Nr. 94 (13617)

2021-08-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 94 (13617) skaitykite:

  • In­gri­da Pa­šu­ko­nie­nė: „Ne­svar­bu, kuo bu­vai, svar­bu, kuo no­ri bū­ti! Ti­kė­ji­mas tu­ri tap­ti ta­vo gy­ve­ni­mo ved­liu”
  • Aly­taus ra­jo­ne ma­ži­na­mas elek­tros įren­gi­nių sklei­džia­mas gar­sas ir re­konst­ruo­ja­ma svar­bi elek­tros per­da­vi­mo li­ni­ja
  • Nau­jų iš­šū­kių ku­pi­no­je da­bar­ty­je lin­kė­ta sau­go­ti Bal­ti­jos ke­lio vie­ny­bę
  • „Mačiau daugiau nei prisimenu, prisimenu daugiau nei mačiau“
  • Nau­ja­sis JKL Aly­tu­je pir­mi­nin­kas Do­mi­ny­kas Kaš­čio­nis: „Kon­ku­ra­vi­mą ga­li­ma pa­keis­ti į ben­dra­dar­bia­vi­mą”
Mig­ran­tai, lai­ki­nai gy­ve­nan­tys Aly­tu­je, jau ta­po mies­to kas­die­ny­be. „Kaip be­žiū­rė­si, gy­ve­ni­mas tę­sia­si – ar prie Sei­mo, ar na­muo­se, ar mig­ran­tų lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo...
„Penk­ta­die­nį bu­vo įsi­lauž­ta į ke­lias už­ra­kin­tas pa­sta­to, ku­ria­me ap­gy­ven­din­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, pa­tal­pas, o bū­tent – avia­mo­de­liuo­to­jų dirb­tu­ves, ka­bi­ne­tą....
Penktadienio vakaras - puiki įžanga į savaitgalį. Kai oras nelepina vasariška šiluma, nuotaiką galbūt pakels smagus nemokamas koncertas, aplankyta paroda, valandėlė prie ežero ar nekasdieniški pietūs...
Šau­dy­mo spor­to pa­sau­ly­je aly­tiš­kės šau­lės Jū­ra­tės Če­sy­nai­tės pa­var­dė yra la­bai ge­rai ži­no­ma. Ji ne­nu­ga­li­ma bu­vo ir Aly­tu­je šie­met vy­ku­sia­me Lie­tu­vos šau­dy­mo...
Alytaus rajono savivaldybėje nuo COVID-19 jau yra pasiskiepiję per 77,3 proc. gyventojų. Per tris šios savaitės dienas – rugpjūčio 17–19 d. – savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko inicijuotos...
Pasaulyje yra tūkstančiai įvairiausių trąšų, papildų ar vaistų žemei, augalams, gėlėms, daržovėms, vaismedžiams, spygliuočiams, lapuočiams... gydančių vienas ar kitas augalų ligas, apsaugančių nuo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.