Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė yra pro­fe­sio­na­li spor­ti­nių šo­kių cho­reo­grafė bei tre­ne­rė. Li­li­ja ne tik tre­ni­ruo­ja vai­kus Aly­tu­je, yra pro­fe­sio­na­lų ko­man­dos cho­reo­grafė...
„Šian­dien mus apė­mė tik­ra ši­ka­vo­nė“, – dau­ge­lio jau pa­mirš­tu dzū­kiš­ku žo­džiu, ku­ris reiš­kia sėk­mė, į kar­pi­nių pa­ro­dos ati­da­ry­mą ir kny­ge­lės dzū­kiš­ka tar­me su kar­pi­nių...
„Švie­sos die­na“ šie­met įsi­kū­rė vie­na­me se­niau­sių ir švie­siau­sių Aly­taus pa­sta­tų – Si­na­go­go­je. „Gai­la, kad Aly­tu­je ne­be­li­ko žy­dų ben­druo­me­nės, ta­čiau džiau­giuo­si, kad šie...
Justina Urbanavičienė yra trečios kartos kurortietė. Namas, kuriame dabar gyvena su savo šeima, pastatytas 1951-aisiais, jos senelis – vargonininkas Juozas Augustauskas, žinomas daugeliui alytiškių....
Vasariškai šiltą rugsėjo savaitgalį Alytaus rajonas kviečia praleisti aktyviai. Seniūnijose vyks sporto šventės, kuriose bus galima jėgas išbandyti įvairiose sporto šakose, o Dauguose vyks draugystės...
„Nė­ra tos die­nos, kad ne­pa­gal­vo­čiau apie šį 5,5 hek­ta­rų plo­tą ma­no gim­to­jo Aly­taus cen­tre – apie Mies­to so­dą, ku­ria­me aš už­au­gau ir ku­ria­me so­di­nin­ku dir­bo ma­no tė­tis...
Vasara baigiasi, bet laisvalaikio praleidimo galimybės Alytaus rajone – ne! Savaitgalį renginius organizuoja ir kviečia į juos atvykti rajono bendruomenės. Gitarų vakaras, sporto, vasaros palydėtuvių...
Jaunieji džiazo muzikantai imasi iniciatyvos skleisti džiazo muziką regionuose. Rugpjūčio 29-31 d. Troškūnuose, Alytuje bei Panevėžyje vyks renginių ciklas „Jauno džiazo dienos”, jame...
Festivalio „Kino pavasaris“ projektas „Kino karavanas“ tęsia kelionę po Lietuvą su nemokamais kino seansais netikėtose vietovėse. Šią vasarą jau aplankyti net 37 Lietuvos miestai ir miesteliai,...
Sau­lė­tą pir­ma­die­nio va­ka­rą į Aly­taus mies­to so­dą at­vy­ko sen­jo­rų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų pa­šok­ti, o mu­zi­ka ir ge­ra nuo­tai­ka pa­si­rū­pi­no gy­vo gar­so ka­pe­la...
Penktadienio vakaras - puiki įžanga į savaitgalį. Kai oras nelepina vasariška šiluma, nuotaiką galbūt pakels smagus nemokamas koncertas, aplankyta paroda, valandėlė prie ežero ar nekasdieniški pietūs...
Tuštuma... Taip trumpai ir daug žodžių nerinkdamas visą karantino periodą įvertino dainininkas Česlovas Gabalis. Per tą laiką jam teko ne tik visiškai apriboti savo darbus, bet ir sužinoti, ką iš...
Šį savaitgalį Alytaus rajone koncertuos žinomi atlikėjai, grieš iš visos Lietuvos suvažiavę armonikieriai, Dzūkijos kaimo muzikantai, vyks jau tradicija vasaros pabaigoje tapęs roko festivalis „Bunda...
Šiais pan­de­mi­jos lai­kais dau­giau lie­tu­vių pra­dė­jo ke­liau­ti po gim­tą­jį kraš­tą bei at­ras­ti nau­jas vie­to­ves. Aly­taus kraš­to tu­ris­tai taip pat ne­ap­len­kė. Jis ga­li pa­siū­ly­ti...
Mo­kyk­li­nė­se val­gyk­lo­se ket­vir­ta­die­nis – žu­vies die­na, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį iš­au­šo Jau­ni­mo par­ko die­na. Aly­tiš­kių pa­mėg­tos erd­vės...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.