Sau­lius Bi­ti­nas pa­lie­ka „So­fa Brands”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2020 Sausis 31
Saulius Bitinas
Nuo ateinančio pirmadienio Saulius Bitinas pradeda va­dovauti ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“.
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­tu­je vei­kian­čios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vės „So­fa Brands“ va­do­vui Sau­liui Bi­ti­nui. Nuo at­ei­nan­čio pir­ma­die­nio jis pra­de­da va­do­vau­ti Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vei­kian­čiai Jungtinių Amerikos Valstijų ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hol­lis­ter Lie­tu­va“.

Kaip sa­kė S.Bi­ti­nas, jį va­do­vau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­duk­tus ga­mi­nan­čiai Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vei­kian­čiai ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“ pa­kvie­tė jos va­do­vai.

Aly­tu­je įsi­kū­ru­siai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vei „So­fa Brands“, ga­mi­nan­čiai kom­po­nen­tus minkš­­tie­siems bal­dams, jis va­do­va­vo dau­giau kaip dve­jus me­tus.

Maž­daug prieš tris mė­nesius S.Bi­ti­nas iš Alytaus per­si­kraus­tė gy­ven­ti į Kauną.

Jis bu­vo iš­rink­tas šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau man­da­to at­si­sa­kė per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je dėl šeiminių ap­lin­ky­bių.

Jį mies­to ta­ry­bo­je pa­kei­tė ki­tas mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tas – Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin.

S.Bi­ti­nas, kaip Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas, ta­čiau ne­san­tis šios par­ti­jos na­rys, per­nykš­tį pa­va­sa­rį da­ly­va­vo ir tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko penk­to­je vie­to­je.

 

 

  Komentaras

  Sveiki atvykę į 24 valandų paskolos tarnybą. Mūsų įmonė užsiima finansavimu (paskolos, kapitalas, finansavimas, investicijos), mes suteikiame paskolas su 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolas visame pasaulyje su suprantamomis sąlygomis. Mes siūlome paskolas rimtai mąstantiems asmenims ir įmonėms.

  Mūsų įmonė (24 valandų paskolų tarnyba) ieško projektų, kuriuose galėtų investuoti didžiulius grynuosius pinigus, kurie gali būti ilgalaikiai ir (arba) trumpalaikiai projektai, tačiau su dideliais dividendais. Ar jūs ieškote investuotojo savo projektui? Ar pažįsti ką nors, kas ieško investuotojo į savo projektą? ar reikalingi tarptautiniai partneriai mega projektams / sutartims? Pvz. Ar esate finansų konsultantas klientui, kuriam reikia verslo, projektų ir investicijų paskolų? Jūs taip pat galite nukreipti mus į savo klientą ir mes jums pasiūlysime paskolas, už kuriuos gausite 15% komisinio mokesčio už paskolos sandorį ...

  Prašau parašykite man apie galimą verslo bendradarbiavimą, nes esame atviri diskusijoms. Laukiu jūsų galimo bendradarbiavimo. Susisiekite su mumis šiandien, jei jus domina mūsų pasiūlymai.

  Svetainė: 24hourservce.com
  Kontaktinis el. Paštas: larryfox2017@hotmail.com
  „WhatsApp“: +447451283532

  Komentaras

  Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills You have come to the right place just contact us abdullahibrahimlender@gmail.com
  whatspp Number +918929490461
  Mr Abdullah Ibrahim

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.