Nr. 131 (13654)

2021-11-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 131 (13654) skaitykite:

  • Bu­vu­siems ši­lu­mos tie­kė­jams pri­teis­ta per 17 mln. eu­rų. Sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai” su tuo ne­su­tin­ka – by­li­nė­sis to­liau
  • At­gims­tan­ti Mer­ki­nės dvar­vie­tė: kul­tū­ros, ben­druo­me­nės ir ver­slo ben­drys­tė ža­da uni­ka­lią trau­kos vie­tą
  • „Jū­sų pi­ni­gai iš­skren­da per lan­gus!“
  • Bijodama užsikrėsti COVID-19, 74 metų izraelietė mikrobangų kronelėje sudegino banknotus
  • Te­gu skai­ty­mas tam­pa lais­va­lai­kio šo­ko­la­du
  • Py­ra­gų die­nos me­tu pa­au­ko­ti pi­ni­gai įteik­ti aso­cia­ci­jai „Ke­tur­ko­jo vil­tis”
  • „Mū­sų cen­tro du­rys pla­čiai at­ver­tos kiek­vie­nam Alytaus mies­to, ir ne tik mies­to, gy­ven­to­jui”
  • Ar jau ke­lia­vo­te ru­de­niš­kai pa­si­puo­šu­siu „Jot­vin­gių ke­liu”?
  • „Man svar­biau jaus­mas, ku­rį su­ke­lia gė­lės. Ar­ba tas pats fak­tas, kad vie­nas žmo­gus no­ri pra­džiu­gin­ti ki­tą”
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
Siekdami atitikti A++ klasės privačių namų standartą ir tuo pačiu prisidėti prie ekologiškesnės aplinkos kūrimo, daugelis naujakurių susiduria su dilema, kokią šildymo sistemą rinktis. Viena iš tvarių...
Spalio viduryje kultūros ministras Simonas Kairys paskelbė, kad „kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams papildomai skiriami 13,5 mln. eurų“. Tačiau jau spalio pabaigoje Seimo Kultūros komiteto...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nuo lap­kri­čio 17-osios pa­anks­ti­no re­vak­ci­na­ci­jos nuo ko­ro­na­vi­ru­so lai­ką. „Pfi­zer“ ir „Jans­sen“ vak­ci­nų su­stip­ri­nan­či­ą­ja do­ze jau...
Pastaruoju metu į Alytaus rajono gyventojų namus vis dažniau užsuka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Iki gruodžio 17 d. jie konsultuoja rajono gyventojus saugaus kūrenimo, krosnių,...
Planuojantiems buto pardavimą reikia nepamiršti susitvarkyti visų dokumentų, kurie užtikrina, jog pardavimas bus greitas ir sklandus. Juolab, jie suteikia galimybę pirkėjui būti ramiu, kad jis...
Mus re­ko­men­duo­ja „Cre­di­tin­fo“. UAB „Rem­va­lus“ lan­gų re­mon­to įmo­nė įver­tin­ta ser­ti­fi­ka­tu „Stip­riau­si Lie­tu­vo­je 2021 m.“. Šis ser­ti­fi­ka­tas pa­žy­mi, kad įmo­nė yra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.