Visą rudenį Lietuvoje vyksta šviečiamoji iniciatyva „Čia tik Lėlė“, skatinanti tėvus ir globėjus sužinoti daugiau apie mirtiną ligą – meningokoko B infekciją, jos keliamą grėsmę ir šiuolaikines...
Tailandietiškas masažas kaip savita gydomoji sistema buvo sukurtas prieš daugiau kaip 2500 metų. Ir nors kasmet vis labiau populiarėja lankytis masažuose, o jų rūšių atsiranda vis daugiau,...
Gamta ruošiasi sezono kaitai, o mums pats laikas išvalyti organizmą nuo to, ko prisivalgėmė su blogai nuplautais vaisiais ir daržovėmis per vasarą. Ir ne tik. Dažnai pamirštame, kad mūsų aplinkoje...
Kasmet rugsėjo 16–22 dienomis visoje Europoje vyksta judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai vyks ir Alytaus rajone. Šia kampanija Europos šalių vietos valdžios...
Mie­li aly­tiš­kiai, ra­jo­no bei re­gio­no gy­ven­to­jai, Aly­tų pa­sie­kė svar­bi ži­nia, ku­ri bu­vo daug me­tų lau­kia­ma.
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė per­nai pra­dė­jo vyk­dy­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą dėl gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo...
Šiandien vyraujant greitam gyvenimo būdui, stresui, tampa vis sunkiau kokybiškai pailsėti bei atsigauti. Klaidinga manyti, jog geras miegas priklauso tik nuo gero čiužinio, lovos– vyrauja ir kiti,...
Bu­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus pa­va­duo­to­ja, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­rė Va­lė Gi­bie­nė įsi­dar­bi­no Aly­taus ap­skri­ties...
Nors šiomis dienomis vis garsiau ir garsiau kalbama apie poros seksualinį gyvenimą ir galimas priemones jo gerinimui, kai kurie žmonės vis dar galvoja, jog daugelis sekso žaisliukų yra skirti tik solo...
Aly­tu­je, Ži­bu­rio gat­vė­je, gy­ve­nan­ti 71-erių Ni­jo­lė Ke­tu­ra­kie­nė jau tre­jus me­tus ne­ga­lios tie­siog pri­kaus­ty­ta prie lo­vos ir per tą lai­ką nė kar­to nė­ra bu­vu­si lau­ke....
Prieš iš­drįs­da­mi įženg­ti į Pal. kun. My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­są (pa­lia­ty­vio­sios slau­gos li­go­ni­nę), apei­na­me šios įstai­gos pa­sta­tą tris kar­tus ir dar 10 mi­nu­čių sto­vi­me lau­ke....
Dideli karščiai kelia diskomfortą žmonėms, augintiniams, taip pat, augalams ir net gadina namuose laikomus baldus. Suprantama, kad gera mėgautis šiluma, tačiau per daug šilumos – kenkia. Štai todėl,...
Aly­tu­je vie­šė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Į su­si­ti­ki­mą Šau­lių na­mų sa­lė­je su­si­rin­kę aly­tiš­kiai bu­vo nu­si­tei­kę da­ly­kiš­kai, už­da­vė jiems...
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji...
Senyvo amžiaus žmonių skaičius Lietuvoje nuolat auga. Ar žinojote, kad iš daugiau nei pusės milijono Lietuvoje gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių kas trečias yra visiškai vienas, be šeimos ar...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.