Nr. 48 (13718)

2022-04-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 48 (13718) skaitykite:

 • Ro­ži­nis dram­blys Buč­kis – Ma­mai ir tai­kai pa­sau­ly­je
 • Ko­dėl nė vie­nos vals­ty­bės her­be nė­ra Mo­ti­nos pa­veiks­lo?
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Mais­to kai­nas bū­ti­na stab­dy­ti”
 • MA­MA, ge­ban­ti sa­vo vai­kams kur­ti jaut­ru­mu, at­sa­ko­my­be grįs­tą pa­sau­lį
 • Me­rui li­go­ni­nei lem­tin­go raš­to ne­pa­vy­ko nu­slėp­ti: at­šauk­tas li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas, mi­nis­te­ri­jai iš­ly­gin­tas ke­lias tap­ti jos da­li­nin­ke
 • Už­da­ro­mas mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­vi­do punk­tas, su­ma­žė­jo ko­vi­di­nių lo­vų li­go­ni­nė­je
 • ESO pri­me­na: gy­ven­to­jai at­sa­kin­gi už jų že­mė­je ša­lia elek­tros li­ni­jų au­gan­čių me­džių prie­žiū­rą
 • Mo­ti­nos die­na – su jau­du­liu šir­dy­je
 • Gy­dy­to­ja die­to­lo­gė: kaip at­pa­žin­ti gast­ro­e­zo­fa­gi­nio re­fliuk­so li­gą?
 • Li­cen­ci­jos ky­ši­nin­kau­ti
 • Aly­taus laiš­ki­nin­kai nuo šiol pas klien­tus ke­liaus ant ra­tų
 • Kuo ge­riau­sia tręš­ti sa­vo že­mę? Vie­ti­niu kom­pos­tu!
Alytiškiui nepadėjo nei ypatinga konspiracija, nei namuose įrengtos slėptuvės: kriminalistai, su įkalčiais, pričiupo pakeliui į vakarėlį
Jau šį sekmadienį – Motinos diena. Visi skubėsime pas savo mylimiausias ir geriausias mamas, močiutes. Joms dovanosime gėles, savo dėmesį, meilę ir šilumą. Ši diena - viena iš brangiausių švenčių...
DRAUGAVIMAI. Meškis Hugo balandžio 24-ąją sveikino visus, mylinčius keturkojus lakstančius draugus. Klusnius, padykusius ar kiek vėplokus. Ir priminė. Kad. Kiekvienas turi auksinę širdį. O jei krečia...
Jei norite pasigaminti naminio skysto muilo visada galite tiesiog sutarkuoti šiek tiek muilo ir užpilti karštu vandeniu. Dėl to po kelių dienų susidarys gelis ir turėsite skystą muilą. Bet ar...
Židiniai ir krosnys yra puikus bet kurio kambario interjero akcentas, suteikiantys namams papildomo jaukumo ir grožio bei prabangos jausmą. Jei Jums pasisekė turėti tokį savo namuose, greičiausiai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.