Seimo nario Roberto Šarknicko pranešimas: „Man lietuvių kalba yra Lietuva kaip vėliava – nekeičiama“ (10)

Robertas Šarknickas
Per pastaruosius dvidešimt metų Seime kartas nuo karto buvo paleidžiamas klausimas dėl ne lietuviškų rašmenų naudojimo asmenvardžiuose. Diskusijos dažnai baigdavosi nesėkme, nes visi buvę valdantieji tam nepritardavo, įvertindami grėsmę nacionalinėms vertybėms, Lietuvos simboliams, kalbai. Pagrindiniai argumentai – lietuvių kalba – unikali kalba Europoje, o Lietuva yra išskirtinė dėl etnografinių savybių ir panašiai.

Į valdžią atėjusiems valdantiesiems – liberalams, konservatoriams ir laisviečiams – Lietuva per vienus metus pati galėjo įsitikinti jų vedama vidaus ir užsienio politika. Šiuo atveju kalbėsiu apie vidaus, apie vėl dienos šviesą ant Seimo posėdžių stalo išvydusias ne mūsų raides: „x“, „q“, „w“.

Man, prisipažinsiu, tikrai yra netikėta, kad iš didžiosios valdančiosios daugumos už šias tris raides pasisakė visi konservatyvios ideologijos Seimo nariai. Nesuprantu šios valdančiosios daugumos, kuri iš esmės eilinį kartą griauna nusistovėjusias stiprias tradicijas, už kurias kovojo žmonės tuo metu, kai Lietuva klojo valstybės pamatus carinės Rusijos priespaudoje, per miškus slapta nešdami lietuvišką spaudą, knygas. Tai didelė kaina, kova, nusinešusi daug gyvybių. Tačiau ji sumokėta už tai, kad mūsų kalba neišnyktų iš kalbų žemėlapių. Į darbą vėliau įsitraukė tuometinės valstybės asmenybės: V. Kudirka, J. Jablonskis, J. Basanavičius ir daugelis kitų. Noriu pasakyti, kad tuo metu lietuvių kalboje, besivystant valstybei, taip pat buvo svetimų raidžių, kurios buvo valomos, gryninamos iki tapatumo lietuvių kalbai, be jokių svečių, kurie buvo labai artimi draugiškos kaimynystės lenkiškos kultūros gramatikai.

Turbūt sunku būtų patikėti, kad po daugiau nei šimto metų, čia, Lietuvos širdyje, nesant okupantų, savi Lietuvos Respublikos Seimo piliečiai sieks keisti kalbą. Atvirai pasakius, kitų tautybių žmonės iš principo turi teisę tų raidžių reikalauti, dėl šio reikalo jokių pretenzijų nėra. Tik tiek, kad tos teisės valdančiųjų galvose per vienus metus auga kaip ant mielių, lyg kas tuos Seimo narius būtų laikę kažkur miške, uždarę vienkiemio name ir dar palėpėje, kur kažkada jų protėviai slėpė lietuvišką spaudą, kad jiems niekas iš viršaus nenurodinėtų, kaip mes turime gyventi.

Turbūt daug girdite, kiek teisių per metus buvo reikalaujama einant buldozeriu, pažeidžiant net Konstitucijos teismo sprendimus dėl trijų svetimų raidžių. Konstitucinis Teismas aiškiai pasakė, kad dėl trijų raidžių turi spręsti Lietuvių kalbos komisija, ne politikai. Politikai turi teisę tik remtis komisijos išvadomis. Deja.

Įdomu tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje yra nurodyta, kad valstybinė kalba – lietuvių kalba. Jeigu mes savo oficialiuose dokumentuose pradėsime naudoti svetimybes, ar tada ta lietuvių kalba vis dar bus valstybinė? Ar ir tada, anot valdančiųjų, tai nebus Konstitucijos pažeidimas?

