Nr. 33 (13996)

2024-05-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 33 (13996) skaitykite:

 • Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas: „Žur­na­lis­tų ig­no­ra­vi­mas yra spjū­vis vi­suo­me­nei į vei­dą“

 • Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­ta Da­lė Džer­vie­nė: „Jau­čiuo­si la­bai įver­tin­ta ir pa­ste­bė­ta“

 • Kap­čia­mies­tis laikraštį išleidžia po 100 metų

 • Gar­būs ap­do­va­no­ji­mai – slau­gy­to­jai ir la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jai

 • Pa­sau­lis pra­si­de­da nuo tų su ku­riais pra­de­di ry­tą ir pa­bai­gi die­ną

 • Filmuojantis Danielius: „Tai – mano beprotiškas hobis“

 • Mo­ky­to­ja, ne­su­reikš­min­ki­te dės­to­mo da­ly­ko, ma­ty­ki­te ir mo­ki­nį!

 • „Sta­ty­kit nau­ją ro­tu­šę ar­ba... kel­ki­tės „žen­tuos­na“ į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę!

 • Alytiškius į Iš­lau­žą trau­kia ne tik žu­vis

 • Aly­tu­je iš­da­lin­ti pir­mie­ji se­zo­no me­da­liai gat­vės lenk­ty­ni­nin­kams 

 • Per vie­ną sa­vai­tę – ant­ras MKL čem­pio­nų ti­tu­las

 • Tre­ne­rio A.By­tau­to at­mi­ni­mo tur­ny­re da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos

 • Apie prem­je­rą „Vo­ro ves­tu­vės“ ar­ba... ko­dėl ne­ga­li­ma sar­ma­cy­tis kal­bė­ti dzū­kiš­kai?

 • Pu­ti­nų „Ma­xi­ma“ už­da­ry­ta re­mon­tui

Mo­ti­nos die­ną aly­tiš­kė Jad­vy­ga Min­ke­lie­nė pa­skęs­ta gė­lė­se ir juo­kau­ja, kad ku­rį lai­ką gy­ve­na tar­si šilt­na­my­je. Ir vi­sų vai­kų pa­lin­kė­ji­mai tie pa­tys: „Ma­ma, tik...
Ge­gu­žės 4-ąją mi­ni­ma gais­rų ser­gė­to­jo Šv. Flo­ri­jo­no die­na. Po­kal­by­je su bu­vu­siu Mi­ros­la­vo gais­ri­nin­ku An­ta­nu Ali­šaus­ku – apie gais­rus, taip pat ir po­li­ti­nius, ku­rių jis...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pas val­dan­čiuo­sius – De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vus per­bė­go trys ta­ry­bos na­riai iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos...
Gegužės 7-ąją minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – šįmet išskirtinė ir jubiliejinė. Sukanka 120 metų nuo lietuviškos spaudos atgavimo iš Rusijos imperijos. Ta proga Alma...
Ieškote darbo? Įvairiausi pasiūlymai su siūlomu atlygiu nuo 7 eurų už valandą iki 2 tūkst. 600 Eur (neatskaičius mokesčių) už mėnesį.
1924 me­tų ge­gu­žės 15 die­ną Kap­čia­mies­ty­je bu­vo iš­leis­tas Lie­tu­vos vi­suo­me­nės kul­tū­ros ir eko­no­mi­kos sa­vai­ti­nis laik­raš­tis „Ba­kū­žė“. Vie­nas pir­mų­jų lei­di­nių, skir­tų...
Aly­tu­je su­reng­tas An­ta­no By­tau­to (1941–2022) at­mi­ni­mo fut­bo­lo tur­ny­ras. Jį or­ga­ni­za­vo tre­ne­rio auk­lė­ti­nis, vie­nas iš 1984-ųjų kar­tos auk­lė­ti­nių Ta­das La­bu­kas. Su juo...
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tas tra­di­ciš­kai Mo­ti­nos die­nos pro­ga už nuo­pel­nus mo­ti­nys­tei, glo­bai ir rū­py­bai, už at­sa­kin­gu­mą ir įkve­pian­tį pa­vyz­dį or­di­no „Už...
„Darbas LIDL? Tai aišku!“ – tokiu šūkiu šiltąjį sezoną pasitinka ir naują darbdavio įvaizdžio pavasario kampaniją pristato prekybos tinklas „Lidl“. Pagrindiniai trys šios kampanijos akcentai – aiškus...
Artėja mamos gimtadienis ar tiesiog norite parodyti dėmesį savo mamai be jokios ypatingos progos? Išrinkti jai dovaną gali būti nelengva, ypač siekiant įteikti kažką įsimintino ir prasmingo. Šiame...
Bet koks statybų projektas neįmanomas be tam tikros, specifiniams statybų darbams skirtos įrangos. Moderni statybų technika užtikrina darbo našumą ir pagreitina bei palengvina bet kokių suplanuotų...
Interjero dizainas leidžia kurti namus, atspindinčius mūsų asmenybę, poreikius ir skonį. Tarp įvairių medžiagų, naudojamų interjere, mediena išsiskiria savo šiluma, tekstūra ir gyvybingumu. Ji...
Kol vieni darbdaviai siūlo darbą biure, kiti suteikia galimybę dirbti hibridiniu arba visiškai nuotoliniu būdu. Tiek vienas, tiek kitas atvejis turi savų privalumų. Tad jeigu gyvenate mažame bute ir...
Kiekvienas sunkvežimio savininkas nori, kad jo transporto priemonė dirbtų kaip šveicariškas laikrodis – patikimai ir be trikdžių. Vis dėlto tam tikri sprendimai, susiję su sunkvežimių remontu, ypač su...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.