Per­nai, kai Su­bar­to­ny­se du­ris po at­nau­ji­ni­mo at­vė­rė Vin­co Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus gim­to­sios so­dy­bos na­mas-me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, jo se­sers Mo­ni­kos anū­kė Lai­mu­tė...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Bilietai www.kinasdainava.lt
1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną pra­dė­ti ma­si­niai trė­mi­mai ta­po lie­tu­vių tau­tos skaus­mo sim­bo­liu. Kan­čių, ku­rias pa­ty­rė mū­sų pro­tė­viai trem­ty­je, la­ge­riuo­se, ne­įma­no­ma...
Aly­tiš­kio Ja­po­ni­jos kul­tū­ros ži­no­vo Kęs­tu­čio Pta­kaus­ko pri­va­čia­me Ry­to Ra­sos ja­po­niš­ka­me so­de sa­vait­ga­lį vie­šė­jo bū­rys gar­bių sve­čių ir ge­rų drau­gų. Kul­tū­ri­nė­je...
Turbūt daugelis žmonių vis dar dievina skaityti knygas. Nors atrodo, jog išmaniosios technologijos beveik pakeitė skaitymo malonumą, taip yra toli gražu ne visiems. Vartyti knygų puslapius mėgsta ne...
„Svar­bu yra til­tas, o už­lipk kaip no­ri?“ – klau­sia aly­tiš­kiai, ro­dy­da­mi į lai­ki­nus laip­tus, įreng­tus nuo Pi­lia­kal­nio pu­sės sta­čiu Bal­to­sios ro­žės til­to šlai­tu (žr. nuotr.)....
Bir­že­lio 2 die­ną, tre­čia­die­nį, 15 val. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės gy­nė­jų ga­le­ri­jo­je įvyks fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos, ku­ri skir­ta švie­saus at­mi­ni­mo Sei­mo na­riui,...
Birželio 1-oji Tarptautinė vaikų gynimo diena, kurios metu organizuojami įvairūs renginiai, skirti mažųjų auditorijai. Alytaus miesto teatras, tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos...
Sa­ku­rų alė­ja Ža­lio­jo­je gat­vė­je, Se­na­mies­čio skve­re ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, „Ry­to Ra­sos“ so­das ir tarp­tau­ti­niai bon­sų bei ja­po­nis­ti­kos fes­ti­va­liai Aly­tu­je, kul­tū­ri­nis...
Kino teatras „Dainava“ pagaliau vėl laukia žiūrovų! Ši savaitė pasiilgusiems veiksmo! Bilietai www.kinasdainava.lt
Pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai, vie­šo­jo­je erd­vė­je daug kal­ba­ma apie sa­va­no­rys­tę me­di­ci­nos įstai­go­se. Kur kas re­čiau gar­si­na­ma sa­va­no­rių veik­la su nu­teis­tai­siais – Kau­no...
Kaip elgtumėtės sužinoję, jog niekada nepasieksite savo tikslo? Niekada neišpildysite savo svajonių ir norų? Kaip jaustumėtės, jei turėdami galimybę akies krašteliu pažvelgti į ateitį, pamatytumėte,...
Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vy­ko kny­gos „Pra­ei­tis tarp mū­sų: Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bui – 15 me­tų“ su­tik­tu­vės. Lei­di­nys skir­tas Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo 15-os me­tų...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.