Nr. 62 (13584)

2021-06-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 62 (13584) skaitykite:

  • Ąžuo­liu­kų ne­be­li­ko, ra­di­niai ke­liau­ja į mu­zie­jų, gim­na­zi­ja po­li­ti­kams aiš­ki­na­si apie pro­jek­to ei­gą
  • Aly­tus pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su – 9-as, Aly­taus ra­jo­nas – 24-as
  • Jau­nius Ja­no­nis by­li­nė­ja­si dėl at­lei­di­mo iš ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko pa­rei­gų, bau­džia­mo­ji by­la dar ne­pra­dė­ta nag­ri­nė­ti
  • Rū­šia­vi­mo cen­trai: bran­gu, bet ap­si­mo­ka
  • Vil­niaus ko­le­gi­ja – at­vi­ra nau­jo­vėms, lanks­ti, nuo­la­tos be­si­kei­čian­ti aukš­to­ji mo­kyk­la, jau 8 me­tus ne­ap­lei­džia ly­de­rės po­zi­ci­jos na­cio­na­li­niuo­se švie­ti­mo įstai­gų rei­tin­guo­se
  • Šimt­me­čiais ne­kin­tan­tis bi­čių pa­sau­lis
  • Tė­tis RIM­VY­DAS
  • Už šiukš­ly­nus prie kon­tei­ne­rių gre­sia bau­dos ir gy­ven­to­jams, ir ben­dri­joms
  • Gy­ven­to­jai skun­džia­si dėl nau­jos at­lie­kų iš­ve­ži­mo tvar­kos
„Svar­bu yra til­tas, o už­lipk kaip no­ri?“ – klau­sia aly­tiš­kiai, ro­dy­da­mi į lai­ki­nus laip­tus, įreng­tus nuo Pi­lia­kal­nio pu­sės sta­čiu Bal­to­sios ro­žės til­to šlai­tu (žr. nuotr.)....
Pa­ga­liau po dau­giau nei me­tų ir li­kus šiek tiek ma­žiau nei pu­sei šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jos su­for­muo­ta nau­ja jos dau­gu­ma. Ofi­cia­liai apie ją tu­rė­tų...
Sekmadienį buvo duotas startas naujajam Lietuvos triatlono taurės (LTT) sezonui. Gyvų renginių išsiilgę sportininkai varžėsi Alytaus triatlone, kuriame netrūko ir atkaklios kovos, ir džiaugsmingų...
Jau visai netrukus startuos ilgai lauktas Europos futbolo čempionatas. Išties jis turėjo vykti dar praėjusią vasarą, tačiau pirmenybes teko atidėti, kadangi pasaulį sukrėtė koronavirusas. Juk stebėti...
Ketvirtadienį minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 33-iąsias metines, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis sako pasigendąs daugiau dėmesio šiam Lietuvai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.