Nr. 62 (13878)

2023-06-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 62 (13878) skaitykite:

 • Su­si­pa­žin­ki­me: į gim­to­jo Aly­taus gim­ta­die­nį ant­rus me­tus kvie­čia ma­ma Eve­li­na su duk­ry­te Gus­te
 • Dvi­de­šimt me­tų Aly­tu­je vei­kian­čios „Ir­se­vos” įkū­rė­jas ir va­do­vas apie ver­slo pra­džią: „Ki­tos to­kios pro­gos ga­lė­jo ne­pa­si­tai­ky­ti”
 • Tur­ki­jos pre­zi­den­to san­kry­žos
 • Aly­taus ra­jo­no mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė tin­ka­ma mau­dy­nėms
 • Skelbiamas aplinkos tvarkymo konkursas
 • „Te­lia” stip­rins Lie­tu­vos skait­me­ni­nį imu­ni­te­tą – stei­gia Skait­me­ni­nės pa­žan­gos cen­trą
 • Juozas Gegužis-Laisvūnas, Diemedis. 1923 04 17–1951 09 27
 • Draugiškas eko festivalis šeimoms: edukacijose ir žygyje – apie buvimą gamtoje
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Per kri­zę pa­ra­ma žmo­nėms tu­ri bū­ti di­des­nė”
 • Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Beveik pusė vai­kų Aly­tu­je ne­da­ly­vau­ja po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je, tai – vie­na opiau­sių pro­ble­mų”
 • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ki­niams – na­rų gel­bė­to­jų sau­gaus el­ge­sio va­sa­rą in­struk­ta­žas
 • Prie Di­džio­sios ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lių jau budi gelbėtojai
Šiandien – Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Jos iš­va­ka­rė­se su mo­ki­niais kal­bė­jo­me apie vai­kų pa­rei­gas, tei­ses ir sva­jo­nes. Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos 7c kla­sės...
Artūras Šliažas 1958 11 06 - 2023 05 31 „Manęs neverk, nes mano dienos mirtyje patapo amžinos.
Vis labiau kreipiant dėmesį į sveiką gyvenseną, natūralūs produktai tampa nepakeičiama kasdienio gyvenimo dalimi. Jie ne tik patenkina mūsų skonio poreikius, bet ir teikia daug naudos mūsų organizmui....
Kaip ir kiekvienas gyvūnas, taip ir šunys mėgsta laisvę, jiems patinka lakstyti atviroje teritorijoje, ypač žaisti su savo šeimininku ar vaikais, bet... Savaime aišku, jog viešose vietose šuo gali...
Dušo kabinos yra populiari ir itin naudinga vonios kambario atributika, kuri gali suteikti ir prabangos, ir funkcionalumo, ir kitų naudingų dalykų. Šis unikalus vonios sprendimas pasižymi ne tik...
„Augc, žy­dėc ir my­lėc“ – taip šie­met pa­va­din­ta Aly­taus mies­to šven­tė, į ku­rią kvie­čia re­kla­mi­niai sten­dai su spal­vin­ga nuo­trau­ka, o jo­je – ža­vi ma­ma, lai­kan­ti ant ran­kų...
„Lidl Lietuva“ šiemet švenčia jau 7-ąjį įmonės gimtadienį. Veiklą Lietuvoje 2016 m. pradėjęs „Lidl“ prekybos tinklas į mažmeninės prekybos rinką įnešė nemažai pozityvių pokyčių, vienas kurių –...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.