Žvilg­te­rė­jus į ka­len­do­rių šian­dien pa­va­sa­ris skai­čiuo­ja 21-ąją die­ną. Ir nors gam­ta ne­le­pi­na šil­tais orais, ta­čiau nie­kas ne­truk­do po žie­mos są­stin­gio pa­si­žval­gy­ti po ją....
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vie­šė­jo iš Aly­taus ki­lęs, Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Shmu­el Tatz). Šiuo me­tu at­vy­kęs skai­ty­ti pa­skai­tų Aly­taus...
Jau šį šeštadienį kovo 25 d. Alytaus miesto teatras pristatys premjerą – spektaklį „Blogi keliai“ – dviejų veiksmų pranašiškus sapnus. Tai šešios istorijos apie moterų ir vyrų karo paaštrintus ir...
Aktorius, dramaturgas, režisierius bei dainų autorius Justas Tertelis didelę savo profesinio gyvenimo dalį praleisdamas kuriant vaidmenis, rašant pjeses bei režisuojant spektaklius, šįkart žiūrovus...
Turbūt teko girdėti sakant: „anksčiau žmonės tuokėsi labai jauni“, „įprastas metas vedyboms – ruduo“ arba „našlė dar kartą galėjo tekėti tik praėjus devyniems mėnesiams po vyro mirties“. Tai mitai ar...
2023-ieji visam Dzūkijos kraštui yra ypatingi, mat LR Seimas juos paskelbė Dainavos metais, siekiant paminėti Dainavos vardo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 770 metų jubiliejų. Dainavos...
Visus miestelėnus, o taip pat ir Alytuje šiuo metu gyvenančius brolius ukrainiečius pakviesime į solidarumo su karą išgyvenančia tauta ir šilumos kupiną renginį kovo 13 d. 17 val. Alytaus Jurgio...
Šeštadienį minėsime Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šios dienos nebūtų be Vasario 16-osios ir tuo metu gyvenusių žmonių, kurie tikėjo atgimusia valstybe ir ją puoselėjo.
Žinomas Lietuvos dainininkas, romų ansamblio „Sare Roma“ vadovas Ištvanas Kvik daugeliui puikiai atpažįstamas iš publikos pamėgtų romų dainų. Jau kovo 14 d. su SARE ROMA su I.Kvik surengs siautulingą...
Alytaus kraštotyros muziejuje iki balandžio vidurio veiksianti paroda „Visi mes grojom vestuves“ sulaukia išskirtinio lankytojų dėmesio. Juk tai bene pirmas tokio pobūdžio bandymas skirti dėmesį...
Taip jau su­si­klos­tė, jog Aly­taus is­to­ri­jo­je la­bai svar­bią vie­tą už­ima Ne­mu­nas. Jis mies­tą pa­da­li­jo į dvi da­lis. Aly­tus, pra­dė­jęs kur­tis de­ši­nia­me upės kran­te, vė­liau...
Šį ketvirtadienį LITEXPO bus iškilmingai atidaryta tarptautinė Vilniaus knygų mugė, truksianti keturias dienas. Mugės tema – „700 eilučių laisvei“, o ryškiai mėlyna ir geltona spalvos šiais metais...
Va­sa­rio 16-ąją džiau­gia­mės pro­tė­vių ryž­tu ir drą­sa at­ku­riant Lie­tu­vos vals­ty­bę. Jų dė­ka šian­dien ga­li­me di­džiuo­tis sa­vo ša­li­mi. Ne vie­nam at­ro­do, jog pa­skel­bus Va­sa­rio...
Dar praėjusiais metais, kai pirmoji tarptautinės Vilniaus knygų mugės diena sutapo su naujo karo etapo Ukrainoje pradžia, buvo nuspręsta sujungti du svarbius dalykus – 700 Vilniaus metų ir laisvės...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.