Nr. 102 (13625)

2021-09-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 102 (13625) skaitykite:

  • Sa­vait­ga­lį – at­vi­ri Kur­nė­nai, spor­to ren­gi­niai, drau­gys­tės va­ka­ras
  • Aly­tu­je li­ko tik mig­ran­tai vy­rai, iš Ve­re­bie­jų pir­mą­kart ke­li iš­vy­ko į kil­mės ša­lis
  • Ko­ro­na­vi­ru­sas – de­vy­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se Mak­niū­nuo­se ne­be­li­ko iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus,
  • Alo­vė­je – nau­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė
  • To­le­ran­ci­jos pa­mo­kos es­mė – tu­ri­me at­si­sa­ky­ti ne­apy­kan­tos ki­taip mąs­tan­tiems ir at­ro­dan­tiems
  • Aly­taus si­na­go­ga jau ne­be si­na­go­ga, tai pa­sta­tas, ku­ria­me kaž­ka­da bu­vo si­na­go­ga
  • „Ne­ga­lia iš ma­nęs ne at­ėmė, o da­vė – ryž­tą, stip­ry­bę, op­ti­miz­mą, bran­dą”
  • Sei­me pa­ro­do­je – nuo­trau­ko­se už­fik­suo­ti di­džiu­lio mas­to eko­lo­gi­nės ne­lai­mės vaiz­dai
  • Ant dzū­kiš­ko eu­ro – šar­vuo­tas ka­rys ir dvi lū­šys
Rug­sė­jo 7-ąją 13 Sei­mo na­rių – 10 iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos ir vi­si 3 Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vai ofi­cia­liai – su­reng­to­je spau­dos...
Meras Algirdas Vrubliauskas, savivaldybės tarybos nariai Gediminas Krasauskas ir Algis Žėkas atstovauja Alytaus rajonui šiandien Ukmergėje vykstančiame metiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos...
Vasariškai šiltą rugsėjo savaitgalį Alytaus rajonas kviečia praleisti aktyviai. Seniūnijose vyks sporto šventės, kuriose bus galima jėgas išbandyti įvairiose sporto šakose, o Dauguose vyks draugystės...
Sveika gyvensena, subalansuota mityba, aktyvus gyvenimo būdas – ne tik reklaminiai žodžiai, bet ir daugumos žmonių kasdienybės dalis. Pandemijai sustabdžius pasaulį, pakito gyvenimo būdas, tačiau...
Alytiškio oreivio Gintaro Šiurkaus meilės istoriją daugelis turbūt pavadins meile iš išskaičiavimo. 68-ejų vyras Senegale nusipirko 31-erių žmoną, nes ieškojo jaunos ir gražios moters, kuri jam galėtų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.