Nr. 91 (13467)

2020-08-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 91 (13467) skaitykite:

  • Aly­taus me­ras – vie­nas įta­kin­giau­sių me­rų Lie­tu­vo­je
  • Aly­tus jau ruo­šia­si tap­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne
  • Kol žo­džiai ta­vo bur­no­je – tu jų po­nas: vos juos iš­ta­ręs tam­pi jų ver­gu
  • On­li­ne abi­tu­rien­tų lai­da nu­ga­lė­jo
  • Žaga­riai iš­skir­ti­nu­mą pel­no ir ža­ga­rė­liais
Jei planuojate vestuves, nepamirškite, kad saldžiausia jų dalis – medaus mėnuo. Nors tradiciškai šios saldžios atostogos asocijuojasi su karščiu alsuojančiais tropikais ir smėlėtų paplūdimiu, dėl...
Tradicinės dzūkiškos bandos tiesiai iš krosnies, XVII a. karalių puotas primenantys žvėrienos patiekalų receptai ir viskas iš vietinių, šiam kraštui būdingų produktų bei gamtos teikiamų gėrybių –...
„Gy­ve­nu Kro­kia­lau­kio mies­te­ly­je, se­niau, iki įve­dant gat­vių pa­va­di­ni­mus, tai bu­vo Čiur­lio­nių kai­mas – man la­bai pa­ti­ko ma­no kai­mu­ko pa­va­di­ni­mas, nors ir esu at­ėjū­nė, bet...
Kiek­vie­nas pi­lie­tiš­kas Lie­tu­vos žmo­gus ži­no, kad spa­lio 11-ąją vyks rin­ki­mai į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą. Da­bar vyks­ta pir­ma­sis – pa­ra­šų rin­ki­mo – eta­pas. Kan­di­da­tas,...
Šeštadienį, rugpjūčio 15 dieną, Druskininkuose įvyks septintasis "Sūrių Festivalis". Tai kasmetinis renginys, sukviečiantis smulkius įdomių sūrių gamintojus. Renginio pradžia 11 val.
Bažnyčia, kurioje melsdavosi Barbora Radvilaitė, Mažasis Lietuvos Vatikanas su penkių vienuolynų žiedu, medinė Vilniaus katedros kopija, povandeninis kryžius, dviračių maršrutas bažnyčių taku ar net...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Rugpjūčio 14–20 dienomis rodome: KOSMINIS SAMSAMAS (V) 13:00 – lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai GERIAUSI DRAUGAI (V) 15:30 –...
Nuo se­niū­ni­jos cen­tro, Pu­nios, pen­kis ki­lo­met­rus nu­to­lu­siuo­se Ža­ga­riuo­se, kiek­vie­ną va­sa­rą bū­na die­na, kai ak­ty­vi, vie­nin­ga šio kai­mo ben­druo­me­nė su­si­ren­ka į šven­tę...
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose prasidеda jau šiandien ir tęsis iki rugpjūčio 22 d. Didžiausios iškilmės – rytoj – bus šventinami žolynai, duona ir vaisiai, meldžiamasi už Lietuvos žemdirbius. Tai...
Šį savaitgalį Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo ramią kasdienybę pakylės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmės, į kurias kasmet atvyksta tūkstančiai žmonių. Pivašiūnai žinomi ir garsūs...
Albanija menininkei, iliustruotojai, komiksų kūrėjai Linai Itagaki buvo tolima, negirdėta šalis. Ji labai priartėjo, kai Lina, drauge su vertėja Vytene Saunoriūte ir knygų vaikams rašytoju Mariumi...
Šiltą ir tingią penktadienio popietę sūrių ekspertai ir gero sūrio propagandistai rinkosi į „Velvetti“ restoraną Druskininkuose išrinkti šių metų geriausią smulkiųjų sūrininkų pagamintą sūrį. Komisija...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.