Vi­suo­met aly­tiš­kiai puo­se­lė­jo gė­ly­nus. Kaip pa­ste­bi ne vie­nas vy­res­nis pa­šne­ko­vas, šian­dien na­mų val­dų ap­lin­kos ypač spal­vin­gos, nes šei­mi­nin­kai tu­ri ga­li­my­bių jas...
Ge­gu­žės 15-ąją mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę šei­mos die­ną. Tarp dvie­jų šven­čių – Mo­ti­nos ir Tė­vo die­nų – įsi­sprau­du­si Šei­mos die­na šie­met dėl už­si­tę­su­sio ka­ran­ti­no ne­pa­bers tiek...
Spynos – jomis užrakinamos būsto ar automobilio durys. Deja, nedažnai susimąstome kiek jos saugios ir gebėtų apsaugoti nuo įsilaužimo. Įsigijus kokybišką bei saugią spyną nereikės sukti galvos kaip...
Turint nuosavą būstą, metams bėgant atsiranda poreikis bei noras atnaujinti namų interjerą. Ilgainiui pabosta tam tikros namuose vyraujančios spalvos, baldai, kiliminė danga ar tam tikri šviestuvai....
Terasos sezonas paprastai uždaromas tik pasibaigus vasarai, tačiau ši erdvė gali tapti puikia vieta pasidžiaugti auksiniu rudeniu. Dėl vėstančių orų ir vis ankstyvesnių sutemų terasoje tikrai nelabai...
Nusprendus įsigyti trimerį, tenka apgalvoti ne vieną svarbų aspektą, tačiau vienas pagrindinių sprendimų yra šio prietaiso tipas.
Kiekvienas svajoja apie įspūdingai atrodančią kiemo aplinką, tačiau ne paslaptis, kad eksterjero atnaujinimui reikalingos ir ne tokios mažos investicijos. Visgi, jei pasitelksite kelias gudrybes,...
Šiais laikais kvepalų pasirinkimas toks platus, jog kiekvienas ir kiekviena gali rasti ne tik tokį kvapą, kuris jam yra malonus, tačiau tokį, kuris puikiai atspindi jo vidinį pasaulį ir suteikia...
Lie­tu­vo­je vei­kian­čios dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo ben­dro­vės, pri­klau­san­čios „Ma­no Būs­to“ įmo­nių gru­pei, vie­no­di­na pre­kės žen­klą ir pa­slau­gas klien­tams teiks vie­nu...
Pir­mas va­sa­rio sek­ma­die­nis yra šven­čia­mas kaip Pa­sau­li­nė ce­pe­li­nų die­na. Kiek juo­kin­ga šven­tė, at­ro­dy­tų, jog nė­ra kam skir­ti die­nų, tai jos pri­ski­ria­mos tie­siog mais­to...
Ap­lin­kos tar­ša kie­to­sio­mis da­le­lė­mis pa­pras­tai pa­di­dė­ja esant di­des­nei mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai, kai dau­giau kū­re­na­ma ir vy­rau­ja sil­pnas, ne­pa­lan­kus ter­ša­lams...
„Jei ne Ar­čio veis­li­nės sa­vy­bės, šian­dien šio vi­sai šei­mai bran­gaus bei my­li­mo au­gin­ti­nio jau ne­tu­rė­tu­me. Vo­kie­čių jeg­dter­je­rų cha­rak­te­ris – ne iš leng­vų­jų, bet jie...
Pras­min­ga, kai ga­li sa­vo na­mais va­din­ti ir dar­bais gra­žin­ti mies­tą, me­nan­tį ne vie­ną gi­mi­nės kar­tą. Di­zai­ne­rės Vio­le­tos Sū­džiu­vie­nės ir jos vy­ro Re­gi­man­to so­dy­ba...
Kokie gi namai be minkštų baldų? Jokia svetainė neįsivaizduojama be sofos, fotelių ar minkšto kampo. Mažesniuose butuose jie turi būti pritaikyti ir sėdėjimui, ir miegojimui, tad patvarumas ir ilgaamžiškumas bus labai svarbus. Didesniuose būstuose svarbu pasirinkti ne tik patogų, bet ir gražiai prie aplinkos derantį baldų komplektą. Na ir miegamajame bei vaikų kambaryje galima įrengti minkštą krėslą ar jiems nupirkti sėdmaišį. Yra daugybė galimybių ir variantų, tačiau ką reikėtų įvertinti prieš perkant minkštus baldus?
Kad ir kaip tobulėtų skalbimo mašinų bei audinių gamybos technologijos, retkarčiais drabužiai vis dėlto traukiasi, plyšta ar praranda formą. Ekspertai teigia, kad kitaip niekada ir nebus, nes dalis...
Subscribe to Namai
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.