Naudinga https://www.alytausnaujienos.lt/ lt SAM teikia rekomendacijas Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgaliui https://www.alytausnaujienos.lt/sam-teikia-rekomendacijas-visu-sventuju-ir-veliniu-savaitgaliui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_1111.jpg?itok=Z21vKuxz" width="344" height="287" alt="Velines" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="_Hlk54957431" id="_Hlk54957431"></a> Prieš vykstant lankyti artimųjų kapų rekomenduojama pasidomėti, kokiai zonai – žaliai, geltonai ar raudonai, priskiriama konkreti savivaldybė. Tai padaryti galite apsilankę interaktyviame epidemiologinės koronaviruso situacijos žemėlapyje (jį rasite <a href="https://experience.arcgis.com/experience/83fb531b67d74ea98b01526e9da7d3eb">ČIA</a>).</p> <p>Jei teritorijoje, į kurią planuojama vykti, yra paskelbtas karantinas, kelionę siūlomą atidėti vėlesniam laikui. Žmonėms, esantiems izoliacijoje arba turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), draudžiama vykti lankyti artimųjų kapus. Privaloma likti namuose ir visais iškilusiais klausimais konsultuotis su Karštąja koronaviruso linija (tel. 1808) arba su savo šeimos gydytoju.</p> <p>Jei artimųjų kapus nusprendžiama lankyti Vėlinių savaitgalio metu, esant galimybei į vietą rekomenduojama vykti asmeniniu automobiliu, vengti kelionių troleibusu, autobusu ar traukiniu. Vis dėlto, žmonėms, negalintiems nesinaudoti viešuoju transportu, privaloma visos kelionės metu tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones – medicininę ar tekstilinę veido kaukę, respiratorių be vožtuvo. Nepamiršti nuolat dezinfekuoti rankas.</p> <p>Teritorijose, kuriose paskelbtas karantinas, kapinėse, kaip ir kitose viešose erdvėse, negalima būriuotis didesnėmis nei 5 žmonių grupėmis (išskyrus šeimos narius). Privaloma laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp žmonių ar žmonių grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto (rankų paspaudimo sveikinantis, apsikabinimų), laikytis asmens higienos reikalavimų.</p> <p>Aplankius kapus nerekomenduojama vykti į organizuotus giminių susitikimus uždarose patalpose. Svarbu, kad būtų vengiama kontakto su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama.</p> <p>Svarbiausia, visur ir visada laikytis SAM rekomenduojamų prevencijos priemonių: vyresniems nei 6 metų žmonėms viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones – medicininę ar tekstilinę veido kaukę (išskyrus taikomas išimtis dėl veido apsaugos priemonių negalią turintiems žmonėms, kai jie dėl savo sveikatos būklės šių priemonių dėvėti tiesiog negali. Tie, kurių turima negalia leidžia, gali rinktis alternatyvias veido apsaugos priemones, pavyzdžiui, veido skydelius), respiratorių be vožtuvo, stengtis išlaikyti bent 2 metrų atstumą tarp žmonių, vengti bet kokio tiesioginio fizinio kontakto, dezinfekuoti rankas, paviršius.</p> <p>Susipažinti su rekomendacijomis galite <a href="https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Rekomendacijos_velinems%5B7166%5D%20(4).pdf">ČIA</a>.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong><a href="http://sam.lrv.lt/lt/kontaktai-ziniasklaidai">SAM Spaudos tarnyba</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_1111_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1936-k3NfWJ_PhkQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_1111_0.jpg" width="5081" height="2926" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1936&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="UaBqxXaODB-ovJJtDUFFvCGhd5mM9Y-4xJsjo5IqlI4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:14:39 +0000 vyrredaktorius 1936 at https://www.alytausnaujienos.lt SAM primena apie neformalaus ugdymo veiklų keliamą riziką https://www.alytausnaujienos.lt/sam-primena-apie-neformalaus-ugdymo-veiklu-keliama-rizika <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Kovidukas_2.jpg?itok=BwZknDa0" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Epidemiologai atkreipia dėmesį, kad neformalaus ugdymo užsiėmimuose susitinka skirtingų amžiaus grupių, klasių arba ugdymo įstaigų vaikai. Neužtikrinant srautų atskyrimo susidaro palankesnės sąlygos koronaviruso (COVID-19) infekcijai plisti tiek tarp pačių vaikų, tiek tolesniam plitimui šeimose.</p> <p>Neformalaus ugdymo veiklų metu gali susitikti vaikai tiek iš teritorijų, kuriose paskelbtas karantinas, tiek iš teritorijų, kuriose epidemiologinė situacija yra geresnė, kas taip pat didina infekcijos plitimo riziką.</p> <p>Primename, kad remiantis spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms neformaliojo švietimo teikėjai, kurie vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, turi tai daryti nuotoliniu būdu, o jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma.</p> <p>Saugant visų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad visas neformalaus švietimo veiklas, tarp jų – dienos ar ilgesnio laikotarpio stovyklas, mokinių ekskursijas ir edukacines programas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu būdu.</p> <p>Vykdant treniruotes, taip pat varžybas aukšto meistriškumo sportininkams (vaikams ir suaugusiesiems), veiklą (išskyrus neformalųjį švietimą) organizuoti leidžiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.</p> <p>Šios sąlygos galios ir po lapkričio 8 d. organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą.</p> <p class="text-align-right"><a name="_Hlk43979339" id="_Hlk43979339"></a> <strong>SAM Spaudos tarnyba</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1934&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xi5Y7GirZqLFe7vu2-r-ZMSjcXAjGh_cunritEIf3Dc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:09:09 +0000 vyrredaktorius 1934 at https://www.alytausnaujienos.lt Kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gos kai­me – abi­pu­sė nau­da https://www.alytausnaujienos.lt/kon-sul-ta-vi-mo-pa-slau-gos-kai-me-abi-pu-se-nau-da <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/123-13499" rel="bookmark"> Nr. <span> 123 (13499) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/zemdirbiai.jpg?itok=jHuNsS5u" width="344" height="287" alt="zemdirbiai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pro­fe­sio­na­lūs mo­ky­mai įvai­rio­mis te­mo­mis</h2> <p>Pa­gal veik­los sri­tį ūki­nin­kai, jau­nie­ji ūki­nin­kai ir ki­ti že­mės val­dy­to­jai, miš­ko val­dy­to­jai, kai­mo vie­to­vė­se vei­kian­čios la­bai ma­žos, ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės ga­li pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą mo­ky­mams že­mės ūkio veik­los val­dy­mo rei­ka­la­vi­mų ir ge­ros ag­ra­ri­nės ir ap­lin­ko­sau­gos būk­lės stan­dar­tų lai­ky­mo­si, eko­no­mi­nės ir ap­lin­ko­sau­gi­nės veik­los miš­ko val­do­je, įmo­nių eko­no­mi­nės veik­los, in­teg­ruo­tų au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių, ku­rios ma­žin­tų pes­ti­ci­dų nau­do­ji­mą, tai­ky­mo ir pa­na­šio­mis te­mo­mis.</p> <p>Mo­ky­mus Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka tei­kia at­rink­tas kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­tis ūkio sub­jek­tas, ku­ris yra ir pa­ra­mos ga­vė­jas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gos, ūkio val­dy­mo ir ūki­nin­kų pa­va­da­vi­mo pa­slau­gos“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma pa­si­nau­do­ti kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­go­mis“.</p> <p>2020–2022 me­tais ūki­nin­kai, jau­nie­ji ūki­nin­kai ir ki­ti že­mės val­dy­to­jai pa­gal veik­los sri­tį pa­si­da­lys 167 945 Eur, miš­ko val­dy­to­jams šiam lai­ko­tar­piui skir­ta 64 500 Eur pa­ra­mos. Kai­mo vie­to­vė­se vei­kian­čios la­bai ma­žos, ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės at­ei­nan­čius dve­jus me­tus da­ly­sis 46 500 Eur, miš­ko val­dy­to­jai – 64 500 Eur.