Nr. 108 (13778)

2022-09-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 108 (13778) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų sto­te­lių švies­len­tė­se – sa­vi­val­dy­bės skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja
 • Gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų ne­ri­mau­ti dėl ant Mies­to so­do me­džių ka­mie­nų at­si­ra­du­sių rau­do­nų žy­mek­lių
 • Ne vis­kas „vie­na­reikš­miš­ka”
 • Ga­li­mai di­džiau­sia šio am­žiaus ener­gi­jos afe­ra Lie­tu­vo­je
 • Kiek­vie­na­me iš mū­sų su­si­ker­ta ke­li pa­sau­liai
 • Ku­me­čių kriok­lio ap­lin­ka jau pa­ste­bi­mai kei­čia­si
 • Su­si­ti­ki­mas su me­ru gy­ven­to­jus įkvė­pė steig­ti ben­druo­me­nę
 • Šokio KELIONĖ jaunimui ar / ir dovana A L Y T U I?
 • Saadios Bahato akmens ir medžio skulptūrų paroda
 • Lie­tu­vos ir Ame­ri­kos mu­zi­kuo­jan­tis jau­ni­mas iš­siun­tė tai­kos ži­nu­tę pa­sau­liui, o „Sva­jo­nė” su­lau­kė kvie­ti­mo į gast­ro­lių tu­rą JAV
 • Skir­tu­mas tarp liū­de­sio ir dep­re­si­jos
Jau šeštadienį, rugsėjo 24 d., nuo pat ankstaus ryto Rotušės aikštėje bei S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpoje nuo aikštės iki Laisvės Angelo įsikurs virš 100 prekybininkų palapinių miestelis.
Rugsėjo 24 d. 14.30 val. kviečiame į žygį „7 Alytaus poringės“. 1935 m. Alytaus gimnazijos mokytojas Jonas Žekevičius Kaune išleido dzūkiškų poringių ir pasakų rinkinį „Karžygiai“.
Lankytinų objektų gausa ir pažintis su miestelio vertybėmis bei kultūra – svarbu atostogoms, tačiau ne mažiau aktualiu klausimu tampa ir kambario ar apartamentų nuoma Nidoje. Poilsio namų „Nidos...
Holika Holika – Pietų Korėjoje populiarus kosmetikos prekės ženklas, jau išgarsėjęs daugelyje pasaulio šalių. Ši kosmetika išties unikali – daro stebuklus, o probleminei odai skirtas kremas tiesiog...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.