to­kie vai­ku­čiai grei­čiau už­sig­rū­di­na, su­stip­rė­ja imu­ni­te­tas ir jie ser­ga re­čiau ne­gu ki­ti vai­kai. Taip pat ne­tu­rė­jo­me at­ve­jų, kad kū­di­kis taip ir ne­pri­pras­tų prie už­si­ė­mi­mų ba­sei­ne.“</p> <p>Tė­ve­liai, ap­si­spren­dę sa­vo kū­di­kius at­ves­ti į už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne, tu­rė­tų ži­no­ti, kad rei­kia at­si­neš­ti apie vai­ko svei­ka­tą tvir­ti­nan­čią pa­žy­mą iš gy­dy­to­jo, kad vai­kas ga­li lan­ky­ti ba­sei­ną. Su sa­vi­mi tu­rė­ti rank­šluosčius ir gu­mi­nes šle­pe­tes. Vai­kai ba­sei­ne tu­ri bū­ti su spe­cia­lio­mis saus­kel­nė­mis. Ne­pa­ta­ria­ma į už­si­ė­mi­mus ves­ti slo­guo­jan­čių vai­kų, nes tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas ga­li ją su­ak­ty­vin­ti.</p> <h4>Mei­lė dar­bui – nuo vai­kys­tės</h4> <p>Kaip sa­kė pa­ti tre­ne­rė V.Skrob­lie­nė, mei­lė dar­bui ba­sei­ne su vai­kais tik­riau­siai už­gi­mė dar vai­kys­tė­je, nes jos tė­tis – plau­ki­mo tre­ne­ris, be to, ir pa­ti ba­sei­ne plau­kio­jo sep­ty­nio­li­ka me­tų: „Ki­to pa­si­rin­ki­mo, ro­dos, sa­vai­me jau ne­bu­vo. Dar bū­da­ma dvy­lik­to­je kla­sė­je jau ži­no­jau, kuo bū­siu ir ką dirb­siu. Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je bai­giau spor­to pe­da­go­gi­kos ir plau­ki­mo spe­cia­ly­bę, pas­kui grį­žau dirb­ti į Aly­tų.“</p> <p>Mo­te­ris tre­ni­ruo­ja vai­kus var­žy­boms, jos auk­lė­ti­niai tu­ri pa­sie­ki­mų – pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se vie­nas mo­ki­nių už­ėmė pri­zi­nę tre­čią vie­tą.</p> <p>Pa­si­tei­ra­vus, ar lais­va­lai­kiui daž­nai šei­ma ren­ka­si van­dens pra­mo­gas, mo­te­ris ti­ki­no, kad ne, nuo­lat sten­gia­si ieš­ko­ti ki­to­kio po­bū­džio pra­mo­gų, ku­rios nie­kaip ne­su­si­ju­sios su van­de­niu, ta­čiau vi­sos jos bū­na ak­ty­vios. Tik, kaip pri­si­pa­ži­no aly­tiš­kė tre­ne­rė, lais­va­lai­kio ji ne tiek daug tu­ri.</p> <p> </p> <p><strong>Aly­tiš­kė Jus­ti­na Ur­ba­na­vi­čie­nė:</strong></p> <p> „Su dve­jų me­tu­kų ir dve­jų mė­ne­sių duk­ry­te Lie­pa už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne lan­ko­me nuo sep­ty­nių mė­ne­sių. Į kū­di­kių plau­ki­mą ei­na­me nu­si­tei­ku­sios rim­tai – kaip į spor­tą. Ma­no vai­kui la­bai pa­tin­ka van­duo ir pra­mo­gos ja­me, o van­duo kar­tu yra ir di­džiu­lė nau­da au­gan­čiam or­ga­niz­mui – su­stip­ri­na rau­me­nis, to­dėl net ne­dve­jo­jo­me – lan­ky­ti šias veik­las ar ne.</p> <p>Pa­ste­bė­jau, kad su­si­tvar­kė ma­no duk­ry­tės rau­me­nų to­nu­sai, ta­po ak­ty­ves­nė, im­les­nė. Su­tvir­tė­jo rau­me­nys, grei­čiau at­si­sto­jo ant ko­jy­čių ir pra­dė­jo vaikš­čio­ti. O nau­da imu­ni­te­tui – šim­tap­ro­cen­ti­nė, per me­tus Lie­pa ne­sir­go nė kar­to. Van­duo vis tiek duo­da sa­vo.