</p> <h2>Rei­ka­la­vi­mai – pa­gal pa­reiš­kė­jų veik­los kryp­tį</h2> <p>Gau­ti pa­ra­mą vi­sai ne­su­dė­tin­ga. Svar­biau­sia pa­reiš­kė­jams ne­tu­rė­ti įsi­sko­li­ni­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­tui ir Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dui bei ne­tu­rė­ti fi­nan­si­nių sun­ku­mų – ne­bū­ti ban­kru­tuo­jan­tiems ar­ba lik­vi­duo­ja­miems. Tie­sa, ūki­nin­kai, jau­nie­ji ūki­nin­kai ir ki­ti že­mės val­dy­to­jai, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la, be to, dar tu­ri bū­ti val­dos val­dy­to­jai, įre­gist­ra­vę že­mės ūkio val­dą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio ir kai­mo ver­slo re­gist­re, taip pat nu­ro­do­ma, kad jų ūkio eko­no­mi­nis dy­dis, iš­reikš­tas pro­duk­ci­jos stan­dar­ti­ne ver­te, pa­raiš­kos tei­ki­mo mo­men­tu tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 4 000 Eur.</p> <p>Į pa­ra­mą kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­goms pre­ten­duo­jan­tys miš­ko val­dy­to­jai as­me­niš­kai taip pat tu­ri bū­ti val­dos val­dy­to­jai, įre­gist­ra­vę že­mės ūkio val­dą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio ir kai­mo ver­slo re­gist­re, o jų miš­ko val­da tu­ri bū­ti ne ma­žes­nė kaip 1 ha, ver­ti­nant pa­gal Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro duo­me­nis.</p> <p>La­bai ma­žos, ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės tu­ri ati­tik­ti smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­to sta­tu­są, api­brėž­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­me, ir veik­ti kai­mo vie­to­vė­se.</p> <h2>Pa­raiš­kos – tik elek­tro­ni­nės</h2> <p>Pa­raiš­kos tu­ri bū­ti tei­kia­mos elek­tro­ni­ne for­ma, už­pil­dant ŽŪ­MIS elek­tro­ni­nę do­ku­men­to for­mą, nau­do­jan­tis ŽŪ­MIS por­ta­lo in­ter­ne­ti­ne pri­ei­ga ad­re­su https://zu­mis.lt. Pri­de­da­mi do­ku­men­tai tu­ri bū­ti elek­tro­ni­nės for­mos (po­pie­ri­nis do­ku­men­tas – nu­ske­nuo­tas). Pa­raiš­ka ŽŪ­MIS tu­ri bū­ti pa­teik­ta ne vė­liau kaip iki kvie­ti­mo teik­ti pa­ra­mos pa­raiš­kas pas­ku­ti­nės die­nos 24 val.</p> <h2>Sil­pny­bes ra­gi­na pa­vers­ti stip­ry­bė­mis</h2> <p>Ma­ri­jam­po­lės ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas ir Že­mės ūkio rū­mų at­sto­vas Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ne Si­gu­tis Jun­du­las sa­ko, kad šiuo­lai­ki­niai ūki­nin­kai yra iš­si­la­vi­nę ir la­bai in­te­lek­tu­a­lūs. Ta­čiau net ir dau­giau­sia ži­nan­tiems žem­dir­biams daž­nai iš­ky­la klau­si­mų, į ku­riuos at­sa­ky­mų sa­va­ran­kiš­kai ras­ti ne­pa­vyks­ta.</p> <p>– Ypač daug klau­si­mų ky­la jau­nie­siems ūki­nin­kams, ku­rie te­ori­nių ži­nių tu­ri, ta­čiau prak­ti­nių pa­ta­ri­mų sto­ko­ja. Daug klau­si­mų ky­la ūki­nin­kams, no­rin­tiems ūki­nin­kau­ti ap­lin­kai pa­lan­kes­niu bū­du: kaip ge­rin­ti dir­vą, kaip ir ko­kius nau­do­ti au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tus. Daž­nai žem­dir­biai pa­si­me­ta, ar tei­sin­gai vyk­do eko­no­mi­nę ūkio veik­lą. Pui­ki pa­gal­ba to­kiais at­ve­jais yra įvai­rūs mo­ky­mai bei kon­sul­ta­ci­jos.</p> <p>Fan­tas­ti­ka, kad kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą žem­dir­biai ir miš­ki­nin­kai ga­li gau­ti, nau­do­da­mie­si pa­ra­ma. Juk ne vi­si ga­li sau leis­ti bran­gius kur­sus, mo­ky­mus ar se­mi­na­rus, to­dėl la­bai ra­gi­nu žem­dir­bių ir ūki­nin­kų ben­druo­me­nę iš­si­aiš­kin­ti sa­vo sil­pną­sias vie­tas bei jas stip­rin­ti ar­ba pa­vers­ti stip­rio­sio­mis kon­sul­tuo­jan­tis su sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lais ir ži­no­vais, – kal­bė­jo S. Jun­du­las.</p> <p> </p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a47a8c27-d99f-4cfc-b426-5dbc8772ada3" height="95" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_11.jpg" width="383" /></p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 0118</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/zemdirbiai_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1927-k3NfWJ_PhkQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/zemdirbiai_0.jpg" width="1200" height="773" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1927&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="s8PSw42YwWLCvjgg2RRSqQCsD35Cbow-wzi9jeeKAHk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Oct 2020 07:38:54 +0000 vyrredaktorius 1927 at https://www.alytausnaujienos.lt Nu­si­kal­tė­liai, ku­riems tūks­tan­čiai ki­lo­met­rų – ne kliū­tis pa­vog­ti jū­sų pi­ni­gus https://www.alytausnaujienos.lt/nu-si-kal-te-liai-ku-riems-tuks-tan-ciai-ki-lo-met-ru-ne-kliu-tis-pa-vog-ti-ju-su-pi-ni-gus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/123-13499" rel="bookmark"> Nr. <span> 123 (13499) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/11%20tema.jpg?itok=kMgkPcun" width="344" height="287" alt="sustiprink imuniteta" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Laiš­ko au­to­riai sen­jo­rą gun­dė pa­spaus­ti nuo­ro­dą ir ne­va už­si­dirb­ti daug pi­ni­gų iš in­ves­ti­ci­jų. „Esu at­sar­gus žmo­gus. Nuo­ro­dos ne­spau­džiau. Iš­kart krei­piau­si į www.epo­li­ci­ja.lt“, – pa­sa­ko­ja suk­čių tai­ki­niu ta­pęs pa­šne­ko­vas.</p> <p>Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, į Alek­san­dro pa­na­šių si­tu­a­ci­jų Lie­tu­vo­je fik­suo­ja­ma kas­dien. De­ja, nuo ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių mū­sų ša­ly­je per die­ną vi­du­ti­niš­kai nu­ken­čia 1–2 žmo­nės ar įmo­nės. Per me­tus su­si­kau­pia šim­tai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų. Spąs­tus in­ter­ne­te sa­vo au­koms spen­džia iš­ti­sos pik­ta­da­rių gru­puo­tės, ku­rių na­riai ga­li bū­ti iš­si­bars­tę po skir­tin­gas pa­sau­lio ša­lis. Tad no­rint su­sek­ti ir su­čiup­ti nu­si­kal­tė­lius, net ke­lių ša­lių pa­rei­gū­nai tu­ri su­vie­ny­ti jė­gas.</p> <p>Ne­se­niai Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro (LKPB) pa­rei­gū­nai da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je tei­sė­sau­gos ope­ra­ci­jo­je, ben­dra­dar­biau­da­mi su Es­ti­jos, Ru­mu­ni­jos ir Eu­ro­jus­to pa­rei­gū­nais. Ru­mu­ni­jo­je bu­vo su­lai­ky­ti 3 as­me­nys, nuo ku­rių nu­si­kals­ta­mų vei­kų ga­li­mai nu­ken­tė­jo dau­giau kaip 80 Lie­tu­vos pi­lie­čių ir dar apie 20 įmo­nių.</p> <h2>Gro­bis – šim­tai tūks­tan­čių eu­rų</h2> <p>Pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, iš šių as­me­nų ban­ko są­skai­tų nu­si­kal­tė­liai į ki­tų as­me­nų ban­ko są­skai­tas iš vi­so ne­tei­sė­tai bu­vo per­ve­dę apie 250 tūkst. eu­rų, ta­čiau fak­tiš­kai įgi­jo apie 100 tūkst. eu­rų – ki­tais at­ve­jais pa­ve­di­mus ban­kų ir fi­nan­si­nių pa­slau­gų įmo­nių pa­stan­go­mis pa­vy­ko su­stab­dy­ti ir grą­žin­ti pi­ni­gus nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims.</p> <p>Įta­ria­ma, kad Es­ti­jo­je ta pa­ti gru­puo­tė ap­ga­vo apie 500 žmo­nių ir įmo­nių.</p> <p>Ne­tei­sė­tu bū­du už­val­dy­ti pi­ni­gai ke­lia­vo į Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Ai­ri­jos, An­gli­jos, Liuk­sem­bur­go, Olan­di­jos, Is­pa­ni­jos, Mal­tos, Pran­cū­zi­jos ban­kus ar įmo­nes, tei­kian­čias elek­tro­ni­nių pi­ni­gų pa­slau­gas.</p> <h2>Siun­tė me­la­gin­gus laiš­kus</h2> <p>Pa­rei­gū­nai at­krei­pia dė­me­sį, jog ty­ri­mo me­tu gau­ti duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad nu­ken­tė­ję žmo­nės gau­da­vo ne­va iš ban­ko at­siųs­tus elek­tro­ni­nius pra­ne­ši­mus.</p> <p>Ap­ga­vi­kai laiš­kuo­se pa­tei­kė me­la­gin­gus siū­ly­mus at­nau­jin­ti pa­sky­rą. Jie pri­dė­da­vo in­ter­ne­to nuo­ro­das, nu­krei­pian­čias į tin­kla­la­pius, imi­tuo­jan­čius ban­kų elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pa­sky­ras.</p> <p>Nu­ken­tė­ju­sie­ji įves­da­vo pri­si­jun­gi­mo duo­me­nis (ko­dus), nau­do­da­mi po­pu­lia­rią ap­li­ka­ci­ją SMART-ID ir to­kiu bū­du per­duo­da­vo įta­ria­mie­siems sa­vo ir at­sto­vau­ja­mų ju­ri­di­nių as­me­nų iden­ti­fi­ka­vi­mo elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės sis­te­mo­je bei elek­tro­ni­nių mo­kė­ji­mo prie­mo­nių duo­me­nis. Įta­ria­mie­ji ne­del­siant ir ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­da­vo šiais duo­me­ni­mis pri­si­jung­da­mi prie in­for­ma­ci­nių sis­te­mų – ban­kų elek­tro­ni­nių ban­ki­nin­kys­čių.</p> <h2>Nu­si­kal­ti­mai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je – įvai­rūs ir su­dė­tin­gi</h2> <p>Už nu­si­kal­ti­mų el. erd­vė­je ty­ri­mus at­sa­kin­ga Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Sun­kaus ir or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo 5-oji val­dy­ba.