Viešas kreipimasis

VšĮ „Dzūkijos sportas“ vadovas Antanas Sakavickas
Komentarai (0)
2018 Spalis 30
Runtyniauja Alytaus „Dzūkija“
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, Dzūkijos TV, „Alytaus naujienos“, „Alytaus gidas“

Mero Vytauto Grigaravičiaus ir administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko MELAS. 
Alytuje veikia 4 miestą reprezentuojantys sporto klubai. Kodėl Alytaus miesto tarybai skyrus lėšų sporto klubams,  vieninteliam klubui „Dzūkijos sportas“ lėšos neišmokamos? Kodėl savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas viršija savo įgaliojimus, klaidina tarybą, meluoja ir žlugdo Alytaus krepšinio klubą „Dzūkija“?
Siūlome susipažinti su parengta analize.

Jeigu savivaldybės administracija nustato, kad savivaldybės tarybos sprendimas neatitinka LR teisės aktų, tai įstatymų nustatyta tvarka pati administracija ar Vyriausybės atstovas turi teisę šį sprendimą apskųsti. 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-143 apskųstas nebuvo, todėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V.Jastremskas privalėjo jį vykdyti.

Neįvykdydamas 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-143 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo“ Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V.Jastremskas pažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 punko reikalavimus, kurie yra tokie:

„8. Savivaldybės administracijos direktorius:

 1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.“
                  DE MINIMIS – PRIEDANGA, MANIPULIAVIMAS

 Alytaus miesto savivaldybė administracijos direktorius V.Jastremskas sporto klubams VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“ ir VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“ skirstė lėšas nesivadovaudamas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, kurio 1 punkto nuostatose apibrėžta, kad klubai gali gauti dalinį finansavimą iš Kūno kultūros ir sporto programos priemonės iš dalies finansuoti sporto klubų veiklą, tačiau skirdamas iš Kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 Finansuoti kūno kultūros ir sporto veiklą.

 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V.Jastremskas nevykdė Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 27 punkto reikalavimų ir sporto klubui VšĮ „Dzūkijos sportas“ nepaskyrė šioje tvarkoje aprašytos komisijos protokolu skirtų lėšų.

Jeigu administracijos direktorius apeliuoja į de minimis taikymą, tai jis nesivadovavo Europos komisijos reglamentu ir taip, kaip tame reglamente numatyta, konkurencijos tarnybai apie de minimis taikymą nepranešė.

 

CHRONOLOGIJA IR INFORMACIJA

 

 2017-03-30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-85 buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas. Jame buvo įtraukti finansavimo apribojimai:

„8. sporto klubo metiniame biudžete savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudaro ne daugiau nei 60 proc. Per vienerius metus klubui skiriama suma, ne didesnė nei 90 tūkstančių.

9. per trejus iš eilės einančius metus klubui skirta (skiriama) savivaldybės biudžeto lėšų suma neviršija 200 tūkst. eurų (de minimis), pradedant skaičiuoti nuo 2017 metų.“

 

 • 2018-04-05 Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija 2018-04-05 posėdžio protokolu Nr. KPPt-127 paskirstė Alytaus miesto savivaldybės biudžete numatytas lėšas Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“.
 • 2018-04-24 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-532 patvirtino 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“ paskirta 50 000 eurų.
 • 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-143 įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių V.Jastremską iki 2018-04-27, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2018-04-05 posėdžio protokolą Nr. KPPt-127, paskirstyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete numatytas lėšas Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“.
 • 2017-04-27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-179 visi finansavimo apribojimai buvo panaikinti (neliko 8 punkto apribojimo, kad klubui parama ne didesnė nei 90 000 eurų ir 9 punkto apribojimo (de minimis), kad klubui parama ne didesnė nei 200 000 eurų per trejus metus. 8 punktas liko toks:

„8. Sporto klubo metiniame biudžete savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudaro ne daugiau nei 60 procentų.“

 

 • 2018-05-04 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-576 patvirtino 2018 metų kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“ paskirta 52 000 eurų
 • 2018-05-09 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-587 patvirtino 2018 metų kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“ paskirta 20 000 eurų.

 2018-10-01 Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija 2018-10-01 posėdžio protokolu Nr. KPPt-350 perskirstė Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nepaskirtas lėšas VšĮ „Dzūkijos sportas“ kitiems miestą reprezentuojantiems sporto klubams.

 • 2018-10-01 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-1204 patvirtino 2018 metų kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą:

1. VšĮ Alytaus rankinio klubas „Varsa“ – 27 600 eurų.

2. VšĮ Alytaus tinklinio klubas „Jotvingiai“ – 35 000 eurų.

3. VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“ – 22 000 eurų.

Iš viso 84 600 eurų.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_g_Nj70gT84&fbclid=IwAR0aKQCNZOpXzkMargMa9gK88hCy-MF3TOFtL8Hyn5223dHGUG1yKu2sgIA

 

 

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.