Bu­vu­si vi­ce­me­rė Valė Gibienė įsi­dar­bi­no eko­no­mis­te li­go­ni­nė­je

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (20)
2019 Rugpjūtis 22
nuotrauka
Va­lė Gi­bie­nė: „Žmo­gus tu­ri kaž­kur dirb­ti, juk da­bar už­imu ne kaž­ko­kias va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Bu­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus pa­va­duo­to­ja, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­rė Va­lė Gi­bie­nė įsi­dar­bi­no Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Eko­no­mi­kos sky­riaus eko­no­mis­te.

„Kai ieš­kai dar­bo, jį ran­di. Su­ži­no­jau apie lais­vą eko­no­mis­to eta­tą li­go­ni­nė­je, pa­si­siū­liau ir bu­vau pri­im­ta. Esu ei­li­nis spe­cia­lis­tas šio­je gy­dy­mo įstai­go­je“, – sa­kė  58-erių V.Gi­bie­nė, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te įgi­ju­si in­ži­nie­riaus sis­te­mo­tech­ni­ko iš­si­la­vi­ni­mą.

Ji pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ku­rio­je val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą tu­rė­jo vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai, bu­vo me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus vie­na iš dvie­jų pa­va­duo­to­jų, ku­ra­vo švie­ti­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nes sri­tis.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je Eko­no­mi­kos sky­riu­je eko­no­mis­te pra­dė­ju­si dirb­ti V.Gi­bie­nė tvir­ti­no, kad bu­vu­sios jos pa­rei­gos sa­vi­val­dy­bė­je ne­tu­rė­jo įta­kos su­si­ras­ti dar­bą ku­ruo­to­je įstai­go­je: „Žmo­gus tu­ri kaž­kur dirb­ti, juk da­bar už­imu ne kaž­ko­kias va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas.“

Į šios ka­den­ci­jos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą V.Gi­bie­nė taip pat yra iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Šio ko­mi­te­to at­sto­vai da­bar ta­ry­bo­je tu­ri tris man­da­tus.

  Komentaras

  Ši persona aiškiai ir tiksliai pasakė ,kad reikia žinoti kada , kur ir kam reikia pasisiūlyti tada tampi " politiku" gauni pareigas o vėliau ir darbo vieta būna paruošta .Taigi darom išvadas ir nepavydim .

  Komentaras

  Ligoninė savivaldybei pavaldi įstaiga. Net stebėtojų ir panašiai klausimai įtraukti net į būsimo tarybos posėdžio dienotvarkę. Tad į savo kuruotą įstaigą darbinas. Dar kaip balsuos taryboj su ligonine susijusiais reikalais.

  Komentaras

  Vasiliauskas su Grigu draugai... Visi matė kaip savo draugą mentas ypatingai finansiškai globojo. Taigi madam tikrai ne staiga ėmė ir sužinojo apie laisvą vietą, pasisiūlė ir staiga tik pyst ne specialistę-ekonomistę ir priėmė

  Komentaras

  Ko čia putojat? Būtų per partinę liniją kokia viršininke į savivaldybės įstaiga įsitrynus - tada kitas reikalas, galėtumėt savo "razumą" rodyt.O dabar -žmogus su atitinkamu išsimokslinimu, turintis įvairių vadybos patirčių įsidarbino eiliniu specialistu į savivaldybei nepavaldžią įstaigą - iškart šaršalas, nė į tvorą, nė į mėtą... Sėkmės, vienu žodžiu, naujam darbe.

  Komentaras

  Su ekonomistės išsilavinimu nesunkiai galėjo kaip vicemerė savo kuruojamose srityse švietimo, medicinos reikiamas pertvarkas sudeliot. Iki šiol nėra švietimo pertvarkų.. Medicinos sritį jei daktarų beveik 10 ligoninė per darbo biržą ieško, neregėtos situacijos iki šiol. Alytuj kaip dėsnis, kuo valdžioj daugiau nesamonių žmonėms pridaro, tuo daugiau gerbia. Tokius į valdžią renkas. Šią išsirinko ir į šią tarybą. Vadinas tinka alytiškiams. Nors tiksliau buvęs reguliuoja. O štai kam šiuos į valdžią alytiškiai rinkos, tas pats kas....

  Komentaras

  Kiekvienas inzinerius tais laikais net kelis metus mokesi aukstaja matematika ir kitus tiksliuosius mokslus, taip pat darbo organizavima ir pan. Todel be abejones ekonomisto pareigos nera kazkas tai nesuprantamo. Tai eilines pareigos, kur ziniu buvusiai vicemerei pilnai uzteks. Sekmes naujame darbe!

  Komentaras

  Ekonomistų priruošta labai daug, daugumai labai sunku rasti darbą. O inžinierius - sistemotechnikas neturi nieko bendro su ekonomika. Taip kad įsidarbino tikrai "per blatą". Netikiu, kad nebuvo daugiau norinčių tikrų ekonomistų, įdomu ar buvo skelbtas konkursas?

  Komentaras

  Savivaldybės antikorupcinės komisijos pirmininkė lyg vietos tel. laidos ,,demaskuoti" vedėja. Kuri anoje kadencijoje demaskuodama aną valdžią gana uoli buvo. Dabar tylu... Nors nesamonių nemažai. Kaip keičiasi žmonės, kol į tarybą nepapuola.

  Komentaras

  Ši poniutė dabar yra sveikatos komiteto pirminininkė. Ir dar drįsta čiulbėti, kad buvusios pareigos įtakos neturėjo... Gal antikoruocijos komisija pasidomės ar gali be konkurso taip imti ir pasisiūlyti

  Komentaras

  Jei kuravo medicinos sritį, metus laiko. Kaip nori - randi darbą. Mandrumo netrūksta.. Kadenciją prabuvo, o problemos per švietimo ir kitas sritis kur kuravo tęsiasi. Kam alytiškiai į rinkimus eina? Kaip tas pats per tą patį...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.