Šaulių būrelių vadovės ir jaunieji šauliai: „Didžiuojamės galėdami dėvėti uniformą, tai – garbė ir atsakomybė, ji įpareigoja pasitempti“ (0)

Miroslaviškių Tautiškos giesmės giedojimas ant Olakalnio.
Miroslaviškių Tautiškos giesmės giedojimas ant Olakalnio.
Viena aktyviausių Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių – Karininko Antano Juozapavičiaus 1-oji rinktinė, apimanti Alytaus regiono savivaldybes. Gausiausios jaunųjų šaulių gretos – Alytaus rajone, visose šešiose rajono gimnazijose ir Daugų V.Mirono gimnazijos Alovės skyriuje aktyviai veikia jaunųjų šaulių būreliai. Skirtingos ugdymo įstaigos, nevienodo amžiaus moksleiviai, susirinkę iš kaimiškų vietovių, gyvenviečių ir miestelių, skirtingi ir iššūkiai jaunųjų šaulių būrelių vadovams. Į Aldonos KUDZIENĖS pateiktus klausimus apie šaulietišką veiklą šį kartą atsako Miroslavo ir Simno gimnazijų jaunųjų šaulių būrelių vadovės Aušra Asakavičienė ir Danutė Gudaitienė.

1. Apie Jūsų gimnazijos šaulių veiklą vis plačiau girdisi. Sakykite, kokia šaulių istorija jau parašyta?

2. Plačiau supažindinkite ir su pačia jaunųjų šaulių bendruomene. Ar tiesa, kad šaulių veikla bene vienintelė kaimiškose gimnazijose, burianti tokias gausias jaunimo gretas?

3. Kaip gimnazistai, įsijungę į šaulių organizaciją, supranta pilietiškumą, pareigą?

4. Žygius moksleiviai mėgsta? Apskritai, ar toleruoja fizinį krūvį?

5. Vyriausybei įvedus sugriežtintą karantino režimą, gal ir Jūsų gimnazijos šauliams kažkur teko atlikti savanorystės pareigą?

6. Kaip paveikė jaunimą karantinas ir nuotolinis mokymasis?

7. Ar visi Jūsų šauliai uniformuoti? Kaip pati jaučiatės su uniforma?

8. Kas Jus pačią atvedė į šaulių organizaciją? Kiek laiko vadovaujate gimnazijos jauniesiems šauliams?

 

Būrelio principas – kai kažko išmokstame patys, išmokome ir kitus

 

Ausra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Asakavičienė, Miroslavo gimnazijos fizinio ugdymo, technologijų, Krašto gynybos ugdymo mokytoja, jaunųjų šaulių būrelio vadovė.

 

1. Labai sunku kalbėti apie istoriją, kadangi mūsų gimnazijoje šaulių būrelis pradėjo veiklą tik nuo 2011 metų, bet galiu pasidžiaugti jo aktyvia veikla. Jau turime savo tradicinius renginius: šaudymo varžybos, šauniausio šauliuko rinkimai, Sausio 13-osios ir Kovo 11-osios minėjimus, dalyvavaujame pratybose, stovyklose. Taip pat prieš kiekvienas šventes aplankome savanorių ir partizanų kapus, esančius Miroslavo seniūnijoje. Tautišką giesmę giedame ant Olakalnio.

Kiekvienais metais šauliukai vyksta į Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo pakopų kursus. Džiaugiuosi, kad būrelio šauliukai yra motyvuoti, atsakingi, draugiški nariai, kad dauguma jų tęsia veiklas, susijusias su šalies ir piliečių gynyba, tampa policijos pareigūnais ir kariais savanoriais. Man garbė būti Miroslavo gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadove.

2. Mūsų gimnazijoje šaulių būrelį lanko 29 jaunieji šauliai. Pagal lankančių skaičių, gimnazijoje tai – pats populiariausias būrelis. Jį lankyti moksleiviai pradeda nuo 5 klasės, kasmet įsijungia vis nauji nariai.

Kiekvienas būrelis turi savo vadą ir pavaduotoją, juos renkame kiekvienais metais. Tai mano pagalbininkai, padėjėjai, patarėjai.

Būreliuose vyrauja principas: kai kažko išmokstame patys, išmokome ir kitus.

Aš visada sakau, kad be jų pačių šauliukų nebūtų ir mano darbo rezultatų. Galutinis rezultatas – mūsų visų.

3. Būrelyje mokiniai skatinami puoselėti bendruomeniškumą ir patriotines vertybes. Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, šventėse, minėjimuose. Įvairūs renginiai, ekskursijos, susitikimai ugdo jaunų žmonių pilietiškumą, atsakingumą, moko gyvenimiškos patirties ir pagarbos sau artimui ir šaliai.

