Seimo opozicijos lyderio Juliaus Sabatausko pranešimas: „Opozicijos lyderis atkirto „valstiečiams“ – klaidina kalbėdami apie 3 procentų rinkimų kartelę“

Sabatauskas
Julius Sabatauskas.
Opozicijos lyderis socialdemokratas Julius Sabatauskas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovų Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės samprotavimus apie patekimo į Seimą kartelės nuleidimą vadina klaidinančiais.

„Valdantieji griebiasi desperatiškų pareiškimų apeliuodami į Europos Tarybos rekomendaciją, kad ji siūlo mažinti patekimo į parlamentus barjerą. Bet „valstiečiai“ pamiršta arba galbūt specialiai klaidina, kad rekomendacijos skirtos valstybėms, kuriose kartelė pernelyg užaukštinta ir siekia dviženklį procentų skaičių, taip pat valstybėms, kuriose yra proporcinė rinkimų sistema. Tai yra, kai rinkimuose dalyvauja tik partijos su savo kandidatų sąrašais. O Lietuvoje ir dar trijose šalyse – Vokietijoje, Italijoje, Vengrijoje – yra mišri rinkimų sistema, kai pusė parlamento narių ir taip išrenkami vienmandatėse apygardose. Visose šiose valstybėse egzistuoja 5 procentų patekimo į parlamentus riba ir niekas net nebesvarsto dėl jos mažinimo“, – sako J. Sabatauskas.

Pasak Seimo nario, „valstiečiai“, remdamiesi Europos Tarybos rekomendacijomis, nutyli, kad tai skirta tokioms valstybėms, kuriose tautinių mažumų ar kitų grupių atstovams sudėtinga perkopti, pavyzdžiui, 10 procentų rinkimų kartelę.

Opozicijos lyderis primena, kad, politikos ekspertų vertinimu, Lietuvos politinė sistema kol kas nėra stabili. Kone per kiekvienus rinkimus atsiranda naujų politinių darinių, partijų, užsigriebiančių gelbėtojų ir žadėtojų vaidmens. Rinkėjai taip pat blaškosi.

„Į Seimą kaskart išrenkama daugybė savo pozicijų ir vertybių neišgryninusių, bet daug prižadančių politikų, kuriais nuolat rinkėjai nusivilia. Seimas ir taip sudaromas iš daugybės politinių jėgų, jėgelių, kurios dar ir nuolat skaidosi. Valstybės raidai ir gyventojų pasitikėjimui valstybe tai nepadeda. Todėl ir šitas valdančiųjų užmojis nuleisti Seimo rinkimų kartelę nuo 5 iki 3 procentų yra ne tik netikslingas, bet žalingas ir klaidinantis“, – sako J. Sabatauskas.

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Irmina Frolova-Milašienė

  Komentaras

  iš 17 komentarų 8 parašyti 2 kartus nuteisto šmeižiko, kuris yra ilgametis bedarbis, sėdintis mums ant sprando. Šis žmogysta yra miesto gėda. Visi žino, kad jis čiulba pagal to dūdelę, kas jo rankelę "patepa"

  Komentaras

  Tu sėdėdamas 20 metų nesugebėjai su savo pažadais padėti alytui, patylėtum sabatauskai. Geriau nei vieno procento nebūtų kaip skandinavijoje, tai bent tvarka būtų, balsuotų žmonės už tą kuris dirba.

  Komentaras

  Seimo teisėtvarkos komitetas skaitos kuruoja teisėsaugos institucijų veiklą. Už ką atsakomšbė ir šiam šiam komitete esančiam. Tad kur info, kad dėl padangų gaisro teisėsauga pareiškė įtarimus ir kelioms valdininkėlėms iš aplinkis apsaugos instoticijų kurios... tik, taip veikia teisėsauga kuruojama ir šio politiko. O viršuj esamų galimų neliečiamųkų, be kurių ksip institucijų vadovų kažin ar vyktų, jų atsakomybės nesimato. Tad tegyvuoja Lietuvoj teisingumas ir šiam politikui už galina dėkot. Nes ir per jo kompetenciją tai įmanoma. Tad alytiškiai kuklinasi neįvertondami politikų nuo Alytaus reikšmės visai valstybės būklės kokybei. Toks pat ir per juos alytiškių indėlis į valstybės politiką.

