Ankstus rytas. Laikrodis rodo 5:05 ir žadintuvas jau skamba visu garsu. Žadintuvą mūsų herojus užgesina ir iškart kyla iš lovos. Apsiavęs šiltomis šlepetėmis jis apsiprausia ir pasidaro rytinį puodelį kavos, kurį išgėręs skiria 15 minučių naujienoms ir tada išeina į sporto salę. Maždaug taip atrodo pati pirmoji, per 150 milijonų JAV dolerių turto turinčio Čikagos verslininko, dienos valanda. Mūsų straipsnio herojaus neįvardinsime ne tam, kad jis taip prašė, bet tam, kad jo vardas ir pasiekimai neturi esmės šio straipsnio kontekste. Pasižiūrėkite, kaip savo laiką planuoja ir išnaudoja sėkmingas žmogus ir galbūt galėsite iš to pasimokyti bei kai ką pritaikyti sau!
Kaimo vietovėse atidaromos kirpyklos, lentpjūvės, duonos kepyklėlės, automobilių remonto dirbtuvės, pradedami ir plėtojami kiti verslai – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos...
Šį ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 15-ąją, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl spa­lio...
Daugelis besaikio valgymo sutrikimų turinčių žmonių valgymą renkasi kaip būdą įveikti nemalonius jausmus, blogą nuotaiką, nesėkmes darbe ir kasdienybėje. Žmonės, kurie taip ir neišmoko įveikti streso,...
Dėl ke­lio re­mon­to dar­bų, ku­rių šiuo me­tu Aly­tu­je vyks­ta tik­rai daug, aly­tiš­kiams ten­ka gaiš­ti lai­ką spūs­ty­se. Kaip pa­ska­tin­ti vi­sus bū­ti ge­ra­no­riš­kus, kan­trius, kaip...
Iki kas ketverius metus rengiamo teismo liko pora dienelių. Teismo, kai tauta teis savo išrinktuosius, t. y., remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose mišrios...
Artėjantis savaitgalis – ypatingas ir keliautojams, ir tiems, kas rūpinasi jų pagalvės minkštumu, sklandžia kelione, numalšintu alkiu, pažinimu ir pramogomis. Rugsėjo 27 d. visame pasaulyje minima...
Lie­pos mė­ne­sį ra­šiau apie skulp­to­rių ple­ne­rą Dau­guo­se. Ra­šy­da­ma apie jį su­ži­no­jau, ne tik ko­kios žu­vys plau­kio­ja Dau­gų eže­re, bet ir Bo­nos Sfor­cos le­gen­dą iš­gir­dau, kaip...
Kartais žmogaus gyvenimas yra dienoraštis, kuriame jis nori parašyti vieną pasakojimą, bet parašo kitą. O didžiausia nusižeminimo valanda išmuša tada, kai jis palygina savo parašytą knygą su ta, kurią...
Antrus metus vystomas istorinės atminties gatvės meno projektas „Sienos prisimena“ įgyja tarptautinį atspalvį. Naujausią – jau septintą – projekto kūrinį Lietuvos menininkai įgyvendins su partneriais...
Taigi, jūs ką tik praleidote 3 dienas keldami savo veikėjo lygį OldSchool RuneScape žaidime, kasdien žaisdami po 12 valandų, pagaliau gavote Scythe of Vitur ar kitą didelio lygio ginklą / šarvų dalį,...
Se­niau­siems šuns ir žmo­gaus drau­gys­tės įro­dy­mams – be­veik pen­kio­li­ka tūks­tan­čių me­tų. Kar­tu su žmo­gu­mi pa­lai­do­ti šuns pa­lai­kai su­ras­ti Bo­no­je. Kau­ka­zie­čiai sve­čiams...
Marcinkoniškiai kiekvienąkart moka maloniai nustebinti. Savaitgalį jie vėl sukvietė į nuotaikingą tradicinę, jau dvidešimt penktąją kaimo šventę. Joje paminėta, kas gražaus per metus Marcinkonyse...
Nors pa­sau­lis šiuo me­tu iš­šū­kių ne­sto­ko­ja, no­ras jų ieš­ko­ti sa­vo gy­ve­ni­me nie­kur ne­din­go – sma­gu ma­ty­ti žmo­nes, ku­rie per­mai­nų nuo­jau­tą pri­ima drą­siai ir ima­si veik­los,...
Jau at­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 29-ąją, Aly­taus Dai­nų slė­ny­je vyks žur­na­lis­to An­driaus Ta­pi­no or­ga­ni­zuo­ja­mas idė­jų fes­ti­va­lis „Lais­vės pik­ni­kas“. Šio ren­gi­nio...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.