</p> <p>Pa­rei­gū­nai pa­žy­mi, kad nu­si­kal­ti­mai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je ap­ima vi­sus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) XXX sky­riu­je „Nu­si­kal­ti­mai elek­tro­ni­nių duo­me­nų ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų sau­gu­mui“ įvar­dy­tus nu­si­kal­ti­mus. Šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­grin­di­nis kė­si­ni­mo­si ob­jek­tas yra elek­tro­ni­nių duo­me­nų ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų sau­gu­mas:</p> <p>* ne­tei­sė­tas po­vei­kis elek­tro­ni­niams duo­me­nims (pvz.: tin­kla­la­pio „nu­lau­ži­mas“, ne­tei­sė­tas pri­si­jun­gi­mas prie tin­kla­la­pio tu­ri­nio val­dy­mo sis­te­mos ir elek­tro­ni­nių duo­me­nų pa­kei­ti­mas ar pa­ša­li­ni­mas);</p> <p>* ne­tei­sė­tas po­vei­kis in­for­ma­ci­nei sis­te­mai (pvz.: DoS (angl. De­nial of Ser­vi­ce) ir DDoS (angl. Di­stri­bu­ted De­nial of Ser­vi­ce) ata­kos prieš in­ter­ne­ti­nius pus­la­pius, tar­ny­bi­nes sto­tis. DoS at­kir­ti­mo nuo pa­slau­gų ata­kų ir DdoS pa­skirs­ty­tų at­kir­ti­mo nuo pa­slau­gų ata­kų pa­grin­di­nis tiks­las – pa­veik­ti in­for­ma­ci­nę sis­te­mą ar­ba tin­klą taip, kad kom­piu­te­ri­nės pa­slau­gos tap­tų ne­pri­ei­na­mos var­to­to­jams);</p> <p>* ne­tei­sė­tas elek­tro­ni­nių duo­me­nų pe­rė­mi­mas ir pa­nau­do­ji­mas (pvz.: duo­me­nų ba­zių duo­me­nų, ne­vie­šo po­bū­džio in­for­ma­ci­jos ir pan.);</p> <p>* ne­tei­sė­tas pri­si­jun­gi­mas prie in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (pvz.: pri­si­jun­gi­mas prie sve­ti­mos elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pa­sky­ros, elek­tro­ni­nės pa­što dė­žu­tės, Fa­ce­bo­ok, SKY­PE ir ki­tų pa­sky­rų, pri­si­jun­gi­mai prie įvai­rių ne­vie­šo po­bū­džio duo­me­nų tal­pyk­lų, re­gist­rų ir pan.);</p> <p>* ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas įren­gi­niais, pro­gra­mi­ne įran­ga, slap­ta­žo­džiais, pri­si­jun­gi­mo ko­dais ir ki­to­kiais duo­me­ni­mis (pvz.: dis­po­na­vi­mas ken­kė­jiš­ka pro­gra­mi­ne įran­ga, ku­ri ren­ka klien­tų duo­me­nis, to­kio­mis kaip „Tro­jos ar­kliai“ – pro­gra­mi­nė įran­ga, tu­rin­ti ken­kė­jiš­kų funk­ci­jų ir be­si­sle­pian­ti ki­to­se pro­gra­mo­se; „ke­y­log­ger“ – ken­kė­jiš­ka pro­gra­mi­nė įran­ga, ne­ži­nant var­to­to­jui fik­suo­jan­ti kiek­vie­ną kla­via­tū­ros pa­spau­di­mą).</p> <p>In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo re­gist­ruo­ti 439 to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mai. Šie­met sta­tis­ti­ka ga­li bū­ti pa­na­ši – nu­si­kal­tė­liai in­ter­ne­te ne­si­liau­ja veik­ti.</p> <p>Anot po­li­ci­jos, šiuo me­tu vis aiš­kiau pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, jog mi­nė­to ar su­si­ju­sio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas Lie­tu­vo­je vyk­dan­tys as­me­nys vei­kia ne pa­vie­niui, o ge­rai or­ga­ni­zuo­to­se gru­pė­se, ku­rių iden­ti­fi­ka­vi­mas, kaip ir to­kio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų iš­ty­ri­mas, yra su­dė­tin­gas ir kom­pli­kuo­tas dėl tech­no­lo­gi­jų gau­sos, tei­si­nių sun­ku­mų, su­si­ju­sių tiek su to­kių vei­kų pa­da­ry­mo vie­tos nu­sta­ty­mu, tiek ir su iki­teis­mi­niam ty­ri­mui reikš­min­gų duo­me­nų (in­for­ma­ci­jos) ga­vi­mu iš tre­čių­jų ša­lių.</p> <p>Pa­ta­ri­mai, kaip ap­si­sau­go­ti nuo nu­si­kal­ti­mų elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, kaip sau­giai elg­tis in­ter­ne­te, at­pa­žin­ti su­klas­to­tas elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves, ken­ki­mo pro­gra­mas, ap­sau­go­ti mo­bi­liuo­sius įren­gi­nius, ap­si­sau­go­ti nuo bru­ka­lo ir kt. iš­sa­miai ap­ra­šo­mi Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro (NKSC) in­ter­ne­to sve­tai­nė­je: https://www.nksc.lt sky­re­ly­je „Re­ko­men­da­ci­jos“. Taip pat NKSC ga­li­ma pra­neš­ti apie ki­ber­ne­ti­nį in­ci­den­tą trum­puo­ju nu­me­riu 1843.</p> <p> </p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="19cf0e79-f17e-4175-a5dc-e46a5f967c29" height="103" src="/sites/default/files/inline-images/Sustiprinki%20imuniteta%20logo%20internetui_5.jpg" width="432" /></p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 0117</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/11%20tema_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1926-k3NfWJ_PhkQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/11%20tema_0.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1926&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="b_mjdSs7Qw3Q7r5NWuFbfqREi_okmaNYJziH67I9GxE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Oct 2020 07:35:16 +0000 vyrredaktorius 1926 at https://www.alytausnaujienos.lt Smul­kie­siems ūki­nin­kams pa­rem­ti ski­ria­ma vis dau­giau lė­šų https://www.alytausnaujienos.lt/smul-kie-siems-uki-nin-kams-pa-rem-ti-ski-ria-ma-vis-dau-giau-le-su <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13498" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13498) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/ukininkas.jpg?itok=cRJ3X4X2" width="344" height="287" alt="Ukininkas" title="Ūki­nin­kas Jo­nas Kur­ti­nai­tis, pa­si­nau­do­jęs „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“, įsi­gi­jo 60 avių. Ri­čar­do PA­SI­LIAUS­KO nuo­tr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pa­di­di­no avių ban­dą</h2> <p>„Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“ prieš me­tus su­si­vi­lio­jo ir Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je, Sas­na­vos se­niū­ni­jo­je avis au­gi­nan­tis Jo­nas Kur­ti­nai­tis. Jo­no pa­sa­ko­ji­mu, jis ku­rį lai­ką gal­vo­jo apie ūkio plėt­rą, ta­čiau vis ne­at­si­ra­do tam rei­ka­lin­gų pi­ni­gų. Pa­gal­vo­jęs, kad šiuo klau­si­mu ga­lė­tų pa­dė­ti KPP prie­mo­nės, ėmė do­mė­tis, ku­rios są­ly­gas ga­lė­tų ati­tik­ti ge­riau­siai ir ku­ri pa­tei­sin­tų jo lū­kes­čius ge­riau­siai.</p> <p>– Pra­dė­jęs skai­ty­ti pro­gra­mų ir veik­los sri­čių tai­syk­les su­pra­tau, kad ge­riau­siai ati­tin­ku „Pa­ra­mos smul­kie­siems ūkiams“ kri­te­ri­jus, o veik­los sri­tis ati­tin­ka ma­nuo­sius. Už­pil­džiau pa­ra­mos pa­raiš­ką ir pa­ren­giau ver­slo pla­ną, ku­ria­me nu­ma­čiau plės­ti ūkį. Po ku­rio lai­ko su­ži­no­jau, kad ma­no pa­raiš­ka ir ver­slo pla­nas įver­tin­tas tei­gia­mai. Ga­vęs pa­ra­mą, įsi­gi­jau 60 avių, elek­tri­nį ap­tva­rą, taip pat bu­vo fi­nan­suo­tas ver­slo pla­no pa­ren­gi­mas, – kal­bė­jo J. Kur­ti­nai­tis.</p> <h2>Gi­ria už lanks­tu­mą</h2> <p>Spren­di­mu pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą ūki­nin­kas sa­ko ne­si­gai­lė­jęs nė aki­mir­kos. Jo­nas džiau­gia­si, kad, ga­vus pa­ra­mą pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“, prie nu­ma­ty­to pir­ki­nio sa­vo lė­šo­mis pri­si­dė­ti ne­bū­ti­na, nes fi­nan­suo­ja­mo­ji da­lis pa­gal pro­gra­mą sie­kia net 100 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų. J. Kur­ti­nai­tį džiu­gi­na ir veik­los sri­ties lanks­tu­mas.</p> <p>– Ke­lios avys, įsi­gy­tos nau­do­jant pa­ra­mos lė­šas, nu­gai­šo. Lai­mei, nau­jų avių ne­bu­vo bū­ti­na įsi­gy­ti. Trūks­ta­mą jų skai­čių iki rei­ka­lin­go ban­dos dy­džio ga­lė­jau at­kur­ti to­mis, ku­rias bu­vau įsi­gi­jęs anks­čiau, ne už pa­ra­mos lė­šas, – pa­gy­ros žo­džių „Pa­ra­mai smul­kie­siems ūkiams“ ne­gai­lė­jo J. Kur­ti­nai­tis ir pri­dū­rė, kad įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal pa­ra­mą jis vyk­dys iki 2022 m.</p> <p>Ūki­nin­kas at­krei­pia dė­me­sį, kad ne­rei­kia bi­jo­ti žo­džio „įsi­pa­rei­go­ji­mai“. Anot J. Kur­ti­nai­čio, jie to­kie, ko­kių nor­ma­lus, pel­nin­gai ir ko­ky­biš­kai no­rin­tis dirb­ti ūki­nin­kas sie­kia ir ne­si­nau­do­da­mas pa­ra­ma.</p> <p>– Ga­vęs pa­ra­mą įsi­pa­rei­go­jau ją pa­nau­do­ti per 9 mė­ne­sius – nie­kas ir taip ne­no­rė­tų lauk­ti, juk pi­ni­gai skir­ti plėt­rai, ūkiui mo­der­ni­zuo­ti ir ge­rin­ti. Čia pro­ble­mų ne­bu­vo. Kaip ir su su­pla­nuo­tu pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mu. Nu­ma­tęs pirk­ti avis, jas ir įsi­gi­jau – juk vys­tau avi­nin­kys­tės ūkį, ki­to­kių gy­vu­lių nei no­rė­čiau, nei tu­rė­čiau są­ly­gas pri­žiū­rė­ti.