Prisiekė Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai, vienbalsiai išrinktas vicemeras

 rajono tarybos nariai
Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai.
2019 metų balandžio 18 dieną darbą pradėjo devintojo šaukimo Alytaus rajono savivaldybės taryba. Priesaikas davė 25 išrinkti tarybos nariai. Tarybai vadovaus Alytaus rajono gyventojų tiesiogiai rinktas meras Algirdas Vrubliauskas. Pirmojo posėdžio metu paskirtas Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

6 moterys, 19 vyrų

Pirmąjį 2019-2023 metų kadencijos Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdį pradėjo Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Jolita Gruzinskienė.

„Alytaus rajono savivaldybės tarybą rinko 13 516 rajono gyventojų, kurie sudaro daugiau kaip 56 % rinkėjų. Šiuose rinkimuose į 25 tarybos narių vietas pretendavo 210 kandidatų. Mero rinkimuose dalyvavo septyni kandidatai“, – sakė J. Gruzinskienė.

Alytaus rajono savivaldybės tarybą sudaro 4 partijų atstovai. Daugiausiai mandatų iškovojo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija, jai atstovaus 13 tarybos narių, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 8, Lietuvos socialdemokratų partijai – 2, Darbo partijai – 2.

Tarp 25 naujai išrinktų tarybos narių yra 6 moterys ir 19 vyrų. Pasikeitė 10 tarybos narių.

Priesaikos ir inauguracija

Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė J. Gruzinskienė priėmė tarybos narių priesaikas.

Kiekvienas tarybos narys, padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė gerbti ir vykdyti LR Konstituciją, įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.

„Tepadeda man Dievas“, – priesaiką baigdavo tarybos narys.

Tarybos narių parašais patvirtinti priesaikos tekstai perduoti saugoti Alytaus rajono savivaldybės administracijai. Naujai išrinktiems tarybos nariams įteikti tarybos nario pažymėjimai ir ženkliukai. Merui A. Vrubliauskui regalijas – mero grandinę, skeptrą ir ženklą įteikė Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Monika Ražanauskienė.

A. Vrubliauskas padėkojo gyventojams už dar kartą suteiktą progą tęsti darbus. „Ateinu ne vadovauti, o būti Jūsų pagalbininku, ne tik išklausančiu tai, kas Jums labiausiai rūpi, bet ir ieškančiu bei randančiu geriausius sprendimus, leidžiančius padaryti Jūsų gyvenimą laimingesniu“, – kalbėjo rajono vadovas.

Tarybos narius jis kvietė susitelkti bendram darbui, girdėti klausiantįjį ir išklausyti kalbantįjį.

„Džiugu, kad į mūsų gretas įsilieja net 10 naujų tarybos narių – būkite aktyvūs, žingeidūs, novatoriški, savo krašto patriotai ir puoselėtojai. Tegul Jūsų idėjos būna naudingos rajonui ir kiekvienam jame gyvenančiajam. Sveikinu ir perrinktus Tarybos narius. Jūs savo darbu įrodėte, kad žmonės Jumis gali pasitikėti. Jūsų sukaupta patirtis labai svarbi sklandžiam Tarybos darbui“, - sakė A. Vrubliauskas.

Merą sveikino ir prasmingo darbo linkėjo Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, Petras Valiūnas, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius ir išrinktas meras Nerijus Cesiulis, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė, Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arūnas Lekavičius ir Alytaus regiono profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Miliauskė, kiti garbingi svečiai.

Išrinktas vicemeras, paskelbtos frakcijos

Antrajai posėdžio daliai pirmininkavo meras A. Vrubliauskas.

Pasibaigus įgaliojimų laikui, priimti sprendimai dėl savivaldybės administracijos direktoriaus Gedimino Krasausko ir direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pranskevičiaus atleidimo iš pareigų.

Administracijos direktoriaus funkcijos nuo šių metų balandžio 19 d. iki bus paskirtas rajono savivaldybės administracijos direktorius, pavestos vykdyti savivaldybės Finansų ir investicijų skyriaus vedėjai Gintarei Jociunskaitei.

Pirmame posėdyje buvo renkamas vicemeras. Meras A. Vrubliauskas į šią poziciją pasiūlė tarybos narę Dalią Kitavičienę.

Tarybos narių slaptu balsavimu už D. Kitavičienės kandidatūrą balsavo visi 25 tarybos nariai.

D. Kitavičienė mero pavaduotojos pareigas pradės eiti nuo šių metų balandžio 19 d.

Posėdžio metu pateikti vieši pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, savivaldybės tarybos daugumos ir Savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.

Frakcijas įkūrė Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos nariai.

Valdančiąją daugumą sudarė 13 Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir 2 Lietuvos socialdemokratų partijų nariai. Mažumos-opozicine frakcija pasiskelbė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 8 nariai.

Posėdžio pabaigoje meras A. Vrubliauskas už darbą padėkojo vicemerui Arvydui Balčiūnui, mero patarėjui Ramūnui Bielevičiui, administracijos direktoriui Gediminui Krasauskui, administracijos direktoriaus pavaduotojui Virgilijui Pranskevičiui.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

  Komentaras

  Pagal kokius standartus lygiuotis. Pav. Toronte, Kanadoje kur apie 2 milijonai gyventojų, nėra vicemerų ir seniūnijų.... Lietuvoje kur gyventojų prie ... - daug savivaldybių ir giminių aplink... Na ir valdžios su kaupu... Ir realus vaizdas, sudedam Alytaus miesto ir rajono biudžetų paskolas kur gaunasi virš 20 milijonų eurų - kur per abi pagal įstatymus šiuo metu tiek investicijų vykdo?