</p> <p>Į už­si­ė­mus ba­sei­ne nuo pra­ėju­sio rug­sė­jo ve­da­me ir sa­vo vy­res­nė­lį ke­tur­me­tį sū­nų Li­ną, jis ir­gi ne­sir­go. Tik iš pra­džių la­bai bi­jo­jo van­dens, o da­bar tos bai­mės ne­be­li­ko ir jau net mo­ka pa­plauk­ti. Be to, at­si­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. Da­bar jis net su ne­kan­tru­mu lau­kia šių veik­lų ir la­bai no­ri jau ei­ti į di­dį­jį ba­sei­ną. O ma­žo­ji, vos įžen­gus į ba­sei­no pa­tal­pą, ima džiaugs­min­gai krykš­tau­ti.</p> <p>Dirb­da­ma su Lie­pa ba­sei­ne, ir pa­ti pa­jau­čiau di­de­lę nau­dą – ma­no kū­nas su­tvir­tė­jo, o ap­im­tys per ke­tu­ris mė­ne­sius su­si­trau­kė dviem dy­džiais. Sun­kes­ni bu­vo tik pir­mie­ji už­si­ė­mi­mai, po ku­rių tie­siog ne­jau­čiau ran­kų, o da­bar jau pri­pra­tau.</p> <p>Tik­rai re­ko­men­duo­ju lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus su kū­di­kiais ir vy­res­niais vai­kais ba­sei­ne be jo­kių dve­jo­nių.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190219_102025.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-463-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190219_102025.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190219_102427.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-463-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190219_102427.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=463&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jVKOLCZyQwJpGPMXEZf7pbyeVRRWRd0JO8mjaBFRads"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Mar 2019 15:35:08 +0000 vyrredaktorius 463 at https://www.alytausnaujienos.lt Dziu­do ža­ve­sys aly­tiš­kiui ne­blės­ta jau ke­tu­ris de­šimt­me­čius https://www.alytausnaujienos.lt/dziu-do-za-ve-sys-aly-tis-kiui-ne-bles-ta-jau-ke-tu-ris-de-simt-me-cius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13242" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13242) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/dz1.jpg?itok=iI30cmlI" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pas­ta­ruo­ju me­tu Ro­lan­das Lu­ko­še­vi­čius su sū­nu­mi Mar­ty­nu daž­niau su­si­tin­ka už tei­sė­jų sta­lo nei na­muo­se. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>R.Lu­ko­še­vi­čius – vie­nas iš tų žmo­nių, ku­riems dar­bų ir pa­rei­gų gau­sa – įpras­tas gy­ve­ni­mo rit­mas. „Esu taip įsi­va­žia­vęs, kad, at­ro­do, taip ir tu­ri bū­ti. At­si­ke­liu ry­te ir ra­tas pra­de­da suk­tis“, – sa­ko ener­gi­jos ir ini­cia­ty­vu­mo ne­sto­ko­jan­tis aly­tiš­kis.</p> <p>Jis spė­ja vi­sur – yra Lie­tu­vos dziu­do fe­de­ra­ci­jos at­sa­kin­ga­sis sek­re­to­rius ir var­žy­bų vyr. sek­re­to­rius, Lie­tu­vos grapp­lin­go im­ty­nių, var­žy­bų vyr. sek­re­to­rius, Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­los tre­ne­rių ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ir dziu­do mo­ky­to­jas, Aly­taus ra­jo­no dziu­do klu­bo „Do“ pre­zi­den­tas ir Ūd­ri­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas.</p> <h4> Su­si­ža­vė­jo vai­kys­tė­je</h4> <p>Pa­žin­tis su dziu­do R.Lu­ko­še­vi­čiui pra­si­dė­jo dar vai­kys­tė­je, be­si­mo­kant ket­vir­to­je kla­sė­je. Ir šian­dien jis pui­kiai pri­si­me­na, kaip į mo­kyk­lą at­ėjo dziu­do tre­ne­ris Ze­no­nas Ven­ce­vi­čius, pa­pa­sa­ko­jo apie dziu­do spor­to ša­ką ir pa­kvie­tė lan­ky­ti jo ve­da­mas tre­ni­ruo­tes.</p> <p>Iki su­si­ti­ki­mo su ži­no­mu tre­ne­riu ber­niu­kas apie dziu­do nie­ko ne­bu­vo gir­dė­jęs ir ža­vė­jo­si fut­bo­lu bei ki­to­mis spor­to ša­ko­mis. Ta­čiau pra­dė­jus lan­ky­ti dziu­do tre­ni­ruo­tes, jam ki­tos spor­to ša­kos jau ne­be­rū­pė­jo.</p> <p>Ko­dėl bū­tent dziu­do? „Jau pa­čia­me pa­va­di­ni­me sly­pi jo pras­mė. Iš­ver­tus iš ja­po­nų kal­bos dziu­do reiš­kia „švel­nu­mas nu­ga­li jė­gą“. Ma­ne ža­vi tai, kad dziu­do de­ra ir fi­zi­nė jė­ga, ir dva­si­niai da­ly­kai. No­rint lai­mė­ti, rei­kia ir mąs­ty­ti, ir psi­cho­lo­giš­kai, ne tik fi­ziš­kai pa­si­reng­ti. Tai iš­ti­sa ko­vos me­no fi­lo­so­fi­ja, su mo­ra­lės ko­dek­su, ap­iman­čiu pa­pras­tus, ta­čiau la­bai svar­bius gy­ve­ni­mo prin­ci­pus – man­da­gu­mą, drą­są, nuo­šir­du­mą, sa­vit­var­dą, gar­bę, kuk­lu­mą, drau­gys­tę ir pa­gar­bą“, – aiš­ki­na R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Be­veik iki pat iš­ėji­mo į ka­riuo­me­nę R.Lu­ko­še­vi­čius ak­ty­viai spor­ta­vo. Ta­po Lie­tu­vos dziu­do jau­ni­mo pri­zi­nin­ku, kan­di­da­tu į spor­to meist­rus, iš­ko­vo­jo 3 juo­dus dir­žus. To­les­nę jo spor­ti­nin­ko kar­je­rą su­stab­dė pa­si­py­lu­sios trau­mos.</p> <p>Bet ir ta­da aly­tiš­kis dziu­do ne­at­si­sa­kė. Grį­žęs iš ka­riuo­me­nės, pa­kvies­tas Z.Ven­ce­vi­čiaus, pra­dė­jo dirb­ti tre­ne­riu jo va­do­vau­ja­ma­me klu­be, bu­vu­siuo­se Aly­taus spor­to rū­muo­se. Stu­di­ja­vo Spor­to uni­ver­si­te­te. Po ku­rio lai­ko pra­dė­jo tre­ni­ruo­ti Aly­taus ra­jo­no vai­kus, o įkū­rus dziu­do klu­bą „Do“ (ja­po­niš­kai tai reiš­kia „ke­lias“), ta­po jo pre­zi­den­tu ir to­liau sėk­min­gai dir­ba su jau­nai­siais dziu­do ger­bė­jais.</p> <h4> Mo­ki­niai su­ran­da pa­tys</h4> <p>Kiek vai­kų per ke­lis de­šimt­me­čius lan­kė R.Lu­ko­še­vi­čiaus ve­da­mas dziu­do tre­ni­ruo­tes, su­skai­čiuo­ti bū­tų sun­ku. „Šim­tai, o gal net tūks­tan­čiai. Ne­ga­liu tiks­liai pa­sa­ky­ti, bet tik­rai daug“, – sa­ko aly­tiš­kis.</p> <p>Tre­ne­riui ypač sma­gu, kad, ap­si­su­kus kar­tų ra­tui, bu­vę mo­ki­niai pas jį at­ve­da tre­ni­ruo­tis sa­vo at­ža­las. Tai ro­do pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­gar­bą bu­vu­siam tre­ne­riui.</p> <p>Anot R.Lu­ko­še­vi­čiaus, vai­kai do­mi­si dziu­do. Vie­niems pa­kan­ka mo­kyk­lo­je pa­ka­bin­ti skel­bi­mą apie vyk­sian­čias tre­ni­ruo­tes, ki­ti at­ei­na drau­gų ir drau­gių pa­vi­lio­ti. Iki šiol tre­ne­riui ne­rei­kė­jo vaikš­čio­ti po mo­kyk­las ir agi­tuo­ti mo­ki­nius ei­ti į tre­ni­ruo­tes.