</p> <p>Kai kam klaus­tu­kų gal­būt ke­lia įsi­pa­rei­go­ji­mas už­tik­rin­ti, kad pro­duk­ci­jos stan­dar­ti­ne ver­te iš­reikš­tas val­dos eko­no­mi­nis dy­dis, įgy­ven­di­nus ver­slo pla­ną, pa­di­dės ne ma­žiau kaip 20 proc. Pa­ra­ma ski­ria­ma smul­kie­siems ūkiams. Jei į pa­ra­mą pre­ten­duo­ja tik­rai smul­kus ūkis, jis ne­bus su­in­te­re­suo­tas plės­tis iki že­mės ūkio ben­dro­vės dy­džio, tai­gi rei­ka­la­vi­mas bus įgy­ven­di­na­mas sa­vai­me. Di­des­nių am­bi­ci­jų tu­rin­tys pa­reiš­kė­jai tu­ri tei­sę ir ga­li­my­bę pre­ten­duo­ti į ki­tas prie­mo­nes, – ra­mi­no J. Kur­ti­nai­tis.</p> <h2>Sky­rė pa­pil­do­mų lė­šų</h2> <p>Veik­los sri­ties pa­trauk­lu­mą grin­džia ir sta­tis­ti­ka. Šie­met, bir­že­lio 1–30 d., tei­ku­sie­ji pa­raiš­kas pa­ra­mai pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“ gau­ti pa­reiš­kė­jai pre­ten­da­vo pa­si­da­ly­ti 12 mln. 500 tūkst. Eur. Dėl šios pi­ni­gų su­mos grū­mė­si 951 pa­reiš­kė­jas. 728 pa­reiš­kė­jams pa­ra­mos lė­šų pa­ka­ko, 117 pa­ka­ko iš da­lies, ta­čiau Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos dėl pa­reiš­kė­jų, at­si­dū­ru­sių va­di­na­mo­jo­je „pil­ko­jo­je zo­no­je“, krei­pė­si į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją (ŽŪM), pra­šy­da­ma jiems skir­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų. ŽŪM pri­ėmė spren­di­mą skir­ti trūks­ta­mas pa­ra­mos lė­šas ir smul­kių­jų ūki­nin­kų pro­jek­tams įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mai bu­vo skir­ta 169 967 Eur pa­ra­mos.</p> <p>106 pa­reiš­kė­jams pi­ni­gų, de­ja, ne­pa­ka­ko. Ta­čiau ne­ga­vu­sie­ji pa­ra­mos ne­tu­rė­tų nu­ka­bin­ti no­sies, nes pa­gal veik­los sri­tį pa­ra­mą gau­ti ūki­nin­kai kvie­čia­mi per me­tus ne kar­tą. Pa­vyz­džiui, per­nai į „Pa­ra­mą smul­kie­siems ūkiams“ pa­reiš­kė­jai ga­lė­jo pre­ten­duo­ti ko­vo 1–ge­gu­žės 31 die­no­mis, kuo­met bu­vo kvie­čia­ma pa­si­da­ly­ti 10 mln. Eur pa­ra­mos su­mą. Ant­ra­jam pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pui, vy­ku­siam lap­kri­čio 4–gruo­džio 31 die­no­mis, bu­vo skir­ta 9 851 488 Eur lė­šų.</p> <h2>Pa­trauk­li ne tik dėl fi­nan­sa­vi­mo in­ten­sy­vu­mo</h2> <p>Kaip jau mi­nė­jo ūki­nin­kas J.Kur­ti­nai­tis, „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“ pa­trauk­li dėl fi­nan­suo­ja­mų iš­lai­dų in­ten­sy­vu­mo, ta­čiau ne tik dėl to. Pa­gal veik­los sri­tį į pa­ra­mą ga­li pre­ten­duo­ti skir­tin­guo­se že­mės ūkio sek­to­riuo­se dir­ban­tys pa­reiš­kė­jai: vys­tan­tys gy­vu­li­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės, uo­gi­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės ūkius, taip pat ir tu­rin­tie­ji miš­rų ūkį.</p> <p>Pa­trauk­lu ir tai, kad pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės – la­bai pla­čios. Vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas iš­lai­doms yra tei­sin­gas jų su­pla­na­vi­mas. Ver­slo pla­ne jas rei­kia su­dė­lio­ti taip, kad iš­lai­dos bū­tų bū­ti­nos ver­slo pla­nui įgy­ven­din­ti ir nu­ma­ty­tai veik­lai vyk­dy­ti, bū­tų tie­sio­giai su­si­ju­sios su re­mia­ma veik­la ir bū­tų ne ma­žes­nės ne­gu pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma.</p> <p> </p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6bc3d4dc-be67-4bbe-964d-25d8add38dc7" height="122" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_10.jpg" width="494" /></p> <p>Užs. Nr. 0115</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/ukininkas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1919-k3NfWJ_PhkQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/ukininkas_0.jpg" width="1200" height="805" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1919&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mRidGJK6BXGTUG_uAQldQCp5sYGlB3xlRTbmPy4Z59g"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 27 Oct 2020 07:45:49 +0000 vyrredaktorius 1919 at https://www.alytausnaujienos.lt Miš­kus nau­din­giau už­si­au­gin­ti pa­tiems https://www.alytausnaujienos.lt/mis-kus-nau-din-giau-uz-si-au-gin-ti-pa-tiems <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13498" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13498) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG-743_0.jpg?itok=YwhSieq-" width="344" height="287" alt="miskas" title="Įmo­nės „Sa­vas miš­kas“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis (kai­rė­je) ir miš­ki­nin­kas Da­rius Ka­mins­kis tei­gė, kad iš pro­jek­to lė­šų šio­je apie 2 ha už­iman­čio­je ne­der­lin­go­je že­mė­je, esan­čio­je Bal­nių kai­me, taip pat su­ve­šės miš­kas – te­ri­to­ri­ja bus ap­so­din­ta juod­alksniais. Da­riaus Šy­pa­lio nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­so­di­nęs – ne­nu­ei­si</h3> <p> </p> <p>„Nė­ra taip, kad pa­so­di­nai me­džius ir pa­li­kai ra­miai sau aug­ti – miš­ką nuo­lat rei­kia pri­žiū­rė­ti: va­ly­ti, re­tin­ti, at­lik­ti švie­si­ni­mo dar­bus, sau­go­ti nuo li­gų bei ken­kė­jų, o vis­kam rei­ka­lin­ga ne tik dar­bo jė­ga, rū­pes­tin­gos ran­kos, bet ir in­ves­ti­ci­jos“, – at­vi­ra­vo dau­giau­sia eg­les, o ten, kur au­ga­vie­tės šiems spyg­liuo­čiams ne­tin­ka, – ber­žus ir juod­alksnius so­di­nan­tis ben­dro­vės „Sa­vas me­dis“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis iš Jur­bar­ko ra­jo­no.</p> <p>Kar­tu su sū­nu­mis Ai­va­ru ir Al­du jis miš­ki­nin­kau­ja dar ir sa­vo šei­mos ūky­je – Pet­rai­čių miš­kų plo­tai drie­kia­si Jur­bar­ko, Ra­sei­nių ir Tau­ra­gės ra­jo­nuo­se, už­ima apie 800 hek­ta­rų. O prieš dau­giau kaip 20 me­tų Žin­dai­čių kai­me Čes­lo­vo įkur­ta įmo­nė „Sa­vas miš­kas“ val­do maž­daug 600 hek­ta­rų miš­kų, už­si­i­ma me­die­nos ir bio­ku­ro ga­mi­ni­mu. Sta­ty­bi­nė me­die­na eks­por­tuo­ja­ma ir į už­sie­nio ša­lis – Pran­cū­zi­ją, Len­ki­ją, An­gli­ją, o bio­ku­rą, lai­mė­ju­si kon­kur­sus, įmo­nė tie­kia Jur­bar­ko, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų ka­ti­li­nėms.</p> <p>„Be „Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos“ pa­ra­mos ge­ro­kai sun­kiau bū­tų iš­si­vers­ti: mo­kė­ti dar­bi­nin­kams at­ly­gi­ni­mus ir taip pat plės­ti miš­kų plo­tus, įsi­gy­ti mo­der­nios tech­ni­kos“, – įsi­ti­ki­nęs Č. Pet­rai­tis.</p> <p>Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­gal veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“ gau­na kas­me­ti­nę miš­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką už įveis­to miš­ko plo­tą. Č. Pet­rai­tį nu­džiu­gi­no nau­jo­vė – šią lie­pą pa­tvir­tin­ti di­des­ni įkai­niai ne tik už jau­nuo­ly­nų ug­dy­mą, bet ir už miš­ko įvei­si­mą, taip pat di­des­nės ir kas­me­ti­nės iš­mo­kos už įveis­to miš­ko prie­žiū­rą, ap­sau­gą ir ug­dy­mą.</p> <p>Pa­gal pro­fe­si­ją ener­ge­ti­kas Č. Pet­rai­tis sa­vo ver­slo pra­džią skai­čiuo­ja nuo 1996-ųjų, kai at­si­da­rė lent­pjūvę, vė­liau įkū­rė įmo­nę ir iki šiol vyk­do ūki­nę veik­lą.</p> <p>„Pri­trū­kus ža­lia­vos, anks­čiau dai­ry­da­vo­mės, iš kur jos nu­si­pirk­ti. Pa­gal­vo­jom: ko­dėl neuž­si­au­gi­nus pa­tiems, juo­lab kad tai da­ry­ti pa­de­da eu­ro­pi­nė pa­ra­ma? Įsi­gi­jom miš­kų, juos, kaip pri­klau­so, ne tik ker­tam, bet ir so­di­nam, pri­žiū­rim, puo­se­lė­jam – to­kia yra miš­ki­nin­kų kas­die­ny­bė“, – sa­kė jis.</p> <p> </p> <h3>Ką re­mia, ko – ne</h3> <p> </p> <p>Teik­ti pa­raiš­kas ga­li ju­ri­di­niai ir ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, ku­riems že­mė, pla­nuo­ja­ma ap­žel­din­ti miš­ku, pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se, taip pat sa­vi­val­dy­bės, to­kią že­mę val­dan­čios pa­ti­kė­ji­mo tei­se.</p> <p>Re­mia­mas miš­ko vei­si­mas (mo­ka­ma vien­kar­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka), įveis­to miš­ko prie­žiū­ra, ap­sau­ga ir ug­dy­mas (12 me­tų mo­ka­ma kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka). Taip pat įveis­tam, bet eks­tre­ma­lio­jo įvy­kio pir­mai­siais žel­di­nių ir (ar­ba) žė­li­nių au­gi­mo me­tais pa­žeis­tam miš­kui at­so­din­ti tei­kia­ma įvei­sia­mo miš­ko iš­mo­kos da­lis, pro­por­cin­ga at­so­di­na­mų sod­me­nų kie­kiui. Pa­ra­ma ne­tei­kia­ma, jei miš­kas jau bu­vo pra­dė­tas veis­ti ar įveis­tas iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos, jei­gu so­di­na­mi trum­pos ro­ta­ci­jos žel­di­niai (kir­ti­mų ro­ta­ci­jos truk­mė – iki 15 me­tų), ka­lė­di­nės eg­lu­tės ir grei­tai au­gan­čių rū­šių me­džiai, skir­ti ener­gi­jai ga­min­ti. Žel­di­nant grei­tai au­gan­čias me­džių rū­šis, ku­rių lai­ko­tar­pis tarp dvie­jų kir­ti­mų yra nuo 15 iki 20 me­tų, pa­ra­ma tei­kia­ma tik jų įvei­si­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kos ne­mo­ka­mos. Sa­vai­me miš­ku ap­au­gu­sio­je že­mė­je miš­ko įvei­si­mo iš­mo­ka ne­ski­ria­ma, o miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­ka mo­ka­ma, jei­gu žė­li­nių vi­du­ti­nis am­žius yra iki 5 me­tų.