Kad būtų išsiaiškinta, ko nori ir ką vertina klientai, restoranai dažnai atlieka apklausas. Viena iš tokių apklausų buvo orientuota į kriterijus, pagal kuriuos pasirenkamas restoranas. Rezultatai...
Šie­met mi­nint Tarp­tau­ti­nę ko­vos su smur­tu prieš mo­te­ris die­ną, apie mo­te­rų pa­ti­ria­mą smur­tą pir­mą kar­tą pra­bil­ta ki­to­kiu kal­bė­ji­mu, bet to­kiu pro­ver­žiš­ku, kad net ža­dą...
„Ke­lias – tai ne prie­mo­nė tiks­lui pa­siek­ti, ke­lias ir yra tiks­las.“ „Nie­ko ne­su­pran­tu“, – su­šu­ko mo­ki­nys. „Pa­ga­liau tu ke­ly­je“, – at­sa­kė mo­ky­to­jas! (Ki­ri Mi­zu­mo­no). Šis...
Lap­kri­čio 25 die­ną mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos prieš mo­te­rų prie­var­tą die­na. Ta pro­ga Ro­tu­šės aikš­tė­je at­si­ra­do oran­ži­nės du­rys su sim­bo­li­niu įė­ji­mu į pa­sau­lį be smur­to,...
Lapkričio 8 dieną, reaguojant į situaciją šalies pasienyje, buvo pakeltas Vidaus reikalų ministerijos institucijoms pasirengusių padėti Lietuvos kariuomenės padalinių budrumo lygis – sutrumpintas...
„Su Aly­tu­mi at­si­svei­ki­nau nuo Tūks­tant­me­čio til­to. Kai ru­de­niš­ko­je dar­ga­no­je at­si­vė­rė Aly­taus pa­no­ra­ma, pa­gal­vo­jau, kaip ge­rai, kad ne­ėmiau skė­čio, nes pa­si­da­rė...
Lap­kri­čio 3-iąją, Me­džio­to­jų glo­bė­jo šv. Hu­ber­to die­ną, pa­mi­nė­tas Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos gy­va­vi­mo šimt­me­tis. Per šį lai­ko­tar­pį drau­gi­jai va­do­va­vo...
Aly­tiš­kis Va­le­ri­jus Ven­cius, du kar­tus ėjęs Jo­kū­bo ke­liu, nu­si­drie­ku­siu per Pran­cū­zi­ją, Is­pa­ni­ją ir Por­tu­ga­li­ją, daž­nai gir­di klau­si­mą: „Ar kiek­vie­nas žmo­gus pa­jė­gus...
„Esu aly­tiš­kė, vai­kys­tė­je gy­ve­nau mies­to cen­tre, ar­ti žais­lų par­duo­tu­vės, to­dėl ne­bu­vo pro­ble­mos per­bėg­ti gat­vę ir nu­si­pirk­ti spal­vo­to ak­so­mi­nio (bar­cha­ti­nio)...
Prireikus išsiųsti siuntinius, niekada nesuklysite skyrę papildomai laiko ir dėmesio tinkamų pakavimo medžiagų bei kitų iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų smulkmenų pasirinkimui. Juk siunčiant siuntinį...
Patys neturite laiko savo interneto svetainės reklamavimui? Tuo labiau - neįsivaizduojate kaip veikia tos visų giriamos SEO paslaugos? Pravartu žinoti, kad tinklapių optimizavimas paieškos sistemoms...
Galvojate pradėti naują veiklą, kuri būtų susijusi su krovimo paslaugomis? Jeigu jus domina nauji ar naudoti krautuvai, kuriuos naudotumėte veikloje, pirmiausia reikėtų įvertinti visus variantus. Mat,...
Pavargusiems nuo pompastikos ir įmantrybių, atėjo laikas pereiti į minimalizmo pusę. Čia, net smulkus pakabukas su deimantu, gali nušviesti įvaizdį kitomis spalvomis. Nuo 2020-ųjų ypač pradėtas...
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis atmeta oponentų kritiką, esą jo vykdoma ir „vertybine“ praminta užsienio politika yra per aštri, o užimta laikysena Baltarusijos ir Kinijos atžvilgiu...
„Pre­ky­ba žmo­nė­mis šian­dien įvar­di­ja­ma kaip mo­der­ni ver­go­vės for­ma. Pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja dau­gy­bė pre­ky­bos žmo­nė­mis for­mų, jos nuo­lat kin­ta, at­si­ran­da nau­jų bū­dų ir...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.