Ne tik pa­va­sa­rį, bet ap­skri­tus me­tus, be skai­ty­to­jų dė­me­sio ne­lie­ka ra­ši­niai apie gam­tą, ap­lin­kos ir sa­vų val­dų gra­ži­ni­mą. Ypač do­mi­na erd­vės su re­tes­niais au­ga­lais ir...
Vi­si jau esa­me pa­si­il­gę va­sa­riš­kos ši­lu­mos ir sau­lės. Tai džiu­gi­na, kai sa­vait­ga­lį nu­ta­ria­me pra­leis­ti gam­to­je. Ta­čiau na­muo­se ar dar­buo­jan­tis biu­re sau­lė var­gi­na, nes...
Ren­kan­tis bet ku­rią sto­go dan­gą, ne­rei­kė­tų at­si­žvelg­ti vien tik į dan­gos kvad­ra­ti­nio met­ro kai­ną. Ver­tė­tų su­da­ry­ti pil­ną vi­sų me­džia­gų ir dar­bų są­ma­tą, įver­tin­ti ir...
Židiniai ir krosnys yra puikus bet kurio kambario interjero akcentas, suteikiantys namams papildomo jaukumo ir grožio bei prabangos jausmą. Jei Jums pasisekė turėti tokį savo namuose, greičiausiai...
Jei norite pasigaminti naminio skysto muilo visada galite tiesiog sutarkuoti šiek tiek muilo ir užpilti karštu vandeniu. Dėl to po kelių dienų susidarys gelis ir turėsite skystą muilą. Bet ar...
Ne paslaptis, kad buities darbai eikvoja daug brangaus mūsų laiko. Na, o dabar, kai šių dienų visuomenė pasižymi tokiu dideliu profesiniu, akademiniu, saviugdos užimtumu, buities darbai gali tapti...
Šią sa­vai­tę Vidz­gi­rio bib­lio­te­ko­je (Li­kiš­kė­lių g. 12) ga­li­ma pa­ma­ty­ti S.Ža­dei­kie­nės kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­dą „Gi­rios la­lau­ny­kai“. Jo­je eks­po­nuo­ja­mi au­to­ri­niai...
Pa­va­sa­ris – per­mai­nų lai­kas, at­si­nau­ji­no ir Aly­tu­je, Ug­nia­ge­sių gat­vė­je, jau sep­tin­tus me­tus gy­vuo­jan­tis vai­kų kam­ba­rys „Ma­žy­lio stu­di­ja“. Nau­jas stu­di­jos...
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras praneša, kad, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) oro kokybės tyrimų duomenimis, pastarosiomis savaitėmis kietųjų dalelių (KD10) koncentracija kai...
Ne paslaptis, kad daugeliui žmonių būtent namai yra ta vieta, kurioje praleidžiame daugiausiai laiko. Taigi, belieka tik pasirūpinti, kad laikas, kurį leidžiate šioje erdvėje, būtų turiningas,...
Artėja ilgasis šventinis savaitgalis. Atliekų tvarkytojų darbo ritmo jis nepakeis – konteineriai bus tuštinami pagal įprastą grafiką: Alytaus mieste mišrios atliekos bus vežamos šeštadienį ir...
Se­niai pa­mirš­ti lai­kai, kai vir­tu­vės jau­ku­mą kū­rė ap­trin­ta ku­li­na­ri­jos kny­ga su pluoš­tu jo­je sau­go­mų ran­ka ra­šy­tų re­cep­tų. In­ter­ne­tas at­vė­rė šiuo­lai­ki­nėms...
Šian­dien jau aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad mū­sų Že­mei per sun­ku pa­kel­ti žmo­ni­jos ne­at­sa­kin­go po­žiū­rio į gam­tą pa­da­ri­nius – saus­ras, karš­čius, tirps­tan­čius le­dy­nus, gais­rus,...
Įsi­bė­gė­jan­tis pa­va­sa­ris sig­na­li­zuo­ja apie ar­tė­jan­čius so­do dar­bus, ta­čiau, no­rint džiaug­tis iš­puo­se­lė­ta ir jau­kia ap­lin­ka, teks įdė­ti ne tik pa­stan­gų ir lai­ko, bet ir...
Ar kada pagalvojote, kad apatinis trikotažas – kiekvienos dienos palydovas ar netgi būtinybė? O ar susimąstėte, kaip jį tinkamai dėvėti? Kokios apatinio trikotažo medžiagos yra geriausios? Kaip...
Subscribe to Namai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.