</p> <p> </p> <h3>Ma­žiau­sias ba­lų skai­čius – 30</h3> <p> </p> <p>Miš­ko vei­si­mo pro­jek­tai ver­ti­na­mi pa­gal at­ran­kos kri­te­ri­jus, už ati­tik­tį veik­los sri­ties „Miš­ko vei­si­mas“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lėms su­tei­kia­mi ba­lai. Pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pa­raiš­kų at­ran­kos ba­lų skai­čius – 30, tiek ne­su­rin­ku­sios pa­raiš­kos at­me­ta­mos.</p> <p>Kai vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai skir­ti tik miš­ko žė­li­niais ap­au­gu­sio plo­to prie­žiū­rai, ap­sau­gai ir ug­dy­mui ir (ar­ba) miš­kui veis­ti miš­ko žė­li­niais ap­au­gan­čia­me plo­te, ku­ria­me rei­kia tik pa­pil­do­mo žel­di­ni­mo (kai miš­ko žė­li­niai skly­pe su­da­ro 50 proc. ir dau­giau rei­ka­lin­go tan­kio, va­do­vau­jan­tis Miš­ko at­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mais), – ski­ria­ma 20 ba­lų.</p> <p>Dau­giau nei 50 proc. plo­to, ku­ria­me vei­sia­mas miš­kas, pri­ski­ria­ma prie vie­to­vių, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių, nu­sta­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nist­ro 2015 m. ba­lan­džio 1 d. įsa­ky­me Nr. 3D-245 „Dėl Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Iš­mo­kos už vie­to­ves, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“, – 15 ba­lų.</p> <p>Miš­kas vei­sia­mas že­mė­je, ku­rios bent vie­no skly­po na­šu­mas yra iki 32 ba­lų im­ti­nai, – 15 ba­lų.</p> <p>Vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai su­pro­jek­tuo­ti taip, kad ber­žai, pu­šys, eg­lės ar juod­alksniai ar­ba jų kom­bi­na­ci­ja žel­di­nių su­dė­ty­je su­da­ro dau­giau kaip 80 proc., – 15 ba­lų.</p> <p>Miš­kas vei­sia­mas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios miš­kin­gu­mas yra iki 33,3 proc., – 10 ba­lų. Pa­reiš­kė­jas, vei­sian­tis miš­ką jam (ar­ba ir ben­dra­tur­čiams) nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je, yra fi­zi­nis as­muo, – 15 ba­lų, jei pa­reiš­kė­jas yra ju­ri­di­nis as­muo, – 10 ba­lų.</p> <p>Vei­sia­mas miš­kas ri­bo­ja­si su esa­mu miš­ku ar­ba su vei­sia­mu miš­ku, už ku­rį skir­ta pa­ra­ma ir ku­ria­me lai­ko­ma­si nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 me­tų pla­no prie­mo­nę „Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“, „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“, – 5 ba­lai;</p> <p>Pa­reiš­kė­jas yra miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos ar­ba miš­ko ko­o­pe­ra­ty­vo na­rys, – 5 ba­lai.</p> <p>At­lie­ka­mas ir pa­pil­do­mas pa­reiš­kė­jų, su­rin­ku­sių vie­no­dą at­ran­kos ba­lų skai­čių, kai skir­tos pa­ra­mos ne­pa­kan­ka vi­soms pa­raiš­koms fi­nan­suo­ti, pa­raiš­kų at­ran­kos ver­ti­ni­mas. Pir­me­ny­bė ski­ria­ma tiems as­me­nims, ku­rie yra ne­ga­vę pa­ra­mos pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ir „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“; taip pat – pa­gal ma­žiau­sią pre­li­mi­na­rią pa­ra­mos su­mą, su­skai­čiuo­tą pa­gal pa­reiš­kė­jo pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­tus duo­me­nis.</p> <p>2020 me­tų lie­pą bu­vo pa­tvir­tin­ti di­des­ni miš­ko įvei­si­mo, įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai. Miš­ko vei­si­mo iš­mo­kų dy­džiai (tai­ky­ti­nos su­mos ir pa­ra­mos nor­mos) tai­ko­mi 2020 ir vė­les­niais me­tais pa­teik­toms pa­ra­mos pa­raiš­koms. Įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai tai­ko­mi už 2020 ir vė­les­nius me­tus mo­ka­moms kas­me­ti­nėms kom­pen­sa­ci­nėms iš­mo­koms, ne­pri­klau­so­mai nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ir miš­ko įvei­si­mo da­tos.</p> <p><img alt="ZUM" data-entity-type="file" data-entity-uuid="faea2c10-71bb-4869-8810-8794fdd02323" height="151" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_9.jpg" width="612" /></p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0111</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1913&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="U-LcDxFRps4R1bpv_wEzp_calquziD0CLq7Csmrr7jw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Oct 2020 12:26:33 +0000 vyrredaktorius 1913 at https://www.alytausnaujienos.lt Iš­moks­ta ir val­dy­ti skait­me­ni­nes tech­no­lo­gi­jas, ir at­pa­žin­ti suk­čių pin­kles https://www.alytausnaujienos.lt/moks-ta-ir-val-dy-ti-skait-me-ni-nes-tech-no-lo-gi-jas-ir-pa-zin-ti-suk-ciu-pin-kles <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13497" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13497) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/10%20tema.jpg?itok=LDSLAGKa" width="344" height="287" alt="Sustiprink imuniteta" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Nau­din­ga pa­si­mo­ky­ti</h2> <p>Į mo­ky­mus Vy­tau­tas nu­ė­jo no­rė­da­mas kuo ge­riau per­pras­ti šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas ir ži­no­ti, kaip ap­si­sau­go­ti nuo in­ter­ne­te ty­kan­čių grės­mių – įvai­rių suk­čių ir ki­tų ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių.</p> <p>Da­bar įsi­jun­gęs kom­piu­te­rį ar­ba te­le­fo­nu im­da­mas nar­šy­ti in­ter­ne­te vy­ras jau­čia­si kur kas tvir­čiau.</p> <p>Skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mus bib­lio­te­ko­se or­ga­ni­zuo­jan­čios aso­cia­ci­jos „Lan­gas į at­ei­tį“ in­for­ma­vi­mo eks­per­tė Bi­ru­tė Sta­ne­vi­čie­nė pa­ste­bi, kad ren­gi­niai su­si­lau­kė ne­ma­žai dė­me­sio ir pa­lan­kių vie­tos ben­druo­me­nių ver­ti­ni­mų.</p> <p>B. Sta­ne­vi­čie­nė nu­ro­do, kad pro­jek­tu sie­kia­ma su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis su­pa­žin­din­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nes ir la­vin­ti jų skait­me­ni­nį raš­tin­gu­mą. Tiks­las – am­bi­cin­gas, nes, kaip ro­do šie­met pa­skelb­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės in­dek­sas, Lie­tu­vo­je gy­ve­na apie pu­sę mi­li­jo­no as­me­nų, ku­rių skait­me­ni­niai įgū­džiai yra ne­pa­kan­ka­mi ar­ba jie iš­vis ne­si­nau­do­ja in­ter­ne­tu.</p> <h2>Pa­de­da pa­slau­gūs sa­va­no­riai</h2> <p>Gy­ven­to­jams to­bu­lė­ti ir pa­žin­ti tech­no­lo­gi­jas pa­de­da per 1200 e. skau­tų – pa­slau­gių pa­gal­bi­nin­kų, ku­rie kan­triai aiš­ki­na, ro­do, at­sa­ko į klau­si­mus. Sa­va­no­riai yra ini­cia­ty­vos „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ va­ro­mo­ji jė­ga.</p> <p>Vie­nas iš to­kių e. skau­tų yra Vis­man­tas Dau­jo­tas. Vai­ki­nas sa­ko, kad daž­niau­siai ten­ka at­sa­ki­nė­ti į mo­ky­mų da­ly­vių klau­si­mus apie so­cia­li­nius tin­klus ir in­ter­ne­ti­nę ban­ki­nin­kys­tę. „Žmo­nės tie­siog no­ri pa­ma­ty­ti, pa­vyz­džiui, „Ins­tag­ram“ nuo­trau­kas ar­ba in­ter­ne­tu ap­mo­kė­ti są­skai­tą“, – pa­sa­ko­ja V. Dau­jo­tas.</p> <p>Pa­šne­ko­vas vi­sa­da nu­ro­do, kaip no­ri­mus veiks­mus in­ter­ne­te at­lik­ti sau­giai, į ką at­kreip­ti dė­me­sį, kad var­to­to­jai ne­pa­kliū­tų į suk­čių spąs­tus ar į dez­in­for­ma­ci­jos, me­la­gin­gų nau­jie­nų pin­kles.</p> <p>E. skau­tas ma­no, kad skait­me­ni­nė­je erd­vė­je ma­žiau pa­ty­rę var­to­to­jai ga­li tap­ti ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių tai­ki­niu. Be to, la­bai daž­nai į to­kius var­to­to­jus nu­krei­pia­mas ir me­la­gin­gos, klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos srau­tas.</p> <h2>At­krei­pia dė­me­sį į svar­bias de­ta­les</h2> <p>Sa­va­no­ris ak­cen­tuo­ja, kad la­bai svar­bu ži­no­ti, ar ta sve­tai­nė, ku­rio­je nar­šo­me, yra pa­ti­ki­ma. „Tai ga­li­me pa­tik­rin­ti pa­žiū­rė­ję, ar sve­tai­nė tu­ri už­rak­to sim­bo­lį vir­šu­je. Ap­sau­go­to­je sve­tai­nė­je duo­me­nys, ku­riuos pa­tei­kia­me, yra sau­go­mi, o tai reiš­kia, kad įsi­lau­žė­liai ne­ga­lės pa­vog­ti mū­sų as­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos“, – at­krei­pia dė­me­sį V. Dau­jo­tas.