Birželio 14–16 dienomis Alytuje šurmuliuos miesto 443-iojo gimtadienio šventė. Jos metu eismas bus uždarytas, ribojamas įvairiose vietose. Nuo birželio 13 d. 13 val. iki birželio 16 d....
„Nepailstanti Kančėnų moteris“ – taip vietiniai vadina Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kančėnų filialo bibliotekininkę Ritą Mikuckienę.
Alytaus miesto dienų metu renginių gausos mieste tikrai netruks. Šeštadienį į Alytų atvyksta „Kauno Žalgirio“ komanda. 19 val. vyksiančiose rungtynėse „Dainava“ laukia visų futbolo sirgalių ir miestą...
Tremtyje veikiantys rusų žiniasklaidos kanalai trečiadienį surengė bendrą paramos šalies politiniams kaliniams maratoną. Tai buvo antra tokia akcija.
Kelio Antakalnis-Jieznas-Merkinė 52-ajame kilometre, ties Alytaus kaimu, Takniškių g., „Toyota Prius“ automobilis, vairuojamas vyro (g. 1997 m.), birželio 12-osios rytą, 6.53 val., išvažiavo į...
Įsteigta Alytaus regiono pramonės ir verslo asociacija (ARPVA). Ši organizacija sieks vienyti regiono verslo ir pramonės atstovus, skatinti ekonominę plėtrą bei stiprinti bendradarbiavimą tiek vietos,...
Į Amžinybę išlydėsime Alytaus krašto Šviesuolę, kovotoją dėl Dzūkijos istorinio bei kultūrinio paveldo išsaugojimo, dzūkiško žodžio puoselėtoją Antaniną Urmanavičienę. Buvo ir liks labai svarbi šios...
Mokytoja Loreta: „Gyvenu tuo, ką myliu – savo darbu“ Neseniai Alytaus miesto savivaldybėje buvo padėkota dvylikos Alytaus miesto gimnazijų ir progimnazijų mokytojų – už puikius mokinių pasiekimus,...
Alytaus miesto gimtadienyje laukia ir neregėtos pramogos Birželio 14–16 d. švęsime 443-iąjį miesto gimtadienį, kuris dedikuotas Alytaus himno 25-mečiui. Himno žodžiai simboliškai sujungs veiklas ir...
Širvintų hipodrome lenktyniavo trejų metų amžiaus žirgai, įvykdę kvalifikaciją, jie pirmą kartą šiais metais startavo atskirame važiavime. Iš viso 1800 metrų distanciją šiandien įveikė 17 ristūnų...
Birželio 13 d. 18 val. Alytaus miesto teatre laukia dokumentinio filmo „Aš esu“ premjera į kurią kviečia autizmo paramos fondas „Pokyčių ambasada“.
Istorinių automobilių ralis, Dzūkijoje ir Palenkėje vykęs dvi dienas, nusidriekė 300 kilometrų maršrutu, o jame tilpo ir Alytaus rajonas, ir Lazdijai, taip pat Seinų ir Punsko apylinkės. Ralio...
Iki šiol dar ne­bū­ta – Aly­taus mies­to val­džia su­mąs­tė sta­ty­ti ga­myk­lą ar­ba ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą. Kad tai re­a­liai pla­nuo­ja­ma, liu­di­ja ką tik su­reng­tas to­kio pa­sta­to...
Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, vy­ku­sių bir­že­lio 9-ąją, re­zul­ta­tus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), bet ti­kė­ti­na, kad jie ne­si­keis. Ko­mi­si­ja...
Įpras­tai stebė­ti, kaip Dai­lės mo­kyk­los ab­sol­ven­tai gi­na­si di­plo­mi­nius dar­bus, su­si­ren­ka jų drau­gai, ben­dra­moks­liai, tė­vai ar ki­ti ar­ti­mie­ji. Ta­čiau šis ren­gi­nys ver­tas ir...
Lie­tu­vos spor­to drau­gi­jos „Žal­gi­ris“ 80-me­čiui skir­to­se va­sa­ros spor­to žai­dy­nė­se, ku­rių fi­na­lai vy­ko Pa­lan­go­je ir Šven­to­jo­je, ap­do­va­no­ji­mais pa­si­puo­šė Alytaus...
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija kartu su Lietuvos zoologijos sodu kviečia į vėžliukų sugrįžtuves Metelių regioniniame parke. Į gimtuosius namus grįžta per 100 žiemą zoologijos sodo...
Į tarptautinį imtynių atvirąjį turnyrą Vilkaviškyje buvo susirinkę dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Danijos, Ukrainos ir Vokietijos. Alytaus sporto ir rekreacijos centro imtynininkams...
Nuo trečiadienio, birželio 12-osios, 7 val. ryto iki ketvirtadienio, birželio 13 d., vidurnakčio stabdomas transporto priemonių eismas Vidzgiryje.
Alytuje pirmadienį dingusi nepilnametė (g. 2010 m.) galimai nukrito nuo Baltosios rožės tilto, patvirtino policija. Po pietų pranešta apie Punios (Alytaus r.) apylinkėse rastą, įtariama, šios...
Pinti lauko baldai – tai ne tik praktiškas sprendimas jaukiam poilsiui lauke, bet ir stilingas akcentas, suteikiantis jūsų sodui ypatingos atmosferos. Pagaminti iš įvairių natūralių ar sintetinių...
Ispanų spektaklis „Pelat“, naikinantis ribas tarp šokio, cirko ir teatro, bus pristatomas Druskininkuose bei Alytuje.