</p> <p>„Vie­na prie­žas­čių, ko­dėl dziu­do ža­vi vai­kus, – tai nė­ra ko­man­di­nis žai­di­mas, čia kiek­vie­nas at­sa­kin­gas už sa­ve. Be to, tu­rė­da­mi mėgs­ta­mą už­si­ė­mi­mą, jie ma­žiau šlais­to­si pa­kam­pė­mis, tu­ri tiks­lų, ug­do­si kaip as­me­ny­bės. Kai ku­riuos dziu­do taip įtrau­kia, kad jie į tre­ni­ruo­tes ren­ka­si ir sa­vait­ga­liais, ir atos­to­gų die­no­mis. Įval­dę dziu­do prad­me­nis, kri­ti­mo tech­ni­kos ele­men­tus, jie įgy­ja nau­din­gų sa­vi­gy­nos įgū­džių, jei net ir ne­sie­kia spor­ti­nių aukš­tu­mų. Ta­čiau va­do­vau­da­mie­si dziu­do mo­ra­lės ko­dek­su, iš­mok­tus im­ty­nių veiks­mus gat­vė­je ga­li pa­nau­do­ti tik eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se – gelbs­tint ki­tą ar­ba sa­ve“, – tei­gia pa­ty­ręs tre­ne­ris.</p> <h4> Svar­biau­sia iš­mo­ky­ti pa­si­ti­kė­ji­mo</h4> <p>R.Lu­ko­še­vi­čius džiau­gia­si, kad dziu­do pa­tin­ka tiek mer­gai­tėms, tiek ber­niu­kams. „Pra­dė­jus dirb­ti tre­ne­riu, mer­gi­nų at­ei­da­vo žy­miai dau­giau. Ta­da su­si­rink­da­vo po gru­pę vai­ki­nų ir mer­gi­nų. Šian­dien vai­ki­nai su­da­ro 70–80 proc.“, – pa­sa­ko­ja R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Aly­tiš­kis jau se­niai pa­ste­bė­jo, kad ge­riau­sių spor­ti­nių re­zul­ta­tų vai­kai pa­sie­kia tre­ni­ruo­da­mie­si miš­rio­se gru­pės, kai mer­gi­nos su vai­ki­nais at­lie­ka tuos pa­čius pra­ti­mus.</p> <p>R.Lu­ko­še­vi­čiaus nuo­mo­ne, sun­kiau­sia vai­kus iš­mo­ky­ti pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi ir im­tis ini­cia­ty­vos. „Yra to­kių, ku­rie ne­drįs­ta, juos bau­gi­na tai, kad ga­li ne­pa­vyk­ti. Ta­da ska­ti­nu ir drą­si­nu, kad jam tu­rė­tų pa­vyk­ti, te­rei­kia pa­ban­dy­ti. Riks­mu ir kri­ti­ka nie­ko ne­pa­siek­si.</p> <p>Daž­niau­siai taip bū­na iki pir­mų var­žy­bų, kai vai­kai pa­jun­ta tik­ros ko­vos sko­nį. Nu­bun­da vi­sai ki­tas su­si­do­mė­ji­mas, jei pra­lo­šia, no­ri ge­riau pa­si­reng­ti ki­toms var­žy­bos, jei lai­mi, no­ri tap­ti dar ge­res­niu ko­vo­to­ju“, – tre­ne­rio dar­bo pa­tir­ti­mi da­li­ja­si R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <h4>Mo­ki­nių re­zul­ta­tai džiu­gi­na</h4> <p>Tre­ne­riui įsi­mi­nė vai­ki­nu­kas, ku­riam pra­džia bu­vo ga­na sun­ki. Jis tre­ni­ruo­da­vo­si, steng­da­vo­si, bet var­žy­bo­se ne­si­se­kė, vis pra­lai­mė­da­vo. Ta­čiau ne­pa­si­da­vė, kol ga­liau­siai pa­vy­ko lai­mė­ti ir įvy­ko per­ver­smas. Jis pa­ju­to sa­vy­je sly­pin­čią jė­gą, ėmė ak­ty­viau tre­ni­ruo­tis ir po ket­ve­rių me­tų at­kak­laus dar­bo vos ne­pa­kliu­vo į Lie­tu­vos dziu­do rink­ti­nę.