Mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tam pa­sta­tui – pa­pil­do­ma tvo­ra (85)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Papildoma tvora savivaldybės biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų.
Papildoma tvora savivaldybės biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų.
Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas, ku­ria­me ap­gy­ven­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, lie­pos 19-ąją pra­dė­tas tver­ti pa­pil­do­ma tvo­ra. Tai da­ro­ma dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų sau­gu­mo.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, pa­pil­do­mą tvo­rą tver­ti ap­ie ne­le­ga­lių mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tą pa­sta­tą ae­ro­dro­me nu­spren­dė sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja: „Ji tve­ria­ma apie pa­sta­to da­lį nuo de­ga­li­nės pu­sės ir dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų, ir dėl mig­ran­tus sau­gan­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų sau­gu­mo, ir dėl pa­ša­li­nių as­me­nų pa­te­ki­mo į te­ri­to­ri­ją.“

Tvo­ra pra­dė­ta tver­ti lie­pos 19-ąją, dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti per dvi, tris die­nas. Seg­men­ti­nę pus­an­tro met­ro aukš­čio tvo­rą tve­ria sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“. Tai vie­ti­niam biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų. Kaip ir ki­tas ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mui, mai­ti­ni­mui pa­nau­do­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si su­sig­rą­žin­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.