Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vai­kams, iki ba­lan­džio 4-osios nu­sto­ja veik­ti po vie­ną ug­dy­ti­nių gru­pę Aly­taus mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Du gai­de­liai“ ir „Li­ne­lis“. O...
Jei svarstote poilsines atostogas, kuriose galėtumėte ne tik atsipalaiduoti, bet ir sustiprinti savo sveikatą, sanatorijos yra vienas geriausių pasirinkimų. Skirtingai negu anksčiau, šiais laikais...
Kaip skel­bia Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja, pa­val­di Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ko­vo 18-ąją Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­ti 108 bri­tiš­kos...
Vargina nugaros skausmas? Tai ne tik skausminga, bet ir gali nurodyti ligą. Atsiradus skausmui, svarbu iš karto reaguoti ir nuspręsti, ką daryti. Kartais skausmas ignoruojamas ir tai gali sulaukti...
Dantų protezavimas brangus, todėl apie jį galvoja ne daugelis. Visgi, reikia pripažinti, jog šios procedūros reikia kartais ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir jaunimui. Dantų protezavimas...
Danties netekimas gali būti skausmingas ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Prarasti pirmąjį dantų gali būti skaudu. Atsiranda kompleksai. Panaikinti kompleksus sudėtinga, tačiau po kurio laiko jie...
Turbūt tik nedidelė dalis supranta, jog dantų valymas neišvalo jų taip, kaip reikėtų. Turbūt sunku suprasti, jog dantų šepetėlis nepasiekia visų reikiamų kampų ir neišvalo dantų itin gerai. Visgi,...
Sveikatos ministerija informuoja, kad vakcinacija „AstraZeneca“ vakcina Lietuvoje vyksta toliau, atsižvelgiant į Europos vaistų agentūros (EVA) ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT)...
„So­cia­li­nės ka­ran­ti­no pa­sek­mės, o ne vak­ci­na­vi­mo ter­mi­nai šian­dien tu­rė­tų bū­ti klau­si­mas nu­me­ris vie­nas aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kų de­ba­tuo­se. Tos pa­sek­mės yra la­bai...
Per šią sa­vai­tę iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos ir Vai­kų li­gų sky­rių į San­ta­ros kli­ni­kas iš­vež­ti trys vai­kai pa­aiš­kė­jus CO­VID-19...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau tre­čią kar­tą su­trum­pi­no ati­dir­bi­mo lai­ką į Dzū­ki­jos sos­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas at­vyks­tan­tiems gy­dy­to­jams, ku­rie...
Visiems seniai žinoma, kad žmogaus organizmui būtini vitaminai, mikroelementai ir kitos svarbios medžiagos. Visas jas galima gauti iš gamtos, tačiau keičiantis gyvenimo būdui, daugiau laiko...
Ne­ži­nia, ką ga­lė­tų reikš­ti to­kie su­ta­pi­mai, bet spar­nuo­ta ra­šy­to­jo Mar­ko Twai­no (Mar­ko Tve­no) fra­zė „gan­dai apie ma­no mir­tį bu­vo ge­ro­kai per­dė­ti“ slau­gy­to­jo pa­dė­jė­ju...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.