Nr. 49 (13719)

2022-05-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 49 (13719) skaitykite:

 • Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas nu­teis­tas dėl tri­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų
 • Nuo Žalgirio mūšio iki šių dienų – ypatingos istorijos ir ypatingų žmonių miestas
 • Ką rei­kia ži­no­ti ren­kan­tis sto­go dan­gą?
 • Mo­ni­kai Ra­ža­naus­kie­nei – vie­tos ben­druo­me­nės ly­de­rės ap­do­va­no­ji­mas
 • Ko­kius pe­čius be­tu­rė­tum ir ant ko­kių ko­jų be­sto­vė­tum, pa­sau­ly­je vis­kam yra pra­džia ir pa­bai­ga
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – gar­būs ju­bi­lia­tai
 • Dau­gai tu­ri am­bi­ci­jų ug­dy­ti nau­jus ir­kla­vi­mo čem­pio­nus
 • Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­ka” – vie­nas iš Aly­taus kraš­to is­to­ri­jos ko­vos už lais­vę sim­bo­lių
 • Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos” lei­dė­jas ir pla­tin­to­jas – ku­ni­gas An­ta­nas Gra­žu­lis mi­nė­jo ju­bi­lie­jų
 • Bet­ha­ny York: „Ma­nau, kad lie­tu­vių kul­tū­ra ati­tin­ka ko­ko­so kul­tū­rą“
 • Odon­to­lo­gės puo­se­lė­ja­mas ja­po­niš­kas bon­sų me­nas
Kavalčiukų kaime Alytaus rajone auga keli šimtai galovėjų – Škotijoje išveistos vienos seniausių ir gryniausių mėsinių galvijų veislių pasaulyje atstovų. Žmonės šių tik natūralia žole ir šienu...
Alytaus viešosiose erdvėse šią savaitę atsirado paspirtukų nuomai, paženklintų „Scoot911“ dalijimosi platformos ženklu.
Ne paslaptis, kad buities darbai eikvoja daug brangaus mūsų laiko. Na, o dabar, kai šių dienų visuomenė pasižymi tokiu dideliu profesiniu, akademiniu, saviugdos užimtumu, buities darbai gali tapti...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.