Nr. 20 (13543)

2021-02-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 20 (13543) skaitykite:

 • Per­sir­gu­sie­ji „ko­vi­du” ir pa­te­ku­sie­ji į li­go­ni­nę bus te­stuo­ja­mi dėl an­ti­kū­nų
 • (NE)tradicinis Šimtadienis
 • NA­SA mar­sa­ei­gis „Per­se­ve­ran­ce” sėk­min­gai nu­si­lei­do Rau­do­no­jo­je pla­ne­to­je
 • „Ste­bu­lė” nuo ki­tos sa­vai­tės pra­de­da sa­ni­ta­ri­nius kir­ti­mus Mies­to so­de ir Ku­ror­to par­ke
 • Ko­or­di­nuo­to ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ko į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je al­go­rit­mo pro­jek­to pri­sta­ty­mas
 • Pa­va­sa­rį Aly­tus pa­si­tiks nau­jais vi­suo­me­ni­nio trans­por­to lau­ki­mo pa­vil­jo­nais
 • Pradedamas įgyvendinti projekto „Būk aktyvus – būsi sveikas“ 2 etapas
 • De­mog­ra­fas: di­džiau­sią įta­ką tūks­tan­čiais ma­žė­jan­čiam ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiui tu­ri iš­au­gęs mir­tin­gu­mas
 • Aly­taus ra­jo­ne – dau­giau pa­gal­bos į na­mus pa­slau­gų
 • Teiks pa­raiš­ką spor­to ba­zėms at­nau­jin­ti
 • Gam­tos tra­pu­mą įkū­ni­jo snie­go oran­gu­ta­nai VDU Bo­ta­ni­kos so­de
 • Švie­siai ir pi­lie­tiš­kai – Va­sa­rio 16-oji But­ri­mo­ny­se
Už lan­go – tik­ra spei­guo­ta ir snie­guo­ta žie­ma, ko­kią jau se­niai te­ko ma­ty­ti. Vie­niems ji tik­rą džiaugs­mą tei­kia šil­ta­me fo­te­ly­je, o ki­ti ne­ria į eke­tes, pi­la sau ant gal­vos...
Kai visuomenė susiduria su ligomis, į priešakines kovos linijas patenka medikai. Ir nesvarbu, kokios ligos siaučia: šiltinės, raupai, gripas ar šiandien pasaulį sukaustęs COVID-19, su nematomu priešu...
Va­sa­rio 17-osios ry­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia – čia jau ne­be­li­ko dar­buo­to­jų, ser­gan­čių CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Ta­čiau ko­ro­na­vi­ru­sas...
Vasario 23 ir 25 dienomis Seimo Laikinoji Dzūkijos bičiulių grupė rengia atvirus posėdžius-konferencijas, kuriose bus aptarti Pietų Lietuvos ir Alytaus regiono ekonominiai ir socialiniai prioritetai.
Pasaulyje vis sparčiau populiarėjantis depiliacijos būdas – plaukų šalinimas lazeriu, laikomas vienu efektyviausių būdų ilgam laikui atsikratyti nepageidaujamų plaukelių. Tačiau kaip ir kiekviena,...
2021 m. vasario 24–27 d. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai dalyvaus virtualioje „Knygų savaitėje“, kuri pakeis tradiciškai šį mėnesį vykstančią Vilniaus knygų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.