</p> <p>„Įdo­mu ste­bė­ti ir ki­to­kį vir­smą, at­ei­na iš­dy­kę, pras­tokai be­si­mo­kan­tys vai­kai, kar­tais net mo­ky­to­jai per­spė­ja apie to­kius ne­klau­ža­das, ta­čiau po ku­rio lai­ko tas vi­sus bau­gi­nęs ir ne­su­val­do­mas vai­kas tam­pa pa­vyz­din­gu mo­ki­niu ir ge­ru spor­ti­nin­ku“, – džiau­gė­si tei­gia­ma spor­to įta­ka as­me­ny­bės for­ma­vi­mui­si tre­ne­ris.</p> <p>Ypač R.Lu­ko­še­vi­čių džiu­gi­na bu­vu­sių auk­lė­ti­nių – Ine­tos Kli­ma­vi­čiū­tės ir Rū­tos Ma­žei­kai­tės – pa­siek­ti re­zul­ta­tai. Ine­ta Por­tu­ga­li­jo­je Eu­ro­pos jau­nių olim­pi­nė­se die­no­se už­ėmė 9 vie­tą, Mask­vo­je Pa­sau­lio jau­nių olim­pi­nė­se die­no­se iš­ko­vo­jo 5 vie­tą, Eu­ro­pos mo­te­rų sam­bo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo 3 vie­tą, ne kar­tą ta­po Lie­tu­vos dziu­do, sam­bo čem­pio­na­tų įvai­raus am­žiaus gru­pių čem­pio­ne ir pri­zi­nin­ke.</p> <p>Rū­ta – Lie­tu­vos dziu­do, sam­bo čem­pio­na­tų jau­nu­čių, jau­nių jau­ni­mo čem­pio­nė ir pri­zi­nin­kė, Eu­ro­pos jau­ni­mo dziu­do tau­rės, vy­ku­sios Kau­ne ir Tar­tu (Es­ti­ja), 3 vie­tų lai­mė­to­ja. Rū­tos bro­lis Re­na­tas yra ta­pęs Lie­tu­vos jau­ni­mo, jau­nu­čių pri­zi­nin­ku.</p> <h4> Spor­tiš­ka vi­sa šei­ma</h4> <p>Lu­ko­še­vi­čių šei­ma – sū­nus Mar­ty­nas, duk­ra Ag­nė ir žmo­na Aud­ra bei pats Ro­lan­das – vi­si bu­vę ar esan­tys spor­ti­nin­kai.</p> <p>Žmo­na – bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos pri­zi­nin­kė, Lie­tu­vos daug­kar­ti­nė dziu­do čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kė. Mo­ters kaip ir vy­ro spor­ti­nę kar­je­rą nu­trau­kė trau­mos. „Po sū­naus gi­mi­mo dar spor­ta­vo, ruo­šė­si da­ly­vau­ti Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­te, ta­čiau ga­vo trau­mą ir spor­ti­nę kar­je­rą te­ko baig­ti“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Sū­nus Mar­ty­nas pa­se­kė tė­vo pė­do­mis. Nuo dve­jų me­tu­kų vaikš­čio­da­mas su tė­čiu į tre­ni­ruo­tes, jis taip pat su­si­ža­vė­jo dziu­do. Iš pra­džių tė­tis ir tre­ni­ra­vo, vė­liau, šiam per­ėjus dirb­ti į ra­jo­ną, sū­nų per­da­vė ki­tiems tre­ne­riams.</p> <p>Mar­ty­no, bu­vu­sio Lie­tu­vos jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų rink­ti­nių na­rio, pa­sie­ki­mai taip pat įspū­din­gi – Eu­ro­pos jau­nių dziu­do fes­ti­va­ly­je iš­ko­vo­jo 5 vie­tą, Pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te – 9 vie­tą, Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­te – 1 vie­tą. Stu­den­tų žai­dy­nių bei Lie­tu­vos įvai­rių am­žių čem­pio­na­tų čem­pio­nas ir pri­zi­nin­kas.</p> <p>„Da­bar 11 kla­sė­je be­si­mo­kan­ti duk­ra daž­nai at­ei­da­vo į tre­ni­ruo­tes, va­žiuo­da­vo į sto­vyk­las, ta­čiau vė­liau su­si­ža­vė­jo krep­ši­niu“, – apie duk­rą, ku­ri vie­nin­te­lė iš šei­mos pa­si­rin­ko ki­to­kią spor­to ša­ką, pa­sa­ko­jo R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Anot R.Lu­ko­še­vi­čiaus, da­bar su sū­nu­mi, gy­ve­nan­čiu Kau­ne, daž­niau su­si­tin­ka įvai­rio­se var­žy­bo­se ir čem­pio­na­tuo­se nei na­muo­se, nes Mar­ty­nas tei­sė­jau­ja var­žy­boms, o jis at­va­žiuo­ja su vai­kais ar­ba abu tei­sė­jau­ja.