Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Alytaus fi­lia­las – vėl be di­rek­to­riaus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (18)
2020 Sausis 14
Laumytė
Deimantė Lau­my­tė tvir­ti­no, kad va­do­vau­ti fi­lia­lui at­si­sa­ko dėl as­me­ni­nių ap­lin­ky­bių, ku­rių ne­no­rin­ti vie­šin­ti.
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rei Dei­man­tei Lau­my­tei. Ji šias pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu su rū­mų va­do­vais.

Vil­nie­tė D.Lau­my­tė Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lui va­do­va­vo nuo per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džios.

Ji šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti lai­mė­ju­si rū­mų or­ga­ni­zuo­tą at­ran­ką, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 20 kan­di­da­tų.

Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gos bu­vo li­ku­sios lais­vos nuo per­nykš­čio rug­sė­jo vi­du­rio, kai jas pa­li­ko be­veik dve­jus me­tus fi­lia­lui va­do­va­vu­si Li­na So­su­no­vi­čie­nė.

Va­kar D.Lau­my­tei, kaip mi­nė­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rei, bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na.

Rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­man­tas Da­ni­le­vi­čius sa­kė, kad di­rek­to­rė iš dar­bo iš­ėjo ša­lių su­si­ta­ri­mu. Pa­klaus­tas, ar jai tu­rė­ta prie­kaiš­tų dėl dar­bo iš rū­mų va­do­vy­bės pu­sės, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pa­reiš­kė to ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti.

A.Da­ni­le­vi­čius va­kar dar ne­no­rė­jo kal­bė­ti ir apie tai, kaip bus ieš­ko­ma nau­jo Aly­taus fi­lia­lo va­do­vo, gal­būt vėl bus or­ga­ni­zuo­ja­ma at­ran­ka.

D.Lau­my­tė tvir­ti­no, kad va­do­vau­ti fi­lia­lui at­si­sa­ko dėl as­me­ni­nių ap­lin­ky­bių, ku­rių ne­no­rin­ti vie­šin­ti. 

  Komentaras

  Tam po politika per 9 mėnesius sočiai laiko įrodyt. Kad pagal užimamus rangus lyderis ir taryboje. Sugeba padaryt geriau, ko vengia meras ir kiti tarybos nariai. Pagal tarybos nario kompetenciją teikt raidos analizę ir geresnes vystymo strategijas. Vėl atsilikta nuo kitų savivaldybių nepadarant laiku struktūros ir švietimo reformų, monopolinės paslaugų kainos didėjo..Jokio rimto judesio, kad už kitus politikus pranašesnis...Apart savivaldybės Etikos komisijos sprendimuose figūruojantis herojus. Nei vienas politikas iki šiol nešmėžuoja tiek... Kaip ir nei vienas politikas nedryso ir nedrysta laidyt replikas link šeimos narių. Visi to prisilaiko, apart pats kaip..? Rimtoj taryboj už tokius šposus. niekas netoleruoja. Net ir rimtose bendruomenėse į tokius po politika... dar sugebėt žmonėms į akis žiūrėt.

  Komentaras

  Kur šio kaip tarybos nario ir prezientū prezidento metinės veiklos ataskaitos? Pagal tokį rangą dideli darbai..? O dėl kaip tarybos nario leksikos, kur savivaldybės Etikos komisijos sprendimuose fiksuota, kad ir po komentaru provincija naudoja. Dar švelniai. Ir kažin ar po sau priklausančiu kompiuteriu rašinėja?

  Komentaras

  Vienintelis Alytuj po provincija su specifiniu žargonu ir emocija išsiskiria. Kur apie tai gerai atskleista sprendimuose savivaldybės Etikos komisijos protokolais Nr.KPPn- 110 2019- 11 - 04 ir Nr. KPPn- 128 2019 - 12-30. Kur paskutinį kelias dienas paviešinę sav. Etikos komisijos sprendimų internetinėj versijoj greit ir išėmė. Kad kiti nesektų tokiais pavyzdžiais.

  Komentaras

  Gaila, kad neišprusę, elementarių žinių apie šią organizaciją neturintys, savo kvailais komentarais formuoja neigiamą nuomonę apie mūsų miestą. Turėtumėt pasidžiaugti, kad alytiškis jau antra kadencija išrenkamas vadovauti Vilniaus pramonės ir amatų rūmams. Ir gaila, kad net nesidomite, jog rūmų prezidentas filialų direktorių nerenka ir neskiria, tai administracijos reikalas. Bet provincijos runkeliams gi svarbiausia papletkinti :)

  Komentaras

  Taip, tai nėra lengvas darbas, kaip kas taip gali galvoti. Esu išdirbęs šiose pareigosi beveik 10 m. ir su Sigitu Leonavičiumi konfliktų nebuvo. Čia ne jo kaltė. Paprasčiausia žmogus nesuvokia dabo specifikos. Čia turi dirbti alytiškis, kurio darbas su žmonėmis, turi mėgti šį darbą, o alytaus verslininkais turi mėgti jį. Be to, tai lemia organizaciniai sugebėjimai, intuicija ir pareigingumas. Mergina vilnietė, numačiusi dirbti pagrinde nuotoliniu būdu, tai visiškai ne tai, ko reikia šiame poste.Linkėdamas sėkmes Romualdas Ambroževičius

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.