Nr. 68 (13444)

2020-06-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 68 (13444) skaitykite:

  • Ne­mu­nai­ty­je – slap­ti trem­ti­nio lo­biai ir nuo­sta­bios is­to­ri­jos
  • Ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai ga­li su­lauk­ti bau­dų
  • Jot­vin­gių gar­bė 2020 – pa­dė­kos už gim­na­zi­jos var­do gar­si­ni­mą die­na
  • Žemės ūkio tech­ni­ką rei­kia sau­go­ti nuo va­gių ir gais­ro
  • Elek­tros jung­ties triukš­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nėms ren­gia­ma ga­li­my­bių stu­di­ja
  • Elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės – Sim­ne ir Dau­guo­se
  • Ra­jo­no ke­liams re­mon­tuo­ti skir­ta pa­pil­do­mų lė­šų
  • Daž­nai ir sai­kin­gai, o gal re­tai, bet iš es­mės (2)
  • Trūks­ta pi­ni­gų ar no­ri­te pa­ma­ty­ti vai­duok­lius – va­žiuo­ki­te į Aly­taus ra­jo­ną
  • Tul­pes pri­me­nan­čiais žie­dais ima puoš­tis „smui­ko me­dis” – gels­va­žie­dis tulp­me­dis
Šią sa­vai­tę Vil­niaus ben­dro­vė „Ap­lin­kos va­dy­ba“ per nuo­to­li­nę vaiz­do tran­slia­ci­ją su­pa­žin­di­no vi­suo­me­nę su Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, no­ri­mos kurti iš­kas­ti­nės...
Kino teatrai pamažu atveria savo duris žiūrovams. Tarp jų ir kino teatras „Dainava“. Čia jau vyksta pirmieji kino seansai premjerų, dėl karantino nespėtų parodyti filmų, pamatysime ir senesnius,...
Šį ket­vir­ta­die­nį, bir­že­lio 11-ąją, įsi­tei­sė­jo Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dis bu­vu­siai Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų tei­sė­jai Vai­du­tei Stang­vi­lie­nei.
Ar jau spė­jo­te nu­fo­tog­ra­fuo­ti šią sa­vai­tę ant Aly­taus pa­sta­tų sie­nų at­si­ra­du­sius pie­ši­nius, nu­siųs­ti nuo­trau­kas sa­vo drau­gams, ar­ti­mie­siems, pa­si­da­ly­ti feis­bu­ke?...
Šiandien aplinkos apsaugos ministro Kęstučio Mažeikos ir jo komandos iniciatyva Punios šile surengtas pasitarimas, kurio metu siekta atsakyti į klausimą – kokie šio unikalaus gamtos kampelio apsaugos...
Teismo sprendimu interneto vartotojui skirta bauda už įžeidžiantį ir žeminantį komentarą apie Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną ir jo šeimos narį. Komentarus apie...
Tinkama reklama ne tik didina pardavimus, tačiau ir gerina verslo reputaciją. Šiais laikais labai svarbu pasirinkti tinkamą reklamos variantą, kadangi jų pasiūla ne tik plati, tačiau ir labai skirtinga. Tai reiškia, kad kiekvienam verslui tinka ir konkreti galimybė, nėra tokios, kuris tikrai pasiteisintų visais atvejais. Juolab, reikia įvertinti bei pažinti savo klientus pagal kuriuos dažniausiai ir pasirenkama tinkamiausia reklama. Geriausia reklama, kuri padeda pasiekti ilgalaikį efektą yra remarketingas apie kurį paskutiniu metu kalbama labai daug. Paprasčiausiai reikia rasti reklamą, kuri ne tik esamuoju laiku padėtų pardavimus padaryti kuo didesniais, tačiau tokią, kuri užtikrintų, kad rezultatas būtų ilgalaikis.
Ne tik moterys, tačiau ir vyrai nori atrodyti skoningai, tik dažniausia stengiasi dėti kuo mažiau pastangų, kad pavyktų džiaugtis puikiu rezultatu. Šiuo metu rinkoje vyriškų džemperių pasirinkimas yra labai platus, tad aptarsime kelias variacijas, taip pat, kelis modelius bei derinimo niuansus, kurie leis džiaugtis puikia išvaizda ir tuo pačiu pasitikėti savimi.
Geros kokybės kameros Jūsų kasdienybei gali suteikti kur kas daugiau saugumo. Kadangi vaizdo stebėjimo kameros vis labiau pinga, natūralu, kad žmonės sau leidžia įsigyti šią apsaugos sistemą. Greta jos taip pat derinamos ir kitos, kurios suteikia dar daugiau apsaugos ir tuo pačiu dar daugiau komforto. Svarbiausia yra atsiminti, kad šiuo metu kamerų pasirinkimas yra toks paltus, kad tik palyginus kuo daugiau skirtingų alternatyvų rasite tai, kas Jums labiausiai tinka. Pavyzdžiui, ypač giriamas pasirinkimas yra IP kameros, kurios lyginant su standartinėmis – kur kas inovatyvesnis pasirinkimas.
Skanus maistas suteikia ne tik daugiau pasitikėjimo savimi, tačiau dažniausiai ir padeda sėkminga vesti sandėrius. Ne veltui verslo susitikimų metu gana daug dėmesio yra skiriama maistui, kuris dažniausiai skirtas tiek pradėti susitikimą, tiek jį užbaigti.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.