Nr. 109 (13192)

2018-09-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 109 (13192) skaitykite:

  • Atviras Sauliaus Janulevičiaus laiškas
  • Prisijunk ir tu – būk aktyvus ištisus metus!!!
  • At­mi­ni­mo ak­me­nys – Vil­niaus, Pul­ko ir Užuo­lan­kos gat­vė­se
  • Nu­mal­šin­tas „AL­KiS”: aly­tiš­kiai mo­kė­si iš sve­ti­mų sėk­mių ir ne­sėk­mių, kad jų ne­kar­to­tų ir su­kur­tų kul­tū­ros sos­ti­nę kas­dien
  • Ar norime gyventi gražiau? Apie vizijas Merkinei
  • Vicemerė Va­lė Gi­bie­nė: „Spren­di­mas dėl mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fo su­ras­tas”
  • Nau­jo­ko sin­dro­mas (1)
  • Pas­kui „Dai­na­vą” ir sva­jo­nę – Pe­ru, Ko­lum­bi­ja
Rug­sė­jo 22-oji, pir­mo­ji Šven­to­jo Tė­vo vi­zi­to die­na, pra­si­dė­jo ke­tu­rias­de­šimt mi­nu­čių po vi­dur­die­nio su­si­ti­ki­mu Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs Aly­taus ra­jo­no Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos Ly­de­ki­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Sur­vi­la sa­kė ne­ga­lin­tis bū­ti abe­jin­gas ply­nai...
Atidarius naująjį kaimo turizmo sezoną, pristatyti ir nauji objektai - senieji, beveik šimtus metų skaičiuojantys sodai, pavasarį senutėles obelų šakas nusvarinantys žiedais, o rudenį džiuginantys...
2022 metais tapsiantis Lietuvos kultūros sostine, Alytus pakvietė kolegas – kitų miestų, jau turėjusių šį titulą ar jį gavusių šiuo metu, atstovus pasidalyti atradimais, praradimais ir kitomis...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.