Ta­ry­bos na­rė Skais­tė Ul­čic­kai­tė pa­si­trau­kė iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (19)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skaistė Ulcickaitė
Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Skais­tė Ul­čic­kai­tė (nuotr.) pa­si­trau­kė iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos. To­kį sa­vo žings­nį ji sie­ja su ne­su­si­kal­bė­ji­mu, ben­dro dar­bo ne­su­ra­di­mu šios sąjungos Aly­taus mies­to sky­riu­je.

Per­nykš­tį ru­de­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­by­rė­jo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja. Ji tu­rė­jo įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­tą ma­žiau­sią tri­jų na­rių skai­čių.

„Ma­ne frak­ci­jos ko­le­gos iš jos pa­ša­li­no dėl, kaip su­pra­tau, ne vi­sa­da su­tam­pan­čių nuo­mo­nių. Aš pra­dė­jau dirb­ti kaip jo­kioms mies­to ta­ry­bos frak­ci­joms ar gru­pėms ne­pri­klau­san­ti ta­ry­bos na­rė ir kol kas tik­rai ne­si­ren­giu jung­tis prie jo­kios frak­ci­jos“, – sa­kė S.Ul­čic­kai­tė.

Da­bar ji nu­spren­dė pa­si­trauk­ti ir iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos. Tai bu­vo pir­mo­ji šios ta­ry­bos na­rės pa­si­rink­ta par­ti­ja, ku­rios na­re bu­vo ta­pu­si. Kaip tvir­ti­no S.Ul­čic­kai­tė, ji bent jau kol kas ne­gal­vo­ja apie na­rys­tę ki­to­je par­ti­jo­je: „Už­ten­ka, at­si­kan­dau. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą nu­spren­džiau pa­lik­ti ne dėl šios par­ti­jos veik­los, bet dėl tam tik­rų ne­su­si­kal­bė­ji­mų, ben­drų veiks­mų ne­su­ra­di­mo Aly­taus mies­to sky­riu­je. Sky­riaus pir­mi­nin­kas ir val­dy­ba ma­ne ig­no­ra­vo, to­dėl ne­ma­čiau ben­dro to­les­nio dar­bo kar­tu.“

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riui va­do­vau­ja Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Panelyte, jei tave ignoravo 13 liką valdybos narių su pirmininku, tai daig ką pasako apie tavo inoringą charakterį. Nesi komandos žmogus. Ne gali būti tik visada kkmanda kalta.

  Komentaras

  Baik poniute meluoti, tu nesusitvarkai su buhalterių kolektyvu, tai apie ką kalbėt? Žeminti visus moki, į save pažiūrėk. Atsikandai politikos??? Mergaite, tu tik valgyti pradyti, apetitas postų bevalgant auga

  Komentaras

  Tėvas su teta savivaldybej dirba, ėdė Valstiečius balsuoti kaip jiems paranku, šlykštu skaityti arogantiškos "tarybos narės" straipsniuką. Tik tiek sugebejo per tris metus parašyti???

  Komentaras

  Certain sorts of cases can be heard only by judges—such as small claims cases. In most situations, however, either party has the right to request a jury trial. For a sympathetic case, an attorney will normally choose a jury, whereas for a case containing intricate law or troubling facts, a judge will be chosen. The thought is that a judge is in a better position to apply the law in an unbiased manner. Even so, most people representing themselves will have an easier time presenting a case in front of a judge than a jury—primarily because jury trials are more complicated because of the voir dire process used to select jurors. Get Slither.io on PC and Battlelands Royale – Download on PC/Windows.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.