</p> <p>Pa­sak jo, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ne­rei­kė­tų skelb­ti sa­vo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­lių, in­for­ma­ci­jos, pa­vyz­džiui, na­mų ad­re­so, te­le­fo­no nu­me­rio.</p> <p>Dar e. skau­tas įspė­ja, kad at­si­da­ri­nė­jant nuo­ro­das bū­ti­na žiū­rė­ti, kur jos nu­krei­pia – ar var­to­to­jas stai­ga ne­at­si­durs ap­ga­vi­kų su­kur­to­je sve­tai­nė­je, ku­ri tie­siog nu­skai­to as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją, pa­vyz­džiui, ban­ko duo­me­nis, ir ją pa­si­sa­vi­na.</p> <p>„Tar­ki­me, jei kaž­kas „Fa­ce­bo­ok“ pa­ra­šys ži­nu­tę, kad jūs lai­mė­jo­te iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, jūs iš kar­to ga­li­te spręs­ti, kad tai yra ap­gau­lė, to­dėl, kad nie­kas šiaip sau to ne­ra­šys jums as­me­niš­kai. To­kie da­ly­kai skel­bia­mi ofi­cia­lio­se pa­tvir­tin­to­se ir sau­gio­se sve­tai­nė­se. Tad ap­gau­lę ga­li­ma iš­mok­ti at­pa­žin­ti“, – pa­sa­ko­ja „Pri­si­jun­gu­sios Lie­tu­vos“ sa­va­no­ris.</p> <p>Da­lin­da­ma­sis pa­ta­ri­mais, kaip sau­giai nar­šy­ti in­ter­ne­te, V. Dau­jo­tas at­krei­pia dė­me­sį, jog, pa­te­kus in­ter­ne­ti­niams suk­čiams į ran­kas, reik­tų ne­del­siant kreip­tis į e. po­li­ci­ją.</p> <p>„Vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ga­lio­ja to­kie pa­tys prin­ci­pai kaip ir ki­tur. Jei­gu įta­ria­te, kad su­si­dū­rė­te su nu­si­kal­tė­liais, kreip­ki­tės į po­li­ci­ją te­le­fo­nu 112 ar­ba in­ter­ne­tu www.epo­li­ci­ja.lt. Bū­tent e. po­li­ci­ja ti­ria ir elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je vyk­do­mus nu­si­kal­ti­mus. Per mo­ky­mus pa­ro­do­me, kaip už­pil­dy­ti pa­reiš­ki­mo for­mą ir t. t. Ma­no­me, kad į ki­ber­ne­ti­nes grės­mes bū­ti­na ne­del­siant re­a­guo­ti, kad ap­sau­go­tu­me ne tik sa­ve, bet ir ki­tus žmo­nes“, – tvir­ti­na pa­šne­ko­vas.</p> <p> </p> <p><img alt="LOGO" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8501b293-784d-4b70-a8d8-f46a4545e78c" height="121" src="/sites/default/files/inline-images/Sustiprinki%20imuniteta%20logo%20internetui_3.jpg" width="507" /></p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 0110</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/10%20tema_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1904-k3NfWJ_PhkQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/10%20tema_0.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61524" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603363916"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Claudia Klein</span> - Ket, 2020-10-22 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/61524#comment-61524" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61524#comment-61524" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki ir Sveiki atvykę į …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki ir Sveiki atvykę į „Spotlight Global Financial Services“, mano vardas Claudia Klein, esu skolintoja ir finansinė konsultantė.</p> <p>Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, patarsiu susisiekti su mano įmone per | <a href="mailto:spotlightglobalservices@gmail.com">spotlightglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.</p> <p>Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninė paskola, verslo paskola ir daug daugiau), siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairiausių tikslų naudodama įvairiausius paskolų produktus.</p> <p>Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jų sprendimo, daugeliui žmonių labai sunku gauti kapitalo paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų dėl didelio susidomėjimo. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys.</p> <p>Nebereikia laukimo laiko ar įtempto banko apsilankymo. Mūsų paslauga yra prieinama visą parą, be išeiginių - galite gauti paskolą ir užbaigti operacijas bet kada ir kur jums to reikia.</p> <p>Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Jei turite klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką | <a href="mailto:spotlightglobalservices@gmail.com">spotlightglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | &amp; gauti atsakymą akimirksniu</p> <p>Galite lengvai mus patikrinti mūsų svetainėje: <a href="https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial">https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial</a> ||</p> <p>Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.</p> <p>Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61524" token="A6CiEYN-iS_JT5snCldyv_2OuiUK_0CbtsQbn7UqAXE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1904&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_f7FmlK7NdRWgSmXYG0v7kdkmz-bdp6oUKkBoVRgiiQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Oct 2020 06:45:56 +0000 vyrredaktorius 1904 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip maksimaliai sumažinti riziką skolinantis? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-maksimaliai-sumazinti-rizika-skolinantis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13497" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13497) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Pigiausias%20greitas%20kreditas.jpg?itok=oMLlynNJ" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Neabejotinai didžiausią riziką kelia greitieji kreditai. Dėl šios priežasties, kartu su vartojimo paskolomis bendrai, jie buvo net kelis kartus ribojami kredito įstatymų. Nepaisant jų, greitasis kreditas vis tiek išlieka rizikingiausiu finansiniu instrumentu bet kuriam privačiam asmeniui.</p> <p>Tačiau nebūtina laukti įstatymų pakeitimų: skolinantis rizikas sumažinti galima ir privaloma priimant tam tikrus asmeninius sprendimus. Apie tai <a href="https://www.alytausnaujienos.lt/i-ka-atkreipti-demesi-renkantis-paskolas-internetu">jau esamę rašę</a>, bet pabandysime pateikti ir dar keletą tokių patarimų, kuriuos pristatysime šiame straipsnyje.</p> <h2>1. Kreditų palyginimas – pirmas žingsnis rizikos sumažinimo link</h2> <p>Vidutinio lietuvio skolinimosi praktika tikriausiai yra tokia, kad skolinamasi iš pirmo pasitaikiusio kreditoriaus. Galbūt todėl yra tiek daug greitųjų kreditų reklamos: paprasčiausiai ji yra tokia paveiki ir įmonėms teikianti didelę grąžą.</p> <p>Jei tai būtų 2010-ieji, tuomet tokią skolinimosi praktiką būtų galima suprasti ir pateisinti. Tačiau šiandien to pateisinti nebegalima, nes dabar yra apstu įvairiausių paskolų palyginimo puslapių. Juose dažniausiai randama bent kelių, o paieškojus ir geriau – keliolikos kreditorių pasiūlymai. Pastarieji vėlgi gali būti palyginami pagal vieną, kelis ar daugiau kriterijų, kurie yra daugiau arba mažiau svarbūs kiekvienam paskolos ieškančiam asmeniui.</p> <p>Geriausia yra tai, kad tokių puslapių siūlomos palyginimo paslaugos yra visiškai nemokamos. Tačiau yra kitas niuansas: tokie puslapiai uždirba bendradarbiaudami su paskolas siūlančiomis įmonėmis. Todėl kai kurie puslapiai gali primigtynai siūloti labiau pelningus pasiūlymus. Norint išvengti būti „apgauti“ reikėtų pasirinkti tokį (-ius) paskolų palyginimo puslapį (-ius), kuris (-ie) pateikia lankytojui ne tik pačius pasiūlymus, bet ir daugiau informacijos apie kiekvieną iš jų.</p> <p>Tik tokiu būdu galėsite neapsigauti ir <a href="https://www.visikreditai.lt/">susirasti pigiausią kreditą</a> remiantis objektyviausia informacija, kuri leis maksimaliai sumažinti su skolinimusi susijusias rizikas.</p> <h2>2. Palūkanų norma – tik dalis istorijos</h2> <p>Daugelis lygindami kreditorius apsistoja ties vienu ir be abejo pagrindiniu kriterijumi: metine palūkanų norma. Suprantama, nes žmonės tikisi, kad pagal tai galės nuspręsti kuris greitasis kreditas yra pigiausias. Deja, palūkanų norma ne visada geriausiai atspindi realią paslaugos kainą.</p> <p>Tam tikslui daug naudingiau yra kreditus lygintus pagal bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. Tai yra skaičius, išreikštas tokia pat procentine išraiška kaip ir palūkanų norma, kuris tiksliau parodo kiek bendrai reikės sumokėti už paskolą.