Ru­si­jo­je pre­ky­bos cen­trus val­dan­tis V.Us­pas­ki­chas ne­ke­ti­na jų at­si­sa­ky­ti (4)

I.Ge­lū­no / BNS nuotr.
I.Ge­lū­no / BNS nuotr.
Nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros du pre­ky­bos cen­trus Ru­si­jo­je ne­tie­sio­giai val­dan­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras, Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ne­ke­ti­na jų par­duo­ti, nes jos esą nė­ra stra­te­gi­nės ben­dro­vės, ra­šo por­ta­las lrt.lt. „Ši­ta įmo­nė nė kiek ne­su­si­ju­si su Lie­tu­va, nie­ko ne­tei­kia, nie­ko iš Lie­tu­vos ne­per­ka. (...) Nė­ra stra­te­gi­nė kom­pa­ni­ja, ku­ri kaž­ką ga­min­tų ir pa­dė­tų ka­ro da­ly­kams, (...) be to pa­ja­mos ben­dro­vės yra vi­siš­kai kri­tu­sios“, – lrt.lt tei­gė po­li­ti­kas.

Pa­sak por­ta­lo, V.Us­pas­ki­chui pri­klau­san­ti ben­dro­vė „Vi­kon­da de­ve­lop­ment“ Ru­si­jo­je val­do du pre­ky­bos cen­trus „Vi­kon­da“. Vie­nas jų yra per 200 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čia­me Ry­bins­ke, o ki­tas – 35 tūkst. žmo­nių gy­ve­na­mo­je Ko­riaž­mo­je.

Rem­da­ma­sis tarp­tau­ti­nių re­gist­rų duo­me­ni­mis lrt.lt nu­ro­do, kad 78,5 proc. „Vi­kon­da de­ve­lop­ment“ ak­ci­jų val­do ben­dro­vė „Ed­ver­vi­ta“, o pas­ta­ro­sios 80 proc. ak­ci­jų tu­ri V.Us­pas­ki­chas.

„Vi­kon­da de­ve­lop­ment“ apy­var­ta per­nai su­da­rė apie 4 mln. eu­rų, o pel­nas – apie 480 tūkst. eu­rų. V.Us­pas­ki­cho tei­gi­mu, ben­dro­vės pa­ja­mos pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je kri­to apie 40 proc.

BNS inf.

 

Užs. Nr. 064

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  noorani qaida mentioned, As of January 2013, Moscow has 82 shopping malls, two of which are the largest in Europe. In 2016, Moscow has at least 100 shopping centers, according to data from the FourSquare social network. Another source lists over 280 malls.

  Komentaras

  As mentioned by ghostwriters agency salaris in Moscow, with 105 thousand square meters of gross leasable area (GLA), was Russia's largest shopping mall in 2019. The Brosko Mall in Khabarovsk, which is about two times smaller, was the country's second largest shopping center when it opened in 2019. 02-Mar-2020

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.