Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai at­siun­tė raš­tą dėl vals­ty­bės, kon­kre­čiai – šios mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius kiek­vie­ną die­ną iki dar­bo pa­bai­gos iš švie­ti­mo įstai­gų gau­ną in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­ti­nių...
Medicininė apranga be jokios abejonės reikalinga bet kuriose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems žmonėms. Medicininė apranga yra ne tik kasdienė darbo uniforma, tačiau taip pat ir reikšminga...
Sveika gyvensena, subalansuota mityba, aktyvus gyvenimo būdas – ne tik reklaminiai žodžiai, bet ir daugumos žmonių kasdienybės dalis. Pandemijai sustabdžius pasaulį, pakito gyvenimo būdas, tačiau...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys rug­sė­jo 6-ąją pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo ir to­kiu...
Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) savo pacientams, neturintiems galimybės iš elektroninio portalo e.sveikata atsispausdinti Europos Sąjungoje (ES) galiojančio...
Tokijo paralimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovauja trys lengvaatlečiai: Donatas Dundzys, Andrius Skuja ir Oksana Dobrovolskaja. Visiems šios žaidynės – debiutinės, o pirmas iš lietuvių Tokijo...
Skrandžio apylanka, dar vadinamas gastric bypass, yra svorio metimo operacijos rūšis, kai sukuriamas mažas maišelis iš skrandžio ir prijungiama naujai sukurtas maišelis tiesiai prie plonosios žarnos....
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je aš­tuo­nis mė­ne­sius vei­kęs CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius dėl su­ma­žė­ju­sio ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čiaus bu­vo už­da­ry­tas...
Alytaus rajono savivaldybėje nuo COVID-19 jau yra pasiskiepiję per 77,3 proc. gyventojų. Per tris šios savaitės dienas – rugpjūčio 17–19 d. – savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko inicijuotos...
Norėdami gerai jaustis ir tinkamai pasirūpinti savo sveikata, turite skirti visą dėmesį kasdienei higienai.
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė iš jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo raš­tą, ku­ria­me pra­šy­ta nuo rug­pjū­čio 7-osios...
Odontologijos klinikoje rekomenduojama apsilankyti kartą ar du kartus per metus, tačiau tam tikrose situacijose delsti tikrai nereikėtų. Jei pastebėtumėte bent vieną iš žemiau išvardintų simptomų,...
Vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lo­je, vei­ku­sio­je Aly­taus ra­jo­ne, įvy­ko ne­pla­nuo­tas įvy­kis – pra­dė­jo gim­dy­ti ne­pil­na­me­tė sto­vyk­lau­to­ja. Iki to sto­vyk­los dar­buo­to­jai...
Birštonas yra tas miestas kuriame yra Tulpės sanatorija. Šita sanatorija priima poilsiautojus, kurie nori nori pagerinti savo sveikata. Mes puikiai žinome, kad gera sveikata užtikrina gera žmogaus...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.