Nr. 81(13897)

2023-07-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 81(13897) skaitykite:

 • Jur­gi­ta An­driuš­ke­vi­čie­nė: „Man vi­sai pri­tin­ka tas liau­diš­kas po­sa­kis, kad iš­ėjo mer­gi­na / mo­te­ris iš kai­mo, bet kai­mas iš jos – NE”
 • At­nau­jin­ta San­tai­kos gat­vė: aly­tiš­kiai pik­ti­na­si, spe­cia­lis­tai sa­ko, kad „dar­bai vyk­do­mi pa­gal pro­jek­tą, o ne pa­gal pa­gei­da­vi­mus”
 • Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai va­do­vau­ja lai­ki­na di­rek­to­rė Dai­va Če­pa­no­nie­nė
 • Ieš­ko­mi ka­pa­vie­tes iš­nie­ki­nę as­me­nys
 • Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja – tarp 27 ver­sliau­sių mo­kyk­lų Eu­ro­po­je
 • NA­TO pri­dė­jus į kel­nes, Pu­ti­nas pe­ri­ma ini­cia­ty­vą
 • Iš­pil­dy­tai sva­jo­nei – sto­vyk­lau­to­jų iš Ir­pi­nės ova­ci­jos
 • Tarp „Pa­vel­do DNR” no­mi­nan­tų – ir uni­ka­li Kur­nė­nų mo­kyk­la
 • Aly­tiš­kės Auš­ros kar­je­ros ke­lio­nė fin­tech sri­ty­je: ge­riau nu­si­vil­ti pa­mė­gi­nus nei grauž­tis ne­pa­ban­džius
 • Gy­dy­to­jas V. Mo­ro­zo­vas pa­ta­ria: ką tu­rė­ti vais­ti­nė­lė­je atos­to­gau­jant ir kaip su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą su­si­žei­du­siam
 • Pa­sau­lio ma­sa­žo čem­pio­na­te sėk­mė ly­dė­jo aly­tiš­kę
Kaip tėvai, visi norime, kad mūsų vaikai augtų ir vystytųsi kuo geriau. Vienas iš veiksmingų būdų padėti jiems mokytis - aprūpinti juos lavinamaisiais žaislais. Šie žaislai ne tik suteikia vaikams...
Taip lau­kia­me atos­to­gų ir, kai jos at­ei­na, ar mes atos­to­gau­ja­me? Ar mes tik­rai atos­to­gau­ja­me? Eks­per­tai bai­mi­na­si, kad in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je au­ga kar­tos,...
Žmonėms gera gyventi ir kurtis ten, kur yra darbo vietų, kur galima jaustis saugiai, džiaugtis arti esančiu darželiu, mokykla, poliklinika, kultūros namais ar teatru.
Namų jaukumas - kiekvieno suaugusio žmogaus siekiamybė. Kad sukurti jaukumą, vien to norėti nepakanka. Tenka įdėti šiokių tokių pastangų. Kalba eina ne tik apie nepriekaištingą interjerą.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.