Nr. 108 (13631)

2021-09-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 108 (13631) skaitykite:

 • Dvy­li­ka kū­ry­bi­nių są­jun­gų ren­gia kul­tū­ri­nių kon­tak­tų bei idė­jų „san­ta­ką” Aly­tu­je
 • Ką reiš­kia at­li­kė­jui lai­mė­tas nuo­to­li­nis kon­kur­sas JAV – gal tai rak­tas į mu­zi­ko ke­lią?
 • Aly­taus mies­te per nuo­to­lį ug­do­ma vie­nuo­li­ka, Aly­taus ra­jo­ne – dvi kla­sės
 • Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „Gam­ta ir Džiaugs­mas”: nuo me­ni­nių dirb­tu­vių iki abe­jin­gų ne­pa­li­ku­sio da­ly­vių pa­si­ro­dy­mo
 • Ar­tė­ja žie­ma. Kaip šil­dy­si­mės šie­met?
 • Vi­de­o­me­no, eks­pe­ri­men­ti­nio ir do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių se­ri­ja „Blyks­niai” at­vyks­ta į Aly­tų
 • Ko­dėl ši­lu­ma Aly­tu­je pa­brangs iki 30 pro­cen­tų?
 • Fut­bo­lo sir­ga­liai „Dzū­kų tan­kai” dar lai­ko­si, bet ar il­gam?
 • Ko­dėl ne­pri­klau­so­mu elek­tros tie­kė­ju rei­kė­tų rink­tis „Elek­trum“?
 • Gal­vo­ja­ma apie krep­ši­nio aikš­te­lių at­nau­ji­ni­mą
 • Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „Gam­ta ir Džiaugs­mas”: nuo me­ni­nių dirb­tu­vių iki abe­jin­gų ne­pa­li­ku­sio da­ly­vių pa­si­ro­dy­mo
 • Lie­tu­vos žy­das Mi­ša Ja­ko­bas: „Pa­klaus­ki­te sa­vęs, ką aš pa­da­riau, kad pa­sau­lis bū­tų gra­žes­nis”
 • Ver­sli­nin­kas Ed­ga­ras Ma­za­liaus­kas: „Ne­rei­kia bū­ti egois­tu ir ma­ty­ti pa­sau­lį taip, kad tik kuo dau­giau tek­tų tau”
Šį sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, visi augalų mylėtojai ir augintojai rinksis į Moki-veži aikštelę. Čia nuo pat ryto, nuo 10 valandos, vyks specializuota sodinukų mugė „Aš sodinu“. Į Alytų atvyksta...
Šis penktadienis paskutinė visą vasarą vykusių renginių ir užsiėmimų „amerikoniškoje“ Kurnėnų mokykloje diena. Ji skirta Kultūros paveldo dienoms paminėti. Spalio mėnesį mokyklos durys bus atvertos...
Mokytis užsienio kalbų naudinga kiekvienam, jos gali praversti įvairiose gyvenimo situacijose. Tobulinkite savo įgūdžius ir įgykite naujos patirties mokydamiesi kokios nors užsienio kalbos!
Plastikiniai langai – pirmaujantis pasirinkimas Lietuvoje. Tiek nuosavuose namuose, tiek daugiabučiuose, tiek ir komerciniuose statiniuose dažniausiai naudojami plastikiniai langai. Jie mėgstami dėl...
Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) kviečia į idėjų laboratoriją – susitikimą.
Mies­te­lių ir prie­mies­čių gy­ven­to­jai ne­be­no­ri peč­ku­riau­ti ir tar­nau­ti ka­ti­li­nė­je. Spar­čiai iš­po­pu­lia­rė­jęs šil­dy­mo bū­das su­ku­ria kom­for­tą ir rei­ka­lau­ja ma­žai...
Miegamasis – tai ta namų erdvė, kurioje praleidžiame kone daugiausiai laiko. Būtent todėl svarbu pasirūpinti, kad šis kambarys būtų jaukus ir neperkrautas pašalinėmis detalėmis, kurios gali trikdyti...
Kol kas nėra tiesesnio, kaštų prasme efektyvesnio ir labiau universalaus būdo pasiekti vartotojus skaitmeninėje erdvėje nei SEO. Apie SEO daugiau ar mažiau yra girdėję turbūt visi. Tačiau taip...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.