Lietuvos įstaigose naudojama kalba – lietuvių, tai reiškia, kad procesas vyksta ir dokumentai teikiami lietuvių kalba. Jei tie dokumentai surašyti kita kalba – įstaigoms privalo būti pateiktas patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. O kaip būtų tuo atveju, jei asmens dokumentai bus sudaryti svetimose kalbose naudojamais ženklais? Ar paprašius asmens dokumento reikės prašyti ir vertimo į lietuvių kalbą (gali būti aktualus sinchroninis vertimas)? Man rodos, čia žengiamas pirmas žingsnis paminint savo vertybes ir lietuviškumą. Kreipiuosi į valdančiuosius: kodėl mes turime pripažinti svetimas raides? Kodėl užsienio pasuose lietuviai negali naudoti raidžių: „ą“, „č“, „ę“, „ė“, „į“, „š“, „ų“, „ū“? Todėl, kad tų šalių kalbos abėcėlėse šių raidžių nėra. Ir niekam nekyla klausimų jas įteisinti. Ir tai yra visiškai suprantama. Tos valstybės nenori keisti savo kalbos. Ir tai yra visai suprantama.

Identitetas: istorija, gimtasis žodis, heraldikos simboliai – jiems nieko nereiškia. ,,Postilės“ prakalboje Mikalojus Daukša įtvirtino: ,,Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.“ Kas dėl pastarojo, ,,Valstybės sargas“, iššifravus dabartinėje kalboje, yra nacionalinis saugumas.

,,Nepriklausau kalbos didmeistriams, kurie kaip Arvydas Šliogeris galėtų pasakyti: „Kalba yra mano likimas.“ Tačiau kartu su Martinu Haidegeriu (Martin Heidegger) tvirtai tikiu, kad kalba yra būties namai, egzistencinis žmogaus prieglobstis“ – tai tik dar patvirtina, kas yra identiteto tautos namai kalboje.

Man lietuvių kalba yra vėliava – šventa, kuri negali būti papildoma atvykusių kitų šalių gyventojų, lygiai taip pat, kaip ir negali būti papildyta mūsų vėliava dar viena jiems artima spalva. Tai yra metafora, bet ji yra stipri kaip unikali mūsų reta kalba Europoje. Primenu, yra išlikusios tik dvi baltų kalbos – lietuvių ir latvių. Nesiekime savo kalbos su pakreipti slavų ar germanų atšakų link.

Modernumas! Šaukia Seimo salėje iš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos vietų, o tam linkčiodami galvas pritaria valdantieji. Ei, mieli dešiniųjų vertybių valstybės griovėjai. Ar ne per dažnai manipuliuojama šiuo žodžiu visus metus priimant įstatymų projektus? Pasakysiu: aš taip pat esu už modernumą, kodėl gi ne. Bet būsiu modernus su savo vertybėmis ir gimtąja kalba. Būsiu modernus, bet tuo pačiu sieksiu nebūti vienodas su pasauliu, o išskirtinis savo unikalia istorija, etnografija, kalba, nes esame tuo ir modernūs, kad neiname ir nekopijuojame, o išliekame savo dvasia kitokie – išskirtinė tauta, kartu apsauganti save nuo svetimų prikišamų raidžių, kultūros ir pan. Modernumas – tai ne globalizacija, gerbiami valdantieji.

Labai geras pavyzdys yra Prancūzijos, kuri įstatymo lygmeniu priėmė sprendimą išsaugoti savo kalbą. Priminsiu, Prancūzija yra viena iš galingiausių Vakarų Europos valstybių, kuriai toli gražu nebūtų galima prikišti taip valdančiųjų mėgstamo pasakymo „nemodernus“. Žodis „modernus“ kalbai negalioja, taip, kaip negalioja keisti ar pildyti valstybinių vėliavų spalvas. Grįžtant prie Prancūzijos – ten įstatymas apima visas gyvenimo sritis. Tai įvairūs viešosiose vietose kabantys plakatai, užrašai, gatvių pavadinimai, su eismu ir transportu susieti nurodymai. Ten, kur norima pasitarnauti šalies svečiui ir vartojama svetima (anglų) kalba, privalu šalia tą pat parašyti ir prancūziškai. Įstatyme nurodyta, kad sutartys, įsipareigojimai ir kiti raštai turi būti rašomi prancūziškai. Smulkiai pateikiama, kaip turi atrodyti reklama. Kiekvienas į ją įsiterpęs svetimžodis turi būti išverstas į prancūzų kalbą.

