Lo­re­ta Le­ka­vi­čė ir Sau­lius Mas­taus­kas dau­giau nei 20 me­tų dir­ba sau­gos sri­ty­je, kur vis­kas ga­nė­ti­nai aiš­ku ir kon­kre­tu. Bet, kaip pa­tys tei­gia, tu­ri po­lin­kį į kū­ry­bą, tad...
Įprastai pirkdami naują automobilį dažniausiai pasirenkate kokius nors papildomus priedus, kurių tikslas – saugesnis ir patogesnis vairavimas ar gražesnė vidaus ir išorės apdaila.
32-ejų aly­tiš­kės Mig­lės Ma­to­nės gy­ve­ni­mas ne­at­sie­ja­mas nuo ke­lio­nių. Še­šias žie­mas su vy­ru An­driu­mi pra­lei­du­si Piet­ry­čių Azi­jo­je, pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai pa­trau­kė į...
Aly­taus pa­tai­sos na­mų Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riu­je šį­met pa­gal rei­ka­la­vi­mus iš­si­la­vi­ni­mui, tu­ri­mą mo­ty­va­ci­ją, po­žiū­rį į dar­bą, pa­teik­tas idė­jas or­ga­ni­zuo­ti...
Alytiškė Greta Šalkauskaitė jau ne vienus metus sukasi mados industrijoje: siuva drabužius, o „Instagram“ platformoje plėtoja tvarios mados verslą „Shallke boutique“. Jame mergina prekiauja radiniais,...
Ki­ni­ja Tai­va­ną ly­giai taip pat lai­ko sa­vo pro­vin­ci­ja kaip ir Uk­rai­ną Ru­si­ja, sa­ko Tai­va­no par­la­men­to pir­mi­nin­kas You Si-Ku­nas. Sa­los po­li­ti­kas ti­ki­na, kad Tai­va­nas...
Jau be­veik pen­ke­rius me­tus Aly­tu­je vei­kian­ti aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ gel­bė­ja na­mų ne­tu­rin­čius ir į bė­dą pa­ten­kan­čius gy­vū­nus. Sa­vo glo­bo­ti­nius bė­du­liais...
Oni­nės ir šie­met aukš­ta ban­ga nu­vil­ni­jo Pu­nios kraš­te, gra­žiai pri­žiū­ri­mo pi­lia­kal­nio erd­vė­je. Šią va­sa­rą jau 21 kar­tą. Ge­ro­kai po vi­dur­nak­čio iš­si­skirs­ty­da­mi šven­tės...
Ar ma­ža bi­tė ga­li su­ga­din­ti di­de­lę ke­lio­nę? Pa­si­ro­do, ga­li, jei ke­liau­ji mo­to­cik­lu, o vabz­dys įskren­da po šal­mu ir įkan­da taip, kad dėl ti­ni­mo ne­be­pa­vyks­ta jo (to šal­mo)...
Praėjusią savaitę paskelbus galutinius valstybinių brandos egzaminų rezultatus paaiškėjo, kad šiemet Alytaus abiturientai gavo 46 šimtukus. Išleistuvių nuotaikomis šiuo metu dar gyvenantys...
Jau ketvirtą vasarą iš eilės Alytaus kultūros centras organizuoja vasariškų pramogų vakarą „Vasaros fontanas“. Šiltą ketvirtadienio vakarą į renginį susirinko daugybė žmonių, o jaunimas visomis...
„Is­to­ri­ja mo­ka suk­ti sa­vo ra­tus at­gal, pa­gra­sin­da­ma: „Jei ne­bu­dė­si­te lais­vės sar­gy­bo­je, at­eis sve­ti­mie­ji ir pa­grobs ne tik ma­te­ria­li­nius, bet ir dva­si­nius tur­tus,...
Kviečiame dalyvauti verslo ir viešojo sektoriaus atstovų susitikime dėl laivybos Nemuno upe ir Augustavo kanalu tolesnės plėtros, kuris vyks 2022 m. liepos 27 d., nuo 10 val. 30 min., Alytuje, Dzūkų...
„Su­pra­tau, jog no­rint iš­gy­ven­ti rei­kia rim­tes­nės veik­los, dėl to te­ko at­gai­vin­ti se­ną vai­kys­tės sva­jo­nę – plau­kų sti­lis­to kar­je­rą“, – sa­ko aly­tiš­kis Do­man­tas Alek­sy­nas...
Liepos 22 d., penktadienį, 19 val., Punioje (Alytaus rajone) vyks Oninių – Šviežios duonelės šventė. Kviečiame dalyvauti!
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.