Nuo šian­dien, bir­že­lio 10-osios, Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre nuo ko­ro­na­vi­ru­so jau ga­li­ma vak­ci­nuo­tis be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos. Taip nuspren­dė mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Šiuolaikinis pasaulis ir išties greitas gyvenimo ritmas ilgainiui sukelia įvairių nemalonumų. Vienas tokių, apie kurį dažnai net nepagalvojame - pavargusių, skaudančių kojų problema. Po sunkios darbo...
Birželio 3 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikų komanda atliko ketvirtąją šiais metais gyvojo donoro inksto transplantaciją. Sūnui inkstą dovanojo vienas artimiausių žmonių –...
Kai kalbame apie sunkias ligas ar ligonius, pasąmonėje regime subrendusį žmogų. Ir kaip būna skaudu ir neteisinga, kai tokioje situacijoje atsiduria mažas žmogutis. Istorija, kai sunki liga buvo...
Protezavimas – efektyvus prarastų dantų atkūrimo būdas. Priklausomai nuo atvejo, procedūros metu gali būti naudojamos skirtingos priemonės ir metodai. Tam, kad rezultatas būtų kuo ilgaamžiškesnis,...
Pir­ma­die­nį Lie­tu­vo­je star­ta­vo ben­dra re­gist­ra­ci­jos vak­ci­na­ci­jai plat­for­ma. Re­gist­ra­ci­ja vyk­do­ma Karš­tą­ja li­ni­ja, te­le­fo­nu 1808 ir in­ter­ne­tu ko­ro­nas­top.lt....
Pra­si­de­dan­tis ir net at­si­nau­ji­nęs pro­sta­tos vė­žys yra klas­tin­gas – ne­su­ke­lia be­veik jo­kių simp­to­mų, to­dėl vie­nin­te­lis bū­das jį ap­tik­ti – re­gu­lia­riai at­lik­ti pro­sta­tos...
Organizmo grūdinimas ne tik suteikia energijos, bet taip pat padeda išvengti įvairių ligų, todėl nieko nuostabaus, kad gana dažnai pasvarstoma apie galimybę sistemingai atlikti grūdinimosi procedūras....
Daž­nai gir­di­me, kad mi­ty­bo­je reik­tų siek­ti pu­siau­svy­ros, ta­čiau iš tie­sų ne­ži­no­me, kaip tai pa­da­ry­ti. Jei die­ną val­go­me sa­lo­tas, o va­ka­re – sal­du­my­nus, ar ga­li­ma...
Šal­ta­sis me­tų lai­kas ir ka­ran­ti­nas, kai daug lai­ko pra­lei­do­me prie kom­piu­te­rio ir te­le­fo­no ek­ra­nų, iš­var­gi­no mū­sų akis. Ar­tė­jan­ti va­sa­ra yra pui­kus me­tas pa­si­rū­pin­ti...
Ša­lia Aly­taus po­li­kli­ni­kos du­ris at­ve­rian­ti erd­vi „Apot­he­ka“ vais­ti­nė (Nau­jo­ji 50 B, Aly­tus) klien­tus pa­si­tiks pla­čiu re­cep­ti­nių ir ne­re­cep­ti­nių vais­tų asor­ti­men­tu....
Nuo gegužės 10 d. visoje Lietuvoje prasidės visuomenės etapinė vakcinacija. Kiekvieną savaitę skiepijimas bus atveriamas naujai amžiaus grupei. Prioritetinių grupių sąraše esantys, bet dar...
Kodėl svarbu vykti skiepytis nuo COVID-19 viruso esant geros savijautos ir ar visais atvejais verta po vakcinacijos mažinti atsiradusį karščiavimą? O ar prieš skiepijantis šia vakcina reikėtų perspėti...
Ko­vo vi­du­ry­je nuo­to­li­niu bū­du spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus Ven­cius, Čes­lo­vas...
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta at­mes­ti ini­cia­to­rių pro­jek­tą dėl Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.