Drėkintuvo naudojimas namuose gali būti ypač naudingas tiems, kurie kenčia nuo kvėpavimo takų ligų. Kaip žmogus, savo kailiu patyręs teigiamą poveikį, galiu drąsiai teigti, kad oro drėkintuvo...
Šventinis laikotarpis įmonėms neretai yra pats darbingiausias. Todėl tinkamas pasiruošimas gali būti labai svarbus norint maksimaliai išnaudoti šį laikotarpį ir pasiekti puikių rezultatų. Taigi, šiame...
Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Dzū­ki­jos van­de­nys“ nu­sta­tė per­skai­čiuo­tas ge­ria­mo­jo van­dens...
Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino regioninį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą. Jis atnaujina 2014-2020 m. Alytaus regiono atliekų tvarkymo planą ir numato priemones, kurios...
At­si­žvelg­da­ma į au­gan­tį slau­gos po­rei­kį, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) stip­ri­na am­bu­la­to­ri­nės slau­gos pa­slau­gas na­muo­se (ASPN). Jas ga­lės gau­ti pla­tes­nis...
"Tom Ford" - vienas karščiausių mados ir kvepalų vardų. Nenuostabu, kad jo kūriniai žinomi visame pasaulyje. Aukštos įtampos, unikalaus dizaino kvepalai su charakteriu, puikiai tinkantys vyrams ir...
Degalų akcizas – tai mokestis, imamas perkant degalus, įskaitant benziną, dyzeliną ir kitus naftos produktus. Šiuo mokesčiu siekiama padėti vyriausybėms gauti pajamų, taip pat paskatinti įmones ir...
Apyvarpės uždegimas, mediciniškai vadinamas balanitu, yra dažna berniukų ir kūdikių problema. Ši būklė gali kelti susirūpinimą ir diskomfortą tiek vaikui, tiek tėvams. Norint veiksmingai valdyti šią...
Dažnai klaidingai galvojama, kad draugiški aplinkai sprendimai kainuoja brangiai ir yra prieinami ne visiems. Štai APVA parama saulės parkams gali pasinaudoti labai didelė dalis gyventojų,...
Lap­kri­čio 25 die­ną mu­gė „Sti­lius ir Sko­nis” at­ke­liau­ja į Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą!
Terasos, stiklinės verandos ir stoginės yra puikios poilsio erdvės, kurios praturtina kiekvieno namo aplinką ir suteikia įvairių galimybių. Šios erdvės ne tik leidžia leisti laisvalaikį su draugais ar...
„Nesipakuok!“ – toks yra šiemetės Europos atliekų mažinimo savaitės šūkis. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, palaikydamas savaitės idėją, ragina kiekvieną asmeniškai prisidėti prie atliekų...
Rū­šiuo­ti at­lie­kas mo­ko­mės jau dau­giau kaip de­šimt me­tų. Per tą lai­ką kei­tė­si ir rei­ka­la­vi­mai, ir ga­li­my­bės, ir dau­ge­lio žmo­nių įpro­čiai, ta­čiau iš­li­ko ga­jūs kai ku­rie...
Šaltuoju metu opiausia apkalbų tema tampa – namų šildymas. Nuosavuose namuose gyvenantys ir taip turi nemažai sodo priežiūros ir namų rūpesčių, o čia dar malkų ar kito kuro paruošimas visam šildymo...
Nuo šian­dien, lap­kri­čio 9 die­nos, mies­to ir ra­jo­no pa­ra­mos ga­vė­jai mais­to ga­lės įsi­gy­ti pa­gal nau­ją tvar­ką – lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­to ban­kas“ Aly­taus sky­riaus...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.