No­rė­da­mi šil­tai gy­ven­ti ir kvė­puo­ti šva­riu oru, pa­si­keis­ki­te lan­gų tar­pi­nes ir įsi­ren­ki­te ko­ky­biš­kas or­lai­des.
Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkyje šiuo metu – pats darbymetis. Šimtai tūkstančių tulpių iš Alytaus rajone esančių šiltnamių keliauja į „Maximos“ parduotuves visoje Lietuvoje. Šeimos ūkyje darbams...
Apie kokybišką gyvenimą gražioje aplinkoje svajoja visi ir dažnai. Tačiau, ar jis toks ir bus, didele dalimi priklausys nuo mūsų pačių – jei atliksime tam tikrus darbus, tai pokyčiai bus teigiamai,...
Alytaus miesto savivaldybės administracija, siekdama padidinti užimtumą ir padėti miesto gyventojams integruotis į darbo rinką, kviečia Alytaus m. nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir...
Ką tik pa­si­bai­gu­si žie­ma ūki­nin­kams, at­ro­do, bu­vo pa­lan­ki. Žiem­ken­čiai per­žie­mo­jo pui­kiai, ne­iš­ša­lo ir jau pa­ma­žu tie­sia gal­vas iš po snie­go. De­ja, yra bu­vę ir ki­to­kių...
Dominyka Mikštaitė įkūrė prekinį ženklą pavadinimu artumè, sėkmingai sujungdama Tibeto ir Vakarų medicinos sveikatinimo metodus bei praktikas tam, kad padėtų žmonėms išvengti ligų, kartu išsaugotų bei...
Kokios plaukų priežiūros priemonės yra geriausios? Tos, kurios geriausiai tinka jums!
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau tre­čią kar­tą su­trum­pi­no ati­dir­bi­mo lai­ką į Dzū­ki­jos sos­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas at­vyks­tan­tiems gy­dy­to­jams, ku­rie...
Dekoruodami namą, pabandykime prie to prieiti visapusiškai nuo pat pradžių, pradedant svetainės ir virtuvės apdaila tęsiant sodo ar terasos dekoru. Architektūrinė sąsaja tarp namo interjero ir jo...
Taip sa­ko Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, Aly­taus ap­skri­ties epi­de­mio­lo­gė Da­ly­tė...
Vyriausybė trečiadienį posėdyje nusprendė iki kovo 31 dienos šalyje pratęsti karantino režimą. Tuo tarpu judėjimo tarp savivaldybių ribojimai, su tam tikromis išimtimis, pratęsti iki kovo 15 dienos.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šuo­ju pir­ki­mu vėl sto­jo prie...
Pasaulyje vis sparčiau populiarėjantis depiliacijos būdas – plaukų šalinimas lazeriu, laikomas vienu efektyviausių būdų ilgam laikui atsikratyti nepageidaujamų plaukelių. Tačiau kaip ir kiekviena,...
Miš­ko ke­liu­ku bren­du per pu­rų snie­gą. Klo­ne­lė­se snie­go sto­ris sie­kia be­veik met­rą, me­džiai, ypač spyg­liuo­čiai, kaip ka­rei­viai gin­klą, ša­kų glė­by­se glau­džia snie­go kal­nus,...
65-erių ir vy­res­nių aly­tiš­kių vak­ci­na­ci­ja nuo ko­ro­na­vi­ru­so ta­po be­ne ak­tu­a­liau­sia šian­die­nos po­kal­bių te­ma. Trūks­tant in­for­ma­ci­jos, bū­si­mas vak­ci­na­ci­jos pro­ce­sas...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.