Nr. 45 (13568)

2021-04-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 45 (13568) skaitykite:

Li­go­ni­nė­je „ko­vi­di­niai” pa­cien­tai jau­nė­ja

Atsinaujinanti senoji Alytaus gimnazija

Gy­ven­to­jai pa­ti­ria daug ne­tei­sy­bės, bet ran­kų ne­nu­lei­džia

„Sodra” skambina senjorams – ne dėl pensijos, o dėl skiepų

Kai į žemę žiedų pavidalu nusileidžia dangus

Cen­tras „Ti­ko­Tiks” ir Tak­niš­kių kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė dirbs ir šeš­ta­die­nį. Už­su­ki­te!

Įmo­nės „Lanks­ti li­ni­ja” pla­nuo­se – plėt­ra ir in­ves­ti­ci­jos į tech­no­lo­gi­jas

Ko­ro­na­vi­ru­sas ne­ap­len­kė Eve­res­to

 

Konstitucinis Teismas (KT) pirmadienį paskelbė, kad tiesioginių merų rinkimų tvarka prieštarauja Konstitucijos 119 straipsniui. Dėl šio klausimo į KT kreipėsi 46 praėjusios kadencijos parlamentarai,...
Antradienį įvairioms frakcijoms atstovaujantys parlamentarai ketina pateikti Seimui Darbo kodekso pakeitimų projektus. Seimą pasieks septynios pagrindinio darbo santykius reguliuojančio dokumento...
Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­de­da gy­ven­to­jų ap­klau­są, ku­rios me­tu sieks iš­si­aiš­kin­ti, kiek iš tik­rų­jų pa­pli­tęs smur­tas vi­suo­me­nė­je. Bus ren­ka­ma...
Nuo šių me­tų pra­džios on­ko­lo­gi­niams pa­cien­tams tai­ko­ma 80 proc. nuo­lai­da vie­ša­jam trans­por­tui ir Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mai, įtei­si­nan­tys drau­di­mą dis­kri­mi­nuo­ti...
Vaizdas pro langą, kai Alytuje kasdien vis daugiau saulės, džiugina kiekvieną. Bet yra tokių, kam šis džiaugsmas dvigubas: ryški saulė ne tik skaidrina dieną, bet ir generuoją elektros energiją bei...
„Ne­ži­nau, kas bū­tų nu­ti­kę, jei ne­lan­ky­čiau ba­le­to. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti sa­vo gy­ve­ni­mą be jo. Per be­veik vie­nuo­li­ka me­tų, ma­nau, nor­ma­lu, jog yra te­kę su­si­dur­ti su...
Kū­ry­bos ko­mu­ni­ka­ci­jos stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te pa­si­rin­ku­si Ry­te­nė Mor­kū­nai­tė pa­aug­lys­tė­je bu­vo su­ma­niu­si tap­ti kon­di­te­re, ta­čiau mais­to ga­mi­ni­mas taip ir...
Švaros palaikymas namuose primena nesibaigiančią kovą su dulkėmis, apnašomis bei dėmėmis. Kaip tik todėl dažnai manoma, kad kuo rimtesnis „ginklų“ arsenalas bus panaudotas, tuo reikšmingesnė pergalė...
Lietuvių įkurtas startuolis „Ondato“, teikiantis klientų pažinimo sprendimus (angl. know your customer, KYC), toliau plečia komandą ir artimiausiu metu planuoja Alytuje jau turėti 100 darbuotojų. Šiuo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.