Nr. 137 (13807)

2022-12-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 137 (13807) skaitykite:

  • Vai­kai su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais: mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų pa­gai­lė­ta, vie­no vai­ko ma­ma tai pa­va­di­no koš­ma­ru
  • Aly­tu­je įžieb­ta šven­ti­nė eg­lė, mies­tas at­si­svei­ki­no su
  • Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ti­tu­lu, bet ne su sva­jo­nė­mis
  • Aly­taus au­tiz­mo aso­cia­ci­jai „Lie­taus vai­kai” – „Lie­tu­vos ga­lios” ap­do­va­no­ji­mas
  • Mo­des­tas Ek­le­ris at­sto­va­vo jau­niesiems mal­tie­čiams Na­cio­na­li­niuo­se mal­dos pus­ry­čiuo­se
  • Įteikti Alytaus rajono nominacijų konkurso „Metų geriausieji“ apdovanojimai
  • Atminimų sąsiuviniuose – nuo prezidento Antano Smetonos pasisakymo iki paaugliško šmaikštaus kalambūro
  • Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius Alytuje pristatys knygą „Karo žmonės“
  • Alytaus samariečių artelėje siuvamos ir kepuraitės onkologine liga sergančioms moterims
Lap­kri­čio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė ke­tu­rių ta­ry­bos na­rių, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to at­sto­vų pa­reng­tiems dviem...
„Lidl Lietuva“ per jaukiausias metų šventes ir toliau sveikins ne tik visus darbuotojus, bet ir jų vaikus – visi iki vieno komandos nariai bei jų atžalos gaus dovanų. Tiesa, prekybos tinklo staigmenos...
„Kul­tū­ra ne­tu­ri nei pra­džios, nei pa­bai­gos”, – šven­ti­nio va­ka­ro ve­dė­jo Liu­do Ra­ma­naus­ko žo­džiai pri­mi­nė, kad Alytuje bai­gė­si tik Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės pro­jek­tas, bet...
Nors kalėdinių dovanų sąrašas kiekvienas metais yra pakankamai ilgas ir gausus, jo viršuje visuomet puikuojasi mums artimiausių žmonių vardai – būtent juos visuomet norisi pradžiuginti labiausiai. Jei...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.