Nr. 61 (13731)

2022-05-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 61 (13731) skaitykite:

 • Jau­ni­mo par­ke įreng­tos krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės: ar­ba nu­griau­ti, ar­ba įtei­sin­ti
 • Aly­taus in­ži­nie­rių su­kur­ta au­to­cis­ter­na kon­ku­ruos pa­sau­li­nė­je rin­ko­je
 • Ko­vo­je prieš Sos­nov­skio barš­čius rei­ka­lin­ga ir gy­ven­to­jų pa­gal­ba
 • „Adam­kia­da 2022” su­grį­žo į But­ri­mo­nis. Pra­smin­gas Lie­tu­vos švie­ti­mo ben­druo­me­nės gy­ve­ni­mo ak­cen­tas ir gar­bė sa­vo kraš­tui
 • Į Aly­tų su­grį­žu­si ba­ris­ta: sa­vo mies­te su­lau­kiu dau­gy­bės ge­rai nu­si­tei­ku­sių klien­tų
 •  
 • Mo­te­ris nu­si­vy­lė ap­tar­na­vi­mu Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je
 • Kar­je­ros die­na Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je at­vė­rė ke­lius į kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų sek­to­rių
 • Tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai – ne­tra­di­ci­niu bū­du mo­ki­nių kom­pe­ten­ci­jas ug­dan­čios ga­li­my­bės
 • „Aly­taus nau­jie­nos” kaip mies­to met­raš­tis ra­šo­mas jau 77-erius me­tus
 • Po pas­ku­ti­nio skam­bu­čio – bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja
Vartojimo paskola daugeliui asocijuojasi su komercinių bankų teikiama paslauga, kuria norint pasinaudoti, reikia atitikti ne tik itin griež
Alytaus dizaino savaitės baigiamoji „Stiliaus bei tolerancijos išvaizdai diena“, dėl nepalankių oro sąlygų, perkeliama iš gegužės 28 d. į kitą šeštadienį, birželio 4 dieną. Renginio pradžia 20...
Vasarą aktyvi saulės šviesa kenkia ne tik odai, bet ir plaukams. Tiesioginis saulės poveikis jaučiamas visur, ne tik deginantis paplūdimyje.
Kada paskutinį kartą išėjote iš namų nepasinešę odinės piniginės? Tikriausiai seniai! Atsižvelgiant į tai, kad pripažįstame piniginės svarbą, prasminga užtikrinti, kad jos kokybę ir galiojimo laiką...
Sunku net suskaičiuoti, kiek mūsų namuose yra skirtingų buitinės technikos prietaisų – vienokią ar kitokią įrangą pasitelkiame kiekviename žingsnyje. Norėtųsi, kad kiekvienas mūsų pirkinys tarnautų...
Turbūt jau nestebina faktas, kad kitaip nei prieš kone 30 metų, šiuolaikinė nekilnojamojo turto rinka žmonėms vis dažniau pasiūlo įsigyti 1 ar 1,5 kambario, mažesnės kvadratūros butus. Pasikeitę...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.