Nr. 31 (13847)

2023-03-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 31 (13847) skaitykite:

 • Sa­mu­e­lis Ta­cas: „Su­de­rin­ti rei­kia ne tik in­stru­men­tus, bet ir mu­zi­kan­tų kū­nus”
 • Ki­nai nu­si­šluos­tė ko­jas į Vla­di­mi­ro Pu­ti­no švar­ką
 • Pu­siau­ga­vė­nis: prie mar­gu­čių bė­gan­čios Re­gi­nos Mo­ro­zie­nės po­il­sio mi­nu­tės
 • Tiks­lių­jų moks­lų stu­di­joms – auk­so am­žius: kaip pa­si­ruoš­ti IT kar­je­rai dar mo­kyk­lo­je?
 • Žmo­nės no­ri sa­vo su­kaup­tų pi­ni­gų, ne ban­ko pa­sko­los
 • Ke­liauk–pa­žink–už­fik­suok
 • „La­bai gai­la, bet Aly­tus nė­ra pa­trauk­lus at­vyk­ti nei jau­niems, nei vy­res­niems me­di­kams”
 • „Už iš­gel­bė­tą vy­ro gy­vy­bę ne­su­ran­du gra­žiau­sių pa­dė­kos žo­džių me­di­kams ir vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­miems žmo­nėms”
 • „Sau­gom ly­de­ką”: so­dy­bo­je Laz­di­jų ra­jo­ne ras­tų tin­klų ben­dras il­gis – pu­sė ki­lo­met­ro
 • Žuvin­tą už­lie­jo pa­va­sa­ri­nė mig­ruo­jan­čių žą­sų ban­ga
 • Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kams jau iš­mo­kė­ta be­veik 173 tūkst. eu­rų pa­ra­mos 
 • Dau­guo­se ruo­šia­ma­si sta­ty­ti fut­bo­lo sta­dio­ną
Nuo šių metų balandžio 1 dienos įsigalioja nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Tai aktualu naujai išrinktiems savivaldybių merams ir...
Da­bar toks me­tas, kai poky­čių lau­kia vi­si ir vi­so­se sri­ty­se, ypač po­li­ti­ko­je. Ir toks lau­ki­mas – vi­siš­kai pa­tei­si­na­mas. Mie­li Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­si­ti­ki­muo­se...
„Lidl Lietuva“ šiais metais ir toliau išlaiko lyderės poziciją pagal mokamus atlyginimus tarp penkių didžiųjų maisto prekybos tinklų Lietuvoje, rodo naujausi „Rekvizitai.lt“ duomenys. Prestižiniais...
Turbūt teko girdėti sakant: „anksčiau žmonės tuokėsi labai jauni“, „įprastas metas vedyboms – ruduo“ arba „našlė dar kartą galėjo tekėti tik praėjus devyniems mėnesiams po vyro mirties“. Tai mitai ar...
Šiais laikais, dažnas lietuvis renkasi paskolą, kad galėtų padengti stambesnes išlaidas – įsigyti naujos technikos, baldų, ar automobilį. Žinoma, nors paskola padeda greičiau įsigyti reikalingus...
In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) ir skait­me­ni­nių ino­va­ci­jų sri­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis šian­die­nos dar­bo rin­ko­je vis dar iš­gy­ve­na au­gi­mą. To­dėl pas­ta­rai­siais me­tais...
Aš – sa­vo kraš­to pat­rio­tas. Vi­sa­da sie­kiau ir siek­siu, kad dvie­jų kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių ben­dra­dar­bia­vi­mas bū­tų pa­rem­tas abi­pu­se nau­da gy­ven­to­jams, o ne vien­pu­siais...
Jei nesate vienas iš nedaugelio laimingųjų, kurie žiemą nepaklūsta atšiauriam ir šaltam orui, žinote, kokių iššūkių gali atnešti žiema. Sniegas, šalta temperatūra ir tamsios dienos gali paskatinti...
Laikai, kai gyvenimas virte virė tik sostinėje ir keliuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – praeitis. Įvairiomis rėmimo programomis sparčiai mažinamas regionų atotrūkis nuo sostinės. Tai pastebima...
Kai saulė nusileidžia už horizonto ir įsivyrauja vėsus nakties oras, niekas taip nepadeda jaukiai jaustis kaip šilti namai. Skystojo kuro katilai yra populiarus namų ir pastatų šildymo būdas. Jie yra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.