Sa­vait­ga­lį bai­gė­si klu­bi­nio ran­ki­nio se­zo­nas Eu­ro­po­je. Čem­pio­nų ly­gą lai­mė­jo is­pa­nų „Barca“, fi­na­le įvei­ku­si da­nų „Aalborg“. Tai, kad fi­na­le žai­dė ne no­mi­na­liai...
Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – šven­tė. Baig­tas pir­ma­sis pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos eta­pas. Kaip bu­vo pa­brėž­ta jo sim­bo­li­nio ati­da­ry­mo me­tu,...
Jau visai netrukus startuos ilgai lauktas Europos futbolo čempionatas. Išties jis turėjo vykti dar praėjusią vasarą, tačiau pirmenybes teko atidėti, kadangi pasaulį sukrėtė koronavirusas. Juk stebėti...
Sekmadienį buvo duotas startas naujajam Lietuvos triatlono taurės (LTT) sezonui. Gyvų renginių išsiilgę sportininkai varžėsi Alytaus triatlone, kuriame netrūko ir atkaklios kovos, ir džiaugsmingų...
Ar mies­to ke­ti­ni­mai rem­ti klu­bą to­liau lie­ka rim­ti? 9 ti­tu­lai per 10 de­šimt me­tų – to­kiu re­zul­ta­tu pri­zi­nį ke­lią, pra­dė­tą 2011 me­tais, šie­met pra­tę­sė Aly­taus ran­ki­nio...
Ba­lan­dį fi­ni­ša­vo 2020–2021 me­tų „Hu­a­wei Mo­te­rų ly­gos“ (Mo­te­rų ly­gos A di­vi­zio­no) se­zo­nas. Jį vai­ni­ka­vo fi­na­lo se­ri­ja iki tri­jų per­ga­lių tarp Vil­niaus „Ki­birkš­ties-MRU“...
Eurolygos sezonas po truputį jau artėja prie pabaigos. Kauno „Žalgiris“ baigė savo pasirodymą, o likusios aštuonios ekipos aiškinasi santykius ketvirtfinalio serijose.
Lietuvių jau šiandien laukia vienas rimčiausių iššūkių per pastaruosius kelerius metus – Valdo Urbono auklėtiniai 2022 metų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse namuose priims C grupės...
Šį ket­vir­ta­die­nį, va­sa­rio 25-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po il­gų dis­ku­si­jų bu­vo pri­tar­ta Dau­gia­funk­cės le­do are­nos in­fra­struk­tū­ros...
Po­kal­bis su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ na­riu Ge­di­mi­nu Dauk­šiu
Dakaro pirmasis greičio ruožas „Agrorodeo“ komandai buvo permainingas. Po pirmųjų pasiektų kontrolinių punktų Vaidotas Žala išsiveržė į pirmąją poziciją, ir rodėsi, pakartos praeitų metų scenarijų....
„Op­ti­miz­mas tur­būt yra ma­no pri­gim­ti­nė sa­vy­bė, at­si­ne­šiau ją at­ei­da­mas į šį pa­sau­lį. Tie­siog vi­sa­da ge­bu įžvelg­ti tei­gia­mą si­tu­a­ci­jos pu­sę ir neap­si­krau­ti...
Lap­kri­čio 5–9 die­no­mis Is­pa­ni­jo­je, San­ta Su­za­no­je, vy­ko Tarp­tau­ti­nės kul­tū­riz­mo fe­de­ra­ci­jos (IFBB) pa­sau­lio čem­pio­na­tas, ku­ria­me lie­tu­viai iš­ko­vo­jo du me­da­lius....
Finišavo tris dienas trukęs „Alytus cup 2020” tarptautinis turnyras. Į Dzūkijos sostinės areną rankinio komandos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos susirinko pagerbti Alytaus miesto garbės piliečio,...
Vasaros pabaigos tradicija tapęs tarptautinis rankinio turnyras „Alytus cup“, skirtas miesto garbės piliečiui Jonui Jonuškai – jau artimiausią savaitgalį.
Subscribe to Sportas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.