Ko­ro­na­vi­ru­sas „Kos­li­tą” dez­in­fe­kan­tų ga­my­bą pri­ver­tė pa­di­din­ti dau­giau kaip de­šimt kar­tų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2020 Kovas 10
Koslita
Vie­na di­džiau­sių bui­ti­nės che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­jų Lie­tu­vo­je Aly­taus ben­dro­vė „Kos­li­ta“ jau dvi sa­vai­tės dau­giau kaip de­šimt kar­tų pa­di­di­no dez­in­fe­kan­tų ga­my­bą, pa­ly­gin­ti su lai­ko­tar­piu iki ko­ro­na­vi­ru­so iš­pli­ti­mo pa­sau­lio vals­ty­bė­se. Dez­in­fe­kan­tus sie­kiant ap­si­sau­go­ti šio vi­ru­so iš „Kos­li­tos“ per­ka ne tik Aly­taus, bet ir vi­sos ša­lies įmo­nės bei įstai­gos.

Kaip sa­ko „Kos­li­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Juo­zas Be­liaus­kas, iki ko­ro­na­vi­ru­so iš­pli­ti­mo jo va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė spi­ri­ti­nių dez­in­fe­kan­tų per mė­ne­sį ga­mi­no apie 4 to­nas ar­ba apie 8 tūkst. pu­sės ir lit­ro tal­pos plas­ti­ki­nių bu­te­lių.

O šiuos pro­duk­tus ben­dro­vė ga­mi­na jau du de­šimt­me­čius.

Prieš dvi sa­vai­tes dez­in­fe­kan­tų ga­my­ba pa­di­din­ta dau­giau nei de­šimt kar­tų. Da­bar kas­dien jų ga­mi­na­ma po 5 to­nas ar­ba maž­daug po 10 tūkst. vie­ne­tų bu­te­lių.

No­rint įvyk­dy­ti pa­pil­do­mus už­sa­ky­mus įmo­nė pa­pil­do­mai į dar­bą pri­ėmė 10 žmo­nių. Iš vi­so „Kos­li­ta“ da­bar tu­ri dau­giau nei 100 dar­buo­to­jų.

Ben­dro­vė ga­mi­na dez­in­fe­kan­tus, tin­ka­mus prieš ko­ro­na­vi­ru­są: spi­ri­ti­nę dez­in­fek­ci­nę prie­mo­nę „R“ ran­koms dez­in­fe­kuo­ti ir spi­ri­ti­nę dez­in­fek­ci­nę prie­mo­nę pa­vir­šiams, taip pat plo­vi­mo dez­in­fek­ci­jos kon­cen­tra­tą „Jė­ga 7Q“, ku­ris tin­ka­mas plau­ti ir dez­in­fe­kuo­ti įvai­rius van­de­niui at­spa­rius pa­vir­šius.

Šias prie­mo­nes „Kos­li­ta“ tie­kia pre­ky­bos tin­klams „Nor­fa“, „Se­nu­kai“, „Ai­bė“. Pa­grin­di­niai dez­in­fe­kan­tų nau­do­to­jai – pra­mo­nės, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nės, mo­kyk­los, lop­še­liai-dar­že­liai, sa­na­to­ri­jos. Dez­in­fek­ci­jos prie­mo­nes per­ka ne tik Aly­taus, bet ir vi­sos Lie­tu­vos įmo­nės bei įstai­gos.

Taip pat pa­ste­bi­ma ir „Kos­li­tos“ ga­mi­na­mų skys­tų dez­in­fek­ci­nių mui­lų pa­klau­sa.

Įmo­nė už­si­sa­kiu­siems di­de­lį kie­kį dez­in­fe­kan­tų juos pri­sta­to į vie­tą, o ma­žiau už­si­sa­kiu­sie­ji pa­tys at­vyks­ta jų pa­si­im­ti į „Kos­li­tą“.

Ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus J.Be­liaus­ko pa­ste­bė­ji­mu, šiuo me­tu bai­mi­nan­tis ko­ro­na­vi­ru­so yra di­des­nė dez­in­fe­kan­tų pa­klau­sa, ta­čiau rin­ko­je trūks­ta ža­lia­vų jiems ga­min­ti.

Spi­ri­tas at­si­ve­ža­mas iš Vo­kie­ti­jos, iš tos pa­čios ša­lies – ir bu­te­lių purkš­tu­kai. Iki ko­ro­na­vi­ru­so iš­pli­ti­mo purkš­tu­kus „Kos­li­ta“ gau­da­vo iš Ki­ni­jos įmo­nių.

  Komentaras

  Sveiki,

  Galite nutraukti savo finansinę krizę ir įgyvendinti savo svajones. Mes suteikiame jums pirmos klasės gydymą ir priversime jus paprašyti daugiau, kai pasitikite. Kreipkitės dėl bet kokio tipo labai užtikrintos ir užtikrintos paskolos fiziniams ir juridiniams asmenims su 2% palūkanų norma. Galite kreiptis per (Viber: +2348162551507 arba martinlaurafinancefirm@gmail.com), mūsų paslaugos yra labai pagirtinos ir prieinamos.

  Ačiū už globą !!!
  „Viber“: +2348162551507
  „Whatsapp“: +2348162551507
  Pasirašyta:
  Valdymas

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, nėra jokio kredito davėjo, turintį tik 2% palūkanų normą ir geresnius grąžinimo planus bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.