Nuo šiandien ir iki birželio 15 d. galite balsuoti už labiausiai patikusią iniciatyvą! Raginkite tai daryti ir savo draugus, nes laimėjusi iniciatyva bus įgyvendinta savivaldybės biudžeto lėšomis.
Pasaulinę koronaviruso (COVID-19) pandemiją itin tragiškai išgyvenančiai Italijai kovo 31-ąją paskelbus nacionaline Gedulo diena, Valdovų rūmų muziejaus bendruomenė solidarizuojasi su šios šalies...
Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ko­ro­na­vi­ru­są po ty­ri­mo Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te nu­sta­čius vie­nai Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos stoties slau­gy­to­jai, ty­ri­mai...
Aly­taus eko­no­mi­kos ir ver­slo aka­de­mi­jai (AEVA) šie moks­lo me­tai jau yra ket­vir­tie­ji. Šie­met yra gau­tas re­kor­di­nis pra­šy­mų skai­čius – net 74 mo­ki­niai iš Adol­fo...
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskr. VPK) pareigūnai kasdien sulaukia piliečių pranešimų dėl galimų karantino režimo ir saviizoliacijos pažeidimų. Pareigūnai,...
Va­kar, ko­vo 27-ąją, apie 10 val. pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gy­to­ja, ku­ri nuo...
Šį antradienį, kovo 24-ąją, Aly­taus siu­vi­mo ben­dro­vė „Dai­na­va“ pra­dė­jo siū­ti teks­ti­li­nes ir tri­ko­ta­ži­nes ap­sau­gi­nes kau­kes. To­kių ga­mi­nių siu­vi­mo įmo­nė ėmė­si,...
Iš Aly­taus ki­lu­si Ne­mi­ra Ja­ki­ne­vi­čiū­tė-Dob­ro­vols­kis jau še­še­rius me­tus gy­ve­na JAV, Či­ka­go­je, Ili­no­jaus vals­ti­jo­je. Su vy­ru au­gi­na tre­jų me­tų dvy­nu­kus ir tu­ri...
Siekiant stabdyti koronaviruso (COVID -19) plitimą dezinfekuojami Alytaus bendrabučiai, o nuo kitos savaitės vieną kartą per dieną bus dezinfekuojami ir autobusų stotelių paviljonai.
Šiandien, kovo 27-ąją, apie 10 val. paaiškėjo, kad Alytaus rajono savivaldybei pavaldžios Alytaus greitosios medicinos pagalbos stoties slaugytojai nustatytas koronavirusas. Tai patvirtino Alytaus...
Aly­tu­je jau siu­va­mos ap­sau­gi­nės vei­do kau­kės iš li­no, jų di­zai­ną su­kū­rė V.Sū­džiu­vie­nė, o jos ga­mi­na­mos pre­kės žen­klo „Bliss by Vio­le­ta“ siu­vyk­lo­je. „Pa­na­šu, kad šį...
Pirmą Alytaus mobilaus patikros punkto dėl koronaviruso darbo dieną, kovo 24-ąją, ištirta 30 asmenų. Koronavirusas nustatytas 4 asmenims. 2 iš jų yra alytiškiai, 2 – iš Vilniaus regiono. Tikėtina, kad...
Aly­tiš­kė Ri­ta Ja­ku­ce­vi­čiū­tė gy­ve­na ir dir­ba Pran­cū­zi­jo­je, ji da­li­ja­si gy­vais įspū­džiais taip pat ir apie si­tu­a­ci­ją Is­pa­ni­jo­je, kur šiuo me­tu iš­vy­ko pas ten gy­ve­nan­tį...
Šį ant­ra­die­nį, ko­vo 24-ąją, Aly­tu­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, Pra­mo­nės g.1B, pra­dė­jo veik­ti mo­bi­lus punk­tas iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so...
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, nusprendė pratęsti karantino laikotarpį iki balandžio 13 dienos. Viešose vietose rekomenduojama...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.