Nr. 47 (13570)

2021-04-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 47 (13570) skaitykite:

 • Ra­jo­no me­di­kams – me­ro pa­dė­kos, do­va­nos ir mu­zi­ki­nis svei­ki­ni­mas
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Joks ka­ran­ti­nas ne­ga­li draus­ti my­lė­ti ar­ti­mą žmo­gų”
 • Hai­len­dų ūkis – sa­vų ir glo­bo­ja­mų vai­kų džiaugs­mui
 • Ko­ro­na­vi­ru­sas įsi­su­ko į sep­ty­nias Aly­taus švie­ti­mo įstai­gas
 • Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis Juo­zas Dauk­šys: „Gy­ve­ni­mas įdo­mus. Kol ne­už­si­sė­di”
 • 100 dar­bo vie­tų Aly­tu­je – tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja ple­čia ko­man­dą
 • Mo­ti­na nė­ra tas žmo­gus, į ku­rį reik­tų at­si­rem­ti, tai žmo­gus, kad at­si­rem­ti ne­rei­kė­tų
 • Mies­to so­de pra­de­da žy­dė­ti mag­no­li­ja
 • Mies­to so­de pra­de­da žy­dė­ti mag­no­li­ja
 • Aly­taus po­li­ci­ja: „Ačiū, kad tūks­tan­čiams do­va­no­jate gy­ve­ni­mą”
 • Pa­šne­ke­siai su ma­ma
Po by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­so ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš aso­cia­ci­jos Aly­taus ae­ro­klu­bo pe­rė­mė jo nau­do­tą ir prieš me­tus Vy­riau­sy­bės...
Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį bei ta­ry­bos na­rius dėl mies­to va­do­vų ini­cia­ty­vos re­or­ga­ni­zuo­ti VšĮ Aly­taus...
Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė sako, kad Finansų ministerija kaip žadėjusi nesikreipė į Europos Komisiją (EK) dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo ribos...
Se­no­vės grai­kų po­etai ir iš­min­čiai mė­go ra­šy­ti ele­gi­jas apie gy­ve­ni­mo grožį, apie kaž­kur eg­zis­tuo­jan­čias sa­las, ku­rio­se ver­da pil­nat­ve ir džiaugs­mu al­suo­jan­tys...
Statistinė moteris savi spintoje turi bent kelias dešimtis palaidinių. Skaičius iš tiesų nemažas, tačiau tai dar tikrai neapsaugo dažnos dailios lyties atstovės nuo naujos palaidinės įsigijimo....
Eurolygos sezonas po truputį jau artėja prie pabaigos. Kauno „Žalgiris“ baigė savo pasirodymą, o likusios aštuonios ekipos aiškinasi santykius ketvirtfinalio serijose.
Paskutiniai metai mūsų gyvenime buvo kitokie. Dėl kilusios pandemijos praktiškai visi kur kas daugiau laiko turėjome praleisti namuose. Tiesa, tai šiais laikais jau nebėra taip sudėtinga, kadangi...
Mobilusis telefonas yra tarsi mažas visraktis mūsų kišenėje, kuris nuolat įgyja vis naujesnių funkcijų. Dar prieš dešimtmetį, dauguma iš mūsų naudojome paprasčiausiai mygtukinius telefonus, bet dabar...
Reklaminiai produktai suteikia unikalumo ir kūrybiškumo įmonės reklaminėms kampanijoms. Daiktų, kuriuos galite papuošti savo logotipu, pasirinkimas ypač platus. Unikalūs reklaminiai produktai padeda...
Balandžio 30 d. mirė ilgametis Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, ekonomistas Kęstutis Glaveckas.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad kiekvienais metais pirmąjį gegužės antradienį, 2021 m. gegužės 4 d., minima Euromelanomos diena, kai Senojo žemyno šalyse aktyviai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.