Nr. 97 (13180)

2018-08-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 97 (13180) skaitykite:

  • Gin­ta­ro Po­te­lio ko­lek­ci­jo­je – ir­ bu­vu­sio Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus tar­ny­bi­nė ke­pu­rė
  • At­vyk­ti po­il­siau­to­jus į Me­te­lių re­gio­ni­nį par­ką trau­kia iš­skir­ti­nė gam­ta ir lau­kian­čios pra­mo­gos
  • Po 22 me­tų ku­ni­gas iš­ly­dė­tas į ki­tą pa­ra­pi­ją
  • Pa­veiks­lai iš dai­li­nin­kų pa­lė­pių ap­si­gy­ve­no ro­tu­šė­je
  • Tarp­tau­ti­nis Jo­no Jo­nuš­kos at­mi­ni­mo tur­ny­ras Aly­tu­je tu­rė­tų tap­ti tra­di­ci­nis
  • Pres­ti­ži­nė­se var­žy­bo­se Es­ti­jo­je – ir aly­tiš­kių ko­man­da
  • „Kan­tar TNS” ty­ri­mas: stip­rė­ja nak­ti­nė­ji­mo ten­den­ci­ja – ek­ra­nai ska­ti­na ei­ti mie­go­ti vis vė­liau
  • Ką rei­kia ži­no­ti apie ša­pa­lą?
Kolekcionavimas dažnam jaunosios kartos atstovui gali priminti nuobodų užsiėmimą. Juk rinkti skirtingus radinius ir vėliau juos laikyti lentynoje iš tiesų gali pasirodyti neįdomu. Šis nusiteikimas...
Alytaus miesto savivaldybėje vyko „Alytus / Myliu“ socialinė akcija – kuprines pirmokams dovanojo „Alytus / Myliu“ ženklo autoriai kartu su Socialinės paramos skyriumi ir Alytaus turizmo informacijos...
Rugpjūčio 16 dieną Gerdos ir Vidmanto Veselgų sodyboje (Pupasodžio k., Alytaus r.) įvyko tikro garso muzikos festivalis „Pupasodis gyvai 2018“. Tai jau devintas koncertas.
Nuo rugsėjo dviejų mėnesių vaikai bus pradėti nemokamai skiepyti nuo rotavirusinės infekcijos. Įtraukus šią vakciną į vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos...
Rugsėjo 7–8 dienomis Birštone rengiamas antrasis visiškai nemokamas diskusijų festivalis „Būtent!“. Dvi dienas Vytauto parko erdvėje Birštone vyks per 90 renginių ir diskusijų svarbiomis Lietuvai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.