Kalbant apie Lietuvą bei matant, kas dabar vyksta, kas garantuos, kad po kokių, tarkime, dešimt ar penkiasdešimt metų kokia nedraugiška šalis ims ir pasakys, kad jūsų kalba, na, neturi unikalumo – yra svetimų raidžių, kad jūsų istorijoje buvome ir mes, laikas vėl kelti valstybių jungimosi klausimus. Žinoma, tai hipotetinė situacija, bet visada reikia būti budriam dėl ateities, žinant Lietuvos praeitį. Tauta ir išsiskiria tuo, kad ji turi savo tradicijas (kultūrą), kalbą, teritoriją. Deja, bet vieno – kalbos – dabar atsisakome. Baisu taip sakyti, bet žengiame žingsnį į savęs, kaip tautos, naikinimą.

Pabaigai, sveikinu Latviją, kuri vėl pasirodė visa galva aukščiau – ji ant priekinio paso puslapio neleido jokių svetimų raidžių, pagarbiai suteikė teisę svetimvardžius naudoti antrame paso lape. Manau, kad tokiu būdu išsprendžiamos dvi problemos: ir išsaugoma kalba, ir užsieniečiai patenkinti. Gerbkite mus, nes mes jus priimam kaip pilnaverčius gyventojus, bet gerbkite mūsų istoriją, kalbą.

Latvijos variantas galėjo būti priimtas ir Seime, tačiau, siekiant įgyvendinti savo ego, valdantieji pasirinko pirmą paso lapą. Nežinau, ar tautos savitumo bruožų sąskaitą reikia tenkinti savo ambicijas. Ir, negana to, kad jau prasidėjo diskusijos dėl diakritinių ženklų žodžiuose, reiškia, kad lietuvių kalbai ir saugumui yra grėsmės ją grąžinti į tuos laikus, kai lietuvių gramatiką ir kalbą tvarkė Jonas Jablonskis su visa iškilių Lietuvos asmenybių plejada.

Iš lenkų spaudos www.tvp.info: „Ginčijamos diakritikos. Pagal galiojančią taisyklę nelietuviški vardai ir pavardės lietuvių asmens dokumentuose rašomi lietuviška forma. Antradienį priimtame dokumente įteisintas nelietuviškų pavardžių rašymas lotyniška abėcėle, tai yra leidžiama vartoti lotyniškas raides „w“, „q“ ir „x“, kurių lietuvių abėcėlėje nėra.

Priėmus įstatymą, atsisakoma ir lietuviškos formuluotės nelietuviškoms pavardėms. Tai reiškia, kad įsigaliojus įstatymui bus galima naudoti du simbolius, pavyzdžiui „cz“ arba „rz“, arba taisyklingą vardo „Anna“ rašybą, kuris lietuviškame variante rašomas „Ana“.“

Tiesa, labai gaila, kad prie tokio akibrokšto prisidėjo ne tik socialdemokratai bet ir Skvernelio komanda.

Lieka laukti Prezidento sprendimo, kuris, manau, neabejotinai reaguos į tai kas įvyko šiandien Seime, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimą ir pačią Konstituciją.

 

Seimo narių balsavimo rezultatai čia:

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-45018&fbclid=IwAR053gtr1MdvIABS-KwHxCJaVyNO2cYJFWL4vytwMArn0KvKSBLoVUgQkiQ


 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  kažin kaip ten su "MaXima"? Per du dešimtmečius prekybcentrio pavadinime neteko pastebėti X? Ar oficialioje valstybės raštvedyboje ši X nevartojama? Tik dabar dangus pradėjo griūti su w, x ir q, kurios bus įrašomos tik asmeniniuose dokumentuose?

