Va­kar, sau­sio 20-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės stei­gė­ja mies­to sa­vi­val­dy­bė iš šios gy­dy­mo įstai­gos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo...
Seksualumas ir higiena yra neatsiejami dalykai. Sutikite, mums patinka saldūs kvapai, gražūs žmonės ir mūsų tikrai nejaudina purvas, bakterijos ar mikrobai. Dėl to, kai stengiamės gerai praleisti...
Nepageidaujami plaukeliai ant veido virš viršutinės lūpos arba ant smakro srities – opi problema, su kuria susiduria dažna, ypač tamsiaplaukė, moteris. Žinoma, yra daugybė būdų, kaip pašalinti...
Va­kar, sau­sio 13-ąją, Aly­taus po­li­kli­ni­ka iš San­ta­ros kli­ni­kų par­si­ve­žė 360, Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras – 120 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių....
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė sa­va­no­rių kai ku­riuo­se sky­riuo­se, pa­vyz­džiui, Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos, tu­rė­jo ir iki ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos. Ta­čiau...
Va­kar, sau­sio 8-osios, ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų par­si­ve­žė 250 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių. Tą pa­čią die­ną nuo...
Krikš­to­nių Kris­taus Ka­ra­liaus baž­ny­čios var­pams gau­džiant, ket­vir­ta­die­nį į am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą Krikš­to­nių ka­pi­nė­se, vi­so sa­vo dar­bo ko­lek­ty­vo pa­ly­dė­ta, at­gu­lė...
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, ko­kia tvar­ka nuo ko­ro­na­vi­ru­so bus skie­pi­ja­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Aly­taus mies­to...
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2014 metų savo veiklą vykdo vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“. Iki 2021 metų jo veikla yra finansuojama pagal Lietuvos Respublikos...
Va­kar die­nos, sau­sio 4-osios, ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo už­im­tos be­veik vi­sos lo­vos, skir­tos gy­dy­ti ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Ka­dan­gi...
Per pir­mą­sias tris šių me­tų sau­sio die­nas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je gi­mė ke­tu­ri kū­di­kiai, dviem gim­dy­vėms bu­vo pa­tvir­tin­tas tei­gia­mas ko­ro­na­vi­ru­so...
Šios dienos, gruodžio 31-osios, vidurdienio duomenimis, koronavirusu serga 2 tūkst. 46 alytiškiai, iš šio skaičiaus gruodžio 29–30 dienomis nustatyti 86 nauji atvejai.
Va­kar, gruo­džio 30-osios, ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų pa­sie­kė pir­mo­sios 200 do­zių vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Tą pa­čią die­ną...
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai prieš šventines dienas patikrino ir įvertino, kaip alytiškiai laikosi nustatytos izoliavimosi tvarkos.
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų pa­sie­kė ži­nia, kad jau šį trečiadienį, gruo­džio 30-ąją, ji tu­ri su­lauk­ti 200 do­zių vak­ci­nos nuo...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.