</p> <p>Susikoncentravus tik į palūkanų normą galima labai lengvai pamiršti, kad už kreditą mokame daugiau nei tik palūkanas. Visų pirmiausia yra sutarties sudarymo ar registracijos mokesčiai, tuomet yra mokestis už sutarties administravimą. Juos taiko didžioji dauguma kredito davėjų, o jų dydžiai – skiriasi. Dažnai jie gali skirtis net labiau nei pati palūkanų normą ir todėl jie gali ženkliai įtakoti bendrą sumą, kurią reikės sumokėti už paskolą.</p> <p>Todėl egzistuoja realus scenarijus, kuomet kredito davėjas siūlantis mažiausią palūkanų normą nesiūlo pigiausio kredito dėl palyginti aukštų kitur pritaikytų mokesčių. Nepasiskolinti iš tokio kredito davėjų yra įmanoma tik jeigu palyginsite ne vien tik palūkanų normą, bet ir kitus bendrą kredito kainą įtakojančius veiksnius.</p> <h2>3. Akcijų medžioklė</h2> <p>Greitieji kreditai iš kitų paskolų rūšių išsiskiria ir tuo, kad jie yra bene vieninteliai, kurie reguliariai yra skolinami su akcijomis. Dėl palyginti didelės pelno maržos ir didelės konkurencijos, kiekvienas kredito davėjas siūlantis greituosius kreditus yra priverstas įvairiais būdais pritraukti sau naujų klientų. Būtent jiems dažniausiai (bet ne visada) yra siūloma pasiskolinti pigiau.</p> <p>Bet kadangi tik retas iš mūsų yra nuolatinis klientais bent keliose ar tuo labiau visose bendrovėse, naujiems klientams taikomomis sąlygomis gali pasinaudoti kone kiekvienas. Tam tiesiog reikia peržengti per save ir vien tik patogumo vardan nesiskolinti iš bendrovės, kurioje jau buvo skolintasi prieš tai. Tai leis jums maksimaliai išnaudoti visas jums atsiveriančias galimybes, o tuo pačiu ir sumažinti su skolinimusi susijusias rizikas.</p> <p>Tai – tikrai ne viskas, ką reikia padaryti norint iki minimalaus dydžio sumažinti visas rizikas, kurias su savimi atsineša bet kuris finansinis įsipareigojimas. Tačiau tai – labai dideli žingsniai to link. Daugeliui žmonių užteks pasinaudoti šiais trimis patarimais ir greitasis kreditas nebeatrodys toks brangus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Pigiausias%20greitas%20kreditas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1910-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Pigiausias%20greitas%20kreditas_0.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61508" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603357392"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Claudia Klein</span> - Ket, 2020-10-22 - 12:03</p> </li> <a href="/comment/61508#comment-61508" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61508#comment-61508" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki ir Sveiki atvykę į …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki ir Sveiki atvykę į „Spotlight Global Financial Services“, mano vardas Claudia Klein, esu skolintoja ir finansinė konsultantė.</p> <p>Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, patarsiu susisiekti su mano įmone per | <a href="mailto:spotlightglobalservices@gmail.com">spotlightglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.</p> <p>Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninė paskola, verslo paskola ir daug daugiau), siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairiausių tikslų naudodama įvairiausius paskolų produktus.</p> <p>Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jų sprendimo, daugeliui žmonių labai sunku gauti kapitalo paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų dėl didelio susidomėjimo. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys.</p> <p>Nebereikia laukimo laiko ar įtempto banko apsilankymo. Mūsų paslauga yra prieinama visą parą, be išeiginių - galite gauti paskolą ir užbaigti operacijas bet kada ir kur jums to reikia.</p> <p>Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Jei turite klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką | <a href="mailto:spotlightglobalservices@gmail.com">spotlightglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | &amp; gauti atsakymą akimirksniu</p> <p>Galite lengvai mus patikrinti mūsų svetainėje: <a href="https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial">https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial</a> ||</p> <p>Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.</p> <p>Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61508" token="HirXpatIk63PEPejwETFSzpTpHSyg78n_BYQDE9nbgQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1910&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="d5PvlJRF6nN8Sy6vmsYuO_XUivXK8vEFZDc9vwct88c"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Oct 2020 06:03:45 +0000 vyrredaktorius 1910 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip atrodo milijonieriaus diena ir kokie jo kasdieniai įpročiai? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-atrodo-milijonieriaus-diena-ir-kokie-jo-kasdieniai-iprociai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Valgymas</h2> <p>Kaip sako pats herojus, gaminti valgyti, kai turi rimtą veiklą – beveik nelieka laiko, bent jau, jeigu norisi pasigaminti kažką skanaus. Verslininkas sako, kad reguliari ir pastovi mityba yra būtina geram organizmo funkcionavimui, nes nuo to, kaip paskirstote energiją tiesiogiai priklauso tai, kaip jaučiatės ir kiek produktyvūs esate tam tikru paros metu. Štai kaip valgo itin sėkmingi žmonės:</p> <ul> <li>Pusryčiai kuo anksčiau ryte (~5:30-6:00 ryte);</li> <li>Lengvas užkandis priešpiečiams (~9:30-10:00);</li> <li>Ganėtinai dideli, dviejų patiekalų pietūs (12-13 val.);</li> <li>Tarpinis užkandis (~15-16 val.)</li> <li>Dviejų patiekalų vakarienė, kurią sudaro karštas patiekalas ir desertas (19:30-20:30 val.)</li> </ul> <p>Kas liečia patiekalus, viskas priklauso nuo to, kiek pinigų ir kiek laiko galite skirti savo mitybai. Pagal idealų scenarijų reikia balansuoti kalorijas bei kitas maistines medžiagas (ką daro šis žmogus), bet realiame gyvenime tiesiog reikia nepamiršti žalumynų, negerti vien gazuotų gėrimų ir maisto gamybai leisti kuo mažiau laiko, nes tai atima laiką iš kitų veiklų.</p> <h2>Apranga</h2> <p>Vėlgi, jeigu svajojate apie sėkmę finansine prasme arba karjeros atžvilgiu, turite kuo labiau sumažinti laiko sąnaudas kitiems dalykams. Paskaičiuota, kad moterys kasdien praleidžia tikrai nemažai laiko (bent jau 2,5-3 kartus daugiau nei vyrai) svarstydami, ką apsirengs. Mūsų veikėjas turi labai daug porų, bet bene identiškų arba visiškai vienodų rūbų. Tai yra, šio žmogaus komodoje ir spintoje rasime labai daug, bet labai panašių rūbų, kad nereikėtų leisti laiko galvojant „Ką gi apsirengti?“.</p> <p>Aprangos spintoje suskirstomos į: kasdienę, sporto bei proginę. Taip pat svarbu turėti šiltų rūbų žvarbiam orui, nes bent jau Lietuvos klimatinėmis sąlygomis (panašios, tiesa, vyrauja ir minėtoje Čikagoje) oras gali būti nenuspėjamos. Viršutinės striukės ir megztiniai – vienspalviai, kokybiški, patikimų gamintojų. Jų įsigyti galima <a href="https://www.varle.lt/striukes-moterims/">Varle</a> internetiniame puslapyje.</p> <p>Svarbu ne tik tinkamai ir minimalistiškai susidėlioti komplektus, bet ir turėti pakankamai vietos geram rūbų organizavimui. Tinkamus baldus, tokius kaip spintos ar komodos galite įsigyti <a href="https://www.varle.lt/svetaines-komodos/">šiame puslapyje</a>. </p> <p>Viską susumavus turime, kad drabužiams neskiriama laiko arba jo skiriama labai mažai. </p> <h2>Darbas</h2> <p>Kai įvardiname, jog žmogus yra „sėkmingas“, dažniausiai turime omenyje, kad jis turi daug turto arba daug uždirba. Mūsų herojus dirba po 11 valandų kasdien savo biure bei 3-4 valandas būna pasiekiamas namuose. Tai yra ta kaina, kurią reikia mokėti dėl sėkmės. Atvykęs į darbą 9 valandą ryto, šis asmuo iš jo išvyksta tik apie 9 valandą vakaro. </p> <p>Taigi, sėkmingo žmogaus dienotvarkėje didžiąją dalį laiko užima darbas. </p> <h2>Pramogos</h2> <p>Pramogoms skirtas laikas turi būti planuojamas iš anksto arba tam galima skirti maksimaliai vieną dieną per savaitę (neplanuotai). Pailsėti ir rūpintis savimi būtina, tačiau smagiausia ir produktyviausia, pasak mūsų herojaus, kai darbas tampa ir būna pramoga.