  Komentaras

  Pagal įstatymus Seimas vykdo visų institucijų parlamentinę kontrolę. Alytuj problemos dėl teisingumo ir ekonominių dalykų. Apie ką bijo prabilt politikai pirmi apie tai turintys kalbėt. Dėl teisingumo vos ne atvirai į asmenines saskaitas pervedinėja biudžetines lėšas kaip teatro ir..atvejais, dėl savivaldybės paskolų ir veiklos efektyvumo kaip tabu. Tik esmėj apie bereikšmius dalykus erzinas. Nors pagal įstatymus valdžia turi dirbt žmonėms.

  Komentaras

  ponas Šarknickas būtų bent kiek praprusęs, o ne vien Karbauskio klapčiukas, žinotų, kad tas tris raides kaip ir visą lenkišką raidyną uždraudė Rusijos carinė valdžia spaudos draudimo metais, todėl jos ir dingo iš Lietuvoje tuomet naudotos abėcėlės. Tad jo graudi apeliacija į knygnešius, gelbėjusius lietuvybę yra ne vietoje. Pone Robertai, pasižiūrėkite kokios raidės yra J.Basanavičiaus "Aušros" tekstuose. Be to, autorius turėtų žinoti, jog kaip tik jo pavardės titulinė raidė Š į mūsų raidyną yra "importuota" iš Čekijos, taigi yra kaip ir svetimybė. Tai gal jo pavardę su Š rašykime antrame paso puslapyje, o pirmajame su tikra lietuviška S? Ar ne, pone Sarknickai? Ir dar. Gal ponas Seimo narys galėtų man ir dar kokiems dviems milijonams Lietuvos gyventojų galėtų paaiškinti, kaip šios raidės pakeis mūsų gyvenimą, kaip sužalos mūsų kasdienę kalbą ir rašybą, kaip ištrins lietuvių kalbą iš pasaulio kalbų žemėlapio? Labai gaila prarasto laiko, skaitant eilinę autoriaus savireklaminę rašliavą

  Komentaras

  Seniai tokį įstatymą reikėjo priimti. Kodėl po lietuvės ir amerikiečio Walker santuokos Lietuvė turi tapti Valkerienė ar Valkerė, o vaikų pavardės prasidėti ,,V'' reide? Reiškia, Amerikoje jie bus svetimi? Nors tėvas tikras amerikietis.

  Komentaras

  Per Alytaus viešoj erdvėj besireiškiančius politikus išsiskiria, kad drysta atviriau prabilt. Iš tarybos lygio gili stagnacija. Jei nuo 2019 metų pasirodo taryba tvirtindami metines teatro veiklos ataskaitas nepastebi įtartinų lėšų pervedimų, o tvirtindami prisiima atsakomybes ir nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, tai kaip jie taryboj tvirtins tarybos veiklos ataskaitas kad ir už praėjusius metus? Nes tvirtindami tas pats kas įteisina neatsakingumus.

  Komentaras

  Tik taip valdžioje išsilaiko parodė Vilniuj sausio 13 d. minėjimai. Valdžioje tik per kariuomenės ir policijos apsaugas drysta atviriau su Tauta susidurt. Ir tai nušvilpia, nors ne visiems leidžia pasisakyt. Panašiai ir Alytuj tik teisėsaugos neatsakingumo dėka išsilaiko atskiri teismo salėse iki nualpinėjimų. Alytiškiam ne iki raidžių ir vėliavų. Jie nespėja dėkot už taryboj tvirtinamų paslaugų kainų didėjimus.

  Komentaras

  Deja patys išsirinko esmėj į įvairius valdžios lygius ponus, kuriems Konstitucija dzin. Kur įteisinta Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 triadom turiniu. - Kas ubagam davė teisę klaust, aiškint... - Po ko turėtų suprast, kad vergai turi žinot savo vietą, o ne rūpintis dėl kalbos raidžių, ar dryst ponams primint Konstituciją.

Kiti straipsniai