Nr. 36 (13559)

2021-04-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 36 (13559) skaitykite:

  • VMVT: nau­jas ko­ro­na­vi­ru­so ži­di­nys au­di­nių fer­mo­je Laz­di­jų ra­jo­ne
  • Rai­ti­nin­kų se­niū­no tiks­las – pa­skie­py­ti 90 proc. gy­ven­to­jų
  • Pi­va­šiū­nų pa­plū­di­my­je – ves­tu­vių ce­re­mo­ni­ja? Ko­dėl gi ne!
  • Ankstinamas viešojo transporto šešių maršrutų atnaujinimo grafikas
  • „Nykš­tu­kas”. Ap­lin­kui vis­kas skam­ba pa­va­sa­riu
  • Su­tvar­kė se­ną­sias sanatorijos ka­pi­nai­tes
  • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė kvie­čia su­si­tvar­ky­ti re­kla­mi­nes iš­ka­bas
  • Te­gu Pri­si­kė­li­mo džiaugs­mas pri­ke­lia mus iš vie­nat­vės ir sil­pnu­mo, iš ne­vil­ties į stip­ry­bę ir gro­žį, ir lai­mę
  • Te­at­ro die­nos pro­ga Aly­taus mies­to te­at­ras iš­si­ilg­tiems žiū­ro­vams veid­ro­džiuo­se pa­li­ko ži­nu­tę
Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vai­kams, iki ba­lan­džio 4-osios nu­sto­ja veik­ti po vie­ną ug­dy­ti­nių gru­pę Aly­taus mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Du gai­de­liai“ ir „Li­ne­lis“. O...
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl pa­tal­pų per­da­vi­mo pa­nau­dos pa­grin­dais VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“. Bu­vu­sio­se Aly­taus mies­to...
Ramų Verbų sekmadienį Druskininkų kurortą sustingdė žinia apie Neravų kaime, tvenkinyje skęstantį vyrą ir jo gelbėti skubėjusį geradarį. Kovo 28 d. 15 val. 39 min. gautas pranešimas, kad Druskininkų...
Šven­tų An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ tar­nys­tės varg­šams pan­de­mi­ja ne­nu­trau­kė. Tie­sa, „Ca­ri­to“ du­rys už­da­ry­tos, veik­la tei­kia­ma ki­to­mis for­mo­mis – sau­ges­nė­mis, nes...
Dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir ša­ly­je, jau ėmus kal­bė­ti apie ky­lan­čią tre­čią pan­de­mi­jos ban­gą, šią sa­vai­tę Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos...
Nors hemofilijos pavadinimas daugeliui tikrai girdėtas, vis dėlto retas kuris išties žino, su kuo tenka susidurti žmonėms, turintiems šią diagnozę. Santaros klinikų Kraujo centro vadovė, gydytoja...
Lietuvoje kasmet nustatoma 1500 naujų kraujo vėžio atvejų, o iš viso šalyje šia liga serga daugiau nei 15 tūkst. gyventojų. Tačiau, kaip sako onkologinėmis kraujo ligomis sergančius žmones, jų...
Druskininkuose rastai nugaišusiai gulbei nustatytas didelio patogeniškumo paukščių gripo virusas. Tokią ligos diagnozę patvirtino Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.