  Komentaras

  Iš vienos pusės alytiškiai teisūs vertindami šį politiką nuliuku. Iš kitos pusės pagal kompetenciją, o tai daugiametis net Seimo teisėtvarkos komiteto pirmininkas, didelė atsakomybė jam ir jo rinkėjams. Nes būtent nuo šio komiteto, kuriam teisėsaigos institicijos teikia veiklos ataskaitas ir šie vertina kaip ir visų Seime priimūnėjamų įstatymų teisinė analizė pirma šiam komitete vertinama , iš čia atsakomybė už valstybės bendrą teisėsaugos elgseną per 30 metų. Vėl turint tokį statusą galėtų būt gėda, kad Alytaus miesto valdyme socdemams valdant per ikiteisminius tyrimus... reiškia savivaldą ne patys reguliuojas. Kažkaip pas socdemus savybė nejaust atsakomybės. Kažkokie kaip nemirtingieji susireikšminę..Na, o miestui kaip karma ekologinė bomba nesukontroliavus prieš įmonės dėl gaisro ir šiyo metu negebėjimas pakilt net į šiuolaikinės savivaldos lygį.

  Komentaras

  Sabatauskas išlyndo prieš rinkymus. Šarkniskas niekas, bet Julius absoliutus nulis. Trainiojasi po renginius, neva kažką fotografuoja. Neturi blondzinkos padekėjos, liūdnas kažnekoks. Gaila man jo bet neduosiu balso. Nuliukas yra nuliukas. Laikas pailseti Juliuij Socdemai ir mieste irgi nepateisino vilčių.

  Komentaras

  Gedeminas teisus ,sabatauskas ir kiti bebrai su malonumu ne mažintų iki
  3, o keltų iki 30 procentų kortalę. kad dar toliau nieko gero neveikdami bezdėtų seime ir taisytų dukteris ir švogerius į geras nomenklatūrines pareigas! Begėdžiai!

  Komentaras

  Alytaus miesto socdemai be asmenybių, bet nežiūrint kokia kaina miestui stengiasi išlaikyt valdžią. Įpratę kaip senu modeliu kuopelėm per įmones šturmuot rinkimus ir postus stvert. Po to kaip dirbt ir atsakyt, bėdos. Reiškia ir dabar kaip Seimo teisėtvarkos komiteto, kuriam teisėsaugos institucijos teikia ataskaitas o šie vertina, atstovui klausimai. Kaip: 1) kodėl nėra teisėsaugos institucijų tyrimų dėl Alytaus m. sav. žemės sklypų ir gaisro skandalų nustatant atsakingus iš kontroliuojančių? 2) kodėl esant tyrimams laikinai nenušalinti neras ir direktorius? Juolab vienas pareiškė nepasitikėjimą kitu? - Kaip opozicijos socdemų lyderiui, kodėl partija nesusitvarkydama su socdemų problemom Alytaus miesto valdyme imituoja? Juk vieninteliai per Lietuvą Alytuj nesugeba savivaldybėj reformų vykdyt kraudami naštą ateičiai, su projektais žalio suvokimo apart praskolint renovuojant tuščius pastatatus.. Absoliučuai nereagavimas į blogėjančią situaciją Alytuj per visas sritis.

  Komentaras

  Čia ponas Sabatauskas daugiau rūpinasi savo ateitimi . Bus riba 3% , jam mažesni šansai pakliūti į Seimą , kadangi bus daugiau varžovų bendram fone . Atvirai šnekant , naudos iš jo kaip iš Juršėno. Pats gal ir nevagia , bet kitiems nedraudžia , toks ,, geras" dėdė .

