Nau­jai nu­sta­ty­to ko­vi­do re­kor­dai: Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Covid
Sau­sio 19-ąją pa­aiš­kė­jo, kad per pra­ėju­sią pa­rą Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­ti 6 tūkst. 234 nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, Aly­taus mies­te to­kių at­ve­jų – 302, Aly­taus ra­jo­ne – 81. Tai re­kor­di­nis per pa­rą fik­suo­tų nau­jų su­sir­gi­mų šia in­fek­ci­ja skai­čius nuo pan­de­mi­jos pra­džios – 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio. Tiek per pa­rą nu­sta­ty­tų nau­jų CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų ne­bū­ta nei Lie­tu­vo­je, nei Aly­taus mies­te, nei Aly­taus ra­jo­ne.

Sau­sio 18-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 784, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 65 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­ne tir­tų­jų ati­tin­ka­mai – 221 ir 12.

Sau­sio 19-ąją pa­aiš­kė­jo, kad CO­VID-19 in­fek­ci­ja nau­jai nu­sta­ty­ta 302 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 81 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jui. Tai re­kor­di­nis nau­jai per pa­rą fik­suo­tų su­sir­gi­mų ko­vi­du skai­čius nuo ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos pra­džios – 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio. Tiek jų per pa­rą ne­bū­ta nei Aly­taus mies­te, nei Aly­taus ra­jo­ne. Nuo pan­de­mi­jos pra­džios tiek nau­jų ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų per pa­rą, kiek bu­vo sau­sio 19-ąją – 6 tūkst. 234 ne­re­gė­ta ir Lie­tu­vo­je.

Dau­giau­sia – 170 nau­jų ko­vi­do at­ve­jų per pa­rą Aly­tu­je re­gist­ruo­ta 2020-ųjų gruo­džio 30-ąją. Aly­taus ra­jo­nas su di­džiau­siu – 77 nau­jų šios in­fek­ci­jos at­ve­jų skaičiumi per pa­rą bu­vo 2020-ųjų gruo­džio 16-ąją.

Sau­sio 19-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 917 aly­tiš­kių ir 221 ra­jo­no gy­ven­to­jas. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien CO­VID-19 in­fek­ci­ja nu­sta­to­ma 107 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 25 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 862 ko­vi­do at­ve­jai. Aly­tu­je per šį lai­ko­tar­pį mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų fik­suo­ja­mi 2 tūkst. 323, Aly­taus ra­jo­ne – 1 tūkst. 29 šios in­fek­ci­jos at­ve­jai.

„Re­kor­di­niai nau­jų su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čiai per pa­rą liu­di­ja, kad šios in­fek­ci­jos omik­ron at­mai­na spar­čiai plin­ta. Gy­ven­to­jai pa­tys sa­vo ini­cia­ty­va tu­ri ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, kiek ga­li­ma ap­ri­bo­ti kon­tak­tus su ki­tais as­me­ni­mis“, – sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.