</p> <h2>Miegas ir higiena</h2> <p>Nors pramogoms skiriama ir nedaug laiko, bet visai kas kita yra susiję su poilsiu. Ilsėtis bei rūpintis savo kūnu yra būtina, norint ilgą laiką išlikti produktyviems bei neišprotėti nuo per didelio krūvio ar streso. Miegoti reikia bent 6-7 valandas, kitaip organizmas būna nualinamas ir didėja lėtai besivystančių ligų ir sutrikimų rizika. Būtina prižiūrėti savo kūną ir nedvejojant rinktis masažo paslaugas ar pasiplaukiojimą baseine. Tam reikėtų skirti bent valandą per dvi savaites. </p> <p>Moterims reikėtų ieškoti, kaip optimizuoti makiažui ir higienai skiriamą laiką, jog jo nesudegtų per daug. Na, o vyrams vienintelė tikrai svarbi dieninės higienos dalis – skutimasis, kuris neužima labai daug laiko, jeigu tai darote reguliariai/</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62627" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603960028"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gerda</span> - Ket, 2020-10-29 - 10:27</p> </li> <a href="/comment/62627#comment-62627" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62627#comment-62627" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne tik vagys užsidirba, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne tik vagys užsidirba, bet ir kiti, kurie turi geras verslo idėjas. <a href="https://www.autogema.eu"></a>Mikroautobusų įrengimas, <a href="https://www.autogema.eu/food-truck-gamyba">food truck įrengimas</a>, <a href="https://www.autogema.eu/kebulu-gamyba">kėbulų gamyba</a> - tai tik kelios iš idėjų kaip galima užsidirbti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62627" token="qK7RuU0EeCtZFil89qz1nSrPv1USpeorqKw0FM83xP8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61350" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603275318"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ar čia</span> - Tre, 2020-10-21 - 13:15</p> </li> <a href="/comment/61350#comment-61350" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61350#comment-61350" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apie alytaus kelis politikus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apie alytaus kelis politikus vagis ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61350" token="5X4S76waEk-HbKj_Kqa9JwCx1onIsfnDGs5KLDkKoxA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1902&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="anZgeSPtppwz0RlRZx44oDpLiz_Pn5UJAm6a7rXXjko"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 21 Oct 2020 08:02:22 +0000 vyrredaktorius 1902 at https://www.alytausnaujienos.lt Plėtoti verslus kaime drąsina parama https://www.alytausnaujienos.lt/pletoti-verslus-kaime-drasina-parama <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/_DAR5977.jpg?itok=leF0wXFG" width="344" height="287" alt="Zemes ukis" title="Pagal profesiją kūno kultūros mokytojas Mindaugas Norgėla, Kūlupėnų kaime įkūręs medienos verslą, gamybinę bazę plės pasinaudojęs ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos parama. Dariaus Šypalio nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Pajūrio medis“ vis auga</h2> <p>Kūlupėnuose, buvusio Kartenos linų fabriko teritorijoje, veikiančios bendrovės „Pajūrio medis“ vadovas kretingiškis Mindaugas Norgėla savo verslą pradėjo dar 2005-aisiais. Iš pradžių į Kiniją eksportuodavo iš Lietuvos bei užsienio urėdijų supirktus rąstus.</p> <p>„Bet atsitikdavo, kad apie vasario pabaigą, kol rąstai nukeliaudavo tokį tolimą kelią, sušusdavo. Tada klientas ir paklausė, gal galėtume jiems geriau siųsti lentas. Pagalvojome – o kodėl gi ne? Persiorientavome ir jau 12 metų puikiai bendradarbiaujame toliau“, – papasakojo Mindaugas.</p> <p>Įmonėje dirba apie 10 vietinių kaimo žmonių. Jie patys žaliavą pjauna, patys rūšiuoja, pakuoja, atrenka. Šiuo metu beržo ruošinius, pakrautus į jūrinius konteinerius, įmonė tiekia ne tik Kinijos, bet ir Vietnamo, Japonijos baldų gamintojams.</p> <p>Bendrovė „Pajūrio medis“ yra įsikūrusi 1,5 ha teritorijoje. Vienas sandėlis jau pastatytas, kitas turėtų būti baigtas ateinančią vasarą. Veikia 3 medienos džiovyklos, moderni, visiškai automatizuota katilinė. Į statinius ir įrangą iš viso investuota beveik 500 tūkst. Eur, bet dar – ne pabaiga. „Planų turime labai daug: norime pabaigti pradėtą sandėlį, taip pat – pasistatyti administracines patalpas, darbuotojams įrengti persirengimo kambarį, skalbyklą, valgyklą“, – sakė pašnekovas.</p> <p>Pasitaręs su medienos verslu užsiimančiais draugais, kolegomis, dalyvaujančiais Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, ir jis apsisprendė teikti paraišką, prašyti finansinės paramos įmonės gamybinei bazei plėsti. Projektą parengė tuo užsiimantys specialistai iš Vilniaus, įmonei „Pajūrio medis“ skirta 147 tūkstančių eurų parama.</p> <h2>Kas galėjo pretenduoti</h2> <p>Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) buvo teikiamos iki rugpjūčio 31-osios. Šiam etapui skirta beveik 23,1 mln. Eur. Naujovė yra tai, kad priemonei taikomas ne tik išlaidų kompensavimo, bet ir sąskaitų apmokėjimo būdas. Parama skirta įvairinti ekonominę veiklą kaimo vietovėse, padėti kurti ir plėsti mažąsias įmones, skatinti darbo vietų kūrimą. Pagal šią KPP veiklą parama skiriama ne žemės ūkio veiklos plėtrai, išskyrus tas veiklas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų gamybai ir prekybai, tabako gaminių gamybai ir prekybai, ginklų ir šaudmenų gamybai ir prekybai ir kt.</p> <p>Paramos kreiptis galėjo privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, laikomas tinkamu gauti paramą tik tada, jei jo pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.</p> <h2>Daugiausia paraiškų – iš Vilniaus apskrities</h2> <p>NMA duomenimis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo pateiktos 174 paraiškos: 4 – iš Tauragės, 8 – iš Telšių, 10 – iš Utenos, 12 – iš Marijampolės, 15 – iš Klaipėdos, 16 – iš Alytaus, 19 – iš Šiaulių, 26 – iš Panevėžio, 27 – iš Kauno, 37 – iš Vilniaus apskričių. Iš labai mažų įmonių buvo gautos 147 paraiškos, prašoma suma – 22 781 116 Eur. Iš kaimo gyventojų gautos 27 paraiškos, prašoma suma – 3 236 946 Eur.</p> <p>Daugiausia paraiškų pateikta dėl paramos statybvietei paruošti. Toliau rikiuojasi: poilsiautojų ir kitų trumpalaikio apgyvendinimo veiklai, konsultacinei ir kitai valdymo veiklai, variklinių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybai. Taip pat dažniau paprašyta paramos kitai pramogų ir poilsio organizavimo, restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikloms, žemės darbams statybos aikštelėse.</p> <p>Prašoma paramos suma sudarė daugiau kaip 25 mln. Eur. Surikiavus paraiškas pagal pirmumo eilę, daugiausia – 90 balų – gavo 1 paraiška, 3 paraiškos gavo 85 balus, po 1 paraišką gavo 83, 81, 80, 78, 75 balus, po 2 paraiškas – 74 ir 72 balus. Mažiausią galimą – 50 – atrankos balų skaičių gavo daugiausia paraiškų, t. y. 21. Reikalingo balų skaičiaus nepavyko gauti 28 paraiškoms, todėl toliau jos nebuvo vertinamos. Paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos.</p> <p>Pirmumo eilėje atsidūrę verslininkai prašo 22 168 938 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Vienam pareiškėjui – fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus, – skiriama nuo 50 tūkst. Eur iki 200 tūkst. Eur paramos. Paramos dydis priklauso nuo pareiškėjo planuojamų sukurti naujų darbo vietų (sukūrus vieną darbo vietą, skiriama iki 50 tūkst. Eur, dvi darbo vietas – iki 100 tūkst. Eur ir t. t.). Paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, toliau vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y. ar jos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar suplanuotos išlaidos būtinos įgyvendinant projektą, ar jos tiesiogiai yra susijusios su remiama veikla.</p> <p> </p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="89d1da0a-6d26-4f09-b3a7-5a5afc45b6e8" height="92" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_8.jpg" width="373" /></p> <p>Užs. Nr. 0107</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/_DAR5977_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1897-k3NfWJ_PhkQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/_DAR5977_0.jpg" width="1496" height="997" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1897&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Fy267K70m7t_U3jVuiCTXsiIRpqPnmq-3RWK7yi2gJ4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Oct 2020 06:47:18 +0000 vyrredaktorius 1897 at https://www.alytausnaujienos.lt