Nr. 52 (13722)

2022-05-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 52 (13722) skaitykite:

 • Nau­ja „Ka­vos skve­ro” vi­zi­ti­nė kor­te­lė – an­ti­kva­ri­nis ame­ri­kie­tiš­kas 1947 me­tų au­to­mo­bi­lis „Ply­mouth de Lu­xe”
 • „Ra­mū­no Kar­baus­kio tau­rė 2022”
 • Pas­ku­ti­nį ke­lia­la­pį į LRL pus­fi­na­lį iš­ko­vo­jo Aly­taus „Var­sos” ran­ki­nin­kai
 • But­ri­mo­ny­se ati­deng­tas in­te­rak­ty­vus pa­min­klas „Krep­ši­nio mo­ti­nai”
 • Vy­riau­sy­bė iš­plė­tė Pu­nios ši­lo re­zer­va­tą ir įpa­rei­go­jo už­tai­sy­ti gam­to­sau­gos „sky­les”
 • Dzū­kų bal­sas Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je
 • „Adam­kia­da 2022” su­grįž­ta į But­ri­mo­nis
 • Fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja no­ri ben­dra­dar­biau­ti
 • Mu­zi­kos til­tai at­ve­ria nau­jas vi­zi­jas
 • Tarptautinis šokio festivalis „Kal­ba­me šo­kiu” ir „Auš­ri­nei” – 20
 • Po­mė­giai – mū­sų vi­zi­ti­nė kor­te­lė
 • „Tarš­ku­čiui” – 35-eri
 • Puo­de­lis ran­ko­je: tai ga­li bū­ti tes­tas apie jū­sų mei­lę gam­tai
Ba­lan­džio pa­bai­go­je Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį bu­vu­siam Ute­nos ko­le­gi­jos di­rek­to­riui, Aly­taus ko­le­gi­jos aukš­čiau­sio val­dy­mo...
Lei­dyk­la OBUO­LYS drau­ge su Lie­tu­vos Bib­li­jos drau­gi­ja pri­sta­to gra­žiau­sią pa­sau­ly­je ŠEI­MOS BIB­LI­JĄ lie­tu­viš­kai – tai ge­riau­sia do­va­na ti­kin­čiai šei­mai krikš­ty­nų,...
Į Lie­tu­vą iš mi­si­jos Uk­rai­no­je grį­žo me­di­kų ko­man­da – 12 gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų, ku­rie ka­ro dras­ko­mo­je ša­ly­je pra­lei­do dvi sa­vai­tes. Tarp jų ir Aly­taus ra­jo­no...
Pirmąją pokalbio su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu dalį praėjusių metų gruodį „bendra.lt“ baigė korupcijos medicinos įstaigose prevencijos tema. Ji ministrą netikėtu kampu pasivijo jau šį...
Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo visi pusfinalio dalyviai. Paskutinį kelialapį į pusfinalį iškovojo Alytaus „Varsos“ rankininkai. Lemiamose trečiose ketvirtfinalio rungtynėse „Varsa“ namuose...
Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, panašu, kad dar nuo kadencijos pradžios išryškėjusios trintys tarp šalies vadovo Gitano Nausėdos ir premjerės Ingridos Šimonytės liko antrame plane. Vis dėlto,...
Vis la­biau šil­dan­ti sau­lė vi­lio­ja į gat­ves, par­kus, skve­rus. Bun­dan­čios gam­tos vaiz­dai nu­tei­kia ma­lo­niai. Pa­sė­dė­ti sau­lės ato­kai­to­je su puo­de­liu ka­vos, ar­ba­tos ar tie­siog...
Metas žaisti kompiuterinius žaidimus dar lengviau ir dar smagiau su modernia įranga.
Šiuolaikinis pasaulis modernėja ne tik išmaniųjų įrenginių, bet ir automobilių industrijoje. Tiesa, su visu šiuo tobulėjimu, ugdomas naujos savybės ir įpročiai, kaip: gamtos ir aplinkos tausojimas,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.