Noriu paminėti kelis renginius, kurie jauniesiems šauliams paliko didžiausią įspūdį: Kalniškės mūšio minėjimai, Šaulio priesaika, Sausio 13 dienos renginiai (bėgimas Vilniuje, Druskininkuose, žygis ), susitikimas su Ukrainos kariais Druskininkų reabilitacijos centre, susitikimas su ,,Misija Sibiras“ dalyve A. Jasionyte, taip pat pokalbiai su buvusiais mūsų gimnazijos mokiniais, kurie atlieka pilietinę pareigą –saugo mūsų Tėvynę. Visos šios veiklos būrelyje ir kiti renginiai, kurie organizuojami rinktinėje, tikrai vertingi jaunai, besiformuojančiai asmenybei.

4. Kokia veikla be žygių, juk jų metu mes ne tik stipriname savo sveikatą, bet ir susipažįstame su gimtojo krašto istorija, stipriname bendruomeniškumą, draugiškumą, atsakingumą, valią.

Stengiamės pagal galimybes dalyvauti įvairiuose žygiuose, tokiuose kaip ,,Birutiečių žygis“, Alytaus karininko Antano Juozapavičiaus 1-osios rinktinės ir KASP organizuojamuose žygiuose.

Jau kelinti metai esame prisijungę prie Šv. Jokūbo jaunųjų ambasadorių estafetės. Šiais metais šį žygį organizavome kartu su Alytaus rajono Simno gimnazijos jaunaisiais šauliais, įveikėme atstumą Meteliai–Miroslavas (21 km).

Jau antrus metus organizuojamos Jaunųjų šaulių ir moksleivių dienos stovyklos. Šių stovyklų tikslas – turiningas, aktyvus vaikų vasaros užimtumas, ugdyti mąstančią, pilietišką, savarankišką, fiziškai aktyvią asmenybę, skatinti domėjimąsi Lietuvos šaulių sąjunga.

Taip pat jaunuosius šaulius žygiuoti skatina ir įsteigti žygeivio ženkliukai. Noriu pasakyti, kad jau 13 būrelio narių turi I laipsnio žygeivio ženkliukus. Per praėjusius metus jie dalyvavo įvairiuose žygiuose ir įveikė ne mažiau kaip 100 km. O dėl fizinio krūvio, tai galiu pasakyti tik tiek, kad kaimo vaikai yra fiziškai stipresni už miesto, kadangi jie fiziškai aktyvesni, daugiau juda, sportuoja. Noriu pasidžiaugti, kad kiekvienais metais baigę gimnaziją mokiniai įsijungia į Krašto apsaugos savanorių pajėgas (KASP).

 

5. Vyriausybei paskelbus karantiną ir aš pati, ir Miroslavo gimnazijos jaunieji šauliai – Karolina Gudaitytė ir Deividas Kemešys (sąlyga savanoriauti – turėti18 metų ) savanoriavome prie Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus, taip pat Alytaus miesto viešosiose vietose, Rotušės aikštėje, miesto sode, prie Baltosios rožės tilto, Jaunimo parke.

 

6. Nuotolinis mokymasis tikrai pakoregavo visas mūsų būrelio veiklas. Daug planuotų renginių neįvyko, tokių kaip 108 kuopos šaudymo varžybos, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti, Šauniausio šaulio rinkimai.

Karantino laikotarpiu tikrai trūko gyvo bendravimo, nors stengėmės kiek galima daugiau organizuoti įvairių veiklų, kurios mokinius atitrauktų nuo kompiuterių, telefonų. Organizuotos viktorinos, konkursai, minėjimai, susitikimai, mokymai. Labai džiaugėmės atsiradus galimybei dirbti kontaktiniu būdu, dalyvavome šv. Jokūbo jaunųjų ambasadorių žygyje, dienos stovykloje. Yra noro dalyvauti rinktinės organizuojamose vasaros stovyklose ir kitose veiklose.

7. Uniforma atlieka daugelį funkcijų. Visų pirma, tai – skiriamasis ženklas, leidžiantis nesunkiai atskirti jaunuosius šaulius nuo moksleivių, ji formuoja vieningą įvaizdį, taip pat įpareigoja tinkamai elgtis.

Dauguma būrelio narių turi uniformas. Išlaikę Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių II ugdymo pakopos kursą, jaunieji šauliai uniformas gavo iš Alytaus karininko Antano Juozapavičiaus 1-osios rinktinės. Gimnazija yra įsigijusi 10 uniformų komplektų. Man uniforma labai patinka. Ji turi būti visada tvarkinga, atitikti reikalavimus. Su uniforma turiu būti pasitempusi, nuolat stebėti, kaip atrodai, ką darai ir kalbi. Jaučiu, kad būnant su uniforma, suaugusieji, mokiniai į mane atkreipia dėmesį, tad stengiuosi kontroliuoti savo veiksmus. Ir iš būrelio narių reikalauju tvarkingos uniformos ir tinkamo elgesio dėvint ją.

 

8. 2011 metų rugsėjį pasikvietė buvęs gimnazijos direktorius Romualdas Gelažauskas ir paklausė, ar norėčiau vadovauti naujam jaunųjų šaulių būreliui gimnazijoje. Iš tikrųjų, nieko nebuvau girdėjusi apie šaulių organizaciją ir jos veiklas, bet, padrąsinta direktoriaus, nutariau pabandyti.

