In­ter­ne­te už­gi­mu­si pa­žin­tis su ka­li­niu mo­te­riai at­si­ė­jo per 18 tūkst. eu­rų

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Kovas 15
nusikaltimas
Aly­taus po­li­ci­ja ti­ria ne­įpras­tą suk­čia­vi­mo at­ve­jį, kai baus­mę įka­li­ni­mo įstai­go­je at­lie­kan­tis jau­nas vy­ras iš vy­res­nės mo­ters iš­vi­lio­jo dau­giau kaip 18 tūkst. eu­rų. Abu juos sie­jo in­ter­ne­ti­nė pa­žin­tis, to­dėl ne­at­me­ta­ma ver­si­ja, kad pi­ni­gai bu­vo iš­vi­lio­ti pri­si­den­giant mei­lės mo­ty­vais.

Į Ky­bar­tų pa­tai­sos na­muo­se baus­mę už suk­čia­vi­mus at­lie­kan­čio 26-erių me­tų vy­ro pin­kles pa­te­ko 43-ejų me­tų mo­te­ris. Ji į nu­ro­dy­tas ban­ko są­skai­tas per­ve­dė įvai­rias pi­ni­gų su­mas, ku­rių ben­dra ver­tė – dau­giau kaip 18 tūkst. eu­rų.

Po­li­ci­jai mo­te­ris tei­gė, kad ka­li­nys iš jos pi­ni­gus iš­vi­lio­jo ap­gau­lės bū­du. Da­lis pra­ras­tų pi­ni­gų yra pa­im­ta kaip pa­sko­los iš ban­ko. Di­de­lę pi­ni­gų su­mą mo­te­ris pra­ra­do per maž­daug pus­me­tį.

Kad jos pi­ni­gai pa­te­ko į suk­čiaus ran­kas, mo­te­ris su­pra­to kiek vė­liau, o dėl pra­ras­tų pi­ni­gų į po­li­ci­ją ji krei­pė­si ko­vo 13 die­ną.

Mo­te­ris su eta­ti­niu suk­čiu­mi su­si­pa­ži­no in­ter­ne­ti­nė­je pa­žin­čių sve­tai­nė­je. Tuo me­tu vy­ras jau ka­lė­jo.

Kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, nė­ra at­sklei­džia­mos suk­čia­vi­mo de­ta­lės, ta­čiau ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad mo­te­ris taip el­gė­si, nes in­ter­ne­ti­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mo drau­gui už­gi­mė mei­lės jaus­mas.

Aly­taus po­li­ci­ja šiuo me­tu dėl to pa­ties ka­li­nio suk­čia­vi­mo iš vi­so yra pra­dė­ju­si aš­tuo­nis iki­teis­mi­nius ty­ri­mus.

 

  Komentaras

  Meiles kaliniams nereikia,Jiems reikia pinigų narkotikams.Tokio amžiaus moteriškei reikia kreiptis į pažinčių klubą. Dabar pati kalta ir trukdo policijos darbą,juk žino ,kad toks žmogus jų neturi ir neturės,PATI KALTA

  Komentaras

  tokia visagale,kad taip stogas nuvaziuotu.Pagal metus moteriske dar turetu tureti likuti protelio.Sunkiai suprantama tokia meile,kai reikia aukoti tokius pinigus.Ir kas keista kitos nelabai is to daro isvadas

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.