„Oi, kaip mie­la!“ – to­kiais žo­džiais reiš­kia­mos emo­ci­jos ap­si­lan­kius pas ar­klių, da­nie­lių ir muf­lo­nų, paukš­čių au­gin­to­jus Aly­taus ra­jo­ne. Šios so­dy­bos nė­ra įtrauk­tos į...
Skaičių magija paženklinta „Kvapų naktis“ užliejo Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodą Kaune. Septinto mėnesio septynioliktą dieną įvykęs septintasis renginys pažėrė visą puokštę pramogų ir...
Liepos 17 d. jau tradicija tapusiame Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo renginyje „Kvapų naktis“ – visa paletė paskaitų, edukacijų, ekskursijų, kurios leis pamatyti, paragauti, išgirsti,...
Liepos 17 d. jau tradicija tapusiame Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo renginyje „Kvapų naktis“ – visa paletė paskaitų, edukacijų, ekskursijų, kurios leis pamatyti, paragauti, išgirsti,...
Vaikai, anūkai ir patys artimiausi žmonės šventiškai išsipuošę praeitą šeštadienį į Pivašiūnų šventovę atlydėjo auksinės santuokos jubiliatus – pivašiūniškius Veroniką ir Marijoną Grincevičius bei...
Šiais metais minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ąsias gimimo (gimė 1520 m. rugpjūčio 1 d.) metines, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios...
Daž­niau­siai ypa­tin­gi žmo­nės, ku­rie tu­ri di­de­les šir­dis, ap­link sa­ve ku­ria gė­rį, gro­žį ir ki­tus gy­ve­ni­mo ste­buk­lus, bū­na la­bai kuk­lūs ir vie­šai nė­ra lin­kę ro­dy­tis. Bū­čiau...
Europos Komisijai šiandien paskelbus tarptautinių „Natura 2000“ apdovanojimų finalininkus, paaiškėjo, kad jų gretose pirmą kartą atsidūrė lietuviška iniciatyva – meldinės nendrinukės apsaugos...
Daž­niau­siai taip su­si­klos­to, su­si­sluoks­niuo­ja kar­tos, kad pa­gy­ve­nu­sie­ji pa­pras­tai lie­ka už­ri­by­je veik­laus jau­ni­mo, ak­ty­viai gy­ve­nan­čių vi­du­ti­nio am­žiaus žmo­nių. Tik...
Sužinojęs alytiškės Gytės pomėgius – politika ir komunikacija, Kendra iš Indonezijos pasiūlė sudalyvauti jo tarptautiniame projekte. Projektas mums visiems aktualia tema – koronavirusas.
Gegužės 15 d. – šeimos diena! Ir moksliškai įrodyta, kad kryžiažodžių sprendimas, visgi, daugiau naudos duoda juos sprendžiant grupėse. Psichologė Džeinė Goldman pažymi, tada kiekvienas grupės narys...
Pavasariui įsibėgėjant, karantinui tebesitęsiant, muzika ir maistas – vieni tų dalykų, kurie pastebima padeda žmonėms kūrybiškai pažvelgti į neeilinį laikotarpį, o muzika lyg viena tų šviesų, tarsi...
Aly­tiš­kė Min­gai­lė Že­mai­ty­tė – vie­na iš tų žmo­nių, ku­riuos pan­de­mi­ja už­klu­po ki­ta­me pa­sau­lio kraš­te, o grįž­tant į tė­vy­nę te­ko iš­gy­ven­ti įvai­rių pa­tir­čių, ke­lio­nė į...
Vieš­vi­lės vals­ty­bi­nia­me gam­ti­nia­me re­zer­va­te (Jur­bar­ko ra­jo­nas) jau dau­giau kaip 10 me­tų vei­kia kur­ti­nių veis­ly­nas, o ja­me iš­pe­rin­ti paukš­čiai yra pa­lei­džia­mi į lais­vę,...
Teismui perduota iš Aukštaitijos į Dzūkiją narkotinius kvaišalus gabenusių alytiškių byla. Praėjusių metų pabaigoje, prieš pačias gražiausias žiemos šventes, sulaikyti du vyrai gabenę labai didelį...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.