</p> <p>Lais­va­lai­kio R.Lu­ko­še­vi­čiui lie­ka ne­daug, jį vy­ras mėgs­ta pra­leis­ti gam­to­je, ypač pa­tin­ka gry­bau­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz2.jpg" width="960" height="721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz3.jpg" width="512" height="384" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz4.jpg" width="796" height="413" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz5.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz5.jpg" width="960" height="620" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz6.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-SbKFt5bl3CU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz6.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-465"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549145312"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Eimantas </span> - Sek, 2019-03-02 - 00:08</p> </li> <a href="/comment/465#comment-465" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/465#comment-465" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=465" token="RmBsetmtjRC5W44jXViSr4vnQMazAGmTkOnpwSS3v-A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-448"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548929801"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rosita Ivanauskaite</span> - Ket, 2019-31-01 - 12:16</p> </li> <a href="/comment/448#comment-448" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/448#comment-448" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi šeima.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi šeima.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=448" token="mQ_QqCAqqQcVmNVziTcY5Yk2jJVundJ3xSxl7FU7nGA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-444"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548845190"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - Tre, 2019-30-01 - 12:46</p> </li> <a href="/comment/444#comment-444" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/444#comment-444" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunuoliai daug sekmes</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunuoliai daug sekmes</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=444" token="_EEnaq0uVgDGaG-wGOVzGm8URdUXNKpFAcjw84yRlyk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=379&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ysonWxFG3VQ9i1CO0TcLY6H3vImEdsTWTRoh9lEdY7E"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jan 2019 07:34:37 +0000 vyrredaktorius 379 at https://www.alytausnaujienos.lt