Šį sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, visi augalų mylėtojai ir augintojai rinksis į Moki-veži aikštelę. Čia nuo pat ryto, nuo 10 valandos, vyks specializuota sodinukų mugė „Aš sodinu“. Į Alytų atvyksta...
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), ad­mi­nist­ruo­jan­tis at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, pir­mą­kart bu­vo pa­skel­bęs...
Ieš­ko­da­mi ver­slo plėt­ros ga­li­my­bių, smul­kių­jų ūkių sa­vi­nin­kai vis daž­niau ko­o­pe­ruo­ja­si ben­drai veik­lai. Ro­kiš­kio ra­jo­no gal­vi­jų au­gin­to­jas Al­man­tas Še­dys džiau­gia­si...
Medicininė apranga be jokios abejonės reikalinga bet kuriose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems žmonėms. Medicininė apranga yra ne tik kasdienė darbo uniforma, tačiau taip pat ir reikšminga...
Aly­tiš­kei In­drei Ba­bars­kai­tei vai­kys­tė­je te­ko iš­kęs­ti ke­le­tą ope­ra­ci­jų, nuo­la­ti­nį re­a­bi­li­ta­ci­nį gy­dy­mą, įvai­rias ki­tas pro­ce­dū­ras, kad ga­lė­tų vaikš­čio­ti. Da­bar ji...
Pradėjus skaičiuoti pirmąsias rudens dienas, į Alytų tradiciškai atvyksta didžioji rudens mugė. Kasmet didelio alytiškių dėmesio sulaukianti mugė šiais metais vilios išskirtiniais Lietuvos kūrėjų ir...
Sveika gyvensena, subalansuota mityba, aktyvus gyvenimo būdas – ne tik reklaminiai žodžiai, bet ir daugumos žmonių kasdienybės dalis. Pandemijai sustabdžius pasaulį, pakito gyvenimo būdas, tačiau...
Kas­met vis dau­giau žmo­nių iš­kei­čia mies­to šur­mu­lį į gy­ve­ni­mą gam­tos ap­sup­ty­je. So­dy­bos-žir­gy­no „Virš ąžuo­lų” įkū­rė­jas Ig­nas Le­liu­ga il­gą lai­ką ža­vė­jo­si Že­mai­ti­jos...
Ne paslaptis, kad grožio industrija nuolatos kinta ir atneša vis naujų išbandymų kiekvienai grandžiai – tiek patiems populiariausiems gamintojams, tiek pasigražinti mėgstančioms moterims. Keletas...
Nuo rug­sė­jo 20 d. pra­de­da­ma mo­kė­ti 2021 m. per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio na­cio­na­li­nė pa­ra­ma už pie­ną. Be­veik 17 tūkst. pie­no ga­min­to­jų bus iš­mo­kė­ta 12,3 mln. Eur.
Tie, kurie turi kieto kuro katilą, dažnai nesutaria, tai koks gi kuras yra geriausias? Žinoma, viskas priklauso ne tik nuo kuro savybių, bet ir nuo jūsų asmeninių aplinkybių. Pavyzdžiui, jei turite...
Dabar ekologiški sprendimai yra labai paplitę. Žmonės domisi žiedine ekonomika, stengiasi taupyti žemės išteklius ir kitaip saugoti gamtą. Ekologija ir tvarumas užima svarbią dalį ir šiuolaikinėje...
Daug žmonių bent kartą per dieną pasimėgauja aromatingu kavos puodeliu, tačiau ne kiekvienam priimtinas kavos poveikis ar sodrus skonis. Jei ieškote, kuo galite pakeisti kavą, ar norite atrasti...
Li­vi­ta Žva­liaus­kai­tė – 25 me­tų aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne, ke­lia­vu­si po pa­sau­lį, o pas­kui grį­žu­si į gim­ti­nę dirb­ti kir­pė­ja. Spal­vin­gais pri­si­mi­ni­mais ir...
Šiandien, rugpjūčio 27 d., Seimo narys Vytautas Bakas lankysis Alytuje ir susitiks su turgavietėse mėsa ir paukštiena bei jų produktais prekiaujančiais verslininkais. Susitikime V. Bako kvietimu...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.