Dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės – izo­lia­ci­jo­je vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2020 Rugsėjis 4
Dzūkijos mokykla
Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys, tad vi­sai šiai kla­sei or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­nis mo­ky­mas.
Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuot­tas 47-erių šiuo vi­ru­su uiž­sik­rė­tu­sio aly­tiš­kio maž­daug 15 me­tų sū­nui. Jis yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys, ta­čiau mo­kyk­lo­je dėl bū­ti­nos izo­lia­ci­jos ne­si­lan­kė ir ne­si­lan­ko. Ne­tru­kus nu­sta­ty­ta, kad jis ben­dra­vo su tri­mis sa­vo ben­dra­am­žiais, ku­rie taip pat Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te iš­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Va­kar jau bu­vo aiš­ku, kad jie nė­ra už­si­krė­tę CO­VID-19. Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys.

Rug­pjū­čio 30-ąją iš­aiš­kė­jo, kad 47-erių aly­tiš­kiui, dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­si­ty­ru­siam Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, bu­vo diag­no­zuo­tas šis vi­ru­sas.

Tuoj pat or­ga­ni­zuo­tas as­me­nų, tu­rė­ju­sių kon­tak­tą su šiuo as­me­niu, iš­ty­ri­mas mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te. Tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti du už­si­krė­tu­sio vy­ro ben­dra­dar­biai iš mies­to ben­dro­vės, be­si­ver­čian­čios pre­ky­ba ne mais­to pro­duk­tais, ir du šei­mos na­riai – žmo­na ir ne­pil­na­me­tis, maž­daug 15 me­tų am­žiaus sū­nus.

Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą ta­po aiš­ku, kad CO­VID-19 yra už­si­krė­tęs vy­ro sū­nus, ki­tiems ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas.

Pa­aug­lys yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys, jis rug­sė­jo 1-ąją mo­kyk­lo­je ne­si­lan­kė ir iki šiol dėl bū­ti­nos 14 die­nų izo­lia­ci­jos ne­si­lan­ko.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai nu­sta­tė tris ben­dra­am­žius, ku­rie ben­dra­vo su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siu pa­aug­liu, jie rug­sė­jo 1-ąją lan­kė­si mo­kyk­lo­se, o ki­tą­dien jų mo­kyk­lo­se ne­bu­vo dėl at­lie­ka­mų ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų ir būtinos izoliacijos.

Jau­nuo­liai dėl šio vi­ru­so iš­tir­ti Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ir va­kar jau bu­vo aiš­ku, kad nė­ra už­si­krė­tę CO­VID-19.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, švie­ti­mo ben­druo­me­nei yra ži­no­ma, jog dėl ko­ro­na­vi­ru­so bu­vo tir­tas dar vie­nas Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys ir po vie­ną mo­ki­nį iš „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos bei Pu­ti­nų gim­na­zi­jos: „Rei­kia tik pa­si­džiaug­ti, kad tir­ti trys už­si­krė­tu­sio moks­lei­vio ben­dra­am­žiai ko­ro­na­vi­ru­su neuž­si­krė­tę. Ma­nau, nė­ra ko slėp­ti ir mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ko­si dėl šio vi­ru­so tir­ti moks­lei­viai. Vi­si tu­ri­me ži­no­ti ga­li­mą vi­ru­so pli­ti­mo mas­tą ir tai, kad jo tu­ri­me sau­go­tis. Nors tir­tiems trims moks­lei­viams CO­VID-19 ne­nu­sta­ty­tas, jie vis tiek izo­liuo­ja­si, jiems, kaip ir už­si­krė­tu­siam, izo­lia­ci­jo­je esan­čiam moks­lei­viui or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­nis mo­ky­mas. Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys, tad vi­sai šiai kla­sei or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­nis mo­ky­mas.“

Ve­dė­jo tei­gi­mu, mi­nė­to­se mo­kyk­lo­se or­ga­ni­zuo­tas pa­tal­pų dez­in­fe­ka­vi­mas pa­čių švie­ti­mo įstai­gų pa­jė­go­mis.

 

 

 

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Prašau paaiškinti, kodėl "nors Covid nenustatytas, bet jie vis tiek izoliuojasi" ? Kas čia per cirkai ? Jei žmogus neviduriuoja, jis jau vistiek privalo sėdėti užsidaręs tualete ir laukti kada pratrys, nes jo kaimynui paleido vidurius ?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.