Pasiūliau mokiniams, jie mielai sutiko dalyvauti būrelio veiklose. Atėjus į organizaciją nepažinojau nei vieno žmogaus, o dabar galiu visus vadinti sesėmis ir broliais. Sustiprėjo mano pačios vertybinės nuostatos, atradau bendraminčių ratą, įgijau gyvenimiškos ir šauliškos patirties ir galiu veikti tai, kas man patinka – mokytis ir daryti gerus darbus savo šaliai.
Ačiū Alytaus karininko Antano Juozapavičiaus 1-osios rinktinės vadui Skirmantui Valatkevičiui ir vado pavaduotojui Juozui Luckui ir visam kolektyvui už suteiktą pagalbą, žinias, padrąsinimus pradedant vykdyti ir organizuoti veiklas.

 

„Man meilė Tėvynei nėra tušti žodžiai“

Danute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danutė Gudaitienė, Simno gimnazijos fizinio ugdymo, Krašto gynybos ugdymo mokytoja, jaunųjų šaulių būrelio vadovė.

 

1. Šaulių būrelis Simno gimnazijoje veikia ne vieną dešimtmetį. Aš jam vadovauti pradėjau nuo 2012 metų. Tuo metu būrelį lankė apie 15 vyresniųjų klasių mokinių. Žinių apie šaulių veiklą daug neturėjau, todėl užsiregistravau į kursus, ieškojau informacijos internete, tariausi su kolegomis, daug padėjo karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės nariai.

Šiuo metu gimnazijoje yra 45 jaunieji šauliai, 5 – IV gimnazijos klasės moksleiviai.

2. Mūsų gimnazijoje tai viena iš gausiausią narių skaičių turinti bendruomenė. Kuriame savo tradicijas: kasmet vyksta Sausio 13-osios bėgimas Simne, kariuomenės dienos minėjimas gimnazijoje, tvarkomi partizanų kapai Simno miesto kapinėse, žydų kapai Pošnelės miške, gegužės mėnesį vyksta dviračių žygis į Kalniškės mūšio vietą, dviračių žygiai „Pažinkime savo kraštą“.

Aktyviausi gimnazijos jaunieji šauliai ir mano pagalbininkai – sesės Miglė ir Aistė Pujanauskaitės, Aivaras Narauskas, Augustė Vasiljevaitė, Gabija Babikaitė.

 

3. Kiekvieno šaulio siekiamybė – apsivilkti uniformą, o ją turi labai aktyvūs šauliai. Tokių mokinių gimnazijoje yra virš dešimties. III gimnazijos klasės mokinė Miglė Pujanauskaitė išsilaikė IV pakopos reikalavimus, jos tikslas – studijuoti Lietuvos karo akademijoje. Dalyvaudami šaulių veikloje, mokiniai mokosi bendravimo ir bendradarbiavimo, lyderystės, atsakomybės, ištvermės, savanorystės, pareigingumo.

 

4. Žygius moksleiviai mėgsta. Žygiuoja ir pėsčiomis, ir dviračiais. Kasmet jaunieji gimnazijos šauliai dalyvauja vasaros pakopų stovyklose. Kai kurie mokiniai neišbūna iki pabaigos stovykloje, bet ne dėl fizinio krūvio, o pasiilgsta namų, artimųjų.

 

5. Karantino metu šauliai Julius Melenkevičius ir Aistė Buinickaitė budėjo Alytaus miesto viešose erdvėse, o pirmojo karantino metu budėjo ir buvusi gimnazijos jaunoji šaulė Greta Tamulynaitė, 2020-aisiais metais baigusi gimnaziją.

 

6. Veiklos vyko nuotoliniu būdu, žinoma, tai nebuvo taip įdomu, kaip gyvas bendravimas. Jaunieji šauliai individualiai dalyvavo Sausio 13-osios, Kovo 11-osios ėjimo iššūkiuose, balandį – „Einu, bėgu, važiuoju“.

Labiausiai trūko fizinio aktyvumo ir gyvo bendravimo, todėl visi noriai dalyvavo gegužės mėnesį organizuotame šv. Jokūbo kelio žygyje.

 

7. Uniformas turi aktyviausi nariai ir išlaikę III pakopos kursą. Alytaus rajono savivaldybė finansavo dešimties uniformų pirkimą Simno gimnazijos jauniesiems šauliams. Aš, kaip ir visi mano jaunieji šauliai, didžiuojuosi galėdama dėvėti uniformą. Tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė, įsipareigojimas veikti Tėvynės labui.

 

8. Gimnazijos jauniesiems šauliams vadovauju 9 metus. Į šaulių organizaciją atvedė smalsumas, noras išbandyti save naujoje veikloje, savanorystė ir meilė Tėvynei. Man meilė Tėvynei nėra tušti žodžiai.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.