  Komentaras

  Alytaus miesto dabartis ir ateitis priklauso dalim nuo valdžioje esančių socdemų išmintingumo. Ar ir toliau tęsia savinykimą ką nuo kadencijod pradžios pradėję? Sususvert postus nežiūrint ar sugeba. Pirmi valdyme iš pat pradžių atmetinėja miestui naudingas iniciatyvas. Vietoj noro dirbt seminarai, komandiruotės, atostogos. Ir erzintis dėl likučių pet aerodromo 100 ha žemių fiasko, sporto mokyklos pastato...Kalbėt apie savivaldynės optimizsvimą ką kiti pasidarę beprasmiška. Ir jei keli institucijų tyrimai dėl skandalų, kad patys nesusitvarko, ir į tai nereaguoja. Ir užsiciklinę dėl savęs kaip įvairiais būdais išlikt, nežiūrint kokia kaina miestui ir valstybei. Situacija kaip rimtai partojai - žemiau plintuso...Kitur ilgai valdžioj tsip neišsilaokytų, nes visuomemės netoleruotų. Alytuj kitokie, nors ir ekologinė bombą užsiritino, kaip nieko neįvyko.

  Komentaras

  Kam naudinga? Kad Alytaus valdyme pav. socdemai be kompetencijos eina į valdžią ir postus ima. Nes ir su didžiausiom patirtim meras, vicemerė šio padėjėja buvus, kiti...Nei elementsrių pertvarkų valdyme nesugeba, kaip sivokimas vietoj dirbt per es paramos projektus paprasčiausiai praskolinėt ir dėl likučių erzintis? Vadinas saujelei taip išgyvent miesto nykinimo saskaita patogu.Bet miestui...didėjančios problemos. Kaip ir dabar nesugeba ir vėl bando lyst..vaidindami politikus.

  Komentaras

  Rinkimams pagal rimtą politiko kompetenciją oficiali sistema neturi rimtesnių. Kad sugebėtų alytiškių bendros gerovės lygiui sudirbt. Net taryboj iš 27 tarybos narys vos keli matos. Kur panašiai suvoktų. Net mutolę Alytuj nuo rimtos savivaldos, kad per daug priklauso nuo institucijų verdiktų per tyrimus ir kitas kombinacijas. O šis ir panašūs tie- per kuriuos blogėja ir kitaip nebus. Keista Alytaus msstu socdemai žemiausips žemumos iki tol ir miestui didėjančios bėdos...O šis Alytuj negebėdamas susitvarkyt Seime po opozicija imituoja. Toli nuo rimto opozicinio. Kaip ir anoj kadencijoj socdemai taryboj opoziciją vaizdavo... Taip dabar taip cirkina, kad kas masto patikėt negali, kad taip gali būt. Tarsi niekad valdžioj nebuvę susistvėrę postus ir nei patys, bet ir kiti nepraeis.

  Komentaras

  N metų Seimo teisėsaugos komitete dirba. O pagal LR Konst. 84 str. - Prezidentas siūlo seimui tvirtint aukščiausių teisėsaugos institucijų vadovų kandidatūras,, Reguliuoja teisėjų... Tad ypač Seimo teisėtvarkos komitetas svarsto teisėsaugos institucijų veiklos metines ir kitas ataskaitas. Nes pavalūs ir atskaitingi juos skyrusiems. Tad klausimas, kodėl savivaldybėt keli tyrimai dėl žemės sklypų ir gaisro skandalų neišaiškinti. Kodėl tiek daug neteisingumo Alytuj? Kodėl savivaldybė imituoja nedarydam refotmų ir naštą kraudami ateičiai sunkina. Kodėl vietoj projektų per es paramą ir efektyvių jei pradkolinėja pustiščiam pastatam renovuot? Kodėl sumažįję apie perpus gyventojų ir tęsiasi. Juk pagal Konstitucijos 46 str. valstybės ūkinė veikla turi būt tvarkoma taip, kad tarnautų visų alytiškių bendrai gerovei gerint. O ne po saujele nežinančių kaip išsidirbinėto.. viso miestoo interesų nykinimo saskaita.

  Komentaras

  Alytaus miesto valdyme fiasko patiria valdanti koalicija. Socdemai- konservatoriai'- valstiečiai- piliečiai... Atsakingiausius mero ir direktoriaus postus užėmę socdemai- be šansų... Trūksta kompetencijų, nei patys į priekį eina. . Kartais kaip paspirtukai kitų kombinacijose... Kaip ir šis Seime ar supranta ką daro, nors ne pirma kadencija. Kaip Alytų iki ekologinės bombos muvarė, taip ir... Kad tik prie valdžios išsilaikyt, nežiūrint sugeba ar ne.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.