  Komentaras

  Po šių rinkimų dar labiau stiprėja Alytaus rajono valdymo galios. Ir problema, daugėja energijos, kuri reikia išsiliet. ir sprendimai čia kart. Silpnėja Alytaus miesto valdymas. Jau kaip ir užsiciklinę nesugebėję.... Ką rajonas kaip pasimėgaudamas praeina. Reiškia reikia rajonui platesnių veiklos galimybių, kame galėtų realizuotis ir tobulėt. Vadinasi gal, dar mėnesis kol mieste grimz ir toliau - yra galimybė naudotis situacija. Atgaivint iniciatyvas sujungt dėl gyventojų mažėjimo Alytaus miesto ir rajono savivaldybes. Kur anksčiau būnant tiek gyventojų buvo viena savivaldybė ir neblogai tvarkėsi. Pasirodo jau tuomet pagal prasidėjusias iniciatyvas sujungt, kur pradininkas kaip eilinis pilietis buvau, tada iš ministerijų atėjo savivaldybėms siūlymai atlikt gyventojų apklausas. Kur tuomet į akis sakydavo taip - už akių .. - vienok rajonas kaip ir atliko. Kur rezultatus, teikdami tvirtint savo tarybai - jie gali ir miesto likimą spręst. Net jei Alytaus mieste nesugebėjo atlikt apklausų, jie per savo kaimiškus organizuotus seniūnus nesunkiai gali ir mieste apklausas suforsuot. Kur galim sprendimai sujungt - iš susireikšminusio Alytaus miesto padaryt 2 seniūnijas. Viena vienoj Nemuno pusėj, kita kitos. Prijungia prie esamų Alytaus rajono seniūnijų ir pridedant prie Alytaus rajono esančių 25 tarybos narių 2 seniūnus nuo Alytaus miesto -gaunasi lieka nuo Alytaus savivaldybės viso 27 tarybos nariai. Veiklą vykdo ir posėdžiauja atnaujintam esamam rajono savivaldybės pastate. Kur kažkada esant daugiau gyventojų išsiteko Alytaus miesto ir rajono bei centro komitetai. Ir daug geriau vystėsi nei dabar. O kaip atliekantį Alytaus miesto savivaldybės pastatą kur kaip kurie jau vaiduokliu vadina - tegu sprendžia patys alytiškiai ką daryt... Kaip ir su jų rinktais į Alytaus miesto valdžią.

  Komentaras

  Alytaus rajonas nedelsdami pirmam tarybos posėdį naują valdžią sudelioje. Reiškia teikiant ir tvirtinant vicemerę aiškiai vardijo jos darbus kaip dirbo. Po ko aišku kokiom kryptim dirbs. Ir tarybai beliko beveik vienbalsiai pritart. Tai Alytaus mieste kažkodėl vėl pasigesta konkretumo. Iš 2 teiktų vicemerų taryba patvirtino tik vieno skyrimą. Apie jų veiklos sritis ir nuo ko būtent atsakomybė ir reiklumas prasideda- nesigirdi vėl. Kaip ir jau buvusios kadencijos metu dėl vicemerų atleidimų-atstatymų cirkų ir pradžioje aklai balsavę. Po to patys prieš dalis pradeda eit esmėj nesuvokdami ko iš jų nori. Tad Alytuj atkartoja. Kaip vietoj rimtų sprendimų dabar aiškinsis kodėl tas netiko, po to klausimas kas tiks - ir taip brangus laikas vėl praleidžiamas. O patys besiaiškindami nors veiklos turi. Kaip ir Alytaus mieste parodė, kad iš pasirašytos valdančios koalicijos ji jau kaip ir nublunka.. Jau viduj nėra reikiamo suderintumo.... Jau dabar vieni į kitus atsargiai žiūri.

  Komentaras

  Alytaus rajono valdžia kaip iš natų. Tempas didelis. Aną savaitę paskutinis besibaigiančios kadencijos tarybos posėdis. Po savaitės naujos kadencijos ir sudėlioti valdžios postai. Praktiškai taryboje vienbalsiai pritariant. meras iš kart į Vilnių dėl investicijų išvyko. Grįžęs miesto mero inuguaracijoj dar spės. Tiesa, įsibėgėję net iš Kinijos skulptūras stveria per tai sugebėdami dar ir kinų ekonomiką pastiprint. Ir jei dėl savivaldybių sujungimo mini apklausas pasidarę ir kol kas kaip tyli - miestas iš jų visko gali sulaukti. Kaip mieste tradiciškai tik vieną vicemerą iš 2 numatytų taryba kol kas patvirtino. Kito ne tvirtino-- reiškia taryba parodė savo stilių. Nors po paskutinio besibaigiančios kadencijos tarybos posėdžio kelios savaitės praėjo ir buvo įmanoma susidėliot. Reiškia vėl kiekvienas tarybos posėdis kaip dalimi nežinomybėj... Kur taryba gali pasikoreguot kaip jiems reikia. Ir per frakcijas -reiškia bando savitumus išlaikyt. Kur bent kada kur pakrypt gali... Mieste sunkiai eis. Jei anoje kadencijoj taryboj buvo per mažai asmenybių, dabar kaip ir per daug. Minimum keli kur techniški ir į priekį gali eit.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.