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Ga­myk­lą sta­tys sa­vi­val­dy­bė: re­a­ly­bė ar uto­pi­ja?

 • Kaip Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­muo­se se­kė­si aly­tiš­kiams?

 • Ačiū už pras­min­gą po­pie­tę

 • Švie­žias me­dus: kažkas jį ker­ta vie­ną, ki­ti – su po­mi­do­rais, la­ši­niais ar bul­vi­niais bly­nais

 • No­rint lai­mė­ti lo­te­ri­jo­je, rei­kia ne pik­tin­tis, o bi­lie­tą nu­si­pirk­ti

 • Eis­mo žie­de au­ga­lų kom­po­zi­ci­jas ku­ria gam­ta?

 • Cho­reo­grafė Ži­vi­lė Pa­tins­kai­tė: „Ko­lek­ty­vo sėk­mė pri­klau­so nuo kiek­vie­no šo­kė­jo no­ro“

 • Tva­riau­siu ke­lia­vi­mo bū­du ža­vė­jo­mės ne ma­žiau nei pa­čia Ry­ga 

 • Ne­mu­nai­ty­je gy­ve­no ir kū­rė part­ne­riai lat­viai

 • 42-oji „dai­lio­kų“ lai­da: ma­žiau no­ro bū­ti me­ni­nin­kais, dau­giau drą­sos

 • Alytaus miesto šventė artėja

 • Va­sa­ros „Žal­gi­ria­dos“ fi­na­luo­se – so­li­dus aly­tiš­kių me­da­lių der­lius

 • Joe Bi­de­no už­kei­ki­mai

 • Aly­tu­je – šo­kio, cir­ko ir te­at­ro ri­bas nai­kin­a­ntis is­pa­nų spek­tak­lis „Pe­lat“

 • Bė­gi­kė pa­ge­ri­no vie­tą rei­tin­ge

 • Aly­taus mies­to šven­tės „Su gai­via ban­ge­le“ spor­ti­nių ren­gi­nių pro­gra­ma

 • Aly­taus bok­sas: me­da­liai Klai­pė­do­je, pa­si­ren­gi­mas Eu­ro­pos čem­pio­na­